سوره التوبة (9) آیه 13

قرآن، سوره التوبة (9) آیه 13

آیه پسین: سوره التوبة (9) آیه 14
آیه پیشین: سوره التوبة (9) آیه 12

عربی

أَ لا تُقاتِلُونَ قَوْماً نَكَثُوا أَيْمانَهُمْ وَ هَمُّوا بِإِخْراجِ الرَّسُولِ وَ هُمْ بَدَؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ أَ تَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

بدون حرکات عربی

أ لا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم و همّوا بإخراج الرّسول و هم بدؤكم أوّل مرّة أ تخشونهم فاللّه أحقّ أن تخشوه إن كنتم مؤمنين

خوانش

Ala tuqatiloona qawman nakathoo aymanahum wahammoo bi-ikhraji alrrasooli wahum badaookum awwala marratin atakhshawnahum faAllahu ahaqqu an takhshawhu in kuntum mu/mineena

آیتی

آيا با مردمي که سوگند خود را شکستند و آهنگ اخراج پيامبر کردند و آنهابر ضد شما دشمني آغاز کردند ، نمي جنگيد ؟ آيا از آنها مي ترسيد ، و حال آنکه اگر ايمان آورده باشيد سزاوارتر است که از خدا بترسيد و بس ؟

خرمشاهی

آيا نبايد با قومى كه سوگندها [و پيمانه]يشان را شكسته اند و در آواره ساختن پيامبر كوشيده اند و نخست بار بناى ستيزه با شما را گذارده اند، كارزار كنيد; آيا از آنها مى ترسيد؟ حال آنكه اگر مؤمنيد، خداوند سزاوارتر است كه از او بترسيد.

کاویانپور

آيا با جماعتى كه پيمانهاى خود را شكستند و تصميم به اخراج پيامبر اسلام گرفتند، پيكار نمى‏كنيد؟ در حالى كه نخست آنها (پيكار با شما را) آغاز كردند. آيا از آنها مى‏ترسيد؟ شايسته و سزاوار است كه از خدا بترسيد اگر شما حقيقتا ايمان داريد.

انصاریان

چرا و برای چه نمی جنگید؟ آن هم با گروهی که پیمان های خود را شکستند، و عزمشان را بر بیرون کردن پیامبر از وطنش جزم کردند و هم آنان بودند که نخستین بار با شما جنگیدند، آیا از آنان می ترسید؟! در صورتی که اگر مؤمن هستید، خدا سزاوارتر است که از او بترسید.

سراج

چرا كارزار نمى‏كنيد با گروهى كه شكستند پيمانهاى خود را و قصد كردند بيرون كردن رسول (خدا) را (از مكه) با اينكه ايشان آغاز كردند با شما (به پيمان شكنى) نخستين بار آيا مى‏ترسيد از ايشان و خدا سزاوارتر است به آنكه بترسيد از او اگر هستيد مؤمن

فولادوند

چرا با گروهى كه سوگندهاى خود را شكستند و بر آن شدند كه فرستاده [خدا] را بيرون كنند، و آنان بودند كه نخستين‏بار [جنگ را] با شما آغاز كردند، نمى‏جنگيد؟ آيا از آنان مى‏ترسيد؟ با اينكه اگر مؤمنيد خدا سزاوارتر است كه از او بترسيد.

پورجوادی

چرا با پيمان شكنانى كه مى‏خواستند پيامبر را اخراج كنند نمى‏جنگيد، در صورتى كه آنها آغاز كردند، مگر از آنها مى‏ترسيد؟ اگر ايمان داريد سزاوارتر است كه از خدا بترسيد.

حلبی

آيا كارزار نمى‏كنيد با گروهى كه سوگندان خويش بشكستند و به بيرون كردن رسول قصد كردند، و آنها اول بار [به شكستن پيمان‏] شما آغاز كردند، آيا از آنها مى‏ترسيد؟ خدا شايسته‏تر است كه از او بترسيد اگر مؤمن هستيد.

اشرفی

آيا كارزار نمى‏كنيد با جمعى كه شكستند پيمانشان را و قصد كردند به بيرون كردن رسول و آنها پيشى گرفتند شما را اول بار آيا ميترسيد از ايشان پس خدا سزاوارتر است كه بترسيد از او اگر هستيد گروندگان

خوشابر مسعود انصاري

آيا با گروهى كه سوگندهايشان را شكستند و آهنگ اخراج رسول [خدا] را [از مكه‏] كردند و خود نخستين بار [بناى پيمان شكنى‏] را با شما گذاردند، جنگ نمى‏كنيد؟ آيا از آنان مى‏ترسيد؟ پس اگر مؤمنيد، خداوند به آنكه از او بترسيد سزاوارتر است.

