سوره الفتح (48) آیه 15

قرآن، سوره الفتح (48) آیه 15

آیه پسین: سوره الفتح (48) آیه 16
آیه پیشین: سوره الفتح (48) آیه 14

عربی

سَيَقُولُ الْمُخَلَّفُونَ إِذَا انْطَلَقْتُمْ إِلى مَغانِمَ لِتَأْخُذُوها ذَرُونا نَتَّبِعْكُمْ يُرِيدُونَ أَنْ يُبَدِّلُوا كَلامَ اللَّهِ قُلْ لَنْ تَتَّبِعُونا كَذلِكُمْ قالَ اللَّهُ مِنْ قَبْلُ فَسَيَقُولُونَ بَلْ تَحْسُدُونَنا بَلْ كانُوا لا يَفْقَهُونَ إِلاَّ قَلِيلاً

بدون حرکات عربی

سيقول المخلّفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتّبعكم يريدون أن يبدّلوا كلام اللّه قل لن تتّبعونا كذلكم قال اللّه من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلاّ قليلا

خوانش

Sayaqoolu almukhallafoona itha intalaqtum ila maghanima lita/khuthooha tharoona nattabiAAkum yureedoona an yubaddiloo kalama Allahi qul lan tattabiAAoona kathalikum qala Allahu min qablu fasayaqooloona bal tahsudoonana bal kanoo la yafqahoona illa qaleelan

آیتی

چون براي گرفتن غنايم به راه بيفتيد ، آنان که از جنگ تخلف ورزيده اندخواهند گفت : بگذاريد تا ما هم از پي شما بياييم مي خواهند سخن خدا را ديگرگون کنند بگو : شما هرگز از پي ما نخواهيد آمد خدا از پيش چنين گفته است سپس خواهند گفت : بلکه بر ما حسد مي بريد ؟ نه ، اينان جز اندکي نمي فهمند

خرمشاهی

چون به سوى غنايم راه بريد كه آن را به دست آوريد، زودا كه واپس گذاشتگان [به شم] گويند ما را بگذاريد كه از شما پيروى كنيم. مى خواهند حكم الهى را دگرگون كنند; بگو هرگز از ما پيروى نخواهيد كرد; خداوند پيشاپيش در باره شما چنين گفته است; زودا كه [در پاسخ شم] گو

کاویانپور

هنگامى كه شما براى (فتح خيبر و) اخذ غنائم جنگى بآنجا حركت ميكنيد، متخلفين خواهند گفت: اجازه دهيد تا ما هم بهمراه شما بيائيم. آنها ميخواهند: كلام خدا را (كه فرموده غنائم جنگى خيبر تنها متعلق بمؤمنين حديبيه است) تغيير دهند. به آنان بگو، خدا درباره شما قبلا چنين امر فرموده است كه شما نبايستى همراه ما بيائيد. آنها خواهند گفت: چنين نيست بلكه شما بما حسودى ميكنيد (آنها دروغ ميگويند) جز عده كمى از آنان، همه جاهل و نفهمند.

انصاریان

هنگامی که شما برای به دست آوردن غنایمی روانه [میدان جنگی] می شوید، متخلفان [از جنگ حدیبیه] به زودی خواهند گفت: بگذارید ما هم به دنبال شما بیاییم. [این سبک مغزان سودجو] می خواهند وعده خدا را [که به مؤمنان وعده پیروزی و غنیمت داد و به منافقان وعده محرومیت از غنیمت و رحمت داده است] تغییر دهند. بگو: هرگز دنبال ما نخواهید آمد؛ این گونه خدا پیش از این [درباره شما] فرموده است. اما [این گروه بی شرم] به زودی خواهند گفت: شما نسبت به ما حسد می ورزید، [چنین نیست] بلکه آنان جز اندکی نمی فهمند.

سراج

بزودى خواهند گفت باز پس ماندگان (كه در حديبيه نيامدند) آنگه كه روان شويد بسوى غنيمتها (ى خيبر) كه بگيريد آنها را بگذاريد ما را تا پيروى كنيم شما را (در اين سفر) اين متخلفان مى‏خواهند تغيير دهند سخن خدا را بگو هرگز پيروى نخواهيد كرد ما را (يعنى با ما بيرون نيائيد) همچنين شما را گفته است خداى پيش (از تهيه سفر خيبر) بزودى گويند (كه خدا چنين نفرموده) بلكه شما حسد مى‏بريد بر ما (نه چنين است كه مى‏گويند) بلكه هستند ايشان نمى‏فهمند مگر اندك

فولادوند

چون به [قصد] گرفتن غنايم روانه شديد، به زودى برجاى‏ماندگان خواهند گفت: «بگذاريد ما [هم‏] به دنبال شما بياييم.» [اين گونه‏] مى‏خواهند دستور خدا را دگرگون كنند. بگو: «هرگز از پى ما نخواهيد آمد. آرى، خدا از پيش در باره شما چنين فرموده.» پس به زودى خواهند گفت: «[نه،] بلكه بر ما رشگ مى‏بريد.» [نه چنين است‏] بلكه جز اندكى درنمى‏يابند.

