سوره يوسف (12) آیه 43

قرآن، سوره يوسف (12) آیه 43

آیه پسین: سوره يوسف (12) آیه 44
آیه پیشین: سوره يوسف (12) آیه 42

عربی

وَ قالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرى سَبْعَ بَقَراتٍ سِمانٍ يَأْكُلُهُنَّ سَبْعٌ عِجافٌ وَ سَبْعَ سُنْبُلاتٍ خُضْرٍ وَ أُخَرَ يابِساتٍ يا أَيُّهَا الْمَلأَُ أَفْتُونِي فِي رُءْيايَ إِنْ كُنْتُمْ لِلرُّءْيا تَعْبُرُونَ

بدون حرکات عربی

و قال الملك إنّي أرى سبع بقرات سمان يأكلهنّ سبع عجاف و سبع سنبلات خضر و أخر يابسات يا أيّها الملأ أفتوني في رءياي إن كنتم للرّءيا تعبرون

خوانش

Waqala almaliku innee ara sabAAa baqaratin simanin ya/kuluhunna sabAAun AAijafun wasabAAa sunbulatin khudrin waokhara yabisatin ya ayyuha almalao aftoonee fee ru/yaya in kuntum lilrru/ya taAAburoona

آیتی

پادشاه گفت : در خواب هفت گاو فربه را ديده ام که آنها را هفت گاو لاغر مي خورند و هفت خوشه سبز ديدم و هفت خوشه خشک اي خاصگان من ، خواب مرا تعبير کنيد ، اگر تعبير خواب مي دانيد

خرمشاهی

و پادشاه [مصر] گفت من در خواب هفت گاو ماده فربه ديده ام كه هفت [گاو] لاغر آنها را مى خورند; و نيز هفت خوشه سر سبز و [هفت] ديگر كه خشك بوده اند [به خواب ديده ام] اى بزرگان اگر خواب تعبير مى كنيد، در باره خواب من نظر دهيد.

کاویانپور

(روزى) شاه گفت: من در خواب ديدم كه هفت گاو چاق را هفت گاو لاغر مى‏خورند و هفت سنبل سبز و هفت سنبل خشك را بخواب ديدم. اى بزرگان و علماء (دربار) خواب مرا تعبير كنيد اگر شما واقعا تعبير كننده هستيد

انصاریان

و پادشاه [مصر به بارگاه نشینانش] گفت: پی در پی در خواب می بینم که هفت گاو لاغر، هفت گاو فربه را می خورند، و نیز هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشک را مشاهده می کنم؛ شما ای بزرگان! اگر تعبیر خواب می دانید درباره خوابم نظر دهید.

سراج

و گفت عزيز مصر براستى كه من بخواب ديدم هفت گاو فربه را كه مى‏خورند آنها را هفت گاو لاغر و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشك ديگر را (ديدم كه بر آن خوشه‏هاى سبز پيچيدند) اى گروه بزرگان جواب گوئيد در تعبير خوابم اگر هستيد كه خواب را تعبير مى‏كنيد

فولادوند

و پادشاه [مصر] گفت: «من [در خواب‏] ديدم هفت گاو فربه است كه هفت [گاو] لاغر آنها را مى‏خورند، و هفت خوشه سبز و [هفت خوشه‏] خشگيده ديگر. اى سران قوم، اگر خواب تعبير مى‏كنيد، در باره خواب من، به من نظر دهيد.»

پورجوادی

ملك گفت: «من در خواب هفت گاو فربه را ديدم كه هفت گاو لاغر آنها را مى‏خوردند و هفت خوشه را سبز و خوشه‏هاى ديگر را خشك مى‏بينم، اى بزرگان اگر تعبير خواب مى‏دانيد درباره آن نظر دهيد.»

حلبی

و پادشاه گفت: براستى من هفت گاو فربه را در خواب ديدم كه آنها را هفت گاو لاغر مى‏خوردند و هفت سنبل سبز و [هفت‏] ديگر خشك. اى سران قوم من! در خواب من، مرا فتواى دهيد، اگر شما خواب را تعبير مى‏كنيد.

