سوره البقرة (2) آیه 59

قرآن، سوره البقرة (2) آیه 59

آیه پسین: سوره البقرة (2) آیه 60
آیه پیشین: سوره البقرة (2) آیه 58

عربی

فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزاً مِنَ السَّماءِ بِما كانُوا يَفْسُقُونَ

بدون حرکات عربی

فبدّل الّذين ظلموا قولا غير الّذي قيل لهم فأنزلنا على الّذين ظلموا رجزا من السّماء بما كانوا يفسقون

خوانش

Fabaddala allatheena thalamoo qawlan ghayra allathee qeela lahum faanzalna AAala allatheena thalamoo rijzan mina alssama-i bima kanoo yafsuqoona

آیتی

اما ستمکاران آن سخن را ديگر کردند و بر آنان به جزاي عصياني که کرده بودند عذابي آسماني فرود آورديم

خرمشاهی

آنگاه ستمكاران سخن را به چيزى جز آنچه به آنان گفته شده بود، تبديل كردند، پس بر سر ستمكاران به كيفر نافرمانيشان عذابى از آسمان فرو فرستاديم.

کاویانپور

ولى آنان كه ستمكار بودند گفتار خدا را بر خلاف آن تغيير دادند و ما نيز در برابر اين نافرمانى، عذابى از آسمان بر آنان فرستاديم

انصاریان

ولی ستمکاران، سخنی را که [بیرون دروازه شهر] به آنان گفته شده بود [پس از ورود به شهر] به سخنی دیگر تبدیل کردند [به جای درخواست ریزش گناهان، درخواست امور مادی کردند]. ما هم بر ستمکاران به سبب آنکه همواره نافرمانی می کردند، عذابی از آسمان فرود آوردیم.

سراج

و بگردانيدند آنان كه ستم كردند سخنى را كه مأمور بگفتنش بودند بغير آنچه گفته شده بود بديشان پس فرو فرستاديم بر آنانكه ستم كردند عذابى از آسمان به كيفر آنكه پيوسته از دائره فرمانبردارى بيرون مى‏رفتند

فولادوند

اما كسانى كه ستم كرده بودند، [آن سخن را] به سخن ديگرى -غير از آنچه به ايشان گفته شده بود- تبديل كردند. و ما [نيز] بر آنان كه ستم كردند، به سزاى اينكه نافرمانى پيشه كرده بودند، عذابى از آسمان فرو فرستاديم.

پورجوادی

اما ستمگران سخنى را كه به آنان گفته شده بود، تغيير دادند و ما هم در برابر نافرمانى ستمكاران عذابى از آسمان فرستاديم.

حلبی

پس ستمگران گفتار [خدا] را تبديل به غير آن نمودند، كه به ايشان گفته شده بود. پس ما بر كسانى كه ستم كردند شكنجه‏اى از آسمان. نازل كرديم به جزاى تبهكاريى كه مى‏كردند.

اشرفی

پس تبديل كردند آنان كه ستم كردند سخنى را بجز آن كه گفته شد مر ايشان را پس فرو فرستاديم بر آنان كه ستم كردند عذابى از آسمان بسبب آنكه فسق ميكردند

خوشابر مسعود انصاري

آن گاه ستمكاران سخنى غير از آنچه به آنان گفته شده بود، جايگزين كردند. پس بر ستمكاران به سزاى نافرمانيشان عذابى از آسمان نازل كرديم

مکارم

اما افراد ستمگر، این سخن را که به آنها گفته شده بود، تغییر دادند؛ (و به جای آن، جمله استهزاآمیزی گفتند؛) لذا بر ستمگران، در برابر این نافرمانی ، عذابی از آسمان فرستادیم.

مجتبوی

اما كسانى كه ستم كردند سخنى را كه به آنان گفته شد دگرگون ساختند، پس بر ستمكاران به سزاى بدكارى و نافرمانيشان عذابى سخت از آسمان فرو فرستاديم.

مصباح زاده

پس تبديل كردند آنان كه ستم كردند سخنى را بجز آن كه گفته شد مر ايشان را پس فرو فرستاديم بر آنان كه ستم كردند عذابى از آسمان بسبب آنكه فسق ميكردند

معزی

پس تبديل كردند ستمگران سخن را به غير از آنچه به ايشان گفته شد پس فرستاديم بر ستم پيشه گان شكنجه اى را از آسمان بدانچه بودند نافرمانى كنندگان

قمشه ای

پس از آن، ستمکاران حکم خدا را به غیر آن که به آنها گفته بودند تبدیل نمودند، و ما بر آن ستمکاران به کیفر بدکاری و نافرمانی آنها عذابی سخت از آسمان نازل کردیم.

رشاد خليفه

اما ستمكاران در ميان آنها، دستورات ديگرى را به جاى احكامى كه به آنها داده شده بود، انجام دادند. درنتيجه، ما بر متجاوزان به خاطر ستمكارى هايشان بلايى از آسمان فرو فرستاديم.

Literal

Those who caused injustice/oppression , so (they) exchanged/replaced a saying other than what was said to them, so We descended on those who caused injustice/oppression, filth/torture from the sky/space with what they were debauching .

