سوره النحل (16) آیه 93

قرآن، سوره النحل (16) آیه 93

آیه پسین: سوره النحل (16) آیه 94
آیه پیشین: سوره النحل (16) آیه 92

عربی

وَ لَوْ شاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً واحِدَةً وَ لكِنْ يُضِلُّ مَنْ يَشاءُ وَ يَهْدِي مَنْ يَشاءُ وَ لَتُسْئَلُنَّ عَمَّا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ

بدون حرکات عربی

و لو شاء اللّه لجعلكم أمّة واحدة و لكن يضلّ من يشاء و يهدي من يشاء و لتسئلنّ عمّا كنتم تعملون

خوانش

Walaw shaa Allahu lajaAAalakum ommatan wahidatan walakin yudillu man yashao wayahdee man yashao walatus-alunna AAamma kuntum taAAmaloona

آیتی

اگر خدا مي خواست ، همه شما را يک امت کرده بود ، ولي هر که را بخواهد گمراه مي سازد و هر که را بخواهد هدايت مي کند و از هر کاري که مي کنيد بازخواست مي شويد

خرمشاهی

و اگر خداوند مى خواست شما را امت يگانه اى قرار مى داد، ولى هر كه را بخواهد بيراه مى گذارد، و هر كه را بخواهد به راه مى آورد، و از چون و چند آنچه مى كرديد، از شما خواهند پرسيد.

کاویانپور

و اگر خدا ميخواست همه شما را امت واحد، قرار ميداد (و هيچگونه اختلافات نژادى و ملى و زبانى در ميان ابناء بشر بوجود نميآورد) و ليكن خدا (پس از آزمايش) هر كه را بخواهد در گمراهى رها مى‏سازد و هر كه را بخواهد هدايت مينمايد و به يقين (بدانيد) از تمام آنچه انجام ميدهيد باز خواست خواهيد شد.

انصاریان

اگر خدا می خواست شما را [بر محور هدایت] یک امت قرار می داد [اماهدایت اجباری فاقد ارزش است] ، ولی هر کس را بخواهد [به کیفر لجاجت وتکبّرش] گمراه می کند و هر کس را بخواهد هدایت می نماید؛ و مسلماً ازآنچه همواره انجام می دادید، بازپرسی خواهیدشد.

سراج

اگر مى‏خواست خدا (باراده تكوينى) قرار مى‏داد شما را يك گروه ولى خدا (بعنوان مجازات) گمراه مى‏كند هر كه را خواهد و راهنمائى مى‏كند هر كه را خواهد و به يقين پرسش خواهيد شد از آن كارهائى كه پيوسته مى‏كرديد

فولادوند

و اگر خدا مى‏خواست قطعاً شما را امتى واحد قرار مى‏داد، ولى هر كه را بخواهد بيراه و هر كه را بخواهد هدايت مى‏كند و از آنچه انجام مى‏داديد حتماً سؤال خواهيد شد.

پورجوادی

اگر خدا مى‏خواست همه شما را يك امت قرار مى‏داد ولى خدا هر كه را بخواهد گمراه مى‏كند و هر كه را بخواهد به راه راست مى‏آورد و درباره همه اعمالتان از شما بازخواست خواهد شد.

حلبی

و اگر خدا مى‏خواست، شما را امت واحدى مى‏ساخت، و ليكن هر كه را بخواهد گمراه مى‏سازد و هر كه را بخواهد هدايت مى‏كند و البته از آنچه انجام مى‏داديد، پرسيده شويد.

