سوره يوسف (12) آیه 88

قرآن، سوره يوسف (12) آیه 88

آیه پسین: سوره يوسف (12) آیه 89
آیه پیشین: سوره يوسف (12) آیه 87

عربی

فَلَمَّا دَخَلُوا عَلَيْهِ قالُوا يا أَيُّهَا الْعَزِيزُ مَسَّنا وَ أَهْلَنَا الضُّرُّ وَ جِئْنا بِبِضاعَةٍ مُزْجاةٍ فَأَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ تَصَدَّقْ عَلَيْنا إِنَّ اللَّهَ يَجْزِي الْمُتَصَدِّقِينَ

بدون حرکات عربی

فلمّا دخلوا عليه قالوا يا أيّها العزيز مسّنا و أهلنا الضّرّ و جئنا ببضاعة مزجاة فأوف لنا الكيل و تصدّق علينا إنّ اللّه يجزي المتصدّقين

خوانش

Falamma dakhaloo AAalayhi qaloo ya ayyuha alAAazeezu massana waahlana alddurru waji/na bibidaAAatin muzjatin faawfi lana alkayla watasaddaq AAalayna inna Allaha yajzee almutasaddiqeena

آیتی

چون بر يوسف داخل شدند ، گفتند : اي عزيز ، ما و کسانمان به گرسنگي افتاده ايم و با سرمايه اي اندک آمده ايم ، پيمانه ما را تمام ادا کن و برما صدقه بده ، زيرا خدا صدقه دهندگان را دوست دارد

خرمشاهی

و چون بر او [يوسف] وارد شدند، گفتند اى عزيز، به ما و خانواده ما رنج [بسيار] رسيده است و سرمايه اى اندك آورده ايم، پس به ما پيمانه تمام و كمال بده و بر ما [افزونتر هم] ببخش كه خداوند به بخشندگان پاداش مى دهد.

کاویانپور

(برادران يوسف بسوى مصر حركت كردند) پس از اينكه بحضور يوسف رسيدند، گفتند: اى عزيز مصر، براى ما و خانواده ما پيش آمد ناگوارى رخ داد و با متاعى ناچيز بحضور تو آمده‏ايم. لطف فرموده، سهميه ما را كامل بده و بعنوان صدقه بر ما ببخش كه خدا صدقه دهندگان را پاداش نيكو مى‏دهد.

انصاریان

پس هنگامی که بر یوسف وارد شدند، گفتند: عزیزا! از سختی [قحطی و خشکسالی] به ما و خانواده ما گزند و آسیب رسیده و [برای دریافت آذوقه] مال ناچیزی آورده ایم، پس پیمانه ما را کامل بده و بر ما صدقه بخش؛ زیرا خدا صدقه دهندگان را پاداش می دهد.

سراج

پس آن هنگام كه فرزندان يعقوب در آمدند بر يوسف گفتند اى عزيز مصر رسيده است بما و به خاندانمان سختى (و بينوائى و گرسنگى) و آورده‏ايم كالائى ناچيز پس تمام به پيما براى ما پيمانه طعام را و تصدق كن بر ما (بقبول كالا و آزاد كردن بنيامين) زيرا خدا پاداش مى‏دهد صدقه كنندگان را

فولادوند

پس چون [برادران‏] بر او وارد شدند، گفتند: «اى عزيز، به ما و خانواده ما آسيب رسيده است و سرمايه‏اى ناچيز آورده‏ايم. بنابراين پيمانه ما را تمام بده و بر ما تصدق كن كه خدا صدقه‏دهندگان را پاداش مى‏دهد.»

پورجوادی

هنگامى كه بر او وارد شدند گفتند: «اى عزيز! به ما و خاندان ما سختى رسيده و اينك كالاى ناچيزى با خود آورده‏ايم، پيمانه ما را به طور كامل عطا كن و بر ما انفاق كن كه خدا بخششگران را پاداش مى‏دهد.»

حلبی

پس چون [دوباره‏] بر او وارد شدند، گفتند: اى عزيز! ما و خانواده ما را زيان رسيد، و بضاعتى اندك آورده‏ايم، پس پيمانه [حصّه غلّه‏] ما را تمام بده و بر ما صدقه كن بى‏گمان خدا صدقه دهندگان را پاداش دهد.

اشرفی

پس چون داخل شدند بر او گفتند اى عزيز مس كرد ما را و كسان ما را آزار و آورده‏ايم مايه تجارت اندكى پس تمام نماى ما را پيمانه و تصدق كن بر ما بدرستيكه خدا جزا ميدهد صدقه دهندگان را

خوشابر مسعود انصاري

پس چون بر او وارد شدند، گفتند: اى عزيز، به ما و خانواده ما سختى رسيده است و سرمايه‏اى ناپذيرفتنى آورده‏ايم، پس پيمانه را به ما كامل بده و بر ما [بيشتر] ببخش كه خداوند به بخشندگان پاداش مى‏دهد

مکارم

هنگامی که آنها بر او [= یوسف‌] وارد شدند، گفتند: «ای عزیز! ما و خاندان ما را ناراحتی فرا گرفته، و متاع کمی (برای خرید موادّ غذایی) با خود آورده‌ایم؛ پیمانه را برای ما کامل کن؛ و بر ما تصدّق و بخشش نما، که خداوند بخشندگان را پاداش می‌دهد!»

