سوره النحل (16) آیه 97

قرآن، سوره النحل (16) آیه 97

آیه پسین: سوره النحل (16) آیه 98
آیه پیشین: سوره النحل (16) آیه 96

عربی

مَنْ عَمِلَ صالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثى وَ هُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَياةً طَيِّبَةً وَ لَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ ما كانُوا يَعْمَلُونَ

بدون حرکات عربی

من عمل صالحا من ذكر أو أنثى و هو مؤمن فلنحيينّه حياة طيّبة و لنجزينّهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون

خوانش

Man AAamila salihan min thakarin aw ontha wahuwa mu/minun falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan walanajziyannahum ajrahum bi-ahsani ma kanoo yaAAmaloona

آیتی

هر زن و مردي که کاري نيکو انجام دهد ، اگر ايمان آورده باشد زندگي خوش و پاکيزه اي بدو خواهيم داد و پاداشي بهتر از کردارشان عطا خواهيم کرد

خرمشاهی

هر كس از مرد يا زن كه كار نيك كند و مؤمن باشد، به زندگانى پاك و پسنديده اى زنده اش مى داريم و به بهتر از آنچه كرده اند پاداششان را مى پردازيم.

کاویانپور

هر كس از مرد و زن، كار نيكى انجام دهد و ايمان بخدا داشته باشد، او را در زندگى سعادتمند، زنده نگه مى‏داريم، البته اجر و ثوابى كه به او مى‏دهيم بهتر از عملى است كه انجام داده است.

انصاریان

از مرد و زن، هر کس کار شایسته انجام دهد در حالی که مؤمن است، مسلماً او را به زندگی پاک و پاکیزه ای زنده می داریم و پاداششان را بر پایه بهترین عملی که همواره انجام می داده اند، می دهیم.

سراج

هر كه انجام دهد كردارى شايسته از مرد يا آن در حاليكه او مؤمن باشد بيشك زندگانى دهيمش زندگانى خوشى و به يقين پاداش دهيم اين نكوكاران را پاداششان را در مقابل كارهاى نيكى كه پيوسته انجام مى‏دادند

فولادوند

هر كس -از مرد يا زن- كار شايسته كند و مؤمن باشد، قطعاً او را با زندگى پاكيزه‏اى، حيات [حقيقى‏] بخشيم، و مسلماً به آنان بهتر از آنچه انجام مى‏دادند پاداش خواهيم داد.

پورجوادی

مؤمن شايسته كردار را چه مرد و چه زن، زندگى پاكيزه خواهيم داد و پاداشى بهتر از كردارش به او عطا خواهيم كرد.

حلبی

هر كس از زن و مرد، كار نيك كند در حالى كه مؤمن باشد، پس البته او را زنده كنيم به حياتى پاكيزه، و البته جز ايشان دهيم، به پاداشى بهتر از آنچه مى‏كردند.

اشرفی

هر كه كند كردار شايسته از مرد يا آن و او مؤمن باشد پس زندگانى دهيم او را زندگانى پاكيزه و جزا دهيم ايشانرا مزدشان بهتر از آنچه بودند كه ميكردند

خوشابر مسعود انصاري

هر كس در حالى كه مؤمن است كار شايسته انجام دهد، مرد باشد يا زن، او را به زندگانى‏اى پاك زنده مى‏داريم و پاداششان را به [حسب‏] نيكوترين آنچه مى‏كردند، به آنان مى‏دهيم

مکارم

هر کس کار شایسته‌ای انجام دهد، خواه مرد باشد یا زن، در حالی که مؤمن است، او را به حیاتی پاک زنده می‌داریم؛ و پاداش آنها را به بهترین اعمالی که انجام می‌دادند، خواهیم داد.

مجتبوی

هر كس از مرد و زن كه كارى نيك و شايسته كند در حالى كه مؤمن باشد هر آينه او را به زندگانى پاك و خوشى زنده بداريم، و مزدشان را بر پايه نيكوترين كارى كه مى‏كردند پاداش دهيم.

مصباح زاده

هر كه كند كردار شايسته از مرد يا زن و او مؤمن باشد پس زندگانى دهيم او را زندگانى پاكيزه و جزا دهيم ايشان را مزدشان بهتر از آنچه بودند كه مى‏كردند

معزی

آنكو كردار شايسته كند از نر يا ماده حالى كه مؤمن باشد هر آينه زنده داريمش زندگيى پاكيزه و همانا پاداششان دهيم مزدشان را به بهتر چيزى كه بودند مى كردند

قمشه ای

هر کس از مرد و زن کار نیکی به شرط ایمان به خدا به جای آرد ما او را به زندگانی خوش و با سعادت زنده ابد می‌گردانیم و اجری بسیار بهتر از عمل نیکی که می‌کردند به آنان عطا می‌کنیم.

رشاد خليفه

هر کس اعمال پرهيزکارانه انجام دهد، چه مذکر و چه مؤنث، در حالي که ايمان داشته باشد، ما مطمئناً زندگي سعادتمندانه اي در اين دنيا به او خواهيم داد و (در روز قضاوت) به خاطر اعمال پرهيزكارانه شان مطمئناً پاداش آنها را كامل خواهيم پرداخت.

Literal

Who made/did correct/righteous deeds from a male or a female, and he is believing, so We will make him live a good life , and We will reward them (E) , their reward/wage/fee with (the) best (of) what they making/doing.

