سوره الحجرات (49) آیه 11

قرآن، سوره الحجرات (49) آیه 11

آیه پسین: سوره الحجرات (49) آیه 12
آیه پیشین: سوره الحجرات (49) آیه 10

عربی

يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِنْ قَوْمٍ عَسى أَنْ يَكُونُوا خَيْراً مِنْهُمْ وَ لا نِساءٌ مِنْ نِساءٍ عَسى أَنْ يَكُنَّ خَيْراً مِنْهُنَّ وَ لا تَلْمِزُوا أَنْفُسَكُمْ وَ لا تَنابَزُوا بِالأَْلْقابِ بِئْسَ الاِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ الإِْيمانِ وَ مَنْ لَمْ يَتُبْ فَأُولئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

بدون حرکات عربی

يا أيّها الّذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم و لا نساء من نساء عسى أن يكنّ خيرا منهنّ و لا تلمزوا أنفسكم و لا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان و من لم يتب فأولئك هم الظّالمون

خوانش

Ya ayyuha allatheena amanoo la yaskhar qawmun min qawmin AAasa an yakoonoo khayran minhum wala nisaon min nisa-in AAasa an yakunna khayran minhunna wala talmizoo anfusakum wala tanabazoo bial-alqabi bi/sa al-ismu alfusooqu baAAda al-eemani waman lam yatub faola-ika humu alththalimoona

آیتی

اي کساني که ايمان آورده ايد ، مباد که گروهي از مردان گروه ديگر را مسخره کند ، شايد آن مسخره شدگان بهتر از آنها باشند و مباد که گروهي از زنان گروه ديگر را مسخره کند ، شايد آن مسخره شدگان بهتر از آنها باشند و از هم عيبجويي مکنيد و يکديگر را به القاب زشت مخوانيد بد است عنوان فسق پس از ايمان آوردن و کساني که توبه نمي کنند خود ستمکارانند

خرمشاهی

اى مؤمنان نبايد كه قومى، قوم ديگر را به ريشخند بگيرد، چه بسا اينان از آنان بهتر باشند; و نيز نبايد زنانى زنان ديگر را [ريشخند كنند] چه بسا اينان از آنان بهتر باشند; و در ميان خويش عيب جويى مكنيد; و يكديگر را به لقبهاى بد مخوانيد. پس از ايمان، پرداختن به ف

کاویانپور

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، هرگز نبايد گروهى از مردان شما گروه ديگرى را مسخره كنند (و آنها را آلت دست قرار دهند) چه بسا آنان بهترين مؤمنين باشند و نيز نبايد عده‏اى از زنان با ايمان زنان ديگرى را مورد تمسخر قرار دهند. چه بسا آنان بهترين مؤمنات باشند، هرگز از همدينان خود بدگويى و عيبجويى نكنيد و با القاب زشت و توهين آميز يكديگر را صدا نكنيد (و نسبتهاى ناروا بهمديگر ندهيد) كه پس از ايمان آوردن بخدا، نام فسق (بر مؤمنين) نهادن بسيار زشت و قبيح است و هر كس از فسق و گناه (و زخم زبان و طعنه زدن و ساير اعمال قبيح) بدرگاه خدا توبه نكند بسيار ظالم و جفا پيشه است.

انصاریان

ای اهل ایمان! نباید گروهی گروه دیگر را مسخره کنند، شاید مسخره شده ها از مسخره کنندگان بهتر باشند، ونباید زنانی زنان دیگر را [مسخره کنند] شاید مسخره شده ها از مسخره کنندگان بهتر باشند، و از یکدیگر عیب جویی نکنید و با لقب های زشت و ناپسند یکدیگر را صدا نزنید؛ بد نشانه و علامتی است اینکه انسانی را پس از ایمان آوردنش به لقب زشت علامت گذاری کنند. و کسانی که [از این امور ناهنجار و زشت] توبه نکنند، خود ستمکارند.

سراج

اى آنانكه گرويده‏ايد مسخره نكنند گروهى (از شما) گروهى ديگر را شايد آنها باشند بهتر از استهزاء كنندگان و نه زنانى آنان ديگر را شايد آن آنان باشند بهتر از آنان مسخره كنندگان و نكوهش مكنيد خويشتن را و مخوانيد يكديگر را به لقبهاى ناپسند، بد نامى است كه كسى را ياد كنند به فسق (يهود و ترسا گفتن) بعد از دخول او در ايمان و كسى كه توبه نكرد (از منهيات) تنها آن گروه ستمكارند

فولادوند

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، نبايد قومى قوم ديگر را ريشخند كند، شايد آنها از اينها بهتر باشند، و نبايد زنانى زنان [ديگر] را [ريشخند كنند ]، شايد آنها از اينها بهتر باشند، و از يكديگر عيب مگيريد، و به همديگر لقبهاى زشت مدهيد؛ چه ناپسنديده است نام زشت پس از ايمان. و هر كه توبه نكرد آنان خود ستمكارند.

پورجوادی

اى مؤمنان! گروهى از مردان نبايد گروه ديگر را مسخره كنند چه بسا آنان از اينان بهتر باشند و زنان نيز نبايد زنان ديگر را، زيرا چه بسا اينان بهتر باشند. از يكديگر عيبجويى نكنيد و با القاب زشت يكديگر را نخوانيد كه پس از ايمان آوردن نام فسق بسيار زشت است و آنان كه توبه نمى‏كنند ستمكارند.

حلبی

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، گروهى گروه ديگر را استهزا نكنند، باشد كه [اينان‏] از آنان بهتر باشند. و [استهزاء نكنند] زنانى زنان ديگر را، باشد كه [اينان‏] از آنان بهتر باشند، و به همديگر طعنه مزنيد، و يكديگر را به لقبهاى [ناپسند] مخوانيد كه پس از ايمان آوردن نام زشت نهادن ناپسنديده است و هر گروه كه توبه نكنند، پس آن گروه ستمكارانند.