مکارم

آیا با گروهی که پیمانهای خود را شکستند، و تصمیم به اخراج پیامبر گرفتند، پیکار نمی‌کنید؟! در حالی که آنها نخستین بار (پیکار با شما را) آغاز کردند؛ آیا از آنها می‌ترسید؟! با اینکه خداوند سزاوارتر است که از او بترسید، اگر مؤمن هستید!

مجتبوی

آيا- چرا- با گروهى كارزار نمى‏كنيد كه سوگند [و پيمان‏] خويش را بشكستند و آهنگ بيرون‏كردن پيامبر را نمودند، و آنها بودند كه نخستين بار [دشمنى و پيكار با شما را] آغاز كردند؟ آيا از آنان مى‏ترسيد؟ و خدا سزاوارتر است كه از او بترسيد، اگر مؤمنيد.

مصباح زاده

آيا كارزار نمى‏كنيد با جمعى كه شكستند پيمانشان را و قصد كردند به بيرون كردن رسول و آنها پيشى گرفتند شما را اول بار آيا ميترسيد از ايشان پس خدا سزاوارتر است كه بترسيد از او اگر هستيد گروندگان

معزی

چرا پيكار نكنيد با قومى كه شكستند سوگندهاى خود را و آهنگ آن كردند كه پيمبر را برون كنند و ايشان آغاز (جنگ) كردند با شما نخستين بار آيا همى ترسيدشان پس خدا سزاوارتر است كه بترسيدش اگر هستيد مؤمنان

قمشه ای

آیا با قومی که عهد و پیمان خود را شکستند و اهتمام کردند که رسول خدا را (از شهر و وطن خود) بیرون کنند قتال و کار زار نمی‌کنید؟در صورتی که آنها اول بار به دشمنی و قتال شما برخاستند، آیا از آنها ترس و اندیشه دارید؟و حال آنکه سزاوارتر آن است که از خدا بترسید اگر اهل ایمانید.

رشاد خليفه

آيا با مردمي که پيمان خود را شکستند و سعي کردند رسول را بيرون کنند و جنگ را آغاز کردند، نمي جنگيد؟ آيا از آنها مي ترسيد؟ بايد از خدا بترسيد، اگر مؤمن هستيد.

Literal

Do you not fight/kill a nation (that) broke/violated their oaths , and they got interested/began by forcing out the messenger, and they started/initiated (the) first time with you, do you fear them? So God (is) more worthy/deserving that you fear Him if you were believing.

Al-Hilali Khan

Will you not fight a people who have violated their oaths (pagans of Makkah) and intended to expel the Messenger, while they did attack you first? Do you fear them? Allah has more right that you should fear Him, if you are believers.

Arthur John Arberry

Will you not fight a people who broke their oaths and purposed to expel the Messenger, beginning the first time against you? Are you afraid of them? You would do better to be afraid of God, if you are believers.

Asad

Would you, perchance, fail to fight against people who have broken their solemn pledges, and have done all that they could to drive the Apostle away,›? and have been first to attack you? Do you hold them in awe? Nay, it is God alone of whom you ought to stand in awe,› if you are [truly] believers!

Dr. Salomo Keyzer

Wilt gij niet strijden tegen hen, die hunne eeden geschonden en samengezworen hebben, om Gods gezant te verjagen? Zij waren de zondaren. Zoudt gij hen vreezen? Het is rechtvaardiger, dat gij God vreest, indien gij ware geloovigen zijt.

Free Minds

Would you not fight a people who broke their oaths and intended to expel the messenger, especially while they were the ones who attacked you first? Do you fear them? It is God who is more worthy to be feared if you are believers.

Hamza Roberto Piccardo

Non combatterete contro gente che ha violato i giuramenti e cercato di scacciare il Messaggero? Son loro che vi hanno attaccato per primi. Li temerete? Allah ha ben più diritto di essere temuto, se siete credenti.

Hilali Khan

Will you not fight a people who have violated their oaths (pagans of Makkah) and intended to expel the Messenger, while they did attack you first? Do you fear them? Allah has more right that you should fear Him, if you are believers.

Kuliev E.

Неужели вы не сразитесь с людьми, которые нарушили свои клятвы и вознамерились изгнать Посланника? Они начали первыми. Неужели вы боитесь их? Вам надлежит больше бояться Аллаха, если вы являетесь верующими.

