سوره يوسف (12) آیه 33

قرآن، سوره يوسف (12) آیه 33

آیه پسین: سوره يوسف (12) آیه 34
آیه پیشین: سوره يوسف (12) آیه 32

عربی

قالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ وَ إِلاَّ تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَ أَكُنْ مِنَ الْجاهِلِينَ

بدون حرکات عربی

قال ربّ السّجن أحبّ إليّ ممّا يدعونني إليه و إلاّ تصرف عنّي كيدهنّ أصب إليهنّ و أكن من الجاهلين

خوانش

Qala rabbi alssijnu ahabbu ilayya mimma yadAAoonanee ilayhi wa-illa tasrif AAannee kaydahunna asbu ilayhinna waakun mina aljahileena

آیتی

گفت : اي پروردگار من ، براي من زندان دوست داشتني تر است از آنچه مرا بدان مي خوانند ، و اگر مکر اين زنان را از من نگرداني ، به آنها ميل مي کنم و در شمار نادانان در مي آيم

خرمشاهی

[يوسف] گفت پروردگارا زندان براى من خوشتر است از آنچه مرا به آن مى خوانند; و اگر مكر آنان را از من باز ندارى، به آنان مى گرايم و از نادانان مى گردم.

کاویانپور

يوسف گفت: پروردگارا، براى من زندان بهتر است از آنچه زنان از من درخواست ميكنند و اگر تو مكر و حيله آنان را از من دفع نكنى و بسوى آنها تمايل پيدا كنم، هر آينه از جاهلان و نادانان خواهم بود.

انصاریان

یوسف گفت: پروردگارا! زندان نزد من محبوب تر است از عملی که مرا به آن می خوانند، و اگر نیرنگشان را از من نگردانی به آنان رغبت می کنم و از نادانان می شوم.

سراج

يوسف گفت پروردگار من زندان دوستتر است بمن از آنچه اين آنان مى‏خوانند مرا به سوى آن و اگر مگردانى از من نيرنگ ايشان را ميل مى‏كنم بسويشان و باشم از نادانان (بارتكاب آنچه نشايد)

فولادوند

[يوسف‏] گفت: «پروردگارا، زندان براى من دوست‏داشتنى‏تر است از آنچه مرا به آن مى‏خوانند، و اگر نيرنگ آنان را از من بازنگردانى، به سوى آنان خواهم گراييد و از [جمله‏] نادانان خواهم شد.»

پورجوادی

(يوسف) گفت: «پروردگارا! زندان از چيزى كه اين زنان از من توقع دارند برايم محبوب‏تر است و اگر مكر و نيرنگ آنها را از من نگردانى، شيفته آنها مى‏شوم و از جاهلان خواهم بود.»

حلبی

[يوسف‏] گفت: اى پروردگار من! زندان مرا خوشتر است از آنچه مرا بدان مى‏خوانند. و اگر تو مكر آنان را از من نگردانى، به سوى آنها ميل كنم و از نادانان باشم.

اشرفی

گفت پروردگار من زندان دوستتر است بمن از آنچه ميخوانندم بسوى آن و اگر نگردانى از من مكر ايشانرا ميل ميكنم بسوى ايشان و باشم از نادانان

خوشابر مسعود انصاري

[يوسف‏] گفت: پروردگارا، زندان در نزد من از آنچه مرا به آن مى‏خوانند، خوش‏تر است. و اگر مكر آنان را از من باز ندارى، به آنان گرايش يابم و از نادانان گردم

مکارم

(یوسف) گفت: «پروردگارا! زندان نزد من محبوبتر است از آنچه اینها مرا بسوی آن می‌خوانند! و اگر مکر و نیرنگ آنها را از من باز نگردانی، بسوی آنان متمایل خواهم شد و از جاهلان خواهم بود!»

مجتبوی

[يوسف‏] گفت: پروردگارا، زندان نزد من خوشتر است از آنچه مرا بدان مى‏خوانند، و اگر نيرنگ آن زنان را از من نگردانى به آنها گرايم و از نادانان باشم.

مصباح زاده

گفت پروردگار من زندان دوستتر است بمن از آنچه ميخوانندم بسوى آن و اگر نگردانى از من مكر ايشان را ميل ميكنم بسوى ايشان و باشم از نادانان

معزی

گفت پروردگارا زندان مرا خوشتر است از آنچه خوانندم بسوى آن و اگر بازنگردانى از من نيرنگ ايشان را آهنگشان كنم و بشوم از نادانان

قمشه ای

یوسف گفت: ای خدا، مرا رنج زندان خوشتر از این کار زشتی است که اینان از من تقاضا دارند و اگر تو حیله این زنان را از من دفع نفرمایی به آنها میل کرده و از اهل جهل (و شقاوت) گردم.

رشاد خليفه

او گفت: پروردگار من، زندان بهتر است از اينكه خود را در اختيار آنها بگذارم. اگر تو حيله آنان را از من دور نكني، شايد به آنها تمايل پيدا كنم و مانند نادانان رفتار نمايم.

Literal

He said: «My Lord, the prison/jail (is) more likable to me from what they call me to it, and unless you divert from me their conspiring I incline to (give up) to them (F), and I be from the lowly/ignorant .»

Al-Hilali Khan

He said:»O my Lord! Prison is more to my liking than that to which they invite me. Unless You turn away their plot from me, I will feel inclined towards them and be one (of those who commit sin and deserve blame or those who do deeds) of the ignorants.»

