سوره يوسف (12) آیه 76

قرآن، سوره يوسف (12) آیه 76

آیه پسین: سوره يوسف (12) آیه 77
آیه پیشین: سوره يوسف (12) آیه 75

عربی

فَبَدَأَ بِأَوْعِيَتِهِمْ قَبْلَ وِعاءِ أَخِيهِ ثُمَّ اسْتَخْرَجَها مِنْ وِعاءِ أَخِيهِ كَذلِكَ كِدْنا لِيُوسُفَ ما كانَ لِيَأْخُذَ أَخاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ إِلاَّ أَنْ يَشاءَ اللَّهُ نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ وَ فَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ

بدون حرکات عربی

فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثمّ استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلاّ أن يشاء اللّه نرفع درجات من نشاء و فوق كلّ ذي علم عليم

خوانش

Fabadaa bi-awAAiyatihim qabla wiAAa-i akheehi thumma istakhrajaha min wiAAa-i akheehi kathalika kidna liyoosufa ma kana liya/khutha akhahu fee deeni almaliki illa an yashaa Allahu narfaAAu darajatin man nashao wafawqa kulli thee AAilmin AAaleemun

آیتی

پيش از بار برادر به بار آنها پرداخت ، آنگاه از بار برادرش بيرونش آورد، حيله اي اين سان به يوسف آموختيم در آيين آن پادشاه ، گرفتن برادر حق او نبود ، چيزي بود که خدا مي خواست هر کس را که بخواهيم به درجاتي بالا مي بريم و فراز هر دانايي داناتري است

خرمشاهی

[پذيرفتند] آنگاه به جستوجوى باردانهاى ايشان پيش از باردان برادر [ابوينى]اش آغاز كرد، [سرانجام] آن را از باردان برادرش بيرون آورد; بدينسان به يوسف تدبير و ترفند آموختيم [زير] نمى توانست برادرش را طبق رسم و آيين پادشاه، بازداشت كند، مگر آنكه خداوند بخواهد;

کاویانپور

آن گاه بازرسى بار و بنه آنها پيش از بازرسى بار برادرش آغاز شد. سپس جام طلا را از داخل بار برادرش بيرون آوردند و بدينسان بر يوسف تدبير نموديم زيرا در آئين شاهى نمى‏توانست برادر خود را بگيرد مگر اينكه خدا بخواهد. ما درجه و مقام هر كس را بخواهيم بالا مى‏بريم و ما فوق هر صاحب علمى عالمترى هست.

انصاریان

پس [یوسف] پیش از [بررسی] بارِ برادرش، شروع به [بررسی] بارهای [دیگر] برادران کرد، آن گاه آبخوری پادشاه را از بار برادرش بیرون آورد. ما این گونه برای یوسف چاره اندیشی نمودیم؛ زیرا او نمی توانست بر پایه قوانین پادشاه [مصر] برادرش را بازداشت کند مگر اینکه خدا بخواهد [بازداشت برادرش از راهی دیگر عملی شود]. هر که را بخواهیم [به] درجاتی بالا می بریم و برتر از هر صاحب دانشی، دانشمندی است.

سراج

پس آغاز كرد بتجسس بارهاى ايشان پيش از تجسس بار برادر خود و بيرون آورد پيمانه را از ميان ظرف برادر خود (بنيامين) بدينگونه تدبير كرديم براى يوسف سزاوار نبود كه يوسف بگيرد برادر خود را در كيش پادشاه مصر مگر آنكه بخواهد خدا (كه اين حكم را بگرداند) بالا مى‏بريم پايه‏هاى هر كه را بخواهيم و بالاى دانشمندى دانائى است

فولادوند

پس [يوسف‏] به [بازرسى‏] بارهاى آنان، پيش از بار برادرش، پرداخت. آنگاه آن را از بار برادرش [بنيامين‏] در آورد. اين گونه به يوسف شيوه آموختيم. [چرا كه‏] او در آيين پادشاه نمى‏توانست برادرش را بازداشت كند، مگر اينكه خدا بخواهد [و چنين راهى بدو بنمايد]. درجات كسانى را كه بخواهيم بالا مى‏بريم و فوق هر صاحب دانشى دانشورى است.

