سوره الأنعام (6) آیه 28

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 28

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 29
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 27

عربی

بَلْ بَدا لَهُمْ ما كانُوا يُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ وَ لَوْ رُدُّوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ وَ إِنَّهُمْ لَكاذِبُونَ

بدون حرکات عربی

بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل و لو ردّوا لعادوا لما نهوا عنه و إنّهم لكاذبون

خوانش

Bal bada lahum ma kanoo yukhfoona min qablu walaw ruddoo laAAadoo lima nuhoo AAanhu wa-innahum lakathiboona

آیتی

نه ، آنچه را که از اين پيش پوشيده مي داشتند اکنون برايشان آشکار شده ،، اگر آنها را به دنيا بازگردانند ، باز هم به همان کارها که منعشان کرده بودند باز مي گردند اينان دروغگويانند

خرمشاهی

آرى آنچه در گذشته پنهان مى داشتند بر آنان آشكار شد و اگر بازگردانده مى شدند، بيشك به همانچه از آن نهى شده بودند، برمى گشتند و آنان دروغگو هستند.

کاویانپور

(در واقع آنان پشيمان نيستند) بلكه اعمال و نيات (پليدى) كه قبلا پنهان ميكردند، در برابر آنها آشكار شده است و اگر (به دنيا) باز گردند، دوباره بهمان كارهايى كه از آن منع شده‏اند، باز خواهند گشت و آنها دروغگويند.

انصاریان

[ولی آرزوی آنان از روی صدق و راستی نیست] بلکه آنچه [از حقّانیّت توحید و نبوّت و معاد] پیش از این پنهان می داشتند برای آنان آشکار شده [که این گونه آرزو می کنند] ، و اگر به دنیا بازگردانده شوند، یقیناً به کفر و شرکی که از آن نهی شده اند بازمی گردند؛ و مسلماً آنان دروغگویند.

سراج

نه چنانست بلكه آشكار شده برايشان كردار زشت آنان كه بودند نهان مى‏داشتند پيش از اين و اگر باز گردانيده شوند بى‏ترديد برگردند به آنچه نهى مى‏شدند از آن و البته ايشان دروغگويانند

فولادوند

[ولى چنين نيست‏] بلكه آنچه را پيش از اين نهان مى‏داشتند، براى آنان آشكار شده است. و اگر هم بازگردانده شوند قطعاً به آنچه از آن منع شده بودند برمى‏گردند و آنان دروغگويند.

پورجوادی

آرى آنچه كه پيش از اين بر آنها مستور بود اينك آشكار شده و اگر هم بازگردانده شوند، به آنچه از آن نهى شده‏اند باز مى‏گردند، اينان دروغگو هستند.

حلبی

[نه‏] بلكه آنچه از پيش پنهان مى‏كردند، بر ايشان آشكار شد و اگر [آنها را به دنيا] باز گردانند دگر بار به آنچه از آن نهى شده‏اند باز مى‏گردند و براستى آنان دروغگويانند.

اشرفی

بلكه ظاهر شد مر ايشانرا آنچه بودند پنهان ميداشتند از پيش و اگر برگردانيده ميشدند عود ميكردند بآنچه نهى كرده شده بودند از آن و بدرستيكه ايشان دروغگويانند

خوشابر مسعود انصاري

[نه‏] بلكه برايشان آشكار شد آنچه پيش از اين پنهان مى‏كردند و اگر بازگردانده شوند، قطعا به آنچه از آن نهى مى‏شدند، باز گردند. و آنان دروغگو هستند

مکارم

(آنها در واقع پشیمان نیستند،) بلکه اعمال و نیّاتی را که قبلاً پنهان می‌کردند، در برابر آنها آشکار شده (و به وحشت افتاده‌اند). و اگر بازگردند، به همان اعمالی که از آن نهی شده بودند بازمی‌گردند؛ آنها دروغگویانند.

مجتبوی

[چنين نيست‏] بلكه آنچه پيشتر پوشيده و پنهان مى‏داشتند بر آنها پديدار شده، و اگر [به دنيا] بازگردانده شوند بى‏گمان بدانچه از آن نهى شده‏اند بازگردند، و هر آينه آنان دروغگويند.

مصباح زاده

بلكه ظاهر شد مر ايشان را آنچه بودند پنهان ميداشتند از پيش و اگر برگردانيده ميشدند عود مى‏كردند بانچه نهى كرده شده بودند از آن و بدرستى كه ايشان دروغگويانند

معزی

بلكه آشكار شد براى ايشان آنچه پنهان كرده بودند از پيش و اگر بازگردانيده شوند همانا برگردند بدانچه نهى شدند از آن و هر آينه آنانند دروغگويان

قمشه ای

بلکه (وبال) آنچه پیش از این پنهان می‌داشتند بر آنها آشکار شده و اگر بار دیگر هم (به دنیا) برگردند باز همان اعمال زشتی را که از آن نهی شدند اعاده خواهند کرد، و آنان دروغ می‌گویند.

رشاد خليفه

حقيقت امر اين است که (آنها براي اين مي گويند که) اسرارشان فاش شده است. اگر بازگردند، دقيقاً همان جرم ها را دوباره مرتکب خواهند شد. آنها دروغگو هستند.

Literal

But/rather it appeared to them what they were hiding from before, and even if they were returned they would have returned (repeated) to what they were forbidden prevented from it, and that they truly are lying/denying/falsifying (E).