اشرفی

و گفت پادشاه بدرستيكه من مى‏بينم در خواب هفت گاو فربه ميخورند آنها را هفت گاو لاغر و هفت خوشه گندم سبز و هفت خوشه خشك اى گروه معبران فتوى دهيد مرا در باره خوابم اگر هستيد كه خوابها را تعبير ميكنيد

خوشابر مسعود انصاري

و پادشاه گفت: من هفت گاو فربه را [به خواب‏] ديده‏ام كه هفت [گاو] لاغر آنها را مى‏خورند و [نيز] هفت خوشه سبز و [هفت خوشه‏] خشك ديگر را [به خواب مى‏بينم‏]. اى جماعت، در [باره‏] خوابم، اگر خواب را تعبير مى‏كنيد، به من پاسخ گوييد

مکارم

پادشاه گفت: «من در خواب دیدم هفت گاو چاق را که هفت گاو لاغر آنها را می‌خورند؛ و هفت خوشه سبز و هفت خوشه خشکیده؛ (که خشکیده‌ها بر سبزها پیچیدند؛ و آنها را از بین بردند.) ای جمعیّت اشراف! درباره خواب من نظر دهید، اگر خواب را تعبیر می‌کنید!»

مجتبوی

و [روزى‏] شاه گفت: من در خواب ديدم كه هفت گاو فربه را هفت گاو لاغر مى‏خورند، و هفت خوشه سبز و هفت خوشه ديگر خشك [ديدم‏] اى مهتران! مرا در باره خوابم نظر بدهيد اگر شما خوابگزاريد.

مصباح زاده

و گفت پادشاه بدرستى كه من مى‏بينم در خواب هفت گاو فربه ميخورند آنها را هفت گاو لاغر و هفت خوشه گندم سبز و هفت خوشه خشك اى گروه معبران فتوى دهيد مرا در باره خوابم اگر هستيد كه خوابها را تعبير مى‏كنيد

معزی

و گفت پادشاه ديدم در خواب هفت گاو فربه اى كه مى خوردندشان هفت گاو لاغر و هفت خوشه سبز و ديگرى خشك اى گروه فتوى دهيدم در خوابم اگر خواب را تعبير توانيد

قمشه ای

و پادشاه مصر (با ملازمان و دانشمندان دربار خود) گفت: من خوابی دیدم که هفت گاو فربه را هفت گاو لاغر می‌خورند و هفت خوشه سبز دیدم و هفت خوشه خشک (که خوشه‌های سبز را نابود کردند) ، ای بزرگان ملک مرا به تعبیر این خوابم اگر علم خواب می‌دانید آگاه گردانید.

رشاد خليفه

پادشاه گفت: من هفت گاو لاغر را ديدم كه هفت گاو فربه را مي بلعيدند و هفت خوشه (گندم) سبز و بقيه خشك بودند. اي بزرگان من، درباره خوابم چه نظر مي دهيد، اگر به تعبير خواب واقفيد؟

Literal

And the king said: «I see seven fat/fleshy cows, seven weak/bony/starved eat them (F), and seven green ears/spikes of wheat, barley etc. and others dry. You, you the nobles/groups/assembly give me your opinion/clarify for me in my dream, if you were to the dream(s) explaining (interpreting).»

Al-Hilali Khan

And the king (of Egypt) said: «Verily, I saw (in a dream) seven fat cows, whom seven lean ones were devouring – and of seven green ears of corn, and (seven) others dry. O notables! Explain to me my dream, if it be that you can interpret dreams.»

Arthur John Arberry

And the king said, ‹I saw in a dream seven fat kine, and seven lean ones devouring them; likewise seven green ears of corn, and seven withered. My counsellors, pronounce to me upon my dream, if you are expounders of dreams.›

Asad

AND [one day] the King said:» «Behold, I saw [in a dream] seven fat cows being devoured by seven emaciated ones, and seven green ears [of wheat] next to [seven] others that were withered. O you nobles! Enlighten me about [the meaning of] my dream, if you are able to interpret dreams!»

Dr. Salomo Keyzer

En de koning van Egypte zeide: waarlijk ik zag in mijn› droom zeven vette koeien, die zeven magere koeien verslonden, en zeven groene korenaren en zeven verdroogde korenaren. O edelen! legt mij mijn visioen uit, indien gij in staat zijt dit te doen.

Free Minds

And the King said: "I continue to dream of seven fat cows which are being eaten by seven thin ones, and seven green pods and others which are dry. O you commanders, tell me what my vision means if you are able to interpret the visions."

Hamza Roberto Piccardo

Disse il re: «Invero vidi [in sogno] sette vacche grasse che sette vacche magre divoravano e sette spighe verdi e sette altre secche. O notabili, interpretatemi la mia visione, se siete capaci di interpretare i sogni!».

Hilali Khan

And the king (of Egypt) said: "Verily, I saw (in a dream) seven fat cows, whom seven lean ones were devouring – and of seven green ears of corn, and (seven) others dry. O notables! Explain to me my dream, if it be that you can interpret dreams."

Kuliev E.