پورجوادی

آن گاه قبل از بررسى بار برادرش به بررسى بار ديگران پرداخت و سرانجام آن را از بار برادرش بيرون آورد. بدينگونه براى يوسف چاره‏انديشى كرديم، او هرگز نمى‏توانست برادرش را مطابق آيين ملك بگيرد مگر آن كه خدا بخواهد، ما درجات هر كس را بخواهيم بالا مى‏بريم و بالاتر از هر دانايى، داناترى است.

حلبی

پس آغاز كرد به [جستجوى‏] جوالهاى آنها، پيش از جوال برادرش سپس آن را از جوال برادرش بدر آورد اينچنين به يوسف تدبير داديم. [زيرا] نمى‏توانست برادر خويش را در آيين شاه بگيرد، مگر اينكه خدا بخواهد. درجات هر كه را كه خواهيم بالا مى‏بريم، و بالاى هر خداوند دانشى، دانايى هست.

اشرفی

پس شروع كرد بظرفهاى ايشان پيش از ظرف برادرش پس بيرون آورد آنرا از ظرف برادرش همچنين حيله كرديم براى يوسف نبود كه بگيرد برادرش را در دين پادشاه جز آنكه خواهد خدا بلند گردانيم مراتب آنرا كه خواهيم و بالاى هر صاحب دانشى دانائى است

خوشابر مسعود انصاري

پس شروع به [جستجوى‏] خرجينهاى آنان پيش از خرجين برادرش كرد، آن گاه آن را از خرجين برادرش بيرون كشيد. بدينسان براى يوسف تدبير كرديم. نمى‏توانست در آيين پادشاه برادرش را به [اسارت‏] گيرد. امّا به خواست خدا [چنين كرد]. درجات هر كس را كه بخواهيم بلند مى‏گردانيم و برتر از هر داننده‏اى، دانايى هست

مکارم

در این هنگام، (یوسف) قبل از بار برادرش، به کاوش بارهای آنها پرداخت؛ سپس آن را از بارِ برادرش بیرون آورد؛ این گونه راه چاره را به یوسف یاد دادیم! او هرگز نمی‌توانست برادرش را مطابق آیین پادشاه (مصر) بگیرد، مگر آنکه خدا بخواهد! درجات هر کس را بخواهیم بالا می‌بریم؛ و برتر از هر صاحب علمی، عالمی است!

مجتبوی

پس به جست‏وجوى باردانهاى آنان پيش از باردان برادر خويش آغاز كرد، سپس آن را از باردان برادرش بيرون آورد. بدين سان براى يوسف چاره‏انديشى كرديم- تا بتواند برادرش را نزد خود نگه دارد- [زيرا] در آيين آن شاه روا نبود كه برادرش را [گروگان‏] بگيرد، مگر آنكه خداى خواهد- چنانكه تدبير آن را به يوسف آموخت-، هر كه را بخواهيم به پايه‏ها بالا بريم و بالاى هر دانايى، بسياردانى هست.

مصباح زاده

پس شروع كرد بظرفهاى ايشان پيش از ظرف برادرش پس بيرون آورد آنرا از ظرف برادرش هم چنين حيله كرديم براى يوسف نبود كه بگيرد برادرش را در دين پادشاه جز آنكه خواهد خدا بلند گردانيم مراتب آنرا كه خواهيم و بالاى هر صاحب دانشى دانائى است

معزی

پس آغاز كرد به بارهاى آنان پيش از بار برادر خويش سپس درآوردش از بار برادر خويش بدينگونه تدبير كرديم براى يوسف نمى رسيد او را كه برگيرد برادرش را در كيش شاه جز آنكه خدا خواهد بالا بريم پايه هاى هركه را خواهيم و بر بالاى هر دانشورى است دانشمند

