سوره التوبة (9) آیه 47

قرآن، سوره التوبة (9) آیه 47

آیه پسین: سوره التوبة (9) آیه 48
آیه پیشین: سوره التوبة (9) آیه 46

عربی

لَوْ خَرَجُوا فِيكُمْ ما زادُوكُمْ إِلاَّ خَبالاً وَ لأََوْضَعُوا خِلالَكُمْ يَبْغُونَكُمُ الْفِتْنَةَ وَ فِيكُمْ سَمَّاعُونَ لَهُمْ وَ اللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ

بدون حرکات عربی

لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلاّ خبالا و لأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة و فيكم سمّاعون لهم و اللّه عليم بالظّالمين

خوانش

Law kharajoo feekum ma zadookum illa khabalan walaawdaAAoo khilalakum yabghoonakumu alfitnata wafeekum sammaAAoona lahum waAllahu AAaleemun bialththalimeena

آیتی

اگر با شما به جنگ بيرون آمده بودند ، جز فساد کاري نمي کردند ، و تا فتنه انگيزي کنند و براي دشمنان به سخن چيني پردازند در ميان شما رخنه مي کردند ، و خدا به ستمکاران آگاه است

خرمشاهی

اگر همراه شما رهسپار مى شدند جز فتنه و فساد براى شما به بار نمى آوردند و در بين شما رخنه مى كردند و در حق شما فتنه جويى مى كردند; و در ميان شما جاسوسانى دارند، و خداوند به [احوال] ستمگران آگاه است.

کاویانپور

اگر همراه شما خارج مى‏شدند، چيزى جز اضطراب و ترديد بر شما نمى‏افزودند و در ميان شما سريعا به فتنه انگيزى و شايعه سازى و ايجاد تفرقه و نفاق مى‏پرداختند و در بين شما افرادى (سست عنصر) يافت ميشوند كه به آن (شايعات) تمايل نشان مى‏دهند و خدا ستمكاران را بهتر مى‏شناسد (و بر مقاصد شوم آنان آگاه است).

انصاریان

اگر [هم] با شما بیرون می آمدند، جز شرّ و فساد به شما نمی افزودند و مسلماً خود را برای سخن چینی [و نمّامی ] در میان شما قرار می دادند تا [برای از هم گسستن شیرازه سپاه اسلام] فتنه جویی کنند و در میان شما جاسوسانی برای آنان هستند [که به نفعشان خبرچینی می کنند]؛ و خدا به ستمکاران داناست.

سراج

و اگر منافقان بيرون مى‏آمدند در ميان شما نمى‏افزودند شما را مگر تباهى و مى‏تاختند در ميان شما به سخن چينى در حاليكه مى‏جستند فتنه (و تفرقه) را و در ميان شما جاسوسانند براى ايشان و خدا دانا بحال ستمكاران است

فولادوند

اگر با شما بيرون آمده بودند جز فساد براى شما نمى‏افزودند، و به سرعت خود را ميان شما مى‏انداختند و در حق شما فتنه‏جويى مى‏كردند، و در ميان شما جاسوسانى دارند [كه‏] به نفع آنان [اقدام مى‏كنند]، و خدا به [حال‏] ستمكاران داناست.

پورجوادی

اگر همراه شما بيرون مى‏آمدند جز فساد و فريب بر شما نمى‏افزودند و به سرعت برايتان فتنه‏انگيزى مى‏كردند، در ميان شما افرادى هستند كه براى آنها جاسوسى مى‏كنند- خداوند از ستمكاران آگاه است.

حلبی

اگر در ميان شما بيرون مى‏آمدند جز فساد بر شما نمى‏افزودند و در ميان شما به سخن‏چينى مى‏شتافتند و براى شما فتنه مى‏جستند و در ميان شما براى آنها شنوندگانى [جاسوسانى‏] هستند و خدا به ستمكاران داناست.