پورجوادی

چون براى گرفتن غنايم حركت كنيد، باز پس ماندگان خواهند گفت: «بگذاريد ما نيز در پى شما بياييم.» آنها مى‏خواهند كلام خدا را تغيير دهند بگو: «هرگز از پى ما نياييد، خدا از پيش چنين خبر داده است.» آنها زود خواهند گفت: «شايد به ما حسادت مى‏كنيد.» بسا كه جز اندكى در نمى‏يابند.

حلبی

بازماندگان [از جهاد]، چون شما به سوى غنيمتها روان شويد، تا آنها را برگيريد، خواهند گفت: بگذاريد تا ما نيز دنبال شما بياييم. [آنها] مى‏خواهند تا سخن خدا را [كه غنيمت خيبر جز حاضران خيبر را نخواهد بود] بگردانند. بگو: [شما] هرگز دنبال ما نياييد، كه خدا از پيش چنين گفت. خواهند گفت: [نه‏] بلكه در [حقّ‏] ما حسد مى‏كنيد. [نه چنان است‏]، بلكه نمى‏دانستند جز اندكى.

اشرفی

زود باشد كه بگويند بجا گذاشتگان چون برويد بسوى غنيمت‏ها كه برگيريد آنها را بگذاريد ما را كه از پى آئيم شما را ميخواهند كه تغيير دهند سخن خدا را بگو هرگز از پى ما نخواهيد آمد همچنين گفت خدا از پيش پس زود باشد كه گويند بلكه حسد ميبريد بما بلكه هستند كه نمى‏فهمند مگر اندكى

خوشابر مسعود انصاري

بازپس‏گذاشتگان- هنگامى كه [ببينند] به سوى غنيمتها رهسپار شده‏ايد تا آنها را برگيريد- خواهند گفت: ما را بگذاريد از پى شما آييم. مى‏خواهند وعده خدا را دگرگون سازند. بگو: هرگز از ما پيروى نخواهيد كرد. خداوند از پيش چنين فرموده است. پس خواهند گفت: [نه‏]. بلكه با ما حسد مى‏ورزيد. حقّ اين است كه جز اندكى در نمى‏يافتند

مکارم

هنگامی که شما برای به دست آوردن غنایمی حرکت کنید، متخلّفان (حدیبیّه) می‌گویند: «بگذارید ما هم در پی شما بیائیم، آنها می‌خواهند کلام خدا را تغییر دهند؛ بگو: «هرگز نباید بدنبال ما بیایید؛ این گونه خداوند از قبل گفته است!»آنها به زودی می‌گویند: «شما نسبت به ما حسد می‌ورزید!» ولی آنها جز اندکی نمی‌فهمند!

مجتبوی

واپس‏ماندگان، چون به سوى غنيمتها برويد تا آنها را بگيريد- در جنگ خيبر-، خواهند گفت: بگذاريد تا از پى شما بياييم. مى‏خواهند سخن خداى را دگرگون سازند. بگو: هرگز از پى ما نخواهيد آمد، خدا از پيش [درباره شما] چنين فرموده است. پس خواهند گفت: بلكه بر ما حسد مى‏بريد. [نه،] بلكه جز اندكى نمى‏فهمند.

مصباح زاده

زود باشد كه بگويند بجا گذاشتگان چون برويد بسوى غنيمت‏ها كه بر گيريد آنها را بگذاريد ما را كه از پى آئيم شما را ميخواهند كه تغيير دهند سخن خدا را بگو هرگز از پى ما نخواهيد آمد همچنين گفت خدا از پيش پس زود باشد كه گويند بلكه حسد ميبريد بما بلكه هستند كه نمى‏فهمند مگر اندكى

معزی

زود است گويند بازنشستگان گاهى كه روان شويد بسوى برده هائى كه به چنگ زريد بگذاريد از پى شما آئيم خواهند دگرگون كنند سخن خدا را بگو از پى ما نيائيد هرگز بدينسان گفته است خدا از پيش زود است گويند بلكه شما به ما حسادت ورزيد بلكه آنان درنيابند جز اندكى را

