چالش‌ها

اسلامگرایان و حکومت امام زمان به دلیل ضعف در استدلال و باطل بودن تفکراتشان و عدم یارایی برای مبارزه فکری با مطالب این تارنما، آنرا سانسور کرده اند. تارنمای زندیق اعلام میکند که برای حذف کردن تارنمای زندیق از روی اینترنت لازم نیست آنرا سانسور کنید، این تارنما در صورتی که هر یکی از اتفاقات زیر بیافتند از روی اینترنت توسط گردانندگان آن بطور داوطلبانه برداشته خواهد شد.

  • اتفاق نخست پاسخ به هماوردجویی موسسه جیمز رندی است – موسسه جیمز رندی مدعی است که هیچ اتفاق ماوراء طبیعی هرگز رخ نمیدهد و هیچکس دارای نیروهای ویژه و فوق بشری نیست وهیچ نیروی برتری وجود ندارد. این موسسه مبلغ یک میلیون دلار (تقریباً 900 میلیون تومان) به هرکسی که بتواند طی یک آزمایش دقیق و در شرایط آزمایشگاهی این ادعا را رد کند اختصاص میدهد. درصورتی که شما چنین ادعایی را رد کنید علاوه بر اینکه تارنمای زندیق از روی اینترنت حذف خواهد شد، یک میلیون دلار نیز بعنوان پاداش به شما اختصاص خواهد گرفت. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.
  • اتفاق دوم پاسخ به ادعاهای دکتر علی سینا است– دکتر علی سینا ادعا میکند که محمد، پیامبر اسلام در واقع یک متجاوز جنسی، یک پدوفیل (کسی که با کودکان تماس جنسی داشته است)، یک جانی و آدمکش، یک قتل عام کننده، یک انسان هرزه و شهوت ران، یک زن ستیز، یک خودشیفته، یک غارتگر و چپاولگر و در نهایت یک روانپریش است. و تمام ادعاهای خود را از روی معتبر ترین اسناد تاریخی اسلامی و قرآن اثبات میکند. دکتر علی سینا موسس تارنمای آزادی ایمان است. دکتر علی سینا اسلامگرایان را به مناظره دعوت میکند تا ادعاهای او را علیه پیامبر اسلام رد کنند. در صورتی که شما موفق شوید ادعاهای دکتر علی سینا را رد کنید، علاوه بر حذف شدن تارنمای زندیق و همچنین تارنمای آزادی ایمان، دکتر علی سینا مبلغ 50,000 دلار آمریکایی را به شما پاداش خواهد داد.
  • اتفاق سوم، تغییر جمله «خداوجود ندارد» در برگ خداسنج است – تارنمای زندیق معتقد است خداوند وجود ندارد و به همین دلیل از خدا هیچ عملی ساخته نیست، شما میتوانید از خدا خواهش کنید تا خلاف این ادعا را از طریق روشی که در تارنمای زندیق مطرح شده است ثابت کند. درصورتی که در این کار موفق شوید، تارنمای زندیق بطور خودکار از روی اینترنت حذف خواهد شد. برای اطلاعات بیشتر اینجا را کلیک کنید.