سوره التوبة (9) آیه 17

قرآن، سوره التوبة (9) آیه 17

آیه پسین: سوره التوبة (9) آیه 18
آیه پیشین: سوره التوبة (9) آیه 16

عربی

ما كانَ لِلْمُشْرِكِينَ أَنْ يَعْمُرُوا مَساجِدَ اللَّهِ شاهِدِينَ عَلى أَنْفُسِهِمْ بِالْكُفْرِ أُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ وَ فِي النَّارِ هُمْ خالِدُونَ

بدون حرکات عربی

ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد اللّه شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم و في النّار هم خالدون

خوانش

Ma kana lilmushrikeena an yaAAmuroo masajida Allahi shahideena AAala anfusihim bialkufri ola-ika habitat aAAmaluhum wafee alnnari hum khalidoona

آیتی

مشرکان را نرسد که در حالي که به کفر خود اقرار مي کنند مسجدهاي خدا را عمارت کنند اعمال آنها ناچيز شده و در آتش جاويدانند

خرمشاهی

مشركان را نرسد كه مساجد الهى را آبادان كنند حال آنكه [عمل] بر كفر خود گواه هستند; اعمال اينان تباه شده و جاودانه در آتش دوزخ خواهند بود.

کاویانپور

مشركين حق ندارند مساجد خدا را آباد كنند در حالى كه بر كافر بودن خويش گواهى مى‏دهند. اعمال نيك آنها نابود ميشود و در آتش دوزخ هميشگى خواهند بود.

انصاریان

و مشرکان در حالی که بر ضد خود به کفر [و انکار حقایق] گواهی می دهند، صلاحیت آباد کردن مساجد خدا را ندارند؛ اینانند که اعمالشان تباه و بی اثر است و در آتش جاودانه اند.

سراج

نسزد مشركان را آنكه تعمير كنند مسجدهاى خدا را (چه رسد به مسجد الحرام) در حاليكه گواهند بر خويشتن بكفر آن گروه تباه شد كردارهاى (نيك) ايشان (بواسطه كفرشان و در آتش ايشان هميشه خواهند ماند

فولادوند

مشركان را نرسد كه مساجد خدا را آباد كنند، در حالى كه به كفر خويش شهادت مى‏دهند. آنانند كه اعمالشان به هدر رفته و خود در آتش جاودانند.

پورجوادی

سزاوار نيست مشركان مساجد خدا را آباد كنند در حالى كه به كفر خويش معترفند. اعمال آنها نابود شده و در آتش دوزخ جاودانند.

حلبی

مشركان را شايسته نيست كه مسجدهاى خدا را آباد كنند در حالى كه بر كفر خودشان شاهد هستند، آن گروه اعمالشان تباه شده و آنها در آتش ماندگارند.

اشرفی

نباشد مر مشركانرا كه عمارت كنند مسجدهاى خدا را گواهى دهندگانند بر خودهاشان به كفر آنها ناچيز شد كردارشان و در آتش ايشانند جاويدانيان

خوشابر مسعود انصاري

مشركان را نرسد كه مسجدهاى خدا را در حالى كه به زبان حال به كفر اعتراف مى‏كنند، آبادسازند. اينان كارهايشان بر باد رفته است و در آتش [جهنم‏] آنان جاودانه‏اند

مکارم

مشرکان حق ندارند مساجد خدا را آباد کنند در حالی که به کفر خویش گواهی می‌دهند! آنها اعمالشان نابود (و بی‌ارزش) شده؛ و در آتش (دوزخ)، جاودانه خواهند ماند!

مجتبوی

مشركان را نسزد كه مسجدهاى خداى را آباد كنند در حالى كه بر كفر خويش گواهند آنانند كه كارهايشان تباه و بى‏بر است و در آتش دوزخ جاودانه باشند.

مصباح زاده

نباشد مر مشركان را كه عمارت كنند مسجدهاى خدا را گواهى دهندگانند بر خودهاشان به كفر آنها ناچيز شد كردارشان و در آتش ايشانند جاويدانيان

معزی

نرسد مشركان را كه آباد كنند مساجد خدا را حالى كه گواهى دهندگانند بر خويشتن به كفر آنان باطل شده است كردارشان و در آتشند جاودانان

قمشه ای

مشرکان را نرسد که مساجد خدا را تعمیر کنند در صورتی که بر کفر خود گواهند. اینانند که اعمالشان نابود خواهد شد و در آتش دوزخ جاوید معذّب خواهند بود.

رشاد خليفه

مشرکان را نشايد که در مساجد خدا مکرراً رفت و آمد کنند، در حالي که به کفر خود اعتراف مي کنند. اينان اعمال خود را باطل کرده اند و تا ابد در دوزخ ماندگارند.

Literal

(It) was not to the sharers/takers of partners (with God) that they inhabit/tend to/visit God’s mosques/places of worshipping God, (while) witnessing/testifying on themselves with the disbelief, those, their deeds (are) wasted, and in the fire they are immortally/eternally.

Al-Hilali Khan

It is not for the Mushrikoon (polytheists, idolaters, pagans, disbelievers in the Oneness of Allah), to maintain the Mosques of Allah (i.e. to pray and worship Allah therein, to look after their cleanliness and their building, etc.), while they witness against their ownselves of disbelief. The works of such are in vain and in Fire shall they abide.

