سوره النحل (16) آیه 76

قرآن، سوره النحل (16) آیه 76

آیه پسین: سوره النحل (16) آیه 77
آیه پیشین: سوره النحل (16) آیه 75

عربی

وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً رَجُلَيْنِ أَحَدُهُما أَبْكَمُ لا يَقْدِرُ عَلى شَيْ‏ءٍ وَ هُوَ كَلٌّ عَلى مَوْلاهُ أَيْنَما يُوَجِّهْهُ لا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ يَسْتَوِي هُوَ وَ مَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَ هُوَ عَلى صِراطٍ مُسْتَقِيمٍ

بدون حرکات عربی

و ضرب اللّه مثلا رجلين أحدهما أبكم لا يقدر على شي‏ء و هو كلّ على مولاه أينما يوجّهه لا يأت بخير هل يستوي هو و من يأمر بالعدل و هو على صراط مستقيم

خوانش

Wadaraba Allahu mathalan rajulayni ahaduhuma abkamu la yaqdiru AAala shay-in wahuwa kallun AAala mawlahu aynama yuwajjihhu la ya/ti bikhayrin hal yastawee huwa waman ya/muru bialAAadli wahuwa AAala siratin mustaqeemin

آیتی

و خدا مثل دو مرد را بيان مي کند که يکي لال است و توان هيچ چيز ندارد وبار دوش مولاي خود است ، هر جا که او را بفرستد هيچ فايده اي حاصل نمي کند آيا اين مرد با آن کس که مردم را به عدل فرمان مي دهد و خود بر راه راست مي رود برابر است ؟

خرمشاهی

و [همچنين] خداوند از دو مرد مثلى مى زند كه يكى از آن دو گنگ است و قدرت بر هيچ كارى ندارد و سربار سرور خويش است، هر جا كه مى فرستدش، خيرى به بار نمى آورد، آيا او و كسى كه به داد فرمان مى دهد و در راه راست مى رود، برابرند؟

کاویانپور

و خدا مثل ديگرى ميآورد: دو نفر مرد كه يكى از آنان غلامى است كر و لال و بر هيچ كارى توانايى ندارد و بار گرانى است بر دوش صاحبش. هر جا مى‏رود كار درستى انجام نمى‏دهد. آيا اين مرد با مرد آزاد و مقتدرى كه بعدالت امر ميدهد و خود بر راه راست قرار گرفته است در عمل يكسانند؟

انصاریان

و خدا مَثَلی [دیگر] زده است: دو مرد را که یکی از آنان لال مادرزاد است [و] بر هیچ کاری قدرت ندارد و سربار سرپرست خویش است؛ او را هر کجا روانه می کند، منفعت و سودی نمی آورد، آیا چنین لال بی قدرت و بی سودی با کسی که [گویا و شنوا است و] به عدالت و انصاف فرمان می دهد و بر راهی راست قرار دارد، یکسان و مساوی است؟ [پس چرا معبودهای لال بی قدرت و بی سود را با خدای توانا و شنوا که ذاتش خیر بی نهایت است، برابر می دانید؟!]

سراج

و بيان كرد خدا مثلى ديگر را دو مرد كه يكى از آن دو گنگ است كه توانائى ندارد بر (ادراك) چيزى و او بارى گرانست بر كسى كه متولى كار اوست هر كجا فرستد او را نيارد هيچ نيكى را آيا برابر است آن گنگ و كسى كه فرمان دهد بداد و درستى و خود براهى راست (و سيرتى درست و طريقه پسنديده) است

فولادوند

و خدا مَثَلى [ديگر] مى‏زند: دو مردند كه يكى از آنها لال است و هيچ كارى از او برنمى‏آيد و او سربار خداوندگارش مى‏باشد. هر جا كه او را مى‏فرستد خيرى به همراه نمى‏آورد. آيا او با كسى كه به عدالت فرمان مى‏دهد و خود بر راه راست است يكسان است؟