اشرفی

و اگر خواسته بود خدا هر آينه گردانيده بود شما را امت واحده و ليكن گمراه مى‏گذارد آنرا كه خواهد و هدايت ميكند آنرا كه خواهد و هر آينه پرسيده ميشويد البته از آنچه بوديد كه ميكرديد

خوشابر مسعود انصاري

و اگر خداوند مى‏خواست شما را يك امت قرار مى‏داد. ولى هر كس را كه بخواهد، بيراه مى‏گذارد و هر كس را كه بخواهد، به راه مى‏آورد و قطعا از آنچه مى‏كرديد، پرسيده خواهيد شد

مکارم

و اگر خدا می‌خواست، همه شما را امت واحدی قرارمی‌داد؛ (و همه را به اجبار وادار به ایمان می‌کرد؛ امّا ایمان اجباری فایده‌ای ندارد!) ولی خدا هر کس را بخواهد (و شایسته بداند) گمراه، و هر کس را بخواهد (و لایق بداند) هدایت می‌کند! (به گروهی توفیق هدایت داده، و از گروهی سلب می‌کند!) و یقیناً شما از آنچه انجام می‌دادید، بازپرسی خواهید شد!

مجتبوی

و اگر خدا مى‏خواست شما را يك امّةت كرده بود- همه را جَبراً بر ايمان جمع مى‏كرد تا ميان شما هيچ اختلافى نباشد ولى اين جبر و اكراه خلاف مشيّت و سنّت الهى است- و ليكن هر كه را خواهد گمراه كند و هر كه را خواهد راه نمايد و هر آينه از كارهايى كه مى‏كرديد پرسيده و بازخواست خواهيد شد.

مصباح زاده

و اگر خواسته بود خدا هر آينه گردانيده بود شما را امت واحده و ليكن گمراه ميگذارد آنرا كه خواهد و هدايت ميكند آنرا كه خواهد و هر آينه پرسيده ميشويد البته از آنچه بوديد كه مى‏كرديد

معزی

و اگر مى خواست خدا هر آينه مى گردانيد شما را يك ملت و ليكن گمراه كند هر كه را خواهد و رهبرى كند هركه را خواهد و هر آينه پرسيده شويد البته از آنچه بوديد مى كرديد

قمشه ای

و اگر خدا می‌خواست (به مشیّت ازلی) همه بشر را یک امت قرار می‌داد (و هیچ‌گونه اختلافات نژاد و زبان و ملیت در بشر نمی‌گذاشت) و لیکن (این اختلافات برای امتحان است و پس از امتحان) هر که را بخواهد به گمراهی وا می‌گذارد و هر که را بخواهد هدایت می‌کند، و البته آنچه می‌کرده‌اید از همه سؤال خواهید شد.

رشاد خليفه

اگر خدا مي خواست، مي توانست شما را يك جماعت قرار دهد، اما او هر كسي را كه گمراهي را انتخاب كند، به گمراهي مي فرستد و هر كه را خواستار هدايت باشد، هدايت مي نمايد. مطمئناً، از شما براي هر كاري كه كرده ايد، سئوال خواهد شد.

Literal

And if God wanted/willed He would have made/created you one nation/generation , and but God misguides whom He wills/wants, and He guides whom He wills/wants, and you will be asked/questioned (E) about what you were making/doing.

Al-Hilali Khan

And had Allah willed, He could have made you (all) one nation, but He sends astray whom He wills and guides whom He wills. But you shall certainly be called to account for what you used to do.

Arthur John Arberry

If God had willed, He would have made you one nation; but He leads astray whom He will, and guides whom He will; and you will surely be questioned about the things you wrought.

Asad

For, had God so willed, He could surely have made you all one single community ;116 however, He lets go astray him that wills [to go astray], and guides aright him that wills [to be guided]; and you will surely be called to account for all that you ever did!»

Dr. Salomo Keyzer

Indien het Gode had behaagd, zou hij u zekerlijk tot n volk hebben gemaakt; maar hij brengt in dwaling naar zijn welbehagen, en hij zal leiden wie hem behaagt. Eens zal men u rekenschap van uwe daden vragen.

Free Minds

And had God wished, He would have made you one nation, but He misguides whom He wishes, and He guides whom He wishes. And you will be asked about what you used to do.

Hamza Roberto Piccardo

Se Allah avesse voluto, avrebbe fatto di voi una sola comunità. Invece Egli travia chi vuole e guida chi vuole. Certamente sarete interrogati sul vostro agire.

Hilali Khan

And had Allah willed, He could have made you (all) one nation, but He sends astray whom He wills and guides whom He wills. But you shall certainly be called to account for what you used to do.

