سوره التوبة (9) آیه 64

قرآن، سوره التوبة (9) آیه 64

آیه پسین: سوره التوبة (9) آیه 65
آیه پیشین: سوره التوبة (9) آیه 63

عربی

يَحْذَرُ الْمُنافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ سُورَةٌ تُنَبِّئُهُمْ بِما فِي قُلُوبِهِمْ قُلِ اسْتَهْزِؤُا إِنَّ اللَّهَ مُخْرِجٌ ما تَحْذَرُونَ

بدون حرکات عربی

يحذر المنافقون أن تنزّل عليهم سورة تنبّئهم بما في قلوبهم قل استهزؤا إنّ اللّه مخرج ما تحذرون

خوانش

Yahtharu almunafiqoona an tunazzala AAalayhim sooratun tunabbi-ohum bima fee quloobihim quli istahzi-oo inna Allaha mukhrijun ma tahtharoona

آیتی

منافقان مي ترسند که مباد از آسمان در باره آنها سوره اي نازل شود و، ازآنچه در دل نهفته اند با خبرشان سازد بگو : مسخره کنيد ، که خدا آنچه را که از آن مي ترسيد آشکار خواهد ساخت

خرمشاهی

منافقان بيمناكند از اينكه سوره اى بر ضد آنان نازل گردد كه از مافى الضميرشان خبر دهد; بگو ريشخند كنيد، بيگمان خداوند آشكاركننده رازى است كه از آن بيمناكيد.

کاویانپور

منافقون از آن مى‏ترسند كه خدا سوره‏اى بفرستد و اسرار نهانى آنها را آشكار سازد. به آنها بگو، اكنون مسخره ميكنيد، از آنچه ميترسيد بطور حتم، خدا به سر شما خواهد آورد.

انصاریان

منافقان از اینکه سوره ای بر ضدشان نازل شود که آنان را از اسراری که [در جهت دشمنی با خدا، پیامبر، مؤمنان و حکومت اسلامی ] در دل هایشان وجود دارد، آگاه نماید اظهار ترس و نگرانی می کنند؛ بگو: مسخره کنید، خدا آنچه را از آن بیمناک و نگرانید، آشکار خواهد کرد.

سراج

بيم دارند منافقان كه (در باره ايشان) فرود آيد بر مؤمنان سوره‏اى كه آگاهشان كند به آنچه در دلهاى منافقان است بگو استهزاء كنيد كه خدا پديد آورنده است آنچه را كه (از آشكار شدنش) بيم داريد

فولادوند

منافقان بيم دارند از اينكه [مبادا] سوره‏اى در باره آنان نازل شود كه ايشان را از آنچه در دلهايشان هست خبر دهد. بگو: «ريشخند كنيد، بى‏ترديد خدا آنچه را كه [از آن‏] مى‏ترسيد برملا خواهد كرد.»

پورجوادی

منافقان مى‏ترسند كه مبادا آيه‏اى عليه آنها نازل شود و از اسرار درونشان خبر دهد، بگو: «مسخره كنيد، زيرا آنچه را كه از آن بيم داريد خدا فاش مى‏كند.»

حلبی

منافقان حذر مى‏كنند از اينكه بر آنها سوره‏اى نازل شود كه آنها را به آنچه در دلهاى ايشان است با خبر كند. بگو: استهزاء كنيد. بى‏گمان خدا آشكار سازنده است آنچه را كه [از آن‏] حذر مى‏كنيد.

اشرفی

ميترسند منافقان كه فرو فرستاده شود برايشان سوره كه آگاه گرداند ايشانرا بآنچه در دلهاى ايشانست بگو استهزا كنيد بدرستيكه خدا ظاهر كننده است آنچه را ميترسيد

خوشابر مسعود انصاري

منافقان از آن بيم دارند كه سوره‏اى در [باره‏] آنان فرود آورده شود كه آنان را به آنچه در دلهايشان است خبر دهد. بگو: ريشخند كنيد، بى گمان خداوند آشكار كننده چيزى است كه [از آن‏] بيم داريد

مکارم

منافقان از آن بیم دارند که سوره‌ای بر ضدّ آنان نازل گردد، و به آنها از اسرار درون قلبشان خبر دهد. بگو: «استهزا کنید! خداوند، آنچه را از آن بیم دارید، آشکار می‌سازد!»

