سوره الرعد (13) آیه 3

قرآن، سوره الرعد (13) آیه 3

آیه پسین: سوره الرعد (13) آیه 4
آیه پیشین: سوره الرعد (13) آیه 2

عربی

وَ هُوَ الَّذِي مَدَّ الأَْرْضَ وَ جَعَلَ فِيها رَواسِيَ وَ أَنْهاراً وَ مِنْ كُلِّ الثَّمَراتِ جَعَلَ فِيها زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ يُغْشِي اللَّيْلَ النَّهارَ إِنَّ فِي ذلِكَ لآَياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

بدون حرکات عربی

و هو الّذي مدّ الأرض و جعل فيها رواسي و أنهارا و من كلّ الثّمرات جعل فيها زوجين اثنين يغشي اللّيل النّهار إنّ في ذلك لآيات لقوم يتفكّرون

خوانش

Wahuwa allathee madda al-arda wajaAAala feeha rawasiya waanharan wamin kulli alththamarati jaAAala feeha zawjayni ithnayni yughshee allayla alnnahara inna fee thalika laayatin liqawmin yatafakkaroona

آیتی

اوست که زمين را بگسترد ، و در آن کوهها و رودها قرار داد و از هر ميوه جفت جفت پديد آورد و شب را در روز مي پوشاند در اينها عبرتهاست براي مردمي که مي انديشند

خرمشاهی

و او كسى است كه زمين را گسترد و در آن كوهها و رودهايى پديد آورد، و در آن از هر بار و برى زوجى دوگانه آفريد، شب را به روز [و روز را به شب] مى پوشاند; بيگمان در اين براى انديشهوران مايه هاى عبرت است.

کاویانپور

او خدايى است كه بساط زمين را بگسترد و در آن كوه‏هاى عظيم و نهرها برقرار ساخت و انواع محصول پديد آورد و در آن محصولات، دو زوج (نر و ماده) قرار داد و شب را بروز ميرساند مسلما در آن نشانه‏هائيست براى جماعتى كه بهتر فكر ميكنند.

انصاریان

و اوست که زمین را گسترانید، و در آن کوه هایی استوار و نهرهایی پدید آورد و در آن از همه محصولات و میوه ها جفت دوتایی [که نر و ماده است] قرار داد، شب را به روز می پوشاند، [تا ادامه حیات برای همه نباتات و موجودات زنده ممکن باشد]؛ یقیناً در این امور برای مردمی که می اندیشند نشانه هایی [بر توحید، ربوبیّت و قدرت خدا] ست.

سراج

و آن خدائيست كه بگسترد زمين را و بيافريد در آن كوه‏هاى پا بر جاى و نيز جويهاى (آب روان) را و از همه ميوه‏ها بيافريد در زمين دو صنف (مختلف) مى‏پوشاند خدا شب را بروز البته در آن (چه ذكرش برفت) نشانه‏هاى روشن است براى گروهى كه انديشه مى‏كنند

فولادوند

و اوست كسى كه زمين را گسترانيد و در آن، كوهها و رودها نهاد، و از هر گونه ميوه‏اى در آن، جفت جفت قرار داد. روز را به شب مى‏پوشاند. قطعاً در اين [امور] براى مردمى كه تفكّر مى‏كنند نشانه‏هايى وجود دارد.

پورجوادی

اوست كه زمين را بگسترانيد و در آن كوه‏ها و جويباران قرار داد و انواع ميوه‏ها را دو قسم پديد آورد، شب را به روز مى‏پوشاند كه اين امور عبرتى است براى گروهى كه مى‏انديشند.

حلبی

و او كسى است كه زمين را بگسترانيد و در آن كوه‏هاى بلند و نهرها قرار داد و از همه ميوه‏ها، جفت‏هاى دوگانه [چون سياه و سفيد] در آن قرار داد. شب را به روز مى‏پوشاند. بى‏گمان در آن نشانه‏هاست براى گروهى كه انديشه مى‏كنند.

