سوره الأنعام (6) آیه 124

قرآن، سوره الأنعام (6) آیه 124

آیه پسین: سوره الأنعام (6) آیه 125
آیه پیشین: سوره الأنعام (6) آیه 123

عربی

وَ إِذا جاءَتْهُمْ آيَةٌ قالُوا لَنْ نُؤْمِنَ حَتَّى نُؤْتى مِثْلَ ما أُوتِيَ رُسُلُ اللَّهِ اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَهُ سَيُصِيبُ الَّذِينَ أَجْرَمُوا صَغارٌ عِنْدَ اللَّهِ وَ عَذابٌ شَدِيدٌ بِما كانُوا يَمْكُرُونَ

بدون حرکات عربی

و إذا جاءتهم آية قالوا لن نؤمن حتّى نؤتى مثل ما أوتي رسل اللّه اللّه أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الّذين أجرموا صغار عند اللّه و عذاب شديد بما كانوا يمكرون

خوانش

Wa-itha jaat-hum ayatun qaloo lan nu/mina hatta nu/ta mithla ma ootiya rusulu Allahi Allahu aAAlamu haythu yajAAalu risalatahu sayuseebu allatheena ajramoo sagharun AAinda Allahi waAAathabun shadeedun bima kanoo yamkuroona

آیتی

چون آيه اي بر آنها نازل شد ، گفتند که ما ايمان نمي آوريم تا آنگاه که هر چه به پيامبران خدا داده شده به ما نيز داده شود بگو : خدا داناتر است که رسالت خود را در کجا قرار دهد به زودي به مجرمان به کيفر مکري که مي ورزيده اند از جانب خدا خواري و عذابي شديد خواهد رسيد

خرمشاهی

و چون نشانه اى [از جانب خداوند] بر ايشان بيايد گويند هرگز به آن ايمان نمى آوريم، مگر آنكه مانند آنچه به پيامبران الهى داده شده، به ما نيز داده شود، خداوند بهتر مى داند كه رسالت خويش را در كجا [و بر چه كسى] قرار دهد; به زودى گناهكاران را به سزاى مكرى كه ور

کاویانپور

و هنگامى كه آيه‏اى براى آنها بيايد، مى‏گويند: ما هرگز ايمان نميآوريم تا همانند آنچه كه بر پيامبران داده شده، به ما نيز داده شود، خدا بهتر مى‏داند كه رسالت خود را كجا قرار دهد. بزودى كسانى كه مرتكب گناه شدند، گرفتار حقارت در پيشگاه خدا و عذاب شديد در برابر مكر و حيله‏اى كه بكار مى‏بردند، خواهند شد.

انصاریان

و چون آیه و معجزه ای [بخاطر هدایت یافتنشان] به سوی آنان آید، می گویند: هرگز ایمان نمی آوریم تا نظیر آنچه به پیامبران خدا داده شده به ما هم داده شود. خدا داناتر است که مقام رسالت را در کجا قرار دهد؛ به زودی آنان را که گناه کرده اند به کیفر نیرنگی که [همواره برای گمراه کردن مردم] می زدند، در پیشگاه خدا ذلت و خواری و عذابی سخت خواهد رسید.

سراج

و هرگاه بيايد بديشان آيه‏اى گويند هرگز ايمان نمى‏آوريم تا آنگه كه بما دهند مانند آن معجزه‏اى كه داده‏اند به فرستادگان خدا خداوند داناتر است بموضعى كه مى‏نهد پيغامهاى خويش را بزودى خواهد رسيد به بزرگتران آن دهكده‏ها كه گنهكار شدند خوارى نزد خدا و عذابى سخت بجرم آنكه پيوسته (با مؤمنان) حيله مى‏كردند

فولادوند

و چون آيتى برايشان بيايد، مى‏گويند: «هرگز ايمان نمى‏آوريم تا اينكه نظير آنچه به فرستادگان خدا داده شده است به ما [نيز] داده شود.» خدا بهتر مى‏داند رسالتش را كجا قرار دهد. به زودى، كسانى را كه مرتكب گناه شدند، به [سزاى ]آنكه نيرنگ مى‏كردند، در پيشگاه خدا خوارى و شكنجه‏اى سخت خواهد رسيد.

