سوره الشورى (42) آیه 45

قرآن، سوره الشورى (42) آیه 45

آیه پسین: سوره الشورى (42) آیه 46
آیه پیشین: سوره الشورى (42) آیه 44

عربی

وَ تَراهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْها خاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنْظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَ قالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنْفُسَهُمْ وَ أَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيامَةِ أَلا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذابٍ مُقِيمٍ

بدون حرکات عربی

و تراهم يعرضون عليها خاشعين من الذّلّ ينظرون من طرف خفيّ و قال الّذين آمنوا إنّ الخاسرين الّذين خسروا أنفسهم و أهليهم يوم القيامة ألا إنّ الظّالمين في عذاب مقيم

خوانش

Watarahum yuAAradoona AAalayha khashiAAeena mina alththulli yanthuroona min tarfin khafiyyin waqala allatheena amanoo inna alkhasireena allatheena khasiroo anfusahum waahleehim yawma alqiyamati ala inna alththalimeena fee AAathabin muqeemin

آیتی

آنها را مي بيني که به جهنم مي برند ترسان و ذليل از گوشه چشم نگاهي ، دزديده مي کنند کساني که ايمان آورده بودند مي گويند : اينان خود و کسانشان را در روز قيامت بر باد دادند آگاه باش که ستمکاران در عذاب دايم خواهند بود

خرمشاهی

و آنان را بينى كه بر آن [آتش دوزخ] عرضه دارندشان، در حالى كه از خوارى زبونند، و به گوشه چشم نيم گشاده مى نگرند، و مؤمنان گويند بيگمان زيانكاران كسانى هستند كه در روز [حساب و] قيامت به خويشتن و خانواده شان زيان رسانده اند، بدانيد كه ستمكاران [مشرك] در عذاب

کاویانپور

و خواهى ديد كه ستمكاران را بسوى آتش ميبرند و آنها سرافكنده از ذلت و خوارى زير چشمى به آن نگاه ميكنند و كسانى كه ايمان آوردند، خواهند گفت: همانا زيانكاران واقعى كسانى هستند كه روز قيامت به خودشان و به خانواده‏شان زيان رسانيدند. آگاه باشيد كه ستمكاران پيوسته در عذاب خواهند بود.

انصاریان

و آنان را می بینی که بر آتش عرضه می شوند، [در حالی که از شدت رسوایی سرافکنده اند] زیر چشمی به آن می نگرند. و اهل ایمان می گویند: یقیناً زیانکاران کسانی هستند که روز قیامت سرمایه وجود خود و کسانشان را تباه کرده اند. آگاه باشید! مسلماً ستمکاران در عذابی پایدار و جاودانه اند.

سراج

و خواهى ديد ستمگران را كه عرضه شوند بر آتش در حاليكه فروتن باشند از خوارى (به سوى آتش) مى‏نگرند از گوشه چشم پنهانى و گويند آنانكه ايمان آورده‏اند بيگمان زيانكاران آنانند كه زيان كردند بخويشتن و به خاندان خود در روز رستاخيز آگاه باشيد بيگمان ستمكاران در شكنجه‏اى پيوسته‏اند

فولادوند

آنان را مى‏بينى [كه چون‏] بر [آتش‏] عرضه مى‏شوند، از [شدت‏] زبونى، فروتن شده‏اند: زيرچشمى مى‏نگرند. و كسانى كه گرويده‏اند مى‏گويند: «در حقيقت، زيانكاران كسانى‏اند كه روز قيامت خودشان و كسانشان را دچار زيان كرده‏اند.» آرى، ستمكاران در عذابى پايدارند.

پورجوادی

آنها را خواهى ديد كه بر آتش عرضه شوند و خوار و خاضعانه زير چشمى نگاه مى‏كنند و مؤمنان مى‏گويند: «زيانكاران كسانى هستند كه در روز قيامت خود و كسانشان زيان ديده‏اند.» آگاه باش كه ستمكاران به عذاب ابدى گرفتارند

حلبی

و [تو] آنان را بينى كه بر [آتش‏] عرضه مى‏شوند، از خوارى ترسان باشند، و به گوشه چشم مى‏نگرند. و كسانى كه ايمان آوردند گويند: بيگمان زيانكاران كسانى هستند كه روز رستاخيز خودشان را و گروه خودشان را زيان كردند، آگاه باش كه ستمكاران در عذابى پايدار باشند.