اشرفی

اگر بيرون آمده بودند در شما نمى‏افزودند شما را مگر فساد و هر آينه شتافته بودند ميانتان كه بجويند براى شما فتنه و باشند در شما سخن چينان مر ايشانرا و خدا دانا است به ستمكاران

خوشابر مسعود انصاري

اگر همراه با شما بيرون مى‏آمدند، در [حقّ‏] شما جز فساد نمى‏افزودند و فتنه جويان در [حقّ‏] شما، به ميان [صفوف‏] تان مى‏تاختند و در [ميان‏] شما جاسوسانى دارند و خداوند به [حال‏] ستمكاران داناست

مکارم

اگر آنها همراه شما (بسوی میدان جهاد) خارج می‌شدند، جز اضطراب و تردید، چیزی بر شما نمی‌افزودند؛ و بسرعت در بین شما به فتنه‌انگیزی (و ایجاد تفرقه و نفاق) می‌پرداختند؛ و در میان شما، افرادی (سست و ضعیف) هستند که به سخنان آنها کاملاً گوش فرامی‌دهند؛ و خداوند، ظالمان را می‌شناسد.

مجتبوی

اگر در ميان شما بيرون آمده بودند شما را جز تباهى نمى‏افزودند و ميانتان به سخن‏چينى و خرابكارى مى‏شتافتند در حالى كه در باره شما فتنه‏انگيزى و آشوب مى‏خواهند، و در ميان شما جاسوسانند براى ايشان- كه خبرهاى شما را به آنها مى‏رسانند- و خدا به حال ستمكاران داناست.

مصباح زاده

اگر بيرون آمده بودند در شما نمى‏افزودند شما را مگر فساد و هر آينه شتافته بودند ميانتان كه بجويند براى شما فتنه و باشند در شما سخن چينان مر ايشان را و خدا دانا است به ستمكاران

معزی

اگر برون مى آمدند در شما نمى افزودند شما را جز گسيختگى و همانا مى گشتند ميان شما تا فتنه براى شما جويند و در شما است شنوندگانى براى آنان و خدا دانا است به ستمگران

قمشه ای

-اگر این منافق مردم هم در میان شما مؤمنان بیرون می‌آمدند جز خیانت و مکر در سپاه شما چیزی نمی‌افزودند و هر چه می‌توانستند در کار شما اخلال و خرابی می‌کردند، برای شما از هر سو در جستجوی فتنه برمی‌آمدند، و هم در میان لشکر شما از آنان جاسوسهایی وجود دارد، و خدا به احوال ظالمان داناست.

رشاد خليفه

اگر با شما بسيج مي شدند، اغتشاش ايجاد مي کردند و باعث مي شدند که ميان شما اختلاف و جدايي افتد. بعضي از شما مستعد بودند که به آنها گوش دهند. خدا از ستمگران کاملاً آگاه است.

Literal

If they got out/emerged in between you, they did not increase you except degeneration/corruption and they would have put in between and around you, (and) they desired (for) you the treason/misguidance , and in you (there are those) hearing/listening to them, and God (is) knowledgeable with (of) the unjust/oppressive.

Al-Hilali Khan

Had they marched out with you, they would have added to you nothing except disorder, and they would have hurried about in your midst (spreading corruption) and sowing sedition among you, and there are some among you who would have listened to them. And Allah is the All-Knower of the Zalimoon (polytheists and wrong-doers, etc.).

Arthur John Arberry

Had they gone forth among you, they would only have increased you in trouble, and run to and fro in your midst, seeking to stir up sedition between you; and some of you would listen to them; and God knows the evildoers.

Asad

Had these [hypocrites] set out with you, [O believers,] they would have added nothing to you save the evil of corruption, and would surely have scurried to and fro in your midst, seeking to stir up discord among you, seeing that there are in your midst such as would have lent them ear: but God has full knowledge of the evildoers.

Dr. Salomo Keyzer

Indien zij met u waren vertrokken, zouden zij slechts een last voor u geweest zijn, en heen en weder geloopen, en tot opstand aangezet hebben; en er zouden sommigen onder u zijn geweest, die hun gehoor zouden gegeven hebben; maar God kent de boozen.

Free Minds

Had they come out with you they would have added nothing but disruption, and they would have hurried about seeking to cause for you an ordeal; and there are some amongst you who listen to them. God is aware of the wicked.

Hamza Roberto Piccardo

Se fossero usciti con voi, vi avrebbero solo danneggiato, correndo qua e là e seminando zizzania, ché certo tra voi avrebbero trovato chi li avrebbe ascoltati. Ma Allah ben conosce gli ingiusti.

Hilali Khan

Had they marched out with you, they would have added to you nothing except disorder, and they would have hurried about in your midst (spreading corruption) and sowing sedition among you, and there are some among you who would have listened to them. And Allah is the All-Knower of the Zalimoon (polytheists and wrong-doers, etc.).

Kuliev E.

