بایگانی دسته‌ها: عکس

نگارخانه زندیق، عکسها و تصاویر

کمربسته حضرت ابوالفضل

اين عکسها از يک معرکه گيری در جنوب تهران هست. مرد سنگدلی که ميکروفون دستش است داد ميزد که کودکی که ميخواهد دستش را زير ماشين بگذارد پسرش هست، اما واقعيت اين بود که پسرک مظلوم در مقابل پول ناچيزی از يک خانواده نگونبخت اجاره شده بود، اگرچه اين مسئله در اساس کار غير انسانی وی تغيير بوجود نميآورد. مردک ميکروفون بدست داد و قال راه انداخته بود که پسرش کمر بسته حضرت ابوالفضل ميباشد. آری لحظاتی بعد ماشين از روی دستان ضريف و شکننده کودک خرد سال رد شد و همانطور که در انتهای عکسها مشاهده ميکنيد گريه و فرياد وی که ناشی از درد اين عمل وحشيانه بود برخاست. اين معرکه گيری ها در شهرهای مختلف خيلی رواج پيدا کرده است . مردمِ بيکار و خسته از يکنواختی درد آور زندگی ته جيب خود را دستی ميزنند تا اگر پول خردی داشته باشند به اين کودگ «کمر بسته ابولفضل » صدقه ای بدهند.

kar_kodak_1kar_kodak_2kar_kodak_3kar_kodak_4kar_kodak_5kar_kodak_6kar_kodak_7kar_kodak_8

دلیل ناپدید شدن دایناسورها و کشتی نوح

نظریه شماره یک

noah_dinosaurs02

بینشون دعوا شد،‌ حضرت اعلام جهاد کرد

نظریه شماره دو

noah_dinosaurs03

کشتی نوح یک کشتی الهی بود کشتی دایناسورها ساخت بشر بود

نظریه شماره سه

noah_dinosaurs01

دایناسورها گناهکار و فراموش بودند حیوانهای غیر باتقوایی بودند

نگاره راستین علی ابن ابیطالب بر اساس داده های تاریخی

با استفاده از مجموع اين روايات به خصوصيات برجسته آن امام همام اشاره مى‏كنيم :

على (ع) مردى ميانه بالا بود.
اندكى كوتاه و چاق.
چشمانى سياه و گشاده داشت.
در نگاهش عطوفت و مهربانى موج مى‏زد.
ابروانش كشيده و پيوسته بود.
صورتى زيبا داشت و از نيكو منظرترين مردم به شمار مى‏آمد.
رنگ صورتش گندمگون بود.
چهره‏اى گشاده و بشاش داشت.
به جز موهاى اطراف سرش،موى ديگرى نداشت و سرش طاس بود و از پشت همچون تاجى مى‏درخشيد.
گردنش از سپيدى به درخشش ابريقى نقره‏اى مانند بود.
ريشى انبوه داشت و بالاى آن زيبا مى‏نمود.
گردنش ستبر و شانه‏هايش همچون شانه‏هاى شيرى ژيان،فراخ بود.

در روايتى ديگر نيز آمده است:
آن حضرت انگشتانى باريك و ساعد و دستى نيرومند داشت.
و چنان قوى بود كه اگر دست كسى را مى‏گرفت،بر او مستولى مى‏شد و طرف مقابل قدرت نفس كشيدن را از دست مى‏داد.
شكمى بزرگ و پشتى قوى داشت.
سينه وى فراخ و پرمو بود و سر استخوانهاى او كه در مفصل با يكديگر جفت‏شده بودند،بزرگ مى‏نمود.
عضلاتى پر پيچ و تاب و ساقهايى كشيده و باريك داشت
.بزرگى عضله دست و پاى او بهنجار و موزون بود و هنگام راه رفتن اندكى به جلو متمايل مى‏شد.
چون به ميدان كارزار روى مى‏آورد،با هروله و شتاب مى‏رفت.
نيرومند و شجاع بود و در رويارويى با هر كسى،پيروز مى‏شد.
به راستى خداوند او را با عز و نصر خود تاييد كرده بود.

منبع +

negareh_ali01negareh_ali02

خانه کج و کوله خدا

kaaba_mecca_plan
آیا کعبه نباید مکعب میبود؟

پلان درونی کعبه نشان میدهد که اصولاً خانه خدا «مکعب» نیست و بیهوده «کعبه» خوانده میشود!

اللهم کج! اللهم کوله!

همچنین مقایسه کنید با ایران و مصر در آن زمان و آثار باستانی باقی مانده،‌ اعراب حتی نمیتوانستند چهار تا دیوار ۹۰ درجه کنار هم قرار دهند.