Arthur John Arberry

He said, ‹My Lord, prison is dearer to me than that they call me to; yet if Thou turnest not from me their guile, then I shall yearn towards them, and so become one of the ignorant.›

Asad

Said he: «O my Sustainer! Prison is more desirable to me than [compliance with] what these women invite me to: for, unless Thou turn away their guile from me, I might yet yield to their allure 3′ and become one of those who are unaware [of right and wrong].»

Dr. Salomo Keyzer

Jozef zeide: O Heer! eene gevangenis is verkieselijker voor mij, dan de misdaad, waartoe zij mij willen verleiden, en indien gij hare kunstgrepen niet van mij afwendt, zal ik aan mijne neiging voor haar toegeven en zal ik tot de dwazen behooren.

Free Minds

He said: "My Lord, prison is better to me than what they are inviting me to do. And if You do not turn their scheming away from me, I will fall for them and be of the ignorant."

Hamza Roberto Piccardo

Disse: «O mio Signore, preferisco la prigione a ciò cui mi invitano; ma se Tu non allontani da me le loro arti, cederò loro e sarò uno di quelli che disconoscono [la Tua legge]».

Hilali Khan

He said:"O my Lord! Prison is more to my liking than that to which they invite me. Unless You turn away their plot from me, I will feel inclined towards them and be one (of those who commit sin and deserve blame or those who do deeds) of the ignorants."

Kuliev E.

Он сказал: «Господи! Темница мне милее того, к чему меня призывают. Если Ты не отвратишь от меня их козни, то я уступлю им и окажусь в числе невежд».

M.-N.O. Osmanov

[Йусуф] воскликнул: «Господь мой! Темница мне милее того, к чему меня принуждают. Если Ты не избавишь меня от их козней, я уступлю им и окажусь в числе глупцов».

Mohammad Habib Shakir

He said: My Lord! the prison house is dearer to me than that to which they invite me; and if Thou turn not away their device from me, I will yearn towards them and become (one) of the ignorant.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

He said: O my Lord! Prison is more dear than that unto which they urge me, and if Thou fend not off their wiles from me I shall incline unto them and become of the foolish.

Palmer

Said he, ‹My Lord! Prison is dearer to me than what they call on me to do; and unless Thou turn from me their craftiness I shall feel a passion for them and shall be among the ignorant!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yûsuf dedi: «Rabbim! Zından benim için bunların beni çağırdığı şeyden daha sevimlidir. Eğer onların oyununu benden uzak tutmazsan onlara meyleder de cahillerden olurum.»

Qaribullah

He supplicated: ‹Lord, prison is dearer to me than that to which they invite me. Yet if You do not shield me from their guile I shall yield to them and be one of the ignorant. ‹

QXP

Joseph said, «O My Lord! Prison is dearer to me than these women’s schemes. If you did not help me fend off their design, I am afraid of their intimidation, and of behaving like the unguided.»

Reshad Khalifa

He said, «My Lord, the prison is better than giving in to them. Unless You divert their scheming from me, I may desire them and behave like the ignorant ones.»

Rodwell

He said, «O my Lord! I prefer the prison to compliance with their bidding: but unless thou turn away their snares from me, I shall play the youth with them, and become one of the unwise.»

Sale

Joseph said, O Lord, a prison is more eligible unto me than the crime to which they invite me; but unless thou turn aside their snares from me, I shall youthfully incline unto them, and I shall become one of the foolish.

Sher Ali

Thereupon Joseph prayed:`O my Lord, prison is dearer to me than what they invite me to do; and unless thou turn away their guile from me I shall be inclined towards them and be of the ignorant.›

Unknown German

Er sprach: «O mein Herr, mir ist Gefängnis lieber als das, wozu sie mich einladen; und wenn Du nicht ihre List von mir abwendest, so könnte ich mich ihnen zuneigen und der Törichten einer sein.»

V. Porokhova

Ответил он: ■ «О мой Господь! Темница мне милей того, ■ К чему меня они склоняют, ■ И, если Ты их (мерзкие) уловки ■ (Своею Волей) от меня не отведешь, ■ Я уступить могу (порыву), и склонюсь, ■ И окажусь средь тех, кто потерял рассудок».

Yakub Ibn Nugman

Йусуф әйтте: «Ий Рабби! Мине чакырган зинага караганда миңа зиндан яхшырак, әгәр ул хатынларның хәйләләрен миннән үзең бетермәсәң, ул вакытта мин аларга авышырмын вә ярамаган эшне эшләп җаһилләрдән булырмын».

جالندہری

یوسف نے دعا کی کہ پروردگار جس کام کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اس کی نسبت مجھے قید پسند ہے۔ اور اگر تو مجھ سے ان کے فریب کو نہ ہٹائے گا تو میں ان کی طرف مائل ہوجاؤں گا اور نادانوں میں داخل ہوجاؤں گا

طاہرالقادری

(اب زنانِ مصر بھی زلیخا کی ہم نوا بن گئی تھیں) یوسف (علیہ السلام) نے (سب کی باتیں سن کر) عرض کیا: اے میرے رب! مجھے قید خانہ اس کام سے کہیں زیادہ محبوب ہے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہیں اور اگر تو نے ان کے مکر کو مجھ سے نہ پھیرا تو میں ان کی (باتوں کی) طرف مائل ہو جاؤں گا اور میں نادانوں میں سے ہو جاؤں گا،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.