Если бы они выступили в поход вместе с вами, то не прибавили бы вам ничего, кроме беспорядка, торопливо ходили бы между вами и сеяли бы между вами смуту. Среди вас найдутся такие, которые станут прислушиваться к ним. Аллах знает беззаконников.

M.-N.O. Osmanov

Если мунафики выступили бы вместе с вами в поход, то они только внесли бы замешательство, проникли бы в ваши ряды, желая посеять меж вами смуту: ведь среди вас найдутся такие, которые станут прислушиваться к ним. Но Аллах знает, кто стремится к беззаконию.

Mohammad Habib Shakir

Had they gone forth with you, they would not have added to you aught save corruption, and they would certainly have hurried about among you seeking (to sow) dissension among you, and among you there are those who hearken for their sake; and Allah knows the unjust.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Had they gone forth among you they had added to you naught save trouble and had hurried to and fro among you, seeking to cause sedition among you; and among you there are some who would have listened to them. Allah is Aware of evil-doers.

Palmer

Had they gone forth with you they would but have made you more trouble, and they would have hurried about amongst you craving a sedition; amongst you are some who would have listened to them; but God knows those who are unjust!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Aranızda sefere çıkmış olsalardı, size bozgunculuktan başka bir katkıları olmayacaktı; sizi fitneye uğratmak isteğiyle aranıza sokulacaklardı. İçinizde onlara gerçekten kulak verecekler de vardı. Allah, zalimleri iyice biliyor.

Qaribullah

Had they gone forth among you, they would only have increased your burden, and run to and fro in your midst, seeking to stir up sedition between you; and some of you would listen to them; and Allah knows the harmdoers.

QXP

Even if they had gone forth they would have only caused trouble and run to and fro seeking sedition among you. In your ranks are some apt to listen to them and in your ranks are spies of the enemy. Allah knows the wrongdoers.

Reshad Khalifa

Had they mobilized with you, they would have created confusion, and would have caused disputes and divisions among you. Some of you were apt to listen to them. GOD is fully aware of the transgressors.

Rodwell

Had they taken the field with you, they would only have added a burden to you, and have hurried about among you, stirring you up to sedition; and some there are among you who would have listened to them: and God knoweth the evil doers.

Sale

If they had gone forth with you, they had only been a burden unto you, and had run to and fro between you, stirring you up to sedition; and there would have been some among you, who would have given ear unto them: An God knoweth the wicked.

Sher Ali

Had they gone forth with you, they would have added to you naught but trouble, and would have hurried to and fro in your midst, seeking to sow discord among you. And there are among you those who would listen to you so as to convey information to them. And ALLAH well knows the wrongdoers.

Unknown German

Wären sie mit euch ausgezogen, sie hätten nur eure Sorgen gemehrt und wären hin und hergelaufen in eurer Mitte, Zwietracht unter euch erregend. Und unter euch sind manche, die auf sie gehört hätten, aber Allah ennt die Frevler wohl.

V. Porokhova

Но если б с вами и пошли они, ■ Они бы ничего не привнесли вам, кроме порчи, ■ Спеша посеять смуту среди вас, – ■ Ведь среди вас есть и такие, ■ Которые готовы слушать их. ■ Но знает Бог несправедливых!

Yakub Ibn Nugman

Әгәр алар сезнең белән чыксалар да арагызда бозыклык кылып зарардан башканы арттырмаслар иде, арагызда фетнә булдыруны гына карап йөрерләр иде. Дәхи арагызда сезнең зарарыгызга сүз йөртүчеләр дә бар. Аларның сугышка чыкмаулары хәерле булды. Аллаһ галимнәрне белүче.

جالندہری

اگر وہ تم میں (شامل ہوکر) نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے حق میں شرارت کرتے اور تم میں فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑے دوڑے پھرتے اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں اور خدا ظالموں کو خوب جانتا ہے

طاہرالقادری

اگر وہ تم میں (شامل ہو کر) نکل کھڑے ہوتے تو تمہارے لئے محض شر و فساد ہی بڑھاتے اور تمہارے درمیان (بگاڑ پیدا کرنے کے لئے) دوڑ دھوپ کرتے وہ تمہارے اندر فتنہ بپا کرنا چاہتے ہیں اور تم میں (اب بھی) ان کے (بعض) جاسوس موجود ہیں، اور اللہ ظالموں سے خوب واقف ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.