مجتبوی

منافقان مى‏ترسند از اينكه سوره‏اى بر آنان فروآيد كه آنها را بدانچه در دلهاشان دارند آگاه سازد. بگو: مسخره كنيد، همانا خدا پديدآرنده آن چيزى است كه از آن مى‏ترسيد و مى‏پرهيزيد.

مصباح زاده

مى‏ترسند منافقان كه فرو فرستاده شود بر ايشان سوره كه آگاه گرداند ايشان را بانچه در دلهاى ايشانست بگو استهزاء كنيد بدرستى كه خدا ظاهر كننده است آنچه را ميترسيد

معزی

ترسند منافقان كه فرستاده شود بر ايشان سوره اى كه آگهيشان دهد آنچه در دلهاى ايشان است بگو استهزاء كنيد همانا خدا است برون آورنده آنچه مى ترسيد

قمشه ای

منافقان از آن روزی می‌ترسند که خدا سوره‌ای بفرستد که آنها را از آنچه در درون آنهاست آگاه کند. بگو: اکنون تمسخر کنید، خدا آنچه را که از آن می‌ترسید آشکار خواهد ساخت.

رشاد خليفه

منافقان نگرانند كه مبادا سوره اي نازل شود تا آنچه در دل هايشان نهفته است، افشا شود. بگو: برويد و مسخره كنيد. خدا دقيقاً آنچه را كه از آن مي ترسيد، برملا خواهد كرد.

Literal

The hypocrites are afraid/cautious that a chapter of the Koran be descended on them to inform them with what (is) in their hearts/minds . Say: «Mock/make fun , that God (is) bringing out what you are cautious/afraid of.»

Al-Hilali Khan

The hypocrites fear lest a Soorah (chapter of the Quran) should be revealed about them, showing them what is in their hearts. Say: «(Go ahead and) mock! But certainly Allah will bring to light all that you fear.»

Arthur John Arberry

The hypocrites are afraid, lest a sura should be sent down against them, telling thee what is in their hearts. Say: ‹Mock on; God will bring forth what you fear.›

Asad

[Some of] the hypocrites dread lest a [new] surah be revealed [in evidence] against them, making them understand what is [really] in their hearts.› Say: «Go on mocking! Behold, God will bring to light the very thing that you are dreading!»

Dr. Salomo Keyzer

De huichelaars vreezen, dat eene Soera nopens hen mocht worden geopenbaard, om hun te verklaren, wat zich in hunne harten bevindt. Zeg tot hen: Gij spot, maar God zal zekerlijk aan het licht brengen, wat gij vreest te zien openbaren.

Free Minds

The hypocrites fear that a chapter will be sent down which will expose what is in their hearts. Say: "Mock, for God will bring out what you fear."

Hamza Roberto Piccardo

Gli ipocriti temono che venga rivelata una sura che sveli quello che c’è nei loro cuori. Di›: «Schernite pure! Allah paleserà quello che temete [venga reso noto]».

Hilali Khan

The hypocrites fear lest a Soorah (chapter of the Quran) should be revealed about them, showing them what is in their hearts. Say: "(Go ahead and) mock! But certainly Allah will bring to light all that you fear."

Kuliev E.

Лицемеры опасаются, что им будет ниспослана сура, которая поведает о том, что в их сердцах. Скажи: «Насмехайтесь! Аллах непременно выведет наружу то, чего вы опасаетесь».

M.-N.O. Osmanov

Мунафики высказывают опасение, что к ним (т. е. муслимом) будет ниспослана сура, которая известит о [сокровенном] в их (т. е. мунафиков) сердцах. Скажи [, Мухаммад]: «Что же, смейтесь! Но вот Аллах осуществит то, чего вы опасаетесь».