پورجوادی

چون نشانه‏اى برايشان بيايد مى‏گويند ما ايمان نمى‏آوريم مگر آنچه به رسولان خدا داده شده است بǠما هم داده شود، خداوند بهتر مى‏داند كه رسالت خويش را كجا قرار دهد و دير نخواهد بود كه گناهكاران در پيشگاه خدا خوار شوند و مكرشان را عذاب سختى است.

حلبی

و هر گاه كه برايشان آيتى بيايد گويند: هرگز ايمان نمى‏آوريم تا به ما داده شود بمانند آنچه به فرستادگان خدا داده شد. خدا داناتر است كه رسالتش را كجا قرار دهد. كسانى را كه نافرمانى كردند، بزودى از جانب خدا، خوارى و عذاب شديد رسد، به سبب مكرى كه مى‏كردند.

اشرفی

و چون آيد ايشانرا آيتى گويند هرگز نگرويم تا آنكه داده شويم مانند آنچه داده برسولان خدا خدا داناتر است كه كجا ميگرداند رسالتش را زود باشد كه برسد آنان را كه گناه كردند خوارى نزد خدا و عذابى سخت بسبب بودنشان كه مكر ميكردند

خوشابر مسعود انصاري

و چون نشانه‏اى براى آنان بيايد، گويند: ايمان نمى‏آوريم تا هنگامى كه مانند آنچه به رسولان خدا داده شده است [به ما نيز] داده شود. خداوند بهتر مى‏داند كه رسالتش را در كجا قرار دهد. به اين مجرمان از آن روى كه بد انديشى مى‏كردند، از جانب خداوند خوارى و عذابى سخت خواهد رسيد

مکارم

و هنگامی که آیه‌ای برای آنها بیاید، می‌گویند: «ما هرگز ایمان نمی‌آوریم، مگر اینکه همانند چیزی که به پیامبران خدا داده شده، به ما هم داده شود!» خداوند آگاهتر است که رسالت خویش را کجا قرار دهد! بزودی کسانی که مرتکب گناه شدند، (و مردم را از راه حق منحرف ساختند،) در مقابل مکر (و فریب و نیرنگی) که می‌کردند، گرفتار حقارت در پیشگاه خدا، و عذاب شدید خواهند شد.

مجتبوی

و چون آنان را نشانه‏اى آيد گويند: هرگز ايمان نياريم تا آنكه همانند آنچه به فرستادگان خدا داده شده است، به ما نيز داده شود. [بگو:] خدا داناتر است كه پيامبرى خويش را كجا بنهد. بزودى بدانها كه گناه كردند به سزاى آن نيرنگها كه مى كردند خوارى و عذاب سخت از نزد خدا خواهد رسيد.

مصباح زاده

و چون آيد ايشان را آيتى گويند هرگز نگرويم تا آنكه داده شويم مانند آنچه داده برسولان خدا خدا داناتر است كه كجا ميگرداند رسالتش را زود باشد كه برسد آنان را كه گناه كردند خوارى نزد خدا و عذابى سخت بسبب بودنشان كه مكر ميكردند

معزی

و هرگاه بيايدشان آيتى گويند ايمان نياريم تا آورده شويم همانند آنچه آورده شدند فرستادگان خدا خدا داناتر است كجا نهد پيمبرى خويش را بزودى رسد آنان را كه گناه كردند خواريى نزد خدا و عذابى سخت بدانچه بودند نيرنگ مى باختند

قمشه ای

و چون آیتی برای (هدایت) آنها آمد گفتند: ما ایمان نیاوریم تا مانند آنچه به رسولان خدا داده شد به ما نیز داده شود. خدا بهتر می‌داند که در کجا رسالت خود را مقرر دارد. به زودی مجرمان را خدا خوار سازد و عذابی سخت به واسطه مکری که می‌اندیشیدند بر آنان فرو فرستد.

رشاد خليفه

هرگاه مدرک محكمي براي آنها بيايد، مي ‌گويند: ما ايمان نمي ‌آوريم مگر آنكه آنچه به رسولان خدا داده شده است، به ما نيز داده شود! خدا دقيقاً مي ‌داند چه كسي براي رساندن پيامش صلاحيت بيشتري دارد. چنين مجرماني نزد خدا از ذلت و خواري رنج خواهند برد و در نتيجه حيله‌هاي شيطاني خود به مجازاتي شديد گرفتار خواهند شد.

