سوره الحج (22) آیه 19

قرآن، سوره الحج (22) آیه 19

آیه پسین: سوره الحج (22) آیه 20
آیه پیشین: سوره الحج (22) آیه 18

عربی

هذانِ خَصْمانِ اخْتَصَمُوا فِي رَبِّهِمْ فَالَّذِينَ كَفَرُوا قُطِّعَتْ لَهُمْ ثِيابٌ مِنْ نارٍ يُصَبُّ مِنْ فَوْقِ رُؤُسِهِمُ الْحَمِيمُ

بدون حرکات عربی

هذان خصمان اختصموا في ربّهم فالّذين كفروا قطّعت لهم ثياب من نار يصبّ من فوق رؤسهم الحميم

خوانش

Hathani khasmani ikhtasamoo fee rabbihim faallatheena kafaroo quttiAAat lahum thiyabun min narin yusabbu min fawqi ruoosihimu alhameemu

آیتی

اين دو گروه در باره پروردگارشان به خصومت برخاسته اند براي آنان که کافرند جامه هايي از آتش بريده اند و از بالا بر سرشان آب جوشان مي ريزند

خرمشاهی

اينان حريفانى هستند كه در حق پروردگارشان مجادله كرده اند; اما كسانى كه كفر ورزيده اند، بر بالاى آنان جامه هايى از آتش بريده اند [و] از بالاى سرهايشان آب جوش ريخته شود.

کاویانپور

اين دو گروه (مؤمن و كافر) هميشه دشمن يكديگرند و درباره پروردگارشان پيوسته با هم خصومت ميورزند و براى آنها كه كافرند لباسى از آتش دوزخ (بر اندامشان) پوشانده‏اند و بر سر آنان آب جوشان ميريزند.

انصاریان

این دو [گروهِ حق پیشه و باطل گرا] دشمن یکدیگرند که درباره پروردگارشان در جدال و ستیزند [گروه حق پیشه، پروردگار را به صفاتی وصف می کنند که شایسته اوست و گروه باطل گرا او را به اموری می ستایند که سزاوار او نیست] ، پس کسانی که کافر شدند برای آنان لباس هایی از آتش [به اندازه اندامشان] بریده شده و از بالای سرشان مایع جوشان [به روی آنان] ریخته می شود،

سراج

اين دو (گروه مؤمن و كافر) دشمن يكديگرند كه مجادله كردند در (وصف) پروردگار خود پس آنانكه كافر شدند بريده شد براى ايشان جامه‏هائى از آتش در حاليكه ريخته شود از بالاى سرهاى ايشان آب جوشان

فولادوند

اين دو [گروه،] دشمنان يكديگرند كه در باره پروردگارشان با هم ستيزه مى‏كنند، و كسانى كه كفر ورزيدند، جامه‏هايى از آتش برايشان بريده شده است [و] از بالاى سرشان آب جوشان ريخته مى‏شود.

پورجوادی

اين دو گروه در باره پروردگارشان به جدل و ستيز پرداختند جامه‏هايى از آتش به قامت كافران بريده شده است و آب سوزان بر سرشان مى‏ريزند.

حلبی

اين دو [گروه مؤمن و كافر] دشمن هم‏اند كه درباره پروردگارشان مخاصمه مى‏كردند، پس آن كسان كه كافر شدند، بر ايشان جامه‏هايى از آتش بريده شده، [و] آب جوشان از بالاى سرهايشان [بر ايشان‏] ريخته مى‏شود.

اشرفی

اين دو خصم خصومت كردند در پروردگارشان پس آنان كه كافر شدند بريده مى‏شود براى ايشان جامه‏ها از آتش ريخته مى‏شود از بالاى سرشان آب گرم

خوشابر مسعود انصاري

اين دو [گروه‏] دشمن [همديگر] اند. در [باره‏] پروردگارشان دشمنى ورزيدند. پس آنان كه كفر پيشه كرده‏اند، برايشان لباسهايى از آتش بريده‏اند. از بالاى سرشان آب داغ ريخته شود

مکارم

اینان دو گروهند که درباره پروردگارشان به مخاصمه و جدال پرداختند؛ کسانی که کافر شدند، لباسهایی از آتش برای آنها بریده شده، و مایع سوزان و جوشان بر سرشان ریخته می‌شود؛

مجتبوی

اينها- مؤمنان و كافران- دو گروه دشمن يكديگرند كه در باره [هستى و يگانگى‏] پروردگارشان با هم ستيزه كردند پس كسانى كه كافر شدند برايشان جامه‏هايى از آتش بريده‏اند [و] از بالاى سرشان آب جوشان مى‏ريزند

مصباح زاده

اين دو خصم خصومت كردند در پروردگارشان پس آنان كه كافر شدند بريده مى‏شود براى ايشان جامه‏ها از آتش ريخته مى‏شود از بالاى سرشان آب گرم

معزی

اينان دو دشمنند كه ستيزه كردند در پروردگار خويش پس آنان كه كافر شدند بريده شد براى ايشان جامه هائى از آتش ريخته شود از فراز سرهاى ايشان آب جوشان

قمشه ای

این دو گروه (مؤمن و کافر) مخالف و دشمن یکدیگرند که در (دین) خدای خود باهم به جدال برخاستند، و کافران را لباسی از آتش دوزخ به قامت بریده‌اند و بر سر آنان آب سوزان جهنم فرو ریزند.