قمشه ای

پس (یوسف یا مأمور او) شروع در تحقیق از بارهای ایشان پیش از بار برادر کرد، آخر آن مشربه را از بار برادر خود (بنیامین) بیرون آورد. این تدبیر را ما به یوسف آموختیم، که در آیین ملک این نبود که بتوان آن برادر را به گرو بگیرد، جز آنکه خدا بخواهد (و دستوری از طریق وحی به یوسف بیاموزد. و ما که خدای جهانیم) هر کس را بخواهیم به مراتب بلند می‌رسانیم و (تا مردم بدانند که) فوق هر دانشمندی دانشمندتری وجود دارد.

رشاد خليفه

آنگاه بازرسي بار آنها را پيش از بار برادرش آغاز كرد و سپس آن را از بار برادرش بيرون آورد. ما اين چنين آن نقشه را براي يوسف كامل كرديم؛ اگر او قانون پادشاه را اجرا مي‌كرد، نمي ‌توانست برادر خود را نگاه دارد. اما آن به خواست خدا بود. ما هر كه را برگزينيم، به درجات بالاتري مي ‌رسانيم. برتر از هر دانايي، داناتري هست.

Literal

So he began with their bags/containers , before his brother’s bag/container , then he brought it out from his brother’s bag/container, as/like that, We plotted/conspired to Joseph, he was not to take his brother in the king’s religion/domain , except that God wills/wants, We raise whom We will/want stages/degrees , and above each (owner) of knowledge (is more) knowledgeable.

Al-Hilali Khan

So he (Yoosuf (Joseph)) began (the search) in their bags before the bag of his brother. Then he brought it out of his brothers bag. Thus did We plan for Yoosuf (Joseph). He could not take his brother by the law of the king (as a slave), except that Allah willed it. (So Allah made the brothers to bind themselves with their way of «punishment, i.e. enslaving of a thief.») We raise to degrees whom We please, but over all those endowed with knowledge is the All-Knowing (Allah).

Arthur John Arberry

So he made beginning with their sacks, before his brother’s sack, then he pulled it out of his brother’s sack. So We contrived for Joseph’s sake; he could not have taken his brother, according to the king’s doom, except that God willed. Whomsoever We will, We raise in rank; over every man of knowledge is One who knows.

Asad

Thereupon [they were brought before Joseph to be searched; and] he began with the bags of his half-brothers before the bag of his brother [Benjamin]: and in the end he brought forth the drinkingCUP’S out of his brother’s bag. In this way did We contrive for Joseph [the attainment of his heart’s desire]: under the King’s law, he would [otherwise] not have been able to detain his brother, had not God so willed. We do raise to [high] degrees [of knowledge] whomever We will – but above everyone who is endowed with knowledge there is One who knows all.»

Dr. Salomo Keyzer

Daarop begon hij hunne zakken te onderzoeken, alvorens hij den zak van zijn broeder onderzocht, en hij haalde den beker uit den zak van zijn broeder. Wij verschaften Jozef deze list. Hij zou zich volgens de wet van den Koning van Egypte niet van zijn broeder hebben kunnen meester maken, indien God het niet had veroorloofd. Wij verheffen tot den rang van kennis en eer, wie ons behaagt, en er is een die wijs is, boven allen die met kennis zijn begiftigd.

Free Minds

So he began with their bags before his brother’s bag. Then he brought it out of his brother’s bag. It was such that We planned for Joseph, for he would not have been able to take his brother under the King’s system, except that God wished it so. We raise the degrees of whom We please, and over every one of knowledge is the All Knowledgeable.

Hamza Roberto Piccardo

[Giuseppe] iniziò dai sacchi degli altri prima che da quello di suo fratello, e infine la trasse dai bagagli di quest’ultimo. Suggerimmo Noi quest’astuzia a Giuseppe, ché altrimenti non avrebbe potuto trattenere suo fratello nel rispetto della legge del re, a meno che Allah non l’avesse voluto. Eleviamo il rango di chi vogliamo, e sovra ogni sapiente c’è l’Onnisciente.