قمشه ای

کسانی که (در حدیبیّه تخلّف کردند و) باز نهاده شدند و همراهی با شما ننمودند باز چون برای (فتح خیبر و) گرفتن غنایم حرکت کنید خواهند گفت: بگذارید تا ما هم از شما تبعیت کنیم (و همراه شما بیاییم) . غرضشان این است که سخن خدا را (که فرمود غنایم خیبر را تنها حاضران حدیبیّه خواهند گرفت) تغییر دهند. بگو: شما به حقیقت هرگز ما را پیروی نمی‌کنید، خدا از این پیش درباره شما چنین خبر داده. باز (آن مردم بی وفای بد عهد) خواهند گفت: (چنین نیست) بلکه شما با ما حسد می‌ورزید. بلکه ایشان جز عدّه قلیلی همه جاهل و نادانند.

رشاد خليفه

خانه نشيناني كه عقب ماندند، درست هنگامي كه شما مي خواهيد غنايم جنگي را جمع كنيد، خواهند گفت: بگذاريد همراه شما بياييم تا سهمي از اين ببريم! آنها اين چنين آرزو دارند تا كلمات خدا را تغيير دهند. بگو: شما همراه ما نخواهيد آمد. اين تصميم خداست. آنها سپس خواهند گفت: شما حتماً به ما حسادت مي كنيد (چون عقب مي مانيم). حقيقتاً، آنها به ندرت چيزي فهميدند.

Literal

The remaining behind, will say when/if you set out to (for) winnings/spoils of war to take/receive it: «Leave us, we follow you.» They want/intend that (E) they exchange/replace God’s speech , say: «You will never/not follow us, as/like that God said from before.» So they will say: «But you envy us .»But they were not understanding except little .

Al-Hilali Khan

Those who lagged behind will say, when you set forth to take the spoils, «Allow us to follow you,» They want to change Allahs Words. Say: «You shall not follow us; thus Allah has said beforehand.» Then they will say: «Nay, you envy us.» Nay, but they understand not except a little.

Arthur John Arberry

The Bedouins who were left behind will say, when you
set forth after spoils, to take them, ‹Let us follow you,› desiring to change God’s words. Say: ‹You shall not follow us; so God said before.› Then they will say, ‹Nay, but you› are jealous of us.› Nay, but they have not understood except a little.

Asad

As soon as you [O believers] are about to set forth on a war that promises booty, [Lit., «set forth to take booty»: i.e., any expedition other than against the Quraysh of Mecca, with whom the Prophet had just concluded a truce. This is generally taken as an allusion to the forthcoming war against the Jews of Khaybar (in the year 7 H.), but the meaning may well be more general.] those who stayed behind [aforetime] will surely say, «Allow us to go with you» – [thus showing that] they would like to alter the Word of God. [Evidently a reference to 8:1 – «All spoils of war belong to God and the Apostle» – which, as pointed out in the note on that verse, implies that no individual warrior can have any claim to the booty obtained in war. Moreover, fighting for the sake of booty contravenes the very principle of a «war in God’s cause», which may be waged only in defense of faith or liberty (cf. note on 2:190), «until there is no more oppression and all worship is devoted to God alone» (see 2:193 and the corresponding note). It is to these principles, too, that the Prophet’s anticipated answer, mentioned in the sequence, refers.] Say: «By no means shall you go with us: God has declared aforetime^ [to whom all spoils shall belong].» [I.e., in the first verse of Al-Anfal, which was revealed in the year 2 H. (see preceding note).] Thereupon they will [surely] answer, «Nay, but you begrudge us [our share of booty]!» Nay, they can grasp but so little of the truth!

Dr. Salomo Keyzer

Zij die achtergelaten werden, zullen zeggen, als gij weggaat om den buit te halen, sta ons toe u te volgen. Zij trachten Gods woord te veranderen. Zeg: Gij zult ons niet volgen: zoo heeft God vroeger gezegd. Zij zullen hernemen: Neen, gij benijdt ons een deel van den buit. Doch zij zijn lieden van beperkt verstand.

Free Minds

Those who lagged behind will say, when you venture out to collect the spoils: "Let us follow you!" They want to change God’s words. Say: "You will not follow us; this is what God has decreed beforehand." They will then Say: "No, you are envious of us." Alas, they rarely understood anything.