رشاد خليفه

در اينجا دو گروه هستند كه درباره پروردگارشان نزاع مي ‌كنند. كساني كه كافرند، لباسي دوخته شده از آتش خواهند داشت و بر روي سرشان مايعات جهنمي فرو خواهد ريخت.

Literal

Those two, two disputers/adversaries disputed/controverted/argued in their Lord, so those who disbelieved, clothes/garments/dresses were cut for them from fire, the hot/cold water is being poured from above their heads.

Al-Hilali Khan

These two opponents (believers and disbelievers) dispute with each other about their Lord; then as for those who disbelieve, garments of fire will be cut out for them, boiling water will be poured down over their heads.

Arthur John Arberry

These are two disputants who have disputed concerning their Lord. As for the unbelievers, for them garments of fire shall, be cut, and there shall be poured over their heads boiling water

Asad

These two contrary kinds of man [Lit., «these two adversaries» or «antagonists», i.e., those who believe in God’s oneness and uniqueness, and those who ascribe divine qualities to beings other than Him, or even deny His existence altogether.] have become engrossed in contention about their Sustainer!

Dr. Salomo Keyzer

Er zijn twee tegenovergestelde partijen, die nopens hunnen Heer twisten. En zij die niet gelooven, zullen met kleederen van vuur omhangen worden, en kokend water zal op hunne hoofden gegoten worden.

Free Minds

Here are two opponents who have disputed regarding their Lord; as for those who rejected, outer garments made from fire are cut out for them, and boiling water is poured from above their heads.

Hamza Roberto Piccardo

Ecco due avversari che polemizzano a proposito del loro Signore. Ai miscredenti saranno tagliate vesti di fuoco e sulle loro teste verrà versata acqua bollente,

Hilali Khan

These two opponents (believers and disbelievers) dispute with each other about their Lord; then as for those who disbelieve, garments of fire will be cut out for them, boiling water will be poured down over their heads.

Kuliev E.

Вот две тяжущиеся группы, которые препирались относительно своего Господа. Для тех, которые не уверовали, выкроят одеяния из Огня, а на головы им будут лить кипяток.

M.-N.O. Osmanov

Вот две враждующие группы, которые препирались относительно их Господа. Тем [из них], которые не уверовали, [в будущей жизни] выкроят одеяния из огня, а на головы им прольется кипяток,

Mohammad Habib Shakir

These are two adversaries who dispute about their Lord; then (as to) those who disbelieve, for them are cut out garments of fire, boiling water shall be poured over their heads.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

These twain (the believers and the disbelievers) are two opponents who contend concerning their Lord. But as for those who disbelieve, garments of fire will be cut out for them; boiling fluid will be poured down on their heads,

Palmer

These are two disputants who dispute about their Lord, but those who misbelieve, for them are cut out garments of fire, there shall be poured over their heads boiling water,

Prof. Yasar Nuri Ozturk

İşte şu iki hasım, Rableri hakkında çekişip durmuşlardır. Sonuçta küfre sapanlar için ateşten giysiler biçilmiştir. Başlarının üstünden de kaynar su dökülmektedir.

Qaribullah

Those are two who disputed concerning their Lord. Garments of fire have been prepared for the unbelievers. Boiling water shall be poured over their heads,

QXP

There are two contrary kinds of man who contend about their Sustainer. Those who are bent upon denying the Truth will have garments of flames they cut out for themselves, and burning despair will they cause to be poured on their top priorities. (104:6-7).

Reshad Khalifa

Here are two parties feuding with regard to their Lord. As for those who disbelieve, they will have clothes of fire tailored for them. Hellish liquid will be poured on top of their heads.

Rodwell

These, the Faithful and the Infidels, are the two disputants who dispute concerning their Lord: but for those who have disbelieved, garments of fire shall be cut out; the boiling water shall be poured down upon their heads:

Sale

These are two opposite parties, who dispute concerning their Lord. And they who believe not, shall have garments of fire fitted unto them: boiling water shall be poured on their heads;

Sher Ali

`There are two groups of disputants who dispute concerning their Lord. As for those who disbelieve, garments of fire will be cut out for them; and boiling water will be poured down over their heads,

Unknown German

Diese beiden sind zwei Streitende, die hadern über ihren Herrn. Die nun ungläubig sind, Kleider aus Feuer werden für sie zurechtgeschnitten werden; siedendes Wasser wird über ihre Köpfe gegossen werden,

V. Porokhova

(Неверные и те, что Господу предалИсь), – ■ Вот два врага, вступающие в спор о Господе своем. ■ И для неверных из огня будут покроены одежды, ■ На головы кипящая струя прольется,

Yakub Ibn Nugman

Ошбу мөэминнәр фиркасы илә кәферләр фиркасы Раббиларының дине хакында низагълаштылар, ислам динен тотмаган кешеләргә уттан киемнәр кисәрләр һәм кидерерләр, җәһәннәмнең кайнар суы аларның башыннан коелыр.

جالندہری

یہ دو (فریق) ایک دوسرے کے دشمن اپنے پروردگار (کے بارے) میں جھگڑتے ہیں۔ تو کافر ہیں ان کے لئے آگ کے کپڑے قطع کئے جائیں گے (اور) ان کے سروں پر جلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا

طاہرالقادری

یہ دو فریق ہیں جو اپنے رب کے بارے میں جھگڑ رہے ہیں پس جو کافر ہوگئے ہیں ان کے لئے آتشِ دوزخ کے کپڑے کاٹ (کر، سِی) دیئے گئے ہیں۔ ان کے سروں پر کھولتا ہوا پانی انڈیلا جائے گا،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.