پورجوادی

خداوند دو نفر را مثال زده است كه يكى از آن دو گنگ و قادر بر كارى نيست و سربار صاحبش مى‏باشد و هر كجا او را بفرستد كار را به نيكويى انجام نمى‏دهد، آيا او با كسى كه به عدالت فرمان مى‏دهد و در راه راست قدم برمى‏دارد برابر است؟

حلبی

و خدا مثلى [ديگر] زد: دو مرد را كه يكى از آن دو گنگ است و بر هيچ چيز قدرت ندارد و بر خداوندگارش بارى گران است او را به هر جا فرستد [مولاى خود را] خيرى نياورد. آيا برابر است او و كسى كه به عدالت فرمان مى‏دهد و او بر راه راست است؟

اشرفی

و زد خدا مثلى دو مرد كه يكى از آن دو گنگ است كه قادر نيست بر چيزى و او گرانست بر صاحبش هر كجا كه متوجه ميگرداندش نميآرد خيرى آيا يكسانست او و كسيكه ميفرمايد بعدالت و اوست بر راه راست

خوشابر مسعود انصاري

و خداوند داستانى [ديگر درباره‏] دو مرد بيان نمود كه يكى از آن دو گنگ است كه بر چيزى توان ندارد و او سربار خواجه خويش است. هر جا كه او را بفرستد، خيرى به بار نمى‏آورد. آيا او و كسى كه به داد فرمان مى‏دهد و او به راه راست مى‏رود، يكسانند؟

مکارم

خداوند مثالی (دیگر) زده است: دو نفر را، که یکی از آن دو، گنگ مادرزاد است؛ و قادر بر هیچ کاری نیست؛ و سربار صاحبش می‌باشد؛ او را در پی هر کاری بفرستد، خوب انجام نمی‌دهد؛ آیا چنین انسانی، با کسی که امر به عدل و داد می‌کند، و بر راهی راست قرار دارد، برابر است؟!

مجتبوی

و خدا دو مرد را مَثَل مى‏زند: يكى از آن دو گنگ است كه بر هيچ چيز توانايى ندارد و سربار خواجه خويش است، هر جا كه او را فرستد نيكى و سودى نيارد آيا او با كسى كه به عدل و داد فرمان مى‏دهد و بر راه راست است برابر است؟

مصباح زاده

و زد خدا مثلى دو مرد كه يكى از آن دو گنگ است كه قادر نيست بر چيزى و او گرانست بر صاحبش هر كجا كه متوجه ميگرداندش نميارد خيرى آيا يكسانست او و كسى كه ميفرمايد بعدالت و اوست بر راه راست

معزی

و زده است خدا مثَلى دو مرد كه يكيشان گنگ است توانائى ندارد بر چيزى و او است بارى بر مهتر خويش به هر سويش گرداند نيارد به خيرى آيا يكسان است او با آنكه امر كند به داد و او است بر راهى راست

قمشه ای

و خدا مثلی زده (بشنوید): دو نفر مرد یکی بنده‌ای باشد گنگ و از هر جهت عاجز و کلّ بر مولای خود که از هیچ راه، خیری به مالک خویش نرساند و دیگری مردی (آزاد و مقتدر) که به عدالت و احسان فرمان دهد و خود هم به راه مستقیم باشد، آیا این دو نفر یکسانند؟ (هرگز یکسان نیستند. مثل کافر و مؤمن بدین مثال ماند).

رشاد خليفه

و خدا دو مرد را مثال مي ‌آورد: يكي گنگ كه قادر به انجام هيچ كاري نيست و كاملاً به ارباب خود وابسته است- به هر سو که او را راهنمايي کند، خيري به ارمغان نمي آورد. آيا او با آن کس که به عدالت فرمان مي دهد و به راه راست هدايت شده است، يکسان است؟

Literal

And God gave an example (of) two men, one of them (B) is mute, he is not capable/able on (of) a thing, and he is tired/weak (tiresome/burdensome) on (to) his master/friend/owner wherever he aims/turns him, he does not come/bring with goodness , does he become equal/alike, he and who orders/commands with the justice/equality and he is on a straight/direct/balanced road/way?

