سوره الأعراف (7) آیه 146

قرآن، سوره الأعراف (7) آیه 146

آیه پسین: سوره الأعراف (7) آیه 147
آیه پیشین: سوره الأعراف (7) آیه 145

عربی

سَأَصْرِفُ عَنْ آياتِيَ الَّذِينَ يَتَكَبَّرُونَ فِي الأَْرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَ إِنْ يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لا يُؤْمِنُوا بِها وَ إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً وَ إِنْ يَرَوْا سَبِيلَ الغَيِّ يَتَّخِذُوهُ سَبِيلاً ذلِكَ بِأَنَّهُمْ كَذَّبُوا بِآياتِنا وَ كانُوا عَنْها غافِلِينَ

بدون حرکات عربی

سأصرف عن آياتي الّذين يتكبّرون في الأرض بغير الحقّ و إن يروا كلّ آية لا يؤمنوا بها و إن يروا سبيل الرّشد لا يتّخذوه سبيلا و إن يروا سبيل الغيّ يتّخذوه سبيلا ذلك بأنّهم كذّبوا بآياتنا و كانوا عنها غافلين

خوانش

Saasrifu AAan ayatiya allatheena yatakabbaroona fee al-ardi bighayri alhaqqi wa-in yaraw kulla ayatin la yu/minoo biha wa-in yaraw sabeela alrrushdi la yattakhithoohu sabeelan wa-in yaraw sabeela alghayyi yattakhithoohu sabeelan thalika bi-annahum kaththaboo bi-ayatina wakanoo AAanha ghafileena

آیتی

آن کساني را که به ناحق در زمين سرکشي مي کنند ، زودا که از آيات ، خويش رويگردان سازم ، چنان که هر آيتي را که ببينند ايمان نياورند و اگر طريق هدايت ببينند از آن نروند و اگر طريق گمراهي ببينند از آن بروند زيرااينان آيات را دروغ انگاشتند و از آن غفلت ورزيدند

خرمشاهی

كسانى را كه به ناحق در اين سرزمين تكبر مىورزند از آيات خود باز مى دارم و هر پديده اى و نشانه اى كه ببينند به آن ايمان نمى آورند و اگر راه رستگارى را ببينند آن را در پيش نمى گيرند و اگر گمراهه را ببينند آن را در پيش مى گيرند; اين از آن است كه آيات ما را در

کاویانپور

كسانى را كه در روى زمين بناحق تكبر ميورزند، از آيات خود منصرف ميسازيم (بطورى كه) اگر هر آيتى را مشاهده كنند، ايمان به آن نميآورند و هر گاه راه راست و هدايت ببينند، راه خود انتخاب نميكنند و اگر راه نادرستى و گمراهى مشاهده كنند، آن را راه و خط مشى خود انتخاب ميكنند. اين بخاطر آنست كه آيات ما را مورد تكذيب قرار دادند و از آخر و عاقبت آن غافل و بى‏خبر بودند

انصاریان

به زودی کسانی را که در روی زمین به ناحق گردنکشی و تکبّر می کنند از [فهم] آیاتم بازمی دارم که اگر هر آیه ای را ببینند، به آن ایمان نمی آورند و چون راه هدایت را مشاهده کنند، آن را راه و رسم زندگی نگیرند و اگر راه گمراهی را ببینند، آن را راه و روش خود گیرند؛ این [بازداشتن از فهم آیاتم] به سبب آن است که آیات ما را تکذیب کردند و از آنها غافل و بی خبر بودند.

سراج

بزودى بگردانم از (قبول) آيات خويش آنان را كه سركشى مى‏كنند در (روى) زمين بناحق و اگر سركشان به بينند هر معجزه‏اى را (از عناد و تكبر) ايمان نمى‏آورند بدان و اگر بينند راه هدايت را نگيرند آنرا (براى خود) راه و اگر ببينند راه گمراهى را بگيرند آنرا (براى خود) راه اين (گردانيدن دلهاى ايشان از فهم آيات) براى آنست كه تكذيب كردند آيت‏هاى ما را و بودند از آن بى‏خبر

فولادوند

به زودى كسانى را كه در زمين، بناحق تكبّر مى‏ورزند، از آياتم رويگردان سازم [به طورى كه‏] اگر هر نشانه‏اى را [از قدرت من‏] بنگرند، بدان ايمان نياورند، و اگر راه صواب را ببينند آن را برنگزينند، و اگر راه گمراهى را ببينند آن را راه خود قرار دهند. اين بدان سبب است كه آنان آيات ما را دروغ انگاشته و غفلت ورزيدند.

