سوره القصص (28) آیه 64

قرآن، سوره القصص (28) آیه 64

آیه پسین: سوره القصص (28) آیه 65
آیه پیشین: سوره القصص (28) آیه 63

عربی

وَ قِيلَ ادْعُوا شُرَكاءَكُمْ فَدَعَوْهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَ رَأَوُا الْعَذابَ لَوْ أَنَّهُمْ كانُوا يَهْتَدُونَ

بدون حرکات عربی

و قيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم و رأوا العذاب لو أنّهم كانوا يهتدون

خوانش

Waqeela odAAoo shurakaakum fadaAAawhum falam yastajeeboo lahum waraawoo alAAathaba law annahum kanoo yahtadoona

آیتی

و گفته شود : اکنون بتانتان را بخوانيد مي خوانندشان ، ولي به آنها پاسخ نمي دهند و چون عذاب را ببينند آرزو کنند که کاش از هدايت يافتگان مي بودند

خرمشاهی

گفته شود همتايانى را كه قائل بوديد بخوانيد. آنگاه آنان را بخوانند، ولى آنان به ايشان پاسخ ندهند و عذاب را بنگرند; و تمنا كنند كه كاش ايشان رهيافته بودند.

کاویانپور

به آنها ميگويند: شريكان خود را بخوانيد (تا بيارى و شفاعت شما بشتابند) آن گاه بتها را بيارى خود ميطلبند، ولى بتها كارى براى آنها انجام نميدهند. اگر آنان (در دنيا) هدايت يافته بودند، مسلما عذاب (روز قيامت) را پيش بينى ميكردند.

انصاریان

و [به مطیعان] گفته شود: شریکان خود را [که می پرستیدید] بخوانید. پس آنها را می خوانند ولی آنها پاسخشان را نمی دهند، و عذاب را می بینند و آرزو می کنند که ای کاش هدایت می یافتند،

سراج

و گفته شود بخوانيد شريكان خود را (بتان را) پس مشركان بخوانند بتان را و آنها اجابت نكنند مشركان را و ببينند عذاب را تمنا برند كه كاشكى بودند راه يافته

فولادوند

و [به آنان‏] گفته مى‏شود: «شريكان خود را فرا خوانيد.» [پس آنها را مى‏خوانند] ولى پاسخشان نمى‏دهند و عذاب را مى‏بينند [و آرزو مى‏كنند كه‏] اى كاش هدايت‏يافته بودند.

پورجوادی

گفته شود: «معبودهايتان را كه شريك خدا مى‏پنداشتيد بخوانيد.» ولى جوابى به ايشان ندهند و چون عذاب را ببينند آرزو كنند كاش هدايت يافته بودند.

حلبی

و گفته شود: شريكان خود را بخوانيد، و اجابت ايشان نكنند و عذاب را ببينند [و آرزو كنند] كه كاش آنان هدايت مى‏يافتند.

اشرفی

و گفته شد كه بخوانيد شريكانتان را پس بخوانند ايشانرا پس اجابتشان نكنند و بينند عذاب را اگر ايشان بودند كه هدايت ميشدند

خوشابر مسعود انصاري

و گفته شود: شريكانتان را [به يارى‏] بخوانيد، آن گاه آنان را فرا خوانند. امّا [نداى‏] آنان را پاسخ ندهند و عذاب را ببينند، [و آرزو مى‏كنند] اى كاش راه مى‏يافتند

مکارم

و به آنها [= عابدان‌] گفته می‌شود: «معبودهایتان را که همتای خدا می‌پنداشتید بخوانید (تا شما را یاری کنند)!» معبودهایشان را می‌خوانند، ولی جوابی به آنان نمی‌دهند! و (در این هنگام) عذاب الهی را (با چشم خود) می‌بینند، و آرزو می‌کنند ای کاش هدایت یافته بودند!

مجتبوی

و گفته شود: شريكان خود- بتان- را بخوانيد، پس بخوانندشان ولى آنان را پاسخى ندهند و عذاب [دوزخ‏] را ببينند، و آرزو كنند كه كاش راه‏يافته بودند.

مصباح زاده

و گفته شد كه بخوانيد شريكانتان را پس بخوانند ايشان را پس اجابتشان نكنند و بينند عذاب را اگر ايشان بودند كه هدايت ميشدند

معزی

و گفته شد بخوانيد شريكان خود را پس خواندند ايشان را پس پاسخ نگفتندشان و ديدند عذاب را اگر بودند هدايت مى شدند

قمشه ای

و (در آن روز به مردم بت پرست) گویند: اینک آنان را که شریک خدا گرفتید بخوانید (تا شما را از عذاب برهانند) ، آنها را بخوانند ولی جواب به ایشان ندهند و چون عذاب را به چشم ببینند آرزو کنند که ای کاش (مانند مؤمنان) هدایت یافته بودند.

رشاد خليفه

گفته خواهد شد: معبودان خود را بخوانيد (تا شما را ياري دهند). آنها را صدا خواهند كرد، ولي آنها جوابي نخواهند داد. آنها گرفتار عذاب خواهند شد و آرزو خواهند كرد كه اي كاش هدايت شده بودند!

Literal

And (it) was said: «Call your partners.» so they called them, so they did not answer/reply to them, and they saw/understood the torture. If only that they were being guided.

Al-Hilali Khan

And it will be said (to them): «Call upon your (so-called) partners (of Allah), and they will call upon them, but they will give no answer to them, and they will see the torment. (They will then wish) if only they had been guided!