Hilali Khan

So he (Yoosuf (Joseph)) began (the search) in their bags before the bag of his brother. Then he brought it out of his brothers bag. Thus did We plan for Yoosuf (Joseph). He could not take his brother by the law of the king (as a slave), except that Allah willed it. (So Allah made the brothers to bind themselves with their way of "punishment, i.e. enslaving of a thief.") We raise to degrees whom We please, but over all those endowed with knowledge is the All-Knowing (Allah).

Kuliev E.

Он начал с их мешков до того, как обыскал мешок своего брата, а затем вытащил чашу из мешка своего брата. Мы научили Йусуфа этой хитрости, ибо по законам царя он не мог задержать своего брата, если бы того не захотел Аллах. Мы возносим по степеням тех, кого пожелаем, и выше любого обладающего знанием есть более знающий.

M.-N.O. Osmanov

[Их привели для обыска к Йусуфу], и он начал с мешков [сводных] братьев, а не с мешка [родного] брата. Наконец он вытащил чашу из мешка [родного] брата. Так Мы [внушили] Йусуфу уловку, ибо по законам царя [египетского] он не мог [без причины] задержать брата, если бы того не захотел Аллах. Мы возвышаем по степеням [знания] тех, кого пожелаем, и выше любого знающего есть [более] знающий.

Mohammad Habib Shakir

So he began with their sacks before the sack of his brother, then he brought it out from his brother’s sack. Thus did We plan for the sake of Yusuf; it was not (lawful) that he should take his brother under the king’s law unless Allah pleased; We raise the degrees of whomsoever We please, and above every one possessed of knowledge is the All-knowing one.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Then he (Joseph) began the search with their bags before his brother’s bag, then he produced it from his brother’s bag. Thus did We contrive for Joseph. He could not have taken his brother according to the king’s law unless Allah willed. We raise by grades (of mercy) whom We will, and over every lord of knowledge there is one more knowing.

Palmer

And he began with their sacks before the sacks of his brother; then he drew it forth from his brother’s sack. Thus did we devise a stratagem for Joseph. He could not take his brother by the king’s religion except God pleased;- we raise the degrees of whomsoever we please, and over every possessor of knowledge is one who knows.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Bunun üzerine Yûsuf öz kardeşinin heybesinden önce, öteki kardeşlerin heybelerini aramaya başladı. Nihayet su kabını, öz kardeşinin heybesinden çıkardı. Yûsuf’a böyle bir tuzak öğretmiştik. Yoksa Yûsuf, Allah’ın dilemesi dışında, kralın dinine göre öz kardeşini alamazdı. Dilediklerimizi derece derece yükseltiriz biz. Her bilgi sahibinin üstünde bir başka bilen vardır.

Qaribullah

He searched their bags before his brother’s and then took out the goblet from his brother’s bag. As such We directed Joseph. By the king’s law he had no right to seize his brother unless Allah willed otherwise. We raise whom We will in rank; over every knowledgeable person is One who knows.

QXP

They were brought before Joseph for the search. He began with the bags of his half-brothers before the bag of his brother (Benjamin). And finally extracted the cup out of his brother’s bag. We thus perfected the plan for Joseph. He could not have detained his brother under the King’s law. But that was the Will of Allah. We raise people in ranks according to Our Laws. And above every person of knowledge there is One who knows all.

Reshad Khalifa

He then started by inspecting their containers, before getting to his brother’s container, and he extracted it out of his brother’s container. We thus perfected the scheme for Joseph; he could not have kept his brother if he applied the king’s law. But that was the will of GOD. We exalt whomever we choose to higher ranks. Above every knowledgeable one, there is one who is even more knowledgeable.

Rodwell

And Joseph began with their sacks, before the sack of his brother, and then from the sack of his brother he drew it out. This stratagem did we suggest to Joseph. By the King’s law he had no power to seize his brother, had not God pleased. We uplift into grades of wisdom whom we will. And there is one knowing above every one else endued with knowledge.