Al-Hilali Khan

Nay, it has become manifest to them what they had been concealing before. But if they were returned (to the world), they would certainly revert to that which they were forbidden. And indeed they are liars.

Arthur John Arberry

No; that which they were concealing before has now appeared to them; and even if they were returned, they would again commit the very thing they were prohibited; they are truly liars.

Asad

But nay -[they will say this only because] the truth which they used to conceal [from themselves] in the past will have become obvious to them; and if they were brought back [to life], they would return to the very thing which was forbidden to them: for behold, they are indeed liars!›

Dr. Salomo Keyzer

Ja, het is hun duidelijk geworden, wat zij vroeger verborgen, en indien zij zelfs in de wereld werden teruggezonden, zouden zij zekerlijk terugkeeren tot datgene wat hun verboden werd; en zij zijn zekerlijk leugenaars.

Free Minds

No, it is merely what they have been concealing that has now become evident to them; and if they were sent back they would return to what they were deterred from doing, they are but liars!

Hamza Roberto Piccardo

Sì, verrà reso palese quello che nascondevano. Se anche li rimandassimo [sulla terra] rifarebbero quello che era loro vietato. In verità essi sono i bugiardi.

Hilali Khan

Nay, it has become manifest to them what they had been concealing before. But if they were returned (to the world), they would certainly revert to that which they were forbidden. And indeed they are liars.

Kuliev E.

О нет! Им открылось то, что они скрывали прежде. Если бы их вернули обратно, то они непременно вернулись бы к тому, что им было запрещено. Воистину, они – лжецы.

M.-N.O. Osmanov

Да нет же! [Они говорят так потому, что] перед ними предстало то, что они пытались скрывать прежде. А если бы их вернули [в этот мир], то они вновь творили бы запрещенное. И, воистину, они – лжецы!

Mohammad Habib Shakir

Nay, what they concealed before shall become manifest to them; and if they were sent back, they would certainly go back to that which they are forbidden, and most surely they are liars.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Nay, but that hath become clear unto them which before they used to hide. And if they were sent back they would return unto that which they are forbidden. Lo! they are liars.

Palmer

Nay! now is shown to them what they did hide before; and could they be sent back, they would return to that they were forbidden, for they are very liars.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İşin doğrusu şu: Önceden gizlemekte oldukları karşılarına dikildi. Geri gönderilselerdi yasaklandıkları şeyi mutlaka yineleyeceklerdi. Doğrusu, onlar, tam yalancıdırlar.

Qaribullah

Indeed, that which they concealed will appear to them. But if they were sent back, they would return to that which they have been forbidden. They are indeed liars.

QXP

Nay, they will be making excuses since the Truth they used to conceal from themselves, has become obvious to them. If they were sent back (with no retention of what they have seen), they would commit exactly the same crimes. They are indeed liars.

Reshad Khalifa

As a matter of fact, (they only say this because) their secrets have been exposed. If they go back, they will commit exactly the same crimes. They are liars.

Rodwell

Aye! that hath become clear to them which they before concealed; but though they should return, they would surely go back to that which was forbidden them; for they are surely liars!

Sale

Nay, but that is become manifest unto them, which they formerly concealed; and though they should be sent back into the world, they would surely return to that which was forbidden them; and they are surely liars.

Sher Ali

Nay, that which they used to hide before has now become clear to them. And if they were sent back, they would surely return to that which they are forbidden. And they are certainly liars.

Unknown German

Nein, das, was sie ehemals zu verhehlen pflegten, ist ihnen nun klar geworden. Doch würden sie auch zurückgebracht, ganz gewiß würden sie bald zu dem ihnen Verbotenen zurückkehren. Und sicherlich sind sie Lügner.

V. Porokhova

Тогда открылось бы (их собственным глазам) ■ Все, что скрывали они прежде. ■ И все же, если бы (на землю) их вернули, ■ Они бы обратились вновь к тому, ■ Что недозволено им было, – ■ Ведь, истинно, они – лжецы!

Yakub Ibn Nugman

Бәлки аларның әүвәлдә яшереп эшләгән эшләре ахирәттә ачыкланыр. Әгәр алар дөньяга кире кайтарылсалар, әлбәттә, әүвәлдә Аллаһ тыйган көферлек вә азгынлык юлларына төшәр иделәр, әгәр дөньяга кире кайтарылсак, Коръән белән гамәл кылып, камил мөэмин булыр идек – дигән сүзләрендә, әлбәттә, ялганчылардыр.

جالندہری

ہاں یہ جو کچھ پہلے چھپایا کرتے تھے (آج) ان پر ظاہر ہوگیا ہے اور اگر یہ (دنیا میں) لوٹائے بھی جائیں تو جن (کاموں) سے ان کو منع کیا گیا تھا وہی پھر کرنے لگیں۔کچھ شک نہیں کہ یہ جھوٹے ہیں

طاہرالقادری

(اس اقرار میں کوئی سچائی نہیں) بلکہ ان پر وہ (سب کچھ) ظاہر ہوگیا ہے جو وہ پہلے چھپایا کرتے تھے، اور اگر وہ (دنیا میں) لوٹا (بھی) دیئے جائیں تو (پھر) وہی دہرائیں گے جس سے وہ روکے گئے تھے اور بیشک وہ (پکے) جھوٹے ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.