Hamza Roberto Piccardo

Coloro che sono rimasti indietro, quando vi metterete in marcia per impadronirvi di un bottino, diranno: «Lasciate che vi seguiamo». Vorrebbero cambiare la Parola di Allah. Di›: «Giammai ci seguirete: Allah ha detto così in precedenza». Diranno: «Siete gelosi di noi». Sono loro invece a capire ben poco.

Hilali Khan

Those who lagged behind will say, when you set forth to take the spoils, "Allow us to follow you," They want to change Allahs Words. Say: "You shall not follow us; thus Allah has said beforehand." Then they will say: "Nay, you envy us." Nay, but they understand not except a little.

Kuliev E.

Когда вы отправитесь за трофеями, чтобы взять их, оставшиеся позади скажут: «Дайте нам последовать за вами». Они хотят изменить Слово Аллаха. Скажи: «Вы не последуете за нами. Так сказал Аллах прежде». Тогда они скажут: «Нет, вы завидуете нам». Но они мало что смыслят.

M.-N.O. Osmanov

Оставленные [в Медине], когда вы направитесь забрать [богатую] добычу, скажут: «Разрешите нам присоединиться к вам». Они хотят изменить предопределение Аллаха. Отвечай: «Ни за что вы не присоединитесь к нам. Так сказал вам Аллах раньше». И тогда они скажут: «Да нет, вы просто нам завидуете». Да, они мало что смыслят.

Mohammad Habib Shakir

Those who are left behind will say when you set forth for the gaining of acquisitions: Allow us (that) we may follow you. They desire to change the world of Allah. Say: By no means shall you follow us; thus did Allah say before. But they will say: Nay! you are jealous of us. Nay! they do not understand but a little.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

Those who were left behind will say, when ye set forth to capture booty: Let us go with you. They fain would change the verdict of Allah. Say (unto them, O Muhammad): Ye shall not go with us. Thus hath Allah said beforehand. Then they will say: Ye are envious of us. Nay, but they understand not, save a little.

Palmer

Those who were left behind shall say when ye have gone forth to spoils that ye may take, ‹Let us follow you;› they wish to change God’s words. Say, ‹Ye shall by no means follow us; thus did God say before!› They will say, ‹Nay! but ye envy us!› Nay! they did not understand save a little.

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Geri bırakılanlar, ganimetleri almak üzere gittiğiniz zaman şöyle diyecekler: «İzin verin, biz de size uyalım!» Onlar Allah’ın kelamını değiştirmek istiyorlar. De ki: «Bize asla uyamazsınız! Allah önceden de böyle buyurmuştu.» Bu kez şöyle diyecekler: «Hayır, siz bizi kıskanıyorsunuz.» İşin doğrusu şu ki, onlar çok az anlıyorlar/onlar, az bir kısmı hariç, anlamıyorlar.

Qaribullah

When you set forth to take the spoils, those Bedouins who lagged behind will say: ‹Let us follow you. ‹ They hope to change the Words of Allah. Say: ‹You shall not follow us. Allah has said so before. ‹ They will reply: ‹No, you are envious of us. ‹ Rather, they have only understood a little!

QXP

Those who had stayed behind will say – if you go forth to a battle that holds promise of a booty, «Allow us to follow you.» They seek to change the Word of Allah. Say, «You shall by no means go with us. This is what Allah has decreed already.» Then they will say, «You are envious of us.» Nay, but very little it is that they understand (of selfless service). (The battle is no longer to be seen as a means of winning booty, it is allowed only for liberty and self-defense. That is the Word of Allah (8:1), (2:167), (2:193), (60:8-9).

Reshad Khalifa

The sedentary who stay behind will say, when you are expected to collect spoils of war, «Let us follow you to share in this!» They thus wish to alter GOD’s words. Say, «You will not follow us. This is GOD’s decision.» They will then say, «You must be envious of us (for staying behind).» Indeed, they rarely understood anything.

Rodwell

They who took not the field with you will say, when ye go forth to the spoil to take it, «Let us follow you.» Fain would they change the word of God. SAY: Ye shall by no means follow us: thus hath God said already. They will say, «Nay, ye are jealous of us.» Nay! they are men of little understanding.

Sale

Those who were left behind will say, when ye go forth to take the spoil, suffer us to follow you. They seek to change the word of God. Say, ye shall by no means follow us: Thus hath God said heretofore. They will reply, nay; ye envy us a share of the booty. But they are men of small understanding.