Al-Hilali Khan

And Allah puts forward (another) example of two men, one of them dumb, who has no power over anything (disbeliever), and he is a burden to his master, whichever way he directs him, he brings no good. Is such a man equal to one (believer in the Islamic Monotheism) who commands justice, and is himself on a Straight Path?

Arthur John Arberry

God has struck a similitude: two men, one of them dumb, having no power over anything, and he is a burden upon his master — wherever he despatches him, he brings no good. Is he equal to him who bids to justice, and is on a straight path?

Asad

And God propounds [to you] the parable of two [other] men -one of them dumb, unable to do anything of his own accord, and a sheer burden on his master: to whichever task the latter directs him, he accomplishes no good. Can such a one be considered the equal of [a wise man] who enjoins the doing of what is right and himself follows a straight way?’s

Dr. Salomo Keyzer

God stelt ook als eene vergelijking twee mannen voor, waarvan de een stom geboren, en niet in staat is iets te doen of te verstaan: maar een last voor zijn meester is: waarheen hij hem ook zende, hij zal hem niets goeds brengen. Zal deze man en hij die meester over zijne spraak is en verstaat, en die beveelt wat rechtvaardig is en den rechten weg volgt, gelijk geacht worden?

Free Minds

And God puts forth the example of two men, one of them is mute and he cannot achieve anything, and he is a burden to his guardian. Wherever he points him, he does not come with any good. Is he the same as one who orders good and he is upon a straight path?

Hamza Roberto Piccardo

E Allah vi propone la metafora di due uomini: uno di loro è muto, buono a nulla, a carico del suo padrone e ovunque lo si invii non combina niente di buono. E› forse uguale a chi comanda con giustizia [e cammina] sulla retta via?

Hilali Khan

And Allah puts forward (another) example of two men, one of them dumb, who has no power over anything (disbeliever), and he is a burden to his master, whichever way he directs him, he brings no good. Is such a man equal to one (believer in the Islamic Monotheism) who commands justice, and is himself on a Straight Path?

Kuliev E.

Аллах также привел притчу о двух мужах, один из которых – немой, ни на что не способен и обременяет своего господина. Куда бы его ни послали, он не приносит добра. Разве он равен тому, кто отдает справедливые приказы и следует прямым путем?

M.-N.O. Osmanov

И привел Аллах притчу о двух мужах, один из которых – немой, ни на что не способен и служит обузой для своего господина. Куда бы господин его ни послал, раб не принесет добра. Неужели же равны он и тот, который велит поступать справедливо и стоит на прямом пути?

Mohammad Habib Shakir

And Allah sets forth a parable of two men; one of them is dumb, not able to do anything, and he is a burden to his master; wherever he sends him, he brings no good; can he be held equal with him who enjoins what is just, and he (himself) is on the right path?

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And Allah coineth a similitude: Two men, one of them dumb, having control of nothing, and he is a burden on his owner; whithersoever he directeth him to go, he bringeth no good. Is he equal with one who enjoineth justice and followeth a straight path (of conduct)?

Palmer

And God has struck out a parable: two men, one of them dumb, able to do nothing, a burden to his lord wherever he directs him he comes not with success; is he to be held equal with him who bids what is just and who is on the right way?

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah şöyle bir örnekleme de yaptı: İki adam; birisi dilsiz; hiçbir şeye gücü yetmez, efendisi/yöneticisi üstüne sadece bir yük. Efendi onu nereye gönderse hiçbir hayır getiremez. Şimdi bu adam, dosdoğru bir yol üzerinde bulunup adaletle emreden kişi ile aynı olur mu?

Qaribullah

And Allah strikes a parable. Two men, one is dumb and powerless, a burden to his master wherever he sends him he returns with no good. Is he equal with one who orders justice and follows the Straight Path?