پورجوادی

كسانى را كه به ناحق در روى زمين تكبر مى‏ورزند به زودى از آيات خود بازمى‏داريم چرا كه هر آيه‏اى ببينند به آن ايمان نمى‏آورند و چنانچه راه هدايت را ببينند آن را در پيش نمى‏گيرند و اگر راه ضلالت را ببينند آن را برمى‏گزينند، زيرا آيات ما را دروغ شمردند و از آن غافل بودند.

حلبی

بزودى آن كسان را كه در روى زمين بناحق تكبر مى‏كردند، از [پذيرفتن‏] آيات خويش بگردانم. و اگر ايشان هر معجزه‏اى را ببينند، بدان ايمان نياورند. و اگر راه راست را ببينند آن را راه [خود] نگيرند، و اگر راه خطا را ببينند آن را برگزينند. اين بدان سبب است كه آيات ما را تكذيب كردند و از آن غافل بودند.

اشرفی

بزودى ميگردانم از آيت هايم آنانرا كه كبر مى‏ورزند در زمين بناحق و اگر به بينند هر آيتى را نمى‏گروند بآن و اگر به بينند راه حقى را نميگيرند آنرا راه و اگر به بينند طريق باطلى را ميگيرندش راه آن باين سبب است كه ايشان تكذيب كردند آيت‏هاى ما را و بودند از آنها غافلان

خوشابر مسعود انصاري

كسانى را كه در زمين به ناحق كبر مى‏ورزند از [انديشه كردن در] آيات من باز خواهم داشت و اگر هر نشانه‏اى ببينند به آن ايمان نمى‏آورند و اگر راه راستى را ببينند، آن را روش [خويش‏] بر نگيرند و اگر راه گمراهى را ببينند، آن را روش [خود] بر مى‏گيرند. اين از آن است كه آنان آيات ما را دروغ انگاشتند و از آن غافل ماندند

مکارم

بزودی کسانی را که در روی زمین بناحق تکبّر می‌ورزند، از (ایمان به) آیات خود، منصرف می‌سازم! آنها چنانند که اگر هر آیه و نشانه‌ای را ببینند، به آن ایمان نمی‌آورند؛ اگر راه هدایت را ببینند، آن را راه خود انتخاب نمی‌کنند؛ و اگر طریق گمراهی را ببینند، آن را راه خود انتخاب می‌کنند! (همه اینها) بخاطر آن است که آیات ما را تکذیب کردند، و از آن غافل بودند!

مجتبوی

بزودى كسانى را كه در زمين به ناحق بزرگ منشى مى‏كنند از آيات خويش بگردانم، و اگر هر آيه‏اى ببينند بدان ايمان نياورند و اگر راه رُشد- رهيابى به راه راست و كمال- را ببينند آن را پيش نگيرند و اگر راه كژى و گمراهى را بينند آن را پيش گيرند. اين از آن روست كه آيات ما را دروغ انگاشتند و از آن غافل بودند.

مصباح زاده

بزودى ميگردانم از آيت‏هايم آنان را كه كبر ميورزند در زمين بناحق و اگر ببينند هر آيتى را نمى‏گروند بان و اگر ببينند راه حقى را نمى‏گيرند آنرا راه و اگر ببينند طريق باطلى را ميگيرندش راه آن باين سبب است كه ايشان تكذيب كردند آيت‏هاى ما را و بودند از آنها غافلان

معزی

بزودى بازگردانم از آيتهاى خود آنان را كه تكبّر كنند در زمين به ناحقّ و اگر بينند هر آيتى ايمان نيارند بدان و اگر بينند راه رهبرى را نگيرندش راه و اگر بينند راه گمراهى را گيرندش راه اين بدان است كه تكذيب كردند آيتهاى ما را و بودند از آنها غافلان

قمشه ای

من آنان را که در زمین به ناحق کبر و بزرگمنشی کنند از آیات خود رو گردان و معرض خواهم ساخت، و اگر هر آیتی بینند به آن ایمان نیاورند و اگر راه رشد و هدایت یابند آن را نپیمایند و اگر راه جهل و گمراهی یابند آن را پیش گیرند. این (ضلالت آنها) بدین جهت است که آیات ما را تکذیب کردند و از آنها غافل و معرض بودند.

رشاد خليفه

من كسانى را كه در زمين به ناحق تكبر مى ورزند، از آيات خود منحرف خواهم كرد. درنتيجه، هرگونه مدركى ببينند، ايمان نخواهند آورد. و هرگاه راه هدايت را ببينند، آن را به عنوان راه خود نخواهند پذيرفت، اما هرگاه مسير گمراهى را ببينند، آن را راه خود قرار خواهند داد. اين نتيجه آن است كه آنها مدارك ما را تكذيب مى كنند و كاملاً به آنها بى اعتنا هستند.