اشرفی

و او است كه بگسترد زمين را و گردانيد در آن كوه‏ها و نهرها و از همه ثمرها گردانيد در آن دو صنف و دو تا ميپوشاند پرده از شب روز را بدرستيكه در آن هر آينه آيتهاست گروهى را كه فكر ميكنند

خوشابر مسعود انصاري

و او كسى است كه زمين را بگستراند و در آن كوه‏ها و رودها قرار داد و در آن از هر نوع ميوه زوجى دوگانه آفريد، شب را به روز مى‏پوشاند. در اين [امر] براى گروهى كه انديشه مى‏كنند، مايه‏هاى عبرت است

مکارم

و او کسی است که زمین را گسترد؛ و در آن کوه‌ها و نهرهایی قرار داد؛ و در آن از تمام میوه‌ها دو جفت آفرید؛ (پرده سیاه) شب را بر روز می‌پوشاند؛ در اینها آیاتی است برای گروهی که تفکر می‌کنند!

مجتبوی

و اوست آن كه زمين را بگسترد و در آن كوه‏ها و رودها قرار داد، و در آن از همه ميوه‏ها دو گونه- ترش و شيرين و تابستانى و زمستانى و …- پديد كرد. شب را بر روز مى‏پوشاند. همانا در اين [امور] براى گروهى كه بينديشند نشانه هاست.

مصباح زاده

و او است كه بگسترد زمين را و گردانيد در آن كوه‏ها و نهرها و از همه ثمرها گردانيد در آن دو صنف و دو تا ميپوشاند پرده از شب روز را بدرستى كه در آن هر آينه آيتهاست گروهى را كه فكر مى‏كنند

معزی

و او است آنكه گسترانيد زمين را و نهاد در آن لنگرها و جويهائى و از همه ميوه ها نهاد در آن دو جفت مى پوشاند شب را به روز همانا در اين است آيتهائى براى گروهى كه انديشه كنند

قمشه ای

و اوست خدایی که بساط زمین را بگسترد و در آن کوهها برافراشت و نهرها جاری ساخت و از هرگونه میوه یک جفت پدید آورد، شب تار را به روز روشن بپوشاند، همانا در این امور متفکران را دلایلی روشن (بر قدرت آفریدگار) است.

رشاد خليفه

اوست يكتايي که زمين را بنا کرد و کوه ها و رودخانه ها را در آن جاي داد. و از انواع گوناگون ميوه ها، جفت قرار داد- نر و ماده. شب، روز را مي پوشاند. اينها مدرک هايي است محكم براي مردمي كه مي انديشند.

Literal

And He is who extended/spread the earth/Planet Earth and made/put in it anchors/mountains and rives/waterways, and from all (of) the fruits, He made/put in it two pair(s) , the night covers/darkens the daytime , that in that (are) evidences/signs (E) to a nation thinking.

Al-Hilali Khan

And it is He Who spread out the earth, and placed therein firm mountains and rivers and of every kind of fruits He made Zawjain Ithnaeen (two in pairs – may mean two kinds or it may mean: of two sorts, e.g. black and white, sweet and sour, small and big, etc.) He brings the night as a cover over the day. Verily, in these things, there are Ayat (proofs, evidences, lessons, signs, etc.) for people who reflect.

Arthur John Arberry

It is He who stretched out the earth and set therein firm mountains and rivers, and of every fruit He placed there two kinds, covering the day with the night. Surely in that are signs for a people who reflect.

Asad

And it is He who has spread the earth wide and placed on it firm mountains and running waters, and created thereon two sexes of every [kind of] plant;› [and it is He who] causes the night to cover the day. Verily, in all this there are messages indeed for people who think!

Dr. Salomo Keyzer

Hij is het die de aarde heeft uitgespreid en daarop vaste bergen en rivieren geplaatst, en die van elke vrucht twee verschillende soorten heeft verordend. Hij doet door den nacht den dag bedekken. Daarin liggen zekere teekenen voor hen die nadenken.

Free Minds

And He is the One who stretched-out the land, and made in it stabilizers and rivers, and from every fruit He made a pair of two; the night covers the day. In that are signs for a people who will think.

Hamza Roberto Piccardo

Ed Egli è Colui che ha disteso la terra, vi ha posto montagne e fiumi, e di ogni frutto ha stabilito in essa una coppia. Fa sì che la notte copra il giorno. Ecco i segni per coloro che riflettono!

Hilali Khan

And it is He Who spread out the earth, and placed therein firm mountains and rivers and of every kind of fruits He made Zawjain Ithnaeen (two in pairs – may mean two kinds or it may mean: of two sorts, e.g. black and white, sweet and sour, small and big, etc.) He brings the night as a cover over the day. Verily, in these things, there are Ayat (proofs, evidences, lessons, signs, etc.) for people who reflect.

Kuliev E.