اشرفی

و بينى ايشانرا عرض كرده ميشوند بر آن خشوع كنندگان از خوارى مى‏بينند از نگريستن پنهان و گويند آنان كه گرويدند بدرستيكه زيانكاران آنانند كه زيان كردند بر خودشان و كسانشان روز قيامت بدانيد كه ستمكاران در عذابى هستند پايدار

خوشابر مسعود انصاري

و آنان را بينى كه بر آن [عذاب‏] چنان عرضه مى‏شوند كه از خوارى زبونند. از گوشه چشم نيم گشوده مى‏نگرند. و مؤمنان گويند: زيانكاران كسانى‏اند كه در روز قيامت خود را و خاندان خود را به زيان افكندند. بدانكه ستمكاران در عذابى پايدار خواهند بود

مکارم

و آنها را می‌بینی که بر آتش عرضه می‌شوند در حالی که از شدّت مذلّت خاشعند و زیر چشمی (به آن) نگاه می‌کنند؛ و کسانی که ایمان آورده‌اند می‌گویند: «زیانکاران واقعی آنانند که خود و خانواده خویش را روز قیامت از دست داده‌اند؛ آگاه باشید که ظالمان (آن روز) در عذاب دائمند!»

مجتبوی

و آنان را بينى كه بر آن (آتش دوزخ) عرضه شوند در حالى كه از خوارى و رسوايى حقير و سرافكنده باشند و به گوشه چشم و پنهانى [به دوزخ‏] مى‏نگرند- از هول آن سر برنمى‏آورند- و كسانى كه ايمان آورده‏اند گويند: همانا زيانكاران آنانند كه روز رستاخيز خود و كسانشان را زيان كردند- زيرا در دوزخ‏اند و از سودبردن از مال و كسان خويش ممنوع و محروم‏اند-. آگاه باش كه ستمكاران در عذابى پيوسته و پاينده‏اند.

مصباح زاده

و بينى ايشان را عرض كرده ميشوند بر آن خشوع كنندگان از خوارى مى‏بينند از نگريستن پنهان و گويند آنان كه گرويدند بدرستى كه زيانكاران آنانند كه زيان كردند بر خودشان و كسانشان روز قيامت بدانيد كه ستمكاران در عذابى هستند پايدار

معزی

و بينى ايشان را عرض شوند بر آن سرافكندگان از خوارى بنگرند از گوشه چشم نهانى و گفتند آنان كه ايمان آوردند زيانكاران آنانند كه زيان كردند خويش و خاندان خويش را روز رستاخيز همانا ستمگرانند هر آينه در عذابى پايدار

قمشه ای

و آن ظالمان را بنگری که به دوزخشان متوجه گردانند و آنها با ترس و ذلّت از گوشه چشم (بر آتش دوزخ) می‌نگرند و در آن حال مؤمنان (ایمن و شادان) گویند: آری، زیانکاران آنان هستند که نفوس خود و اهل بیت خود را در امروز قیامت به زیان عذاب انداخته‌اند. الا (ای مردم) بدانید که ستمکاران عالم به عذاب ابدی گرفتارند.

رشاد خليفه

آنها را خواهي ديد كه سرافكنده و ذليل با آن روبرو خواهند شد و با آنكه نگاه مي كنند، سعي مي كنند که نگاه نكنند. آنان كه ايمان آوردند، اعلام خواهند كرد: بازندگان واقعي كساني هستند كه نفس خود و خانواده خود را در روز رستاخيز از دست دادند. ستمكاران سزاوار عذابي ابدي شده اند.

Literal

And you see them they are being displayed/exhibited on it, humble/submissive from the humiliation/disgrace , they look/watch from a hidden end/edge/eyelid , and those who believed said: «That truly the losers (are) those who lost themselves and their families/relations (on) the Resurrection Day; are not the unjust/oppressors in a continuous torture?

Al-Hilali Khan

And you will see them brought forward to it (Hell) made humble by disgrace , (and) looking with stealthy glance. And those who believe will say: «Verily, the losers are they who lose themselves and their families on the Day of Resurrection. Verily, the Zalimoon (i.e. Al-Kafiroon (disbelievers in Allah, in His Oneness and in His Messenger SAW , polytheists, wrong-doers, etc.)) will be in a lasting torment.