QXP

Allah gives you another example of two men. One of them is he whose faculties of speech and mind are totally disabled. He cannot do anything of his own accord and he is totally dependent on his care-provider, unable to bring forth any good in any way. Can such a one be considered equal of the man who is fit, enjoins justice and himself walks the Straight Path? (Allah expects you to use your faculties to the best of your abilities).

Reshad Khalifa

And GOD cites the example of two men: one is dumb, lacks the ability to do anything, is totally dependent on his master – whichever way he directs him, he cannot produce anything good. Is he equal to one who rules with justice, and is guided in the right path?

Rodwell

God setteth forth also a comparison between two men, one of whom is dumb from his birth, and hath no power over anything, and is a burden to his lord: send him where he will, he cometh not back with success. Shall he and the man who enjoineth what is just, and keepeth in the straight path, be held equal?

Sale

God also propoundeth as a parable two men; one of them born dumb, who is unable to do or understand any thing, but is a burden unto his master; whithersoever he shall send him, he shall not return with any good success: Shall this man, and he who hath his speech and understanding, and who commandeth that which is just, and followeth the right way, be esteemed equal?

Sher Ali

And ALLAH sets forth another parable of two men – one of them is dumb, having no power over anything, and he is a burden on his master; withersoever he sends him, he brings no good. Can he be equal to him who enjoins justice and who is on the straight path ?

Unknown German

Und Allah gibt ein (anderes) Gleichnis an die Hand von zwei Männern: der eine von ihnen ist stumm, er hat über nichts Gewalt und ist seinem Herrn eine Last; wo er ihn auch hinschicken mag, er bringt nichts Gutes. Kann er dem gleich sein, der Gerechtigkeit gebietet und der selbst auf dem geraden Weg ist?

V. Porokhova

Аллах приводит вам сравненье: ■ Один – немой, который ничего не может ■ И в тягость господину своему, – ■ Куда б его он ни послал, ■ С добром не возвратится он. ■ Так неужели наравне он с тем, ■ Кто к справедливости зовет ■ И на прямом пути деяет?

Yakub Ibn Nugman

Янә Аллаһ, ике ирне мисал кыладыр: берсе телсез һичнәрсә аңламый, бер эш тә эшли алмый, кайда гына барса да бер файда китерә алмый, фәкать хуҗасына йөк булып тора иде, шул телсез загыйфь кеше туры юлны табып изге гамәлләр кылган, файдалы эшләрне эшләгән һәм башкаларны да гаделлеккә изге гамәлләргә өндәгән көчле кеше кеби булырмы? Әлбәттә, тигез булмаслар.

جالندہری

اور خدا ایک اور مثال بیان فرماتا ہے کہ دو آدمی ہیں ایک اُن میں سے گونگا (اور دوسرے کی ملک) ہے (بےاختیار وناتوان) کہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا۔ اور اپنے مالک کو دوبھر ہو رہا ہے وہ جہاں اُسے بھیجتا ہے (خیر سے کبھی) بھلائی نہیں لاتا۔ کیا ایسا (گونگا بہرا) اور وہ شخص جو (سنتا بولتا اور) لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے اور خود سیدھے راستے پر چل رہا ہے دونوں برابر ہیں؟

طاہرالقادری

اور اللہ نے دو (ایسے) آدمیوں کی مثال بیان فرمائی ہے جن میں سے ایک گونگا ہے وہ کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتا اور وہ اپنے مالک پر بوجھ ہے وہ (مالک) اسے جدھر بھی بھیجتا ہے کوئی بھلائی لے کر نہیں آتا، کیا وہ (گونگا) اور (دوسرا) وہ شخص جو (اس منصب کا حامل ہے کہ) لوگوں کو عدل و انصاف کا حکم دیتا ہے اور وہ خود بھی سیدھی راہ پر گامزن ہے (دونوں) برابر ہو سکتے ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.