Sale

Then he began by their sacks, before he searched the sack of his brother; and he drew out the cup from his brother’s sack. Thus did we furnish Joseph with a stratagem. It was not lawful for him to take his brother for a bondman, by the law of the king of Egypt, had not God pleased to allow it, according to the offer of his brethren. We exalt to degrees of knowledge and honour whom we please: And there is one who is knowing above all those who are indued with knowledge.

Sher Ali

Then he began with the search of their sacks before the sack of Joseph’s brother; then he took it out of the sack of his brother. He could not have taken his brother under the King’s law unless ALLAH had so willed. WE raise in degrees of rank whomsoever WE please; and over every possessor of knowledge is One, Most-Knowing.

Unknown German

Da begann er (die Suche) mit ihren Säcken vor dem Sack seines Bruders; dann zog er ihn aus seines Bruders Sack hervor. So richteten Wir es ein für Joseph. Er hätte nicht seinen Bruder aufhalten können unter des Königs Gesetz, hätte nicht Allah es so gewollt. Wir erhöhen um Rangstufen, wen Wir wollen; und über jedem mit Wissen Begabten ist Einer, der Allwissende.

V. Porokhova

И начал поиск он с поклажи их, ■ Прежде чем (вещи) брата (обыскать); ■ Потом извлек он (кубок) из поклажи брата: ■ Такой была Наша уловка для Йусуфа, ■ И он не смог бы брата взять себе ■ Согласно царскому указу, ■ Если б того не пожелал Аллах. ■ Мы степенями возвышаем тех, ■ Кого сочтем Своей угодой. ■ Ведь выше всякого, кто обладает знаньем, ■ Лишь Тот, Кто знает все и вся.

Yakub Ibn Nugman

Йусуф Биняминнән башка кардәшләренең йөкләреннән башлады тентүне, соңра савытны Бинямин йөгеннән табып алды. Шулай итеп, Бинямин, урлаган исемен күтәреп, Йусуф кулында калды. Кардәшен алып калыр өчен Без Йусуфка шулай хәйлә кылдырдык, Мысыр патшасының дине хөкеменчә Йусуф кардәшен алып калырга кадир түгел иде, чөнки аның динендә каракны кол итеп алып калырга ярамый иде. Әмма Ягькуб г-м шәригатеңдә каракны кол итеп алу хөкеме бар иде, шуның өчен Йусуф урлаучының җәзасын кардәшләреннән әйттерде. Ләкин Йусуф Аллаһ теләге белән хәйлә кылды, Үзебез теләгән кешене гыйлем вә хикмәт белән дәрәҗәләргә күтәрербез, һәр белем иясе кешедән өстен белемле кеше булыр.

جالندہری

پھر یوسف نے اپنے بھائی کے شلیتے سے پہلے ان کے شلیتوں کو دیکھنا شروع کیا پھر اپنے بھائی کے شلیتے میں سے اس کو نکال لیا۔ اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی (ورنہ) بادشاہ کے قانون کے مطابق وہ مشیتِ خدا کے سوا اپنے بھائی کو لے نہیں سکتے تھے۔ ہم جس کے لیے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں۔ اور ہر علم والے سے دوسرا علم والا بڑھ کر ہے

طاہرالقادری

پس یوسف (علیہ السلام) نے اپنے بھائی کی بوری سے پہلے ان کی بوریوں کی تلاشی شروع کی پھر (بالآخر) اس (پیالے) کو اپنے (سگے) بھائی (بنیامین) کی بوری سے نکال لیا۔ یوں ہم نے یوسف (علیہ السلام) کو تدبیر بتائی۔ وہ اپنے بھائی کو بادشاہِ (مصر) کے قانون کی رو سے (اسیر بنا کر) نہیں رکھ سکتے تھے مگر یہ کہ (جیسے) اﷲ چاہے۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، اور ہر صاحبِ علم سے اوپر (بھی) ایک علم والا ہوتا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.