Arthur John Arberry

And thou shalt see them, as they are exposed to it, abject in humbleness, looking with furtive glance; and the believers shall say, ‹Surely the losers are they who lose themselves and their families on the Day of Resurrection; surely the evildoers are in lasting chastisement.

Asad

And thou wilt see them exposed to that [doom], humbling themselves in abasement, looking [around] with a furtive glance – the while those who had attained to faith will say, «Verily, lost on [this] Day of Resurrection are they who have squandered their own and their followers› selves!» [The term ahl denotes primarily the «people» of one town, country or family, as well as the «fellow-members» of one race, religion, profession, etc. In its wider, ideological sense it is applied to people who have certain characteristics in common, e.g., ahl al-ilm («people of knowledge», i.e., scholars), or who follow one and the same persuasion or belief, e.g., ahl al-kit
ab («the followers of [earlier] revelation»), ahl al-Quran («the followers of the Quran»), and so forth. Since, as has been pointed out in the second note on verse 44, the above passage refers primarily – though not exclusively – to the tyrants and oppressors spoken of in verse 42, the term ahluhum evidently connotes «their followers». Thus, the above sentence implies that every kind of evildoing (zulm), and particularly the oppression of others, inevitably results in a spiritual injury to, and ultimately the self-destruction of, its perpetrators and/or their followers.] Oh, verily, the evildoers will fall into long-lasting suffering,

Dr. Salomo Keyzer

En gij zult hen aan het vuur der hel blootgesteld zien, verplet door de schande welke zij zullen ondergaan; zij zullen zijdelings en steelsgewijze naar het vuur zien, en de ware geloovigen zullen zeggen: Waarlijk, de verliezers zijn zij, die op den dag der opstanding hunne eigene zielen en hunne gezinnen hebben verloren. Zullen de goddeloozen niet in de eeuwige marteling verblijven?

Free Minds

And you will see them being displayed to it, in fearful humiliation, and looking, while trying to avoid looking. And those who believed will Say: "The losers are those who lost their souls and their families on the Day of Resurrection. The transgressors will be in a lasting retribution."

Hamza Roberto Piccardo

Li vedrai, ad esso esposti, umiliati e impotenti, lanciarsi sguardi furtivi, mentre i credenti diranno: «In verità, coloro che avranno causato la loro rovina e quella delle loro famiglie, nel Giorno della Resurrezione saranno i perdenti». In verità gli ingiusti avranno duraturo castigo.

Hilali Khan

And you will see them brought forward to it (Hell) made humble by disgrace , (and) looking with stealthy glance. And those who believe will say: "Verily, the losers are they who lose themselves and their families on the Day of Resurrection. Verily, the Zalimoon (i.e. Al-Kafiroon (disbelievers in Allah, in His Oneness and in His Messenger SAW , polytheists, wrong-doers, etc.)) will be in a lasting torment.

Kuliev E.

Ты увидишь, как их представят ему (Аду) смиренными от унижения и поглядывающими на него искоса. Те же, которые уверовали, скажут: «Воистину, потерпевшими убыток являются те, которые потеряли самих себя и свои семьи в День воскресения». Воистину, беззаконники пребудут в вечных мучениях.

M.-N.O. Osmanov

Ты увидишь, что, когда их приведут к огню, смиренными от унижения, они будут смотреть искоса, те же, которые уверовали, скажут: «Воистину, терпят ущерб те, которые сами себе и своим семьям нанесли урон в День воскресения». О да! Ведь нечестивцы вечно пребудут в наказании,

Mohammad Habib Shakir

And you shall see them brought before it humbling themselves because of the abasements, looking with a faint glance. And those who believe shall say: Surely the losers are they who have lost themselves and their followers on the resurrection day. Now surely the iniquitous shall remain in lasting chastisement.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

And thou wilt see them exposed to (the Fire), made humble by disgrace, and looking with veiled eyes. And those who believe will say: Lo! the (eternal) losers are they who lose themselves and their housefolk on the Day of Resurrection. Lo! are not the wrong-doers in perpetual torment?

Palmer

and thou mayest see them exposed to it, humbled with abasement, looking with a stealthy glance. And those who believe shall say, ‹Verily the losers are they who have lost themselves and their family’s too upon the resurrection day!› Ay, verily, the unjust are in lasting torment!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ve göreceksin onları, zilletten ezilip büzülmüş halde ürkek bakışlarla bakarken, ateşe salınırlar. İnananlar şöyle derler: «Gerçek hüsrana uğrayanlar, kıyamet günü hem kendilerini hem de ailelerini perişan edenlerdir. Dikkat edin, zalimler, sürüp gidecek bir azabın içindedir.»