Arthur John Arberry

It shall be said, ‹Call you now upon your associates!› And they will call upon them, but they shall not answer them, and they shall see the chastisement-ah, if they had been guided!

Asad

And [they] will be told: «Call [now] unto those [beings or powers] to whom you were wont to ascribe a share in God’s divinity!» [Lit., «those [God-]partners of yours».] — and they will call unto them [for help], but those [fake objects of worship] will not respond to them: whereupon they will see the suffering [that awaits them – the suffering which could have been avoided] if only they had allowed themselves to be guided! [For this rendering of the phrase law kanu yahtadun, see second note on verse 56 above.]

Dr. Salomo Keyzer

En tot de afgodendienaars zal gezegd worden: Roept hen thans aan, welke gij met God vereenigt; en zij zullen hen aanroepen; maar deze zullen hun niet antwoorden; en zij zullen de voor hen gereed gemaakte straf zien, zij zullen wenschen, dat zij zich hadden onderworpen om geleid te worden.

Free Minds

And it will be said: "Call upon your partners," but they will not respond to them. And they will see the retribution. If only they were guided!

Hamza Roberto Piccardo

Verrà detto: «Invocate i vostri associati. Li chiameranno, ma essi non risponderanno. Quando vedranno il castigo, desidereranno di aver seguìto la retta via».

Hilali Khan

And it will be said (to them): "Call upon your (so-called) partners (of Allah), and they will call upon them, but they will give no answer to them, and they will see the torment. (They will then wish) if only they had been guided!

Kuliev E.

Им скажут: «Призовите своих сотоварищей!» Они призовут их, но те не ответят им, и тогда они узреют наказание. О, если бы они следовали прямым путем!

M.-N.O. Osmanov

[Им] скажут: «Зовите тех, кому вы поклонялись наряду с Аллахом». Они позовут их (т. е. идолов), но те не откликнутся [на зов], и воззвавших постигнет наказание. О, если бы они были на прямом пути!

Mohammad Habib Shakir

And it will be said: Call your associate-gods. So they will call upon them, but they will not answer them, and they shall see the punishment; would that they had followed the right way!

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And it will be said: Cry unto your (so-called) partners (of Allah). And they will cry unto them, and they will give no answer unto them, and they will see the Doom. Ah, if they had but been guided!

Palmer

And it will be said, ‹Call upon your partners;› and they will call upon them, but they will not answer them, and they shall see the torment; would that they had been guided.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Şöyle denilir: «Çağırın ortak koştuklarınızı!» Onlar da çağırırlar. Fakat ötekiler bunlara cevap veremezler; azabı görmüşlerdir. Önceden yola gelselerdi ne olurdu!

Qaribullah

It will be said to them: ‹Call on your associates! ‹ And they will call on them, but they will not respond to them, and they shall see the punishment if only they had been guided.

QXP

And it will be said, «Call upon all your ‹partners'» – but the ‹partners› will not answer them. Whereupon they will see the suffering – Ah, if they had allowed themselves to be guided!

Reshad Khalifa

It will be said, «Call upon your idols (to help you).» They will call upon them, but they will not respond. They will suffer the retribution, and wish that they were guided!

Rodwell

And it shall be said, «Call now on those whom ye made God’s companions:» and they shall call on them, but they will not answer them. And they shall see the punishment, and wish that they had been guided aright.

Sale

And it shall be said unto the idolaters, call now upon those whom ye associated with God: And they shall call upon them, but they shall not answer them; and they shall see the punishment prepared for them, and shall wish that they had submitted to be directed.

Sher Ali

And it will be said to the idolaters, `Now call upon your so-called partners.› And they will call upon them, but they will not answer them. And they will see the punishment and wish that they had followed the guidance.

Unknown German

Und es wird gesprochen werden: «Ruft eure Götter an.» Und sie werden sie anrufen, doch jene werden ihnen nicht antworten. Und sie werden die Strafe schauen. Wären sie doch dem rechten Weg gefolgt!

V. Porokhova

Им скажут: «Призовите сотоварищей своих, ■ (Которых прочили вы Богу)!» ■ Они их призовут, но те им не ответят. ■ И вот тогда увидят наказание они, ■ (И возопят в отчаянье их души): ■ «О, если б они шли прямым путем, ■ (Нам не пришлось бы в смертных муках изнывать)!»

Yakub Ibn Nugman

Аларга әйтелер: «Аллаһуга тиң кылган сынымнарыгызны чакырыгыз, сезне ґәзабтан коткарсыннар, сынымнарыны ярдәмгә чакырырлар, ләкин сынымнарның чакыруны кабул итәргә һәм ярдәм итәргә кадир булмаслар, әнә шул хәлдә ґәзабны күрерләр, әгәр хак юлга күнелгән булсалар, әлбәттә, ґәзабны күрмәс иделәр.

جالندہری

اور کہا جائے گا کہ اپنے شریکوں کو بلاؤ۔ تو وہ اُن کو پکاریں گے اور وہ اُن کو جواب نہ دے سکیں گے اور (جب) عذاب کو دیکھ لیں گے (تو تمنا کریں گے کہ) کاش وہ ہدایت یاب ہوتے

طاہرالقادری

اور (ان سے) کہا جائے گا: تم اپنے (خود ساختہ) شریکوں کو بلاؤ، سو وہ انہیں پکاریں گے پس وہ (شریک) انہیں کوئی جواب نہ دیں گے اور وہ لوگ عذاب کو دیکھ لیں گے، کاش! وہ (دنیا میں) راہِ ہدایت پا چکے ہوتے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.