Al-Hilali Khan

Whoever works righteousness, whether male or female, while he (or she) is a true believer (of Islamic Monotheism) verily, to him We will give a good life (in this world with respect, contentment and lawful provision), and We shall pay them certainly a reward in proportion to the best of what they used to do (i.e. Paradise in the Hereafter).

Arthur John Arberry

And whosoever does a righteous deed, be it male or female, believing, We shall assuredly give him to live a goodly life; and We shall recompense them their wage, according to the best of what they did.

Asad

As for anyone – be it man or woman – who does righteous deeds, and is a believer withal – him shall We most certainly cause to live a good life .121 and most certainly shall We grant unto such as these their reward in accordance with the best that they ever did.

Dr. Salomo Keyzer

Hij die rechtvaardigheid oefent, hetzij hij een man of eene vrouw mocht wezen en een waar geloovige is, wij zullen hem zekerlijk tot een gelukkig leven opwekken, en wij zullen hem de schoonste belooning geven, welke zijne daden hebben verdiend.

Free Minds

Whoever does good work, be he male or female, and is a believer, We will give him a good life and We will reward them their dues with the best of what they used to do.

Hamza Roberto Piccardo

Daremo una vita eccellente a chiunque, maschio o femmina, sia credente e compia il bene. Compenseremo quelli che sono stati costanti in ragione delle loro azioni migliori.

Hilali Khan

Whoever works righteousness, whether male or female, while he (or she) is a true believer (of Islamic Monotheism) verily, to him We will give a good life (in this world with respect, contentment and lawful provision), and We shall pay them certainly a reward in proportion to the best of what they used to do (i.e. Paradise in the Hereafter).

Kuliev E.

Верующих мужчин и женщин, которые поступали праведно, Мы непременно одарим прекрасной жизнью и вознаградим за лучшее из того, что они совершали.

M.-N.O. Osmanov

Тех верующих, которые вершили благие дела – будь они мужчины или женщины, – Мы непременно воскресим, даруем им прекрасную жизнь и воздадим награды лучшие, чем их деяния.

Mohammad Habib Shakir

Whoever does good whether male or female and he is a believer, We will most certainly make him live a happy life, and We will most certainly give them their reward for the best of what they did.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Whosoever doeth right, whether male or female, and is a believer, him verily we shall quicken with good life, and We shall pay them a recompense in proportion to the best of what they used to do.

Palmer

Whoso acts aright, male or female, and is a believer, we will quicken with a goodly life; and we will recompense them with their hire for the best deeds they have done.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Erkek yahut kadın, her kim inanmış olarak hayra ve barışa yönelik bir iş yaparsa, onu tertemiz bir hayatla yaşatırız. Ve böylelerinin ücretlerini, işleyip ürettiklerinin en güzelleriyle karşılarız.

Qaribullah

For whosoever does a righteous deed, be they believing men or women, We shall recompense them with their wage according to the best of their deeds.

QXP

Whoever, whether male or female, does works that help others and is a believer, We shall certainly cause them to live a good life, and We shall grant them the rewards considering the best of their actions.

Reshad Khalifa

Anyone who works righteousness, male or female, while believing, we will surely grant them a happy life in this world, and we will surely pay them their full recompense (on the Day of Judgment) for their righteous works.

Rodwell

Whoso doeth that which is right, whether male or female, if a believer, him will we surely quicken to a happy life, and recompense them with a reward meet for their best deeds.

Sale

Whoso worketh righteousness, whether he be male or female, and is a true believer, We will surely raise him to a happy life; and We will give them their reward, according to the utmost merit of their actions.

Sher Ali

Whoso acts righteously, whether male or female and is a believer, WE will surely grant him a pure life; and WE will surely bestow on such their reward according to the best of their works.

Unknown German

Wer recht handelt, ob Mann oder Weib, und gläubig ist, dem werden Wir gewißlich ein reines Lebenb gewähren; und Wir werden gewißlich solchen ihren Lohn bemessen nach dem besten ihrer Werke.

V. Porokhova

Тот, кто творит добро и верует (в Аллаха), ■ Будь то мужчина или дева, – ■ Тому Мы жизнь благодатную даруем ■ И воздадим награду им ■ По соответствию их лучших дел.

Yakub Ibn Nugman

Изге гамәлләр кылган хак мөэминнәр кирәк – ир булсыннар, кирәк – хатын булсыннар, аларга дөнья вә ахирәт хуш тереклек бирербез, вә аларга кылган гамәлләреннән күркәмрәк әҗерен бирербез.

جالندہری

جو شخص نیک اعمال کرے گا مرد ہو یا عورت وہ مومن بھی ہوگا تو ہم اس کو (دنیا میں) پاک (اور آرام کی) زندگی سے زندہ رکھیں گے اور (آخرت میں) اُن کے اعمال کا نہایت اچھا صلہ دیں گے

طاہرالقادری

جو کوئی نیک عمل کرے (خواہ) مرد ہو یا عورت جبکہ وہ مومن ہو تو ہم اسے ضرور پاکیزہ زندگی کے ساتھ زندہ رکھیں گے، اور انہیں ضرور ان کا اجر (بھی) عطا فرمائیں گے ان اچھے اعمال کے عوض جو وہ انجام دیتے تھے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.