Sher Ali

Those who contrived to be left behind, will say, when you go forth to the spoils to take them, `Let us follow you.› They seek to change the decree of ALLAH. Say, `You shall not follow us. Thus has ALLAH said beforehand.› Then they will say, `Nay, but you envy us.› That is not so; in fact they understand not except a little.

Unknown German

Diejenigen, die zurückblieben, werden sagen, wenn ihr auszieht, leichte Beute zu nehmen: «Erlaubt uns, euch zu folgen.» Sie möchten Allahs Spruch andern. Sprich: «Ihr sollt uns nicht folgen. Also hat Allah zuvor gesprochen.» Dann werden sie sagen: «Nein, aber ihr beneidet uns.» Das nicht, jedoch sie verstehen nur wenig.

V. Porokhova

И скажут те, которые остались позади: ■ «Когда отправитесь в поход вы за добычей, ■ Позвольте нам идти за вами». ■ Они желают изменить Господне Слово. ■ Скажи: «Вы никогда за нами не пойдете, – ■ Так было сказано Аллахом еще раньше». ■ Тогда они ответят: ■ «Нет! Вы лишь завидуете нам». ■ Увы! Как мало разуменья в них!

Yakub Ibn Nugman

Хөдәйбиягә бармыйча синнән аерылып калган монафикълар әйтерләр: «Сез табыш малын алырга барган вакытта безне дә алыгыз, сезгә ияреп барыйк», – дип. Хөдәйбиядән кайткач Мухәммәд г-м сахабәләрне Хәйбәргә җибәрергә хәзерләде, Хөдәйбиядә Аллаһуга бәйґәт биргән Сәхабәләр генә Хәйбәргә хәзерләнсеннәр, диде. Хәйбәр сугышында мөселманнар җиңә калсалар, аннан күп табыш малы өмет ителә иде. Хәйбәр сугышы һәм аннан алыначак табыш малы, Хөдәйбиягә бәйґәт биргән сәхабәләргә генә тапшырылды. Хөдәйбия сәфәренә чыкмый калган монафикълар, Аллаһу тәгаләнең: «Хәйбәр сугышы вә табыш малы, Хөдәйбиядә бәйґәт биргән сәхабәләргә генә тапшырылсын», – дигән сүзен алыштырырга, үзгәртергә телиләр, ягъни Хәйбәргә барырга бик тырышалар. Син аларга әйт: «Безгә ияреп Хәйбәргә һич тә бармассыз, Аллаһу тәгалә сезнең хакта «Хәйбәргә бармасыннар», дип, без Хөдәмбиядән кайтмас борын ук әйтте». Ул монафикълар әйтерләр: «Табыш малыннан хөседләнеп безне Хәйбәргә җибәрмисез», – дип. Бәлки алар эшнең хакыйкатен аңламыйлар, мәгәр бик аз аңлыйлар, ягъни дөнья эшен, дөнья малын гына яхшы аңлыйлар.

جالندہری

جب تم لوگ غنیمتیں لینے چلو گے تو جو لوگ پیچھے رہ گئے تھے وہ کہیں گے ہمیں بھی اجازت دیجیئے کہ آپ کے ساتھ چلیں۔ یہ چاہتے ہیں کہ خدا کے قول کو بدل دیں۔ کہہ دو کہ تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے۔ اسی طرح خدا نے پہلے سے فرما دیا ہے۔ پھر کہیں گے (نہیں) تم تو ہم سے حسد کرتے ہو۔ بات یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہی نہیں مگر بہت کم

طاہرالقادری

جب تم (خیبر کے) اَموالِ غنیمت کو حاصل کرنے کی طرف چلو گے تو (سفرِ حدیبیہ میں) پیچھے رہ جانے والے لوگ کہیں گے: ہمیں بھی اجازت دو کہ ہم تمہارے پیچھے ہو کر چلیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اﷲ کے فرمان کو بدل دیں۔ فرما دیجئے: تم ہرگز ہمارے پیچھے نہیں آسکتے اسی طرح اﷲ نے پہلے سے فرما دیا تھا۔ سو اب وہ کہیں گے: بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بات یہ ہے کہ یہ لوگ (حق بات کو) بہت ہی کم سمجھتے ہیں،

نظر شما در مورد این نوشته چیست؟

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی یکی از نمادها کلیک کنید:

نماد WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. خروج /  تغییر حساب )

درحال اتصال به %s

این سایت برای کاهش هرزنامه‌ها از ضدهرزنامه استفاده می‌کند. در مورد نحوه پردازش داده‌های دیدگاه خود بیشتر بدانید.