Mohammad Habib Shakir

The hypocrites fear lest a chapter should be sent down to them telling them plainly of what is in their hearts. Say: Go on mocking, surely Allah will bring forth what you fear.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

The hypocrites fear lest a surah should be revealed concerning them, proclaiming what is in their hearts. Say: Scoff (your fill)! Lo! Allah is disclosing what ye fear.

Palmer

The hypocrites are cautious lest there be revealed against them a surah to inform them of what is in their hearts; say, ‹Mock ye! verily, God will bring forth that of which ye are so cautious!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İkiyüzlüler, kalplerinde olanı kendilerine haber verecek bir surenin tepelerine inmesinden çekinir dururlar. De ki: «Siz alay edin! Allah, o çekinip durduklarınızı ortaya çıkaracaktır.»

Qaribullah

The hypocrites are afraid lest a chapter be sent down against them telling them what is in their hearts. Say: ‹Mock if you will; Allah will surely bring forth what you are fearing. ‹

QXP

The hypocrites fear that a Surah might be revealed concerning them, exposing what is in their hearts. Say, «Go on mocking! Allah will bring to light exactly what you are dreading.»

Reshad Khalifa

The hypocrites worry that a sura may be revealed exposing what is inside their hearts. Say, «Go ahead and mock. GOD will expose exactly what you are afraid of.»

Rodwell

The hypocrites are afraid lest a Sura should be sent down concerning them, to tell them plainly what is in their hearts. SAY: Scoff ye; but God will bring to light that which ye are afraid of.

Sale

The hypocrites are apprehensive lest a sura should be revealed concerning them, to declare unto them that which is in their hearts. Say unto them, scoff ye; but God will surely bring to light that which ye fear should be discovered.

Sher Ali

The Hypocrites pretend they fear lest a Surah should be revealed concerning them, informing them of what is in their hearts. Say, `Mock on; surely, ALLAH will bring to light that of which you pretended you were afraid lest it might be disclosed.

Unknown German

Die Heuchler fürchten, es könnte gegen sie eine Sura herabgesandt werden, die ihnen ankündet, was in ihren Herzen ist. Sprich: «Spottet nur! Allah wird es alles ans Licht bringen, wovor ihr euch fürchtet.»

V. Porokhova

(С насмешкой) лицемеры опасаются того, ■ Что снизойдет на них какая-либо Сура ■ И обнаружит то, что их сердца таят. ■ Скажи им: «Насмехайтесь! ■ Господь же, истинно, откроет то, ■ Чего вы так боитесь».

Yakub Ibn Nugman

Монафикълар алар зарарына берәр сүрә иңүдән куркалар, ул сүрә белән син аларга күңелләрендәге бозык ниятләре белән хәбәр бирәсең. Ләкин монафикълар үзләрен тәнкыйть иткән аятьләрне төрлечә мәсхәрә кылалар, син аларга әйт: «Мәсхәрә кылыгыз, тәхкыйк Аллаһ сез куркып торган нәрсәләрне ачып күрсәтәчәк».

جالندہری

منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ ان (کے پیغمبر) پر کہیں کوئی ایسی سورت (نہ) اُتر آئے کہ ان کے دل کی باتوں کو ان (مسلمانوں) پر ظاہر کر دے۔ کہہ دو کہ ہنسی کئے جاؤ۔ جس بات سے تم ڈرتے ہو خدا اس کو ضرور ظاہر کردے گا

طاہرالقادری

منافقین اس بات سے ڈرتے ہیں کہ مسلمانوں پر کوئی ایسی سورت نازل کر دی جائے جو انہیں ان باتوں سے خبردار کر دے جو ان (منافقوں) کے دلوں میں (مخفی) ہیں۔ فرما دیجئے: تم مذاق کرتے رہو، بیشک اللہ وہ (بات) ظاہر فرمانے والا ہے جس سے تم ڈر رہے ہو،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.