M.-N.O. Osmanov

Неужели же [, о верующие], вы не сразитесь с людьми, которые преступили свои клятвы и усердствовали, чтобы изгнать [из Мекки] Посланника? Они первые начали [сражаться с вами]. Неужели вы боитесь их? Вам надлежит больше бояться Аллаха, если вы веруете.

Mohammad Habib Shakir

What! will you not fight a people who broke their oaths and aimed at the expulsion of the Messenger, and they attacked you first; do you fear them? But Allah is most deserving that you should fear Him, if you are believers.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Will ye not fight a folk who broke their solemn pledges, and purposed to drive out the messenger and did attack you first? What! Fear ye them? Now Allah hath more right that ye should fear Him, if ye are believers

Palmer

Will ye not fight a people who broke their oaths, and intended to expel the Apostle? They began with you at first, are ye afraid of them? God is more deserving that ye should fear Him! If ye be believers,

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yeminlerini bozan, resulü yurdundan çıkarmaya gayret eden bir topluluğa karşı savaşmayacak mısınız? Üstelik size saldırıyı ilkin onlar başlattı. Korkuyor musunuz onlardan? Eğer mümin kişilerseniz, kendisinden korkmanıza en layık olan, Allah’tır.

Qaribullah

Will you not fight against those who have broken their oaths and conspired to expel the Messenger? They were the first to attack you. Do you fear them? Surely, Allah has better rights that you fear Him, if you are believers.

QXP

Will you not fight a folk who keep breaking their solemn pledges and did everything to drive out the Messenger, and did attack you first? What! Do you fear them? Nay, it is Allah alone Whom you should more justly fear, if you are truly believers.

Reshad Khalifa

Would you not fight people who violated their treaties, tried to banish the messenger, and they are the ones who started the war in the first place? Are you afraid of them? GOD is the One you are supposed to fear, if you are believers.

Rodwell

What! will ye not fight against those Meccans who have broken their oaths and aimed to expel your Apostle, and attacked you first? Will ye dread them? God is more worthy of your fear, if ye are believers!

Sale

Will ye not fight against people who have violated their oaths, and conspired to expel the Apostle of God; and who of their own accord assaulted you the first time? Will ye fear them? But it is more just that ye should fear God, if ye are true believers.

Sher Ali

Will you not fight a people who have broken their oaths, and who plotted to turn out the Messenger, and they were the first to commence hostilities against you ? Do you fear them ? Nay, ALLAH is most worthy that you should fear HIM, if you are believers.

Unknown German

Wollt ihr nicht kämpfen wider ein Volk, das seine Eide gebrochen hat und das den Gesandten zu vertreiben plante – und sie waren es, die zuerst (den Streit) wider euch begannen? Fürchtet ihr sie etwa? Allah ist würdiger, daß ihr Ihn fürchtet, wenn ihr Gläubige seid.

V. Porokhova

Ужель не будете сражаться с теми, ■ Кто своим клятвам изменил, ■ Задумав (вашего) посланника изгнать? ■ Они вас первыми атаковали, – ■ Неужто вы боитесь их? ■ Ведь вам Аллаха надлежит бояться, ■ Если в Него уверовали вы.

Yakub Ibn Nugman

Антларын сындырган вә расүлне шәһәрдән куып чыгарырга ниятләгән кәферләр белән сугышмассызмы? Әлбәттә, сугышыгыз! Солыхны бозуны алар беренче башладылар, әйә алардан куркырсызмы? Сезгә Аллаһудан гына курку ляземдер, әгәр камил мөэмин булсагыз!

جالندہری

بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور پیغمبر (خدا) کے جلا وطن کرنے کا عزم مصمم کر لیا اور انہوں نے تم سے (عہد شکنی کی) ابتدا کی۔ کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو حالانکہ ڈرنے کے لائق خدا ہے بشرطیکہ ایمان رکھتے ہو

طاہرالقادری

کیا تم ایسی قوم سے جنگ نہیں کرو گے جنہوں نے اپنی قََسمیں توڑ ڈالیں اور رسول (صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم) کو جلاوطن کرنے کا ارادہ کیا حالانکہ پہلی مرتبہ انہوں نے تم سے (عہد شکنی اور جنگ کی) ابتداء کی، کیا تم ان سے ڈرتے ہو جبکہ اللہ زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو بشرطیکہ تم مومن ہو،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.