دانلود کتاب

برای دانلود کردن کتابها یا هر فایل دیگری دو روش وجود دارد. ولی برای هردو روش لازم است که نام کتابی که به دنبال آن هستید را به یاد داشته باشید یا کپی پیست (Copy & Paste)‌ کنید.

روش نخست

نام فایل را در اینترنت جستجو کنید، بسیاری از فایلها ممکن است در جاهای دیگر وجود داشته باشند.

روش دوم

بزودی روش بهتری برای دریافت تمام کتابهای زندیق در اینجا قرار خواهد گرفت.