Kuliev E.

Если бы Аллах пожелал, то Он сделал бы вас единой общиной. Однако Он вводит в заблуждение, кого пожелает, и ведет прямым путем, кого пожелает, и вы непременно будете спрошены о том, что вы совершали.

M.-N.O. Osmanov

Если бы Аллах пожелал, то Он создал бы из вас единую общину. Однако Он сбивает с прямого пути или ведет по прямому пути, кого пожелает, и вас непременно призовут к ответу за то, что вы вершили.

Mohammad Habib Shakir

And if Allah please He would certainly make you a single nation, but He causes to err whom He pleases and guides whom He pleases; and most certainly you will be questioned as to what you did.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Had Allah willed He could have made you (all) one nation, but He sendeth whom He will astray and guideth whom He will, and ye will indeed be asked of what ye used to do.

Palmer

But had God pleased He would have made you one nation; but He leads astray whom He will, and guides whom He will;- but ye shall be questioned as to that which ye have done.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Allah dileseydi, elbette ki sizi birtek ümmet yapardı. Ama O, dilediğini saptırıyor, dilediğini de iyiye ve güzele kılavuzluyor. Yapıp ettiklerinizden mutlaka sorgu-suale çekileceksiniz.

Qaribullah

Had Allah willed, He would have made you one nation. But He leads astray whomsoever He will and gives guidance to whomsoever He will. You shall be questioned about what you did.

QXP

Had Allah Willed, He could have made you all one community. But, He shows you the Right Path and gives you a free choice (and you will have to work for it (2:256), (18:29)). And He has established the Laws for straying and guidance (4:88). You will surely be questioned about your actions.

Reshad Khalifa

Had GOD willed, He could have made you one congregation. But He sends astray whoever chooses to go astray, and He guides whoever wishes to be guided. You will surely be asked about everything you have done.

Rodwell

Had God pleased, He could have made you one people: but He causeth whom He will to err, and whom He will He guideth: and ye shall assuredly be called to account for your doings.

Sale

If God had pleased, He would surely have made you one people: But He will lead into error whom He pleaseth, and He will direct whom He pleaseth; and ye shall surely give an account of that which ye have done.

Sher Ali

And if ALLAH had enforced HIS will, HE would surely have made you all one people; but HE lets go astray him who wishes it, and guides him who wishes it, and you shall surely be questioned concerning that which you have been doing.

Unknown German

Und hätte Allah gewollt, Er hätte euch sicherlich zu einer einzigen Gemeinde gemacht; jedoch Er läßt den irregehen, der es will, und führt den richtig, der es will, und ihr werdet gewiß zur Rechenschaft gezogen werden für das, was ihr getan.

V. Porokhova

И будь на то желание Аллаха, ■ Он сделал бы вас всех одним народом (веры). ■ Но Он (всеведеньем Своим) желает ■ Одних (оставить во грехе) блуждать, ■ Других – направить (благосклонно). ■ И непременно спросят вас о том, ■ Что вы творили (по своей угоде).

Yakub Ibn Nugman

Әгәр Аллаһ теләгән булса иде, әлбәттә, барчагызны бер диндә кылыр иде, ләкин Аллаһ, теләгән кешеләрен адаштыра вә теләгән кешеләрен туры юлга сала. Кыйлган эшләрегездән, әлбәттә соралырсыз, сакланып эш кылыгыз!

جالندہری

اور اگر خدا چاہتا تو تم (سب) کو ایک ہی جماعت بنا دیتا۔ لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ اور جو عمل تم کرتے ہو (اُس دن) اُن کے بارے میں تم سے ضرور پوچھا جائے گا

طاہرالقادری

اور اگر اللہ چاہتا تو تم (سب) کو ایک ہی امت بنا دیتا لیکن وہ جسے چاہتا ہے گمراہ ٹھہرا دیتا ہے اور جسے چاہتا ہے ہدایت فرما دیتا ہے، اور تم سے ان کاموں کی نسبت ضرور پوچھا جائے گا جو تم انجام دیا کرتے تھے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.