Literal

I will send away/divert/misguide from My verses/evidences those who are being arrogant in the earth/Planet Earth, without the right , and if they see/understand every verse/evidence, they do not believe with it, and if they see/understand the correct/right guidance way/path , they do not take it (as) a way/path, and if they see/understand the misguidance’s/failure’s way/path they take/receive it (as) a way/path, that (is) because they (E), they lied/denied (rejected) with Our evidences/verses, and they were from it ignoring/neglecting/disregarding.

Al-Hilali Khan

I shall turn away from My Ayat (verses of the Quran) those who behave arrogantly on the earth, without a right, and (even) if they see all the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.), they will not believe in them. And if they see the way of righteousness (monotheism, piety, and good deeds), they will not adopt it as the Way, but if they see the way of error (polytheism, crimes and evil deeds), they will adopt that way, that is because they have rejected Our Ayat (pro

Arthur John Arberry

I shall turn from My signs those who wax proud in the earth unjustly; though they see every sign, they will not believe in it, and though they see the way of rectitude they will not take it for a way, and though they see the way of error, they will take it for a way. That, because they have cried lies to Our signs and heeded them not.›

Asad

From My messages shall I cause to turn away all those who, without any right, behave haughtily on earth: for, though they may see every sign [of the truth], they do not believe in it, and though they may see the path of rectitude, they do not choose fo follow it-whereas, if they see a path of error, they take it for their own: this, because they have given the lie to Our messages, and have remained heedless of them,

Dr. Salomo Keyzer

Ik zal degenen van mijne teekens afleiden, die zich trotsch en zonder rechtvaardigheid op aarde gedragen, en hoewel zij ieder teeken zien, daarin niet zullen gelooven; en ofschoon zij het pad der rechtvaardigheid zien, dat niet zullen betreden; maar die, indien zij het pad der dwaling zien, dien weg zullen inslaan. Zoo zal het geschieden, daar zij onze teekens van bedrog beschuldigen en die veronachtzamen.

Free Minds

I will turn away from My revelations those who are arrogant on Earth without right, and if they see every sign they do not believe in it, and if they see the path of guidance they do not take it as a path; and if they see the path of mischief, they take it as a path. That is because they have denied Our revelations and were heedless of them.

Hamza Roberto Piccardo

Presto allontanerò dai segni Miei coloro che sono orgogliosi sulla terra. Quand’anche vedessero ogni segno non crederanno; se vedessero la retta via, non la seguirebbero; se vedessero il sentiero della perdizione lo sceglierebbero come loro via. Ciò in quanto tacciano di menzogna i Nostri segni e sono noncuranti di essi.

Hilali Khan

I shall turn away from My Ayat (verses of the Quran) those who behave arrogantly on the earth, without a right, and (even) if they see all the Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.), they will not believe in them. And if they see the way of righteousness (monotheism, piety, and good deeds), they will not adopt it as the Way, but if they see the way of error (polytheism, crimes and evil deeds), they will adopt that way, that is because they have rejected Our Ayat (proofs, evidences, verses, lessons, signs, revelations, etc.) and were heedless (to learn a lesson) from them.

Kuliev E.

Я отвращу от Моих знамений тех, которые возгордились на земле безо всякого права на то. Какое бы знамение они ни увидели, они не уверуют в него. Если они узреют правый путь, то не последуют этим путем, а если они узреют путь заблуждения, то последуют им. Это – потому, что они сочли ложью Наши знамения и пренебрегли ими».

M.-N.O. Osmanov

Я отлучу от Моих знамений тех на земле, которые ведут себя надменно безо всякого права на то. Если они узрят какое-либо знамение, то не приемлют его с верой; если перед ними предстанет правый путь, то они не изберут его [своим] путем, а если же предстанет путь заблуждения, то ступят на него. И все это потому, что они отвергли Ваши знамения и пренебрегали ими.

Mohammad Habib Shakir

I will turn away from My communications those who are unjustly proud in the earth; and if they see every sign they will not believe in It; and if they see the way of rectitude they do not take It for a way, and if they see the way of error. they take it for a way; this is because they rejected Our communications and were heedless of them.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

I shall turn away from My revelations those who magnify themselves wrongfully in the earth, and if they see each token believe it not, and if they see the way of righteousness choose it nor for (their) way, and if they see the way of error choose if for (their) way. That is because they deny Our revelations and are used to disregard them.

Palmer

I will turn from my signs those who are big with pride in the earth without right; and if they see every sign they shall not believe therein, and if they see the path of rectitude they shall not take it for a path; but if they see the path of error they shall take it for a path; – that is because they have said our signs are lies and have been careless of them.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yeryüzünde haksız yere büyüklük taslayanları ayetlerimden uzak tutacağım: Onlar hangi mucizeyi görseler ona inanmazlar. Doğruya varan yolu görseler, onu yol edinmezler. Ama azgınlık yolunu görseler onu yol edinirler. Bu böyledir. Çünkü onlar ayetlerimizi yalanladılar ve onlara karşı kayıtsız kaldılar.