Literal

And if an evidence/verse came to them, they said: «We will never/not believe until we be given/brought similar/equal/alike (to) what was given/brought (to) God’s messengers.» God (is) more knowing where/when He makes/puts His message, those who committed a sin/crime will be struck/marked (with) humiliation/lowliness/subservience at God, and strong (severe) torture because (of) what they were cheating/deceiving.

Al-Hilali Khan

And when there comes to them a sign (from Allah) they say: «We shall not believe until we receive the like of that which the Messengers of Allah had received.» Allah knows best with whom to place His Message. Humiliation and disgrace from Allah and a severe torment will overtake the criminals (polytheists, sinners, etc.) for that which they used to plot.

Arthur John Arberry

And when a sign came to them, they said, ‹We will not believe until we are given the like of what God’s Messengers were given.› God knows very well where to place His Message; and humiliation in God’s sight shall befall the sinners, and a terrible chastisement, for what they devised.

Asad

And whenever. a [divine] message comes to them, they say, «We shall not believe unless we are given the like of what God’s apostles were given!» [But] God knows best upon whom to bestow His message. Abasement in the sight of God will befall those who have become guilty of evildoing, and suffering severe for all the schemes which they were wont to weave.

Dr. Salomo Keyzer

En als hun een teeken wordt geopenbaard, zeggen zij: wij zullen op geenerlei wijze gelooven, tot ons eene openbaring worde gebracht, evenals diegene, welke aan Gods zendelingen werd gegeven; God weet het beste, wien hij tot zijnen zendeling zal verkiezen. De schande in Gods aangezicht bedreven, zal op hen vallen, die boos handelen, en eene strenge straf voor het kwaad, dat zij bedreven.

Free Minds

And if a sign comes to them they Say: "We will not believe until we are given the same as what God’s messengers were given!" God is fully aware where He makes His message; those criminals will have debasement with God and a painful retribution for what they had schemed.

Hamza Roberto Piccardo

E quando giunge loro un segno dicono: «Non crederemo finché non ci giunga un segno simile a quello che è stato dato ai messaggeri di Allah». Ma Allah sa meglio di loro dove porre il Suo Messaggio. L’umiliazione di fronte ad Allah e un castigo crudele colpiranno quelli che peccarono a causa delle loro trame!

Hilali Khan

And when there comes to them a sign (from Allah) they say: "We shall not believe until we receive the like of that which the Messengers of Allah had received." Allah knows best with whom to place His Message. Humiliation and disgrace from Allah and a severe torment will overtake the criminals (polytheists, sinners, etc.) for that which they used to plot.

Kuliev E.

Когда им явилось знамение, они сказали: «Мы не уверуем, пока не получим то, что получили посланники Аллаха». Аллах лучше знает, кому доверить Свое послание. Грешников же постигнет унижение перед Аллахом и тяжкие мучения за то, что они строили козни.

M.-N.O. Osmanov

Когда же им является знамение, они говорят: «Не уверуем мы, пока нам не будет даровано то, что было даровано [до нас] посланникам Аллаха». Но Аллах лучше знает, кому вверить призвание посланника. Тех же, кто совершил греховные поступки, постигнет унижение перед Аллахом и суровое наказание за их коварные деяния.

Mohammad Habib Shakir

And when a communication comes to them they say: We will not believe till we are given the like of what Allah’s messengers are given. Allah best knows where He places His message. There shall befall those who are guilty humiliation from Allah and severe chastisement because of what they planned.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And when a token cometh unto them, they say: We will not believe till we are given that which Allah’s messengers are given. Allah knoweth best with whom to place His message. Humiliation from Allah and heavy punishment will smite the guilty for their scheming.

Palmer

And when there comes to them a sign, they say, ‹We will not believe until we are brought like what the apostles were brought;› God knows best where to put His message. There shall befall those who sin, meanness in God’s eyes, and grievous torment for the craft they used.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Onlara bir ayet geldiğinde şöyle demişlerdi: «Allah resullerine verilenin tıpkısı bize de verilmedikçe asla inanmayacağız.» Allah resullük görevini nereye vereceğini daha iyi bilir. Suç işleyenlere, oynadıkları oyunlar yüzünden Allah katında bir küçüklük ve şiddetli bir azap öngörülmüştür.