مجتبوی

پس چون بر او (يوسف) در آمدند، گفتند: اى عزيز، ما و خاندان ما را گزند- پريشانى و گرسنگى- رسيده است و سرمايه‏اى ناچيز آورده‏ايم، ما را پيمانه- خواربار- تمام بخش و بر ما صدقه ده، كه خدا صدقه‏دهندگان را پاداش مى‏دهد.

مصباح زاده

پس چون داخل شدند بر او گفتند اى عزيز مس كرد ما را و كسان ما را آزار و آورده‏ايم مايه تجارت اندكى پس تمام نماى ما را پيمانه و تصدق كن بر ما بدرستى كه خدا جزا ميدهد صدقه دهندگانرا

معزی

پس هنگامى كه درآمدند بر او گفتند اى عزيز رسيد به ما و خاندان ما رنج و آورديم كالائى ناچيز پس پركن براى ما پيمانه را و تصدق كن بر ما كه خدا پاداش دهد به تصدق كنندگان

قمشه ای

برادران (به امر پدر باز به مصر نزد یوسف آمده) چون بر او وارد شدند گفتند: ای عزیز مصر، ما با همه اهل بیت خود به فقر و قحطی و بیچارگی گرفتار شدیم و با متاعی ناچیز و بی‌قدر (حضور تو) آمدیم، پس بر قدر احسانت نسبت به ما بیفزا و از ما به صدقه دستگیری کن، که خدا صدقه بخشندگان را نیکو پاداش می‌دهد.

رشاد خليفه

وقتي به اقامتگاه ( يوسف) وارد شدند، گفتند: اي عالي مقام، ما و خانواده ما رنج بسيار متحمل شده ايم و کالايي آورده ايم که چندان مرغوب نيست، ولي اميدواريم که به ما پيمانه کامل بدهي و به ما انفاق كني. خدا به انفاق کنندگان پاداش مي دهد.

Literal

So when they entered on (to) him, they said: «You, you Elaziz/Egyptian ruler, the harm touched us and our family and we came with little/poor or bad goods/merchandise, so fulfill/complete for us the measuring/weighing device and give charity on us, that God rewards the charity givers.»

Al-Hilali Khan

Then, when they entered unto him (Yoosuf (Joseph)), they said: «O ruler of the land! A hard time has hit us and our family, and we have brought but poor capital, so pay us full measure and be charitable to us. Truly, Allah does reward the charitable.»

Arthur John Arberry

So, when they entered unto him, they said, ‹O mighty prince, affliction has visited us and our people. We come with merchandise of scant worth. Fill up to us the measure, and be charitable to us; surely God recompenses the charitable.›

Asad

[AND THE SONS of Jacob went back to Egypt and to Joseph;] and when they presented themselves before him, they said: «O thou great one! Hardship has visited us and our folk, and so we have brought but scanty merchandise; but give us a full measure [of grain], and be charitable to us: behold, God rewards those who give in charity!»

Dr. Salomo Keyzer

Daarom keerden de broeders van Jozef naar Egypte terug en toen zij in zijne tegenwoordigheid kwamen, zeiden zij: Edele heer, de hongersnood heerscht bij ons en ons gezin, en wij zijn met eene kleine som gelds gekomen; geef ons dus volle maat, en schenk ons koren als aalmoes; want God beloont hen die aalmoezen geven.

Free Minds

So when they entered upon him, they said: "O Governor, we have been afflicted with harm, us and our family, and we have come with poor goods to trade, so give us a measure of grain, and be charitable towards us, for God does reward the charitable."

Hamza Roberto Piccardo

Quando poi entrarono [ancora una volta] al cospetto di lui, dissero: «O principe, ci ha colpiti la disgrazia, noi e la nostra famiglia. Abbiamo recato merce di scarso valore. Riempici comunque la misura e facci la carità, ché Allah compensa i caritatevoli».

Hilali Khan

Then, when they entered unto him (Yoosuf (Joseph)), they said: "O ruler of the land! A hard time has hit us and our family, and we have brought but poor capital, so pay us full measure and be charitable to us. Truly, Allah does reward the charitable."

Kuliev E.

Войдя к нему, они сказали: «О повелитель! Нас и наш род поразила беда. Мы прибыли с небольшим товаром. Отмерь нам меру сполна и окажи нам милость. Воистину, Аллах вознаграждает творящих добро».

M.-N.O. Osmanov

[Они снова направились в Египет и прибыли туда] и, когда пришли к Йусуфу, сказали: «О знатный муж! Нас и наш род поразила беда. Мы прибыли с небольшим товаром. Отпусти же нам [зерно] полной мерой и будь щедр к нам. Воистину, Аллах вознаграждает подающих милостыню».