Qaribullah

From My signs I will turn away the unrightfully, arrogant in the land, so that even if they witness every sign they would not believe it. If they see the path of righteousness, they shall not take it as a path; but if they see the path of error, they shall take it for their path because they belied Our signs and were inattentive towards them.

QXP

The Law stands* that those who are proud on earth without justification will turn away from My revelations. Even if they went through the entire script, and saw clear evidence of the Truth, their arrogance will keep them from believing. When they see the right guidance, they do not accept it, but they readily accept straying. This is because they choose to preemptively deny Our Revelations and to remain unaware of the wisdom in them. (*The consequences according to the Law of Requital, Allah ascribes to Himself, such as «Allah did it.»)

Reshad Khalifa

I will divert from My revelations those who are arrogant on earth, without justification. Consequently, when they see every kind of proof they will not believe. And when they see the path of guidance they will not adopt it as their path, but when they see the path of straying they will adopt it as their path. This is the consequence of their rejecting our proofs, and being totally heedless thereof.

Rodwell

The unjustly proud ones of the earth will I turn aside from my signs, for even if they see every sign they will not believe them; and if they see the path of uprightness, they will not take it for their path, but if they see the path of error, for their path will they take it. This, – for that they treated our signs as lies, and were heedless of them.

Sale

I will turn aside from my signs those who behave themselves proudly in the earth, without justice: And although they see every sign, yet they shall not believe therein; and although they see the way of righteousness yet they shall not take that way; but if they see the way of error they shall take that way. This shall come to pass because they accuse our signs, of imposture, and neglect the same.

Sher Ali

I shall soon turn away from MY Signs those who behave proudly in the land in an unjust manner; and even if they see all the Signs, they will not believe therein; and if they see the way of righteousness, they will not adopt it as their way; but if they see the way of error, they will adopt it as their way. That is because they treated Our Signs as lies and were heedless of them.

Unknown German

Abwenden aber will Ich von Meinen Zeichen diejenigen, die sich hoffärtig im Lande gebärden wider alles Recht; und wenn sie auch alle Zeichen sehen, so wollen sie nicht daran glauben; und wenn sie den Weg der Rechtschaffenheit sehen, so wollen sie ihn nicht als Weg annehmen; sehen sie aber den Weg des Irrtums, so nehmen sie ihn als Weg an. Dies, weil sie Unsere Zeichen als Lüge behandelten und ihrer nicht achteten.

V. Porokhova

Я от Своих знамений отвращу ■ Всех тех, кто на земле без права будет величаться. ■ И если даже все знамения Мои они увидят, ■ В них не уверуют они; ■ И если путь (благочестивой) правоты увидят, ■ Они его не изберут. ■ Но ежели они увидят ■ Путь заблуждений (и страстей), ■ То изберут его своей дорогой. ■ И это им за то, что ложью нарекли знаменья Наши ■ И были невнимательными к ним.

Yakub Ibn Nugman

Җир өстендә хаксыз тәкәбберләнеп йөрегән кешеләрне бик тиз аятьләребездән дүндерербез – хак сүзләрдән күңелләрен биздерербез! Әгәр алар могҗизаларны күрсәләр – ышанмаслар, әгәр хак юлны күрсәләр, аны үзләренә юл итеп алмаслар, әгәр азгынлык, адашу юлын күрсәләр – аны үзләренә юл итеп алалар. Аларның шундый булуы ялганлап аятьләребезне инкяр кылганнары вә аятьләрнең хикмәтеннән гафил булганнары өчен.

جالندہری

جو لوگ زمین میں ناحق غرور کرتے ہیں ان کو اپنی آیتوں سے پھیر دوں گا۔ اگر یہ سب نشانیاں بھی دیکھ لیں تب بھی ان پر ایمان نہ لائیں اور اگر راستی کا رستہ دیکھیں تو اسے (اپنا) رستہ نہ بنائیں۔ اور اگر گمراہی کی راہ دیکھیں تو اسے رستہ بنالیں۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا اور ان سے غفلت کرتے رہے

طاہرالقادری

میں اپنی آیتوں (کے سمجھنے اور قبول کرنے) سے ان لوگوں کو باز رکھوں گا جو زمین میں ناحق تکبر کرتے ہیں اور اگر وہ تمام نشانیاں دیکھ لیں (تب بھی) اس پر ایمان نہیں لائیں گے اور اگر وہ ہدایت کی راہ دیکھ لیں (پھر بھی) اسے (اپنا) راستہ نہیں بنائیں گے اور اگر وہ گمراہی کا راستہ دیکھ لیں (تو) اسے اپنی راہ کے طور پر اپنالیں گے، یہ اس وجہ سے کہ انہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا اور ان سے غافل بنے رہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.