Царь сказал: «Я видел, как семь тощих коров пожирают семерых тучных, а также семь зеленых колосьев и семь высохших. О знатные люди! Разъясните мое видение, если вы умеет толковать сны».

M.-N.O. Osmanov

Царь [Египта] однажды сказал: «Видел я [во сне]: семь тощих коров пожирают семерых тучных, а также семь зеленых колосьев и семь высохших. О приближенные! Разъясните мое сновидение, если вы умеет толковать сны».

Mohammad Habib Shakir

And the king said: Surely I see seven fat kine which seven lean ones devoured; and seven green ears and (seven) others dry: O chiefs! explain to me my dream, if you can interpret the dream.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And the king said: Lo! I saw in a dream seven fat kine which seven lean were eating, and seven green ears of corn and other (seven) dry. O notables! Expound for me my vision, if ye can interpret dreams.

Palmer

Then said the king, ‹Verily, I see seven fat kine which seven lean kine devoured; and seven green ears of corn and others dry. O ye chiefs! Explain to me my vision, if a vision ye can expound!›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Kral dedi ki: «Düşümde yedi semiz inek görüyorum. Bunları yedi cılız inek yiyor. Ayrıca yedi yeşil başak, yedi de kuru başak görüyorum. Ey bendelerim! Eğer rüya tabir ediyorsanız, bu rüyam hakkında bana bir fetva verin.»

Qaribullah

The king said: ‹I saw in a vision seven fatted cows being devoured by seven lean ones; and seven green ears of corn and seven others withered. My counselors, tell me the meaning of my vision, if you can interpret visions. ‹

QXP

And one day the King of Egypt said to his court, «I have dreamed seven fat cows being eaten up by seven lean cows and seven green spikes of wheat and (seven) dry. O My chiefs! Explain to me my vision, if you can interpret dreams.»

Reshad Khalifa

The king said, «I saw seven fat cows being devoured by seven skinny cows, and seven green spikes (of wheat), and others shriveled. O my elders, advise me regarding my dream, if you know how to interpret the dreams.»

Rodwell

And the King said, «Verily, I saw in a dream seven fat kine which seven lean devoured; and seven green ears and other withered. O nobles, teach me my vision, if a vision ye are able to expound.»

Sale

And the king of Egypt said, verily I saw in my dream seven fat kine, which seven lean kine devoured, and seven green ears of corn, and other seven withered ears. O nobles, expound my vision unto me, if ye be able to interpret a vision.

Sher Ali

And the King said to his courtiers, `I see in a dream seven fat kine which seven lean ones were eating, and seven green ears of corn and seven others withered. O ye chiefs, explain to me the meaning of my dream if you can interpret dreams.›

Unknown German

Und der König sprach: «Ich sehe sieben fette Kühe, und es fressen sie sieben magere; und sieben grüne Ähren und (sieben) andere dürre. O ihr Häupter, erkläret mir die Bedeutung meines Traums, wenn ihr einen Traum auszulegen versteht.»

V. Porokhova

И царь сказал: ■ «Поистине, (во сне) я видел семь упитанных коров, ■ Которых семь худых коров съедают, ■ А также семь зеленых колосков ■ И семь других – пожатых. ■ О родовая знать (двора)! ■ Вы (сно)видение мое мне растолкуйте, ■ Коль вы видения способны толковать».

Yakub Ibn Nugman

Бервакыт патша үзенең дусларына әйтте: «Мин төшемдә җиде симез сыер күрдем, аларны җиде арык сыерлар ашый, имеш, дәхи җиде кипкән башаклар вә җиде яшел башаклар күрдем. Ий җәмәгать, әгәр төш юрый белсәгез, минем төшемне юрагыз, тәгъбир итегез!»

جالندہری

اور بادشاہ نے کہا کہ میں (نے خواب دیکھا ہے) دیکھتا (کیا) ہوں کہ سات موٹی گائیں ہیں جن کو سات دبلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات خوشے سبز ہیں اور (سات) خشک۔ اے سردارو! اگر تم خوابوں کی تعبیر دے سکتے ہو تو مجھے میرے خواب کی تعبیر بتاؤ

طاہرالقادری

اور (ایک روز) بادشاہ نے کہا: میں نے (خواب میں) سات موٹی تازی گائیں دیکھی ہیں، انہیں سات دبلی پتلی گائیں کھا رہی ہیں اور سات سبز خوشے (دیکھے) ہیں اور دوسرے (سات ہی) خشک، اے درباریو! مجھے میرے خواب کا جواب بیان کرو اگر تم خواب کی تعبیر جانتے ہو،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.