Arthur John Arberry

It is not for the idolaters to inhabit God’s places of worship, witnessing against themselves unbelief; those — their works have failed them, and in the Fire they shall dwell forever.

Asad

IT IS NOT for those who ascribe divinity to aught beside God to visit or tend’6 God’s houses of worship, the while [by their beliefs] they bear witness against themselves that they are denying the truth. It is they whose works shall come to nought, and they who in the fire shall abide!n

Dr. Salomo Keyzer

En waarom zouden de ongeloovigen Gods tempelen bezoeken? daar zij zelven getuigen van hun ongeloof tegen hunne eigene zielen zijn. De werken dier menschen zijn ijdel, en zij zullen eeuwig in de hel verblijven.

Free Minds

It was not for those who have set up partners to maintain God’s temples while they bear witness over their own rejection. For these, their works have fallen, and in the Fire they will abide.

Hamza Roberto Piccardo

Non spetta agli associatori la cura delle moschee di Allah, mentre sono testimoni della loro stessa miscredenza. Ecco quelli che vanificano le opere loro e che rimarranno perpetuamente nel Fuoco.

Hilali Khan

It is not for the Mushrikoon (polytheists, idolaters, pagans, disbelievers in the Oneness of Allah), to maintain the Mosques of Allah (i.e. to pray and worship Allah therein, to look after their cleanliness and their building, etc.), while they witness against their ownselves of disbelief. The works of such are in vain and in Fire shall they abide.

Kuliev E.

Не полагается многобожникам оживлять мечети Аллаха, свидетельствуя о собственном неверии. Тщетны их деяния, и они вечно пребудут в Огне.

M.-N.O. Osmanov

Не пристало многобожникам бывать в мечетях Аллаха, свидетельствуя самим о собственном неверии. Тщетны их деяния, и вечно пребудут они в адском огне.

Mohammad Habib Shakir

The idolaters have no right to visit the mosques of Allah while bearing witness to unbelief against themselves, these it is whose doings are null, and in the fire shall they abide.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

It is not for the idolaters to tend Allah’s sanctuaries, bearing witness against themselves of disbelief. As for such, their works are vain and in the Fire they will abide.

Palmer

It is not for idolaters to repair to the mosques of God, bearing witness against themselves to unbelief; they it is whose works are vain, and in the Fire shall they dwell for, aye!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Müşrikler, öz benliklerinin küfre sapışına tanık olup dururlarken, Allah’ın mescitlerini onarmaya girişemezler. Tüm amelleri boşa çıkmıştır onların. Ateşte uzun süre kalacaklardır onlar.

Qaribullah

Idolaters should not inhabit the mosques of Allah bearing witness against themselves with disbelief. Those, their deeds have been annulled, and in the Fire they shall live for ever.

QXP

Those who associate others with Allah whether idols, religious leaders or temporal leaders, shall not administer Masjids, the Centers of the Divine System. Nor shall those who choose for themselves sects in religion (9:107), (30:31), (72:18). They are bearing witness against themselves in their disbelief (of the Qur’an). All their works are vain and they will abide eternally in the Fire.

Reshad Khalifa

The idol worshipers are not to frequent the masjids of GOD, while confessing their disbelief. These have nullified their works, and they will abide forever in Hell.

Rodwell

It is not for the votaries of other gods with God, witnesses against themselves of infidelity, to visit the temples of God. These! vain their works: and in the fire shall they abide for ever!

Sale

It is not fitting that the idolaters should visit the temples of God, being witnesses against their own souls of their infidelity. The works of these men are vain; and they shall remain in hell fire for ever.

Sher Ali

It is not for the idolaters to maintain the Mosques of ALLAH while they bear witness against themselves to disbelief. It is they whose works shall be vain, and in the Fire shall they abide forever.

Unknown German

Den Götzendienern steht es nicht zu, die Moscheen Allahs zu erhalten, solange sie gegen sich selbst zeugen durch den Unglauben. Sie sind es, deren Werke umsonst sein sollen und im Feuer müssen sie bleiben.

V. Porokhova

И недозволено неверным ■ В мечеть Аллаха приходить ■ Для совершения благочестивых дел, ■ Когда они неверие свое свидетельствуют сами, – ■ Деяния их тщетны! ■ В Аду им вечно пребывать!

Yakub Ibn Nugman

Кәферләргә кәгъбәне төзәтүләрендә аларга сәваб булмас үзләренең кәфер икәнлеге белән шәһадәт биреп торган хәлләрендә, аларның бөтен эшләре вә гамәлләре батыл, һичберсенә сәваб юк, алар җәһәннәмдә мәңге калачаклар.

جالندہری

مشرکوں کی زیبا نہیں کہ خدا کی مسجدوں کو آباد کریں جب کہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہیں۔ ان لوگوں کے سب اعمال بےکار ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے

طاہرالقادری

مشرکوں کے لئے یہ روا نہیں کہ وہ اللہ کی مسجدیں آباد کریں درآنحالیکہ وہ خود اپنے اوپر کفر کے گواہ ہیں، ان لوگوں کے تمام اعمال باطل ہو چکے ہیں اور وہ ہمیشہ دوزخ ہی میں رہنے والے ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.