Qaribullah

When a sign came to them they said: ‹We will not believe in it unless we are given that which the Messengers of Allah have been given. ‹ But Allah knows best where to place His Message. Humiliation with Allah shall befall the sinners as well as a terrible punishment for what they devised.

QXP

When a Message comes to them, they say, «We will not believe until we are directly given what Allah’s Messengers are given.» But, Allah knows best with whom to place His Message. Such criminals will be humiliated by Allah’s Law of Requital, and suffer a heavy punishment for their scheming.

Reshad Khalifa

When a powerful proof comes to them, they say, «We will not believe, unless we are given what is given to GOD’s messengers!» GOD knows exactly who is best qualified to deliver His message. Such criminals will suffer debasement at GOD, and terrible retribution as a consequence of their evil scheming.

Rodwell

And when a sign cometh to them they say, «We will not believe, till the like of what was accorded to the apostles of God, be accorded to us.» God best knoweth where to place his mission. Disgrace with God, and a vehement punishment shall come on the transgressors for their crafty plottings.

Sale

And when a sign cometh unto them, they say, we will by no means believe until a revelation be brought unto us, like unto that which hath been delivered unto the messengers of God. God best knoweth whom He will appoint for his messenger. Vileness in the sight of God shall fall upon those who deal wickedly, and a grievous punishment, for that they have dealt deceitfully.

Sher Ali

And when there comes to them a Sign, they say, `We will not believe until we are given the like of that which ALLAH’s Messengers have been given.› ALLAH knows best where to place HIS Message. Surely, humiliation before ALLAH and a severe punishment shall afflict the offenders because of their plotting.

Unknown German

Und wenn ihnen ein Zeichen kommt, sagen sie: «Wir werden nicht eher glauben, als bis wir dasselbe erhalten, was die Gesandten Gottes erhalten haben.» Allah weiß am besten, wohin Er Seine Botschaft hinlegt. Wahrlich, Erniedrigung vor Allah und eine strenge Strafe wird die Sünder treffen für ihre Ränke.

V. Porokhova

Когда приходит к ним знамение (Аллаха), ■ То говорят они: ■ «Мы не уверуем, покуда не получим подобное тому, ■ Что было послано посланникам Аллаха». ■ Аллах же лучше знает то, ■ Как и кому Свое посланничество значить. ■ И поразят преступный люд ■ Стыд и бесчестье пред Аллахом. ■ А за коварные уловки ■ Суровой будет кара им!

Yakub Ibn Nugman

Әгәр кәферләргә аять килсә, алар әйтәләр: «Аллаһуның рәсүлләренә бирелгәннең охшашы үзебезгә бирелгәнгә чаклы һич тә иман китермәбез», – дип. Пәйгамбәрлекне кайда, кемгә бирергә икәнлекне Аллаһ үзе белүчерәктер. Тәкәбберләнеп Аллаһуга каршы мәкерлекләр кылганнары өчен тиздән Аллаһ алдында рисвайлык һәм каты ґәзаб ирешер.

جالندہری

اور جب ان کے پاس کوئی آیت آتی ہے تو کہتے ہیں کہ جس طرح کی رسالت خدا کے پیغمبروں کو ملی ہے جب تک اسی طرح کی رسالت ہم کو نہ ملے ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اس کو خدا ہی خوب جانتا ہے کہ (رسالت کا کون سا محل ہے اور) وہ اپنی پیغمبری کسے عنایت فرمائے جو لوگ جرم کرتے ہیں ان کو خدا کے ہاں ذلّت اور عذابِ شدید ہوگا اس لیے کہ مکّاریاں کرتے تھے

طاہرالقادری

اور جب ان کے پاس کوئی نشانی آتی ہے (تو) کہتے ہیں: ہم ہرگز ایمان نہیں لائیں گے یہاں تک کہ ہمیں بھی ویسی ہی (نشانی) دی جائے جیسی اﷲ کے رسولوں کو دی گئی ہے۔ اﷲ خوب جانتا ہے کہ اسے اپنی رسالت کا محل کسے بنانا ہے۔ عنقریب مجرموں کو اﷲ کے حضور ذلت رسید ہوگی اور سخت عذاب بھی (ملے گا) اس وجہ سے کہ وہ مکر (اور دھوکہ دہی) کرتے تھے،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کنترل هرزنامه از Akismet استفاده می‌کند. در مورد نحوهٔ پردازش اطلاعات دیدگاه‌های خود بیشتر بدانید.