Mohammad Habib Shakir

So when they came in to him, they said: O chief! distress has afflicted us and our family and we have brought scanty money, so give us full measure and be charitable to us; surely Allah rewards the charitable.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And when they came (again) before him (Joseph) they said: O ruler! Misfortune hath touched us and our folk, and we bring but poor merchandise, so fill for us the measure and be charitable unto us. Lo! Allah will requite the charitable,

Palmer

And when they entered in unto him they said, ‹O prince! distress has touched both us and our families, and we have brought trifling chattels. So give us full measure and bestow upon us in charity; verily, God rewards the charitable.›

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Tekrar Yûsuf’un yanına girdiklerinde şöyle dediler: «Ey Vezir! Bize de ailemize de zorluk dokundu. Önemsiz bir sermaye ile geldik. Sen bize tam ölçü zahire ver, bize sadaka vermiş ol. Allah, karşılıksız verenleri ödüllendirir.»

Qaribullah

And when they presented themselves before him they said: ‹O mighty prince, we and our people are afflicted with distress. We have brought but little merchandise. Fill up the measure, and be charitable to us; Allah rewards the charitable. ‹

QXP

When they came before Joseph, they said, «O Noble one! We have suffered a lot of hardship along with our family. We bring only inferior barter to pay. So give us the full measure, and be charitable to us. Allah rewards the charitable.»

Reshad Khalifa

When they entered (Joseph’s) quarters, they said, «O you noble one, we have suffered a lot of hardship, along with our family, and we have brought inferior goods. But we hope that you will give us full measure and be charitable to us. GOD rewards the charitable.»

Rodwell

And when they came in to Joseph, they said, «O Prince, distress hath reached us and our family, and little is the money that we have brought. But give us full measure, and bestow it as alms, for God will recompense the almsgivers.»

Sale

Wherefore Joseph’s brethren returned into Egypt: And when they came into his presence they said, noble lord, the famine is felt by us and our family, and we are come with a small sum of money: Yet give unto us full measure, and bestow corn upon us as alms; for God rewardeth the alms-givers.

Sher Ali

And when they came before Joseph again, they said, `O noble chief, poverty has smitten us and our family, and we have brought a paltry sum of money, but nonetheless give us full measure, and be charitable to us. Surely, ALLAH does reward the charitable.›

Unknown German

Als sie vor ihn (Joseph) traten, da sprachen sie: «O Hochmögender, Armut hat uns geschlagen und unsere Sippe, und wir haben eine geringe Summe Geld gebracht, so gib uns das volle Maß und sei wohltätig gegen uns. Wahrlich, Allah belohnt die Wohltätigen.»

V. Porokhova

Когда они явились (вновь) перед Йусуфом, ■ Они сказали: ■ «О вельможа! Беда постигла нас и всю нашу семью, ■ И (меновой) товар наш скуден. ■ Дай меру нам сполна и окажи нам милость, – ■ Аллах, поистине, воздаст оказывающим милость!»

Yakub Ibn Nugman

Алар Мысырга барып, Йусуф янына кереп әйттеләр: «Ий Ґәзиз! Безгә вә өй җәмәгатьләребезгә бик каты ачлык иреште, менә сезгә төрле акчалар китердек, саф көмештән генә китерергә көчебез җитмәде, акчабызга карата безгә ашлык үлчәп бир һәм мөмкин булса садака итеп тә бир вә һәм Биняминне дә биреп җибәр, атабыз аның өчен бик хәсрәтләнә! Әлбәттә, Аллаһ садака бирүчеләргә изге җәзалар бирер. Моннан соң Йусуфның күңеле йомшарды вә үзен танытырга һәм серләрне ачарга теләде.

جالندہری

جب وہ یوسف کے پاس گئے تو کہنے لگے کہ عزیز ہمیں اور ہمارے اہل وعیال کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے اور ہم تھوڑا سا سرمایہ لائے ہیں آپ ہمیں (اس کے عوض) پورا غلّہ دے دیجیئے اور خیرات کیجیئے۔ کہ خدا خیرات کرنے والوں کو ثواب دیتا ہے

طاہرالقادری

سو جب وہ (دوبارہ) یوسف (علیہ السلام) کے پاس حاضر ہوئے تو کہنے لگے: اے عزیزِ مصر! ہم پر اور ہمارے گھر والوں پر مصیبت آن پڑی ہے (ہم شدید قحط میں مبتلا ہیں) اور ہم (یہ) تھوڑی سی رقم لے کر آئے ہیں سو (اس کے بدلے) ہمیں (غلہ کا) پورا پورا ناپ دے دیں اور (اس کے علاوہ) ہم پر (کچھ) صدقہ (بھی) کر دیں۔ بیشک اﷲ خیرات کرنے والوں کو جزا دیتا ہے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.