Al-Hilali Khan

But those who did wrong changed the word from that which had been told to them for another, so We sent upon the wrong-doers Rijzan (a punishment) from the heaven because of their rebelling against Allahs Obedience. (Tafsir At-Tabaree, Vol. I, Page ).

Arthur John Arberry

Then the evildoers substituted a saying other than that which had been said to them; so We sent down upon the evildoers wrath out of heaven for their ungodliness.

Asad

But those who were bent on evildoing substituted another saying for that which had been given them: and so We sent down upon those evildoers a plague from heaven in requital for all their iniquity.

Dr. Salomo Keyzer

Maar de boozen veranderen dit woord met een ander, wat hun niet was gegeven, en wij hebben onzen toorn op de boozen uit den hemel nergezonden, om hunne goddeloosheid te straffen.

Free Minds

But the wicked altered what was said to them to a different saying, thus We sent down upon the wicked an affliction from the heaven for what they had transgressed.

Hamza Roberto Piccardo

Ma gli empi cambiarono la parola che era stata data loro. E facemmo scendere dal cielo un castigo sugli empi, per castigare la loro perversione.

Hilali Khan

But those who did wrong changed the word from that which had been told to them for another, so We sent upon the wrong-doers Rijzan (a punishment) from the heaven because of their rebelling against Allahs Obedience. (Tafsir At-Tabaree, Vol. I, Page 305).

Kuliev E.

Беззаконники заменили сказанное им слово другим, и Мы ниспослали на беззаконников наказание с неба за то, что они поступали нечестиво.

M.-N.O. Osmanov

Нечестивцы заповеданное им слово [Божье] заменили другим , и Мы ниспослали на них с небес кару за то, что они поступали нечестиво.

Mohammad Habib Shakir

But those who were unjust changed it for a saying other than that which had been spoken to them, so We sent upon those who were unjust a pestilence from heaven, because they transgressed.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

But those who did wrong changed the word which had been told them for another saying, and We sent down upon the evil-doers wrath from heaven for their evil-doing.

Palmer

But those who did wrong changed it for another word than that which was said to them: and we sent down upon those who did wrong, wrath from heaven for that they had so sinned.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ne var ki zulme sapanlar, bir sözü kendilerine söylenmiş olandan başkasıyla değiştirdiler. Bunun üzerine biz, bu zalimler üstüne, ürettikleri kötülüklere karşılık olarak gökten bir pislik indirdik.

Qaribullah

But the harmdoers tampered with Our Words, different from that said to them, and We let loose on the harmdoers a scourge from heaven as a punishment for their debauchery.

QXP

But, the transgressors altered the Word which had been instructed to them for another word and thought changing their attitude of humility. And so, We sent down upon the transgressors a heavenly Requital for their drifting away from the Commands. (You became shaky in your resolve losing courage and the Sacred Land became forbidden for you for forty years (2:61), (3:21), (5:22-26)).

Reshad Khalifa

But the wicked among them carried out commands other than the commands given to them. Consequently, we sent down upon the transgressors condemnation from the sky, due to their wickedness.

Rodwell

But the evil-doers changed that word into another than that spoken to them, and we sent down upon those evil-doers wrath from heaven, for that they had done amiss:

Sale

But the ungodly changed the expression into another, different from what had been spoken unto them; and we sent down upon the ungodly indignation from heaven, because they had transgressed.

Sher Ali

The transgressors changed it for a word other than that which was said to them. So WE send down upon the transgressors a punishment from heaven because they were disobedient.

Unknown German

Die Ungerechten vertauschten das Wort, das zu ihnen gesprochen ward, mit einem andern. So sandten Wir auf die Ungerechten eine Strafe vom Himmel, weil sie ungehorsam waren.

V. Porokhova

Но заменили нечестивые другим ■ Указанное (Нами) Слово, ■ И низвели на них Мы казнь с неба ■ За то, что были вероломны.

Yakub Ibn Nugman

Ягькуб балалары арасында булган залимнәр шәһәргә кергәндә үзләренә золым кылдылар, ягъни шәһәр капкасыннан кергәндә Аллаһудан әмер ителгән сүзне әйтмичә, башка сүзгә алыштырдылар, ягъни шәһәргә кергәндә Аллаһудан гафу сорап, тәүбә итеп керер урнына, шайтан өйрәткән сүзне әйтеп, тәкәбберләнеп керделәр. Ул залимнәргә явызлык кылганнары өчен күктән рисвай итүче ґәзаб иңдердек.

جالندہری

تو جو ظالم تھے، انہوں نے اس لفظ کو، جس کا ان کو حکم دیا تھا، بدل کر اس کی جگہ اور لفظ کہنا شروع کیا، پس ہم نے (ان) ظالموں پر آسمان سے عذاب نازل کیا، کیونکہ نافرمانیاں کئے جاتے تھے

طاہرالقادری

پھر (ان) ظالموں نے اس قول کو جو ان سے کہا گیا تھا ایک اور کلمہ سے بدل ڈالا سو ہم نے (ان) ظالموں پر آسمان سے (بصورتِ طاعون) سخت آفت اتار دی اس وجہ سے کہ وہ (مسلسل) حکم عدولی کر رہے تھے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.