Qaribullah

You shall see them exposed before it, humbled in shame and looking upon it with a furtive glance and the believers will say: ‹Indeed, the losers are they who lose themselves and their families on the Day of Resurrection. ‹ The harmdoers shall suffer an everlasting punishment.

QXP

And you will see them facing it, humiliated, looking and yet not looking. And those who believe will say, «Verily, lost on this Day of Resurrection are those who had wasted their own ‹Self› and their families.» Oh, verily, the wrongdoers will fall into lasting suffering.

Reshad Khalifa

You will see them facing it, humiliated and debased, and looking, yet trying to avoid looking. Those who believed will proclaim: «The real losers are those who lost their souls and their families on the Day of Resurrection. The transgressors have deserved an everlasting retribution.»

Rodwell

And thou shalt see them when set before it, downcast for the shame: they shall look at it with stealthy glances: and the believers shall say, «Truly are the losers they who have lost themselves and their families on the day of Resurrection! Shall not the perpetrators of injustice be in lasting torment?»

Sale

And thou shalt see them exposed unto hell fire; dejected, because of the ignominy they shall undergo: They shall look at the fire sideways, and by stealth; and the true believers shall say, verily the losers are they who have lost their own souls, and their families, on the day of resurrection: Shall not the ungodly continue in eternal torment?

Sher Ali

And thou wilt see them brought before the Fire, casting down their eyes in humiliation, looking at it with a furtive glance. And those who believe will say, `The losers, indeed, are those who ruin themselves and their families on the Day of Resurrection.› Behold ! the wrongdoers will remain in a lasting punishment.

Unknown German

Und du wirst sie ihr ausgesetzt sehen, gedemütigt ob der Schmach, mit verstohlenem Blicke schauend. Die aber gläubig sind, werden sprechen: «Fürwahr, die Verlierenden sind diejenigen, die sich selbst und ihre Angehörigen verlieren am Tage der Auferstehung.» Höret! die Frevler sind wahrlich in langdauernder Pein.

V. Porokhova

И ты увидишь, как прогонят их ■ На место понесенья кары ■ Поникшими в своем бесчестье, ■ Смотрящими с украдкою и страхом. ■ И скажут праведные: ■ «Это – те, кто, истинно, понес убыток, ■ Кто погубил в День Воскресенья и свои семьи, и себя». ■ Поистине, быть нечестивым в вечной муке!

Yakub Ibn Nugman

Күрерсең аларны, аларга килгән хурлык вә хакарәт сәбәпле кечерәйгәннәре хәлдә утка салынырлар, алар утка карарлар күзләренең очы илә генә. Ґәзабтан котылучы мөэминнәр әйтерләр: «Хәсрәтле кешеләр әнә шулардыр, бозык эшләр кылып, имансыз динсез булып ахирәттә үзләрен һәм өй әһелләрен ґәзабка салдылар, әгаһ булыгыз, әлбәттә, залимнәр даим ґәзабталардыр.

جالندہری

اور تم ان کو دیکھو گے کہ دوزخ کے سامنے لائے جائیں گے ذلت سے عاجزی کرتے ہوئے چھپی (اور نیچی) نگاہ سے دیکھ رہے ہوں گے۔ اور مومن لوگ کہیں کے کہ خسارہ اٹھانے والے تو وہ ہیں جنہوں نے قیامت کے دن اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو خسارے میں ڈالا۔ دیکھو کہ بےانصاف لوگ ہمیشہ کے دکھ میں (پڑے) رہیں گے

طاہرالقادری

اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ دوزخ پر ذلّت اور خوف کے ساتھ سر جھکائے ہوئے پیش کئے جائیں گے (اسے چوری چوری) چھپی نگاہوں سے دیکھتے ہوں گے، اور ایمان والے کہیں گے: بیشک نقصان اٹھانے والے وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانوں کو اور اپنے اہل و عیال کو قیامت کے دن خسارے میں ڈال دیا، یاد رکھو! بیشک ظالم لوگ دائمی عذاب میں (مبتلا) رہیں گے،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.