Он – Тот, Кто распростер землю, установил на ней незыблемые горы и реки, взрастил на ней из разных плодов по паре. Он покрывает день ночью. Воистину, в этом – знамения для людей размышляющих.

M.-N.O. Osmanov

Он – тот, кто простер землю, воздвиг на ней незыблемые горы, [заставил течь] реки, взрастил из разных плодов по паре и укрыл день ночью. Воистину, во [всем] этом – знамения для людей мыслящих.

Mohammad Habib Shakir

And He it is Who spread the earth and made in it firm mountains and rivers, and of all fruits He has made in it two kinds; He makes the night cover the day; most surely there are signs in this for a people who reflect.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And He it is Who spread out the earth and placed therein firm hills and flowing streams, and of all fruits He placed therein two spouses (male and female). He covereth the night with the day. Lo! herein verily are portents for people who take thought.

Palmer

And He it is who has stretched out the earth and placed therein firm mountains and rivers, and of every fruit has He placed therein two kinds. He makes the night cover the day;- verily, in that are signs unto a people who reflect.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Yeri uzatıp döşeyen ve onda oturaklı dağlar ve nehirler vücuda getiren O’dur. Bütün meyvelerden kendi içlerinde ikişer çift yaratmıştır O. Geceyi gündüze sarıp bürümektedir O. Bütün bunlarda derin derin düşünecek bir topluluk için elbette ayetler vardır.

Qaribullah

It is He who stretched out the earth and placed upon it firm mountains and rivers. And of all fruits, He has put in it two pairs and drew the veil of night over the day. Surely, in these there are signs for a nation who think.

QXP

And He it is Who has spread the earth wide and placed therein firm mountains, and flowing streams. And (He) created thereon couples of every kind of plants (and their fruit). (Plants have male and female flowers, and some trees like the date-palm are unisexual, male and female). He causes the night to cover the day. Verily, in all this there are Signs for people who think!

Reshad Khalifa

He is the One who constructed the earth and placed on it mountains and rivers. And from the different kinds of fruits, He made them into pairs – males and females. The night overtakes the day. These are solid proofs for people who think.

Rodwell

And He it is who hath outstretched the earth, and placed on it the firm mountains, and rivers: and of every fruit He hath placed on it two kinds: He causeth the night to enshroud the day. Verily in this are signs for those who reflect.

Sale

It is He who hath stretched forth the earth, and placed therein stedfast mountains, and rivers; and hath ordained therein of every fruit two different kinds. He causeth the night to cover the day. Herein are certain signs unto people who consider.

Sher Ali

And HE it is Who spread out the earth and made therein mountains and rivers, and of fruits of every kind HE made therein two sexes. HE causes the night to cover the day. Therein, verily, are Signs for a people who reflect.

Unknown German

Und Er ist es, Der die Erde ausbreitete und Berge und Flüsse in ihr gründete. Und Früchte aller Art schuf Er auf ihr, ein Paar von jeder. Er läßt die Nacht den Tag bedecken. Hierin sind wahrlich Zeichen für ein nachdenkendes Volk.

V. Porokhova

Он – Тот, Кто землю распростер ■ И прочно горы на нее поставил, ■ (Разлил на ней обильно) реки ■ И парами взрастил плоды по двое. ■ Он закрывает ночью день. ■ Поистине, здесь кроются знамения для тех, ■ Кто размышлениям (о сути) предается.

Yakub Ibn Nugman

Ул – Аллаһ яратты җирне вә анда зур таулар һәм дәрьяләрне бар итте һәм дә һәр җимешләрдән ике төрлене яратты. Кич караңгылыгы белән көннең яктылыгын каплар, юк итәр. Күрсәтелгән бу нәрсәләрдә, әлбәттә, фикер ияләренә галәмәтләр бар.

جالندہری

اور وہ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا پیدا کئے اور ہر طرح کے میوؤں کی دو دو قسمیں بنائیں۔ وہی رات کو دن کا لباس پہناتا ہے۔ غور کرنے والوں کے لیے اس میں بہت سی نشانیاں ہیں

طاہرالقادری

اور وہی ہے جس نے (گولائی کے باوجود) زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور دریا بنائے، اور ہر قسم کے پھلوں میں (بھی) اس نے دو دو (جنسوں کے) جوڑے بنائے (وہی) رات سے دن کو ڈھانک لیتا ہے، بیشک اس میں تفکر کرنے والوں کے لئے (بہت) نشانیاں ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.