اشرفی

اى آنكسانيكه ايمان آورديد نبايد كه استهزاء كند قومى به قومى شايد كه بوده باشند بهتر از ايشان و نه زنانى به زنانى شايد كه باشند بهتر از ايشان و عيب مكنيد خودهاتان را و بد مخوانيد با لقب‏ها بد نامى است فسق بعد از ايمان و آنكه توبه نكند پس آنگروه ايشانند ستمكاران

خوشابر مسعود انصاري

اى مؤمنان، گروهى، گروهى ديگر را به ريشخند نگيرد، چه بسا كه [آنان‏] از اينان بهتر باشند و نه زنانى، زنانى ديگر را به ريشخند گيرند، چه بسا كه [آنان‏] از اينان بهتر باشند و عيب همديگر را مجوييد و همديگر را به لقبهاى زشت مخوانيد. فسق بعد از ايمان بد رسمى است. و كسانى كه توبه نكردند، اينانند كه ستمكارند

مکارم

ای کسانی که ایمان آورده‌اید! نباید گروهی از مردان شما گروه دیگر را مسخره کنند، شاید آنها از اینها بهتر باشند؛ و نه زنانی زنان دیگر را، شاید آنان بهتر از اینان باشند؛ و یکدیگر را مورد طعن و عیبجویی قرار ندهید و با القاب زشت و ناپسند یکدیگر را یاد نکنید، بسیار بد است که بر کسی پس از ایمان نام کفرآمیز بگذارید؛ و آنها که توبه نکنند، ظالم و ستمگرند!

مجتبوی

اى كسانى كه ايمان آورده‏ايد، گروهى [از مردان‏] گروه ديگر را مسخره نكنند، شايد آنان- كه مسخره شده‏اند- از اينان- كه مسخره كرده‏اند- بهتر باشند و نه زنانى زنان ديگر را، شايد آنان از اينان بهتر باشند. و از خودتان- از يكديگر- عيبجويى مكنيد و يكديگر را به لقبها [ى بد و ناخوش‏] مخوانيد. بد نامى است نام‏كردن [مردم‏] به بدكردارى پس از ايمان آوردن [آنها]. و هر كه توبه نكرد پس اينانند ستمكاران.

مصباح زاده

اى آنكسانيكه ايمان آورديد نبايد كه استهزاء كند قومى به قومى شايد كه بوده باشند بهتر از ايشان و نه زنانى به زنانى شايد كه باشند بهتر از ايشان و عيب مكنيد خودهاتان را و بد مخوانيد با لقب‏ها بد نامى است فسق بعد از ايمان و آنكه توبه نكند پس آنگروه ايشانند ستمكاران

معزی

اى آنان كه ايمان آورديد مسخره نكنند گروهى از گروهى شايد باشند بهتر از ايشان و نه زنانى از زنانى شايد باشند بهتر از ايشان و نكوهش نكنيد خويشتن را و سرزنش نكنيد همديگر را به لقبها بد نامى است سركشى پس از ايمان و آنكه توبه نكرد پس آنانند ستمگران

قمشه ای

ای اهل ایمان، مؤمنان هرگز نباید قومی قوم دیگر را مسخره و استهزا کنند، شاید آن قوم که مسخره می‌کنند از خود آنان بهتر باشند. و نیز بین زنان با ایمان قومی دیگری را سخریّه نکنند که بسا آن قوم از خود آن زنان بهتر باشند، و هرگز عیبجویی (از همدینان) خود مکنید و به نام و لقب‌های زشت یکدیگر را مخوانید که پس از ایمان به خدا نام فسق (بر مؤمن نهادن) بسیار زشت است و هر که توبه نکند چنین کسان بسیار ظالم و ستمکارند.

رشاد خليفه

اي كساني كه ايمان آورده ايد، هيچ مردمي نبايد مردم ديگر را به ريشخند بگيرند، زيرا شايد آنها بهتر از آنان باشند. و هيچ زني نبايد زنان ديگر را مسخره كند، زيرا شايد آنها بهتر از آنان باشند. و نبايد يكديگر را دست بيندازيد، يا نام هاي يكديگر را مسخره كنيد. به راستي بازگشت به ستمكاري پس از رسيدن به ايمان، پليد است. كساني كه پس از اين توبه نكنند، از ستمكاران هستند.

Literal

You, you those who believed, a nation does not humiliate/redicule/mock , from (a) nation, maybe/perhaps that (E) they be better than them, and nor women from women, maybe/perhaps that (E) they (F) be better than them (F), and do not backbite/defame yourselves, and do not insult each other/give each other with insulting nicknames, with the nicknames/surnames . How bad (is) the debauchery’s name, after the belief? And who does not repent, so those are the unjust/oppressive.

Al-Hilali Khan

O you who believe! Let not a group scoff at another group, it may be that the latter are better than the former; nor let (some) women scoff at other women, it may be that the latter are better than the former, nor defame one another, nor insult one another by nicknames. How bad is it, to insult ones brother after ha
ving Faith (i.e. to call your Muslim brother (a faithful believer) as: «O sinner», or «O wicked», etc.). And whosoever does not repent, then such are indeed Zalimoon (wrong-doers, etc

Arthur John Arberry

O believers, let not any people scoff at another people who may be better than they; neither let women scoff at women who may be better than themselves. And find not fault with one another, neither revile one another by nicknames. An evil name is ungodliness after belief. And whoso repents not, those — they are the evildoers.

Asad

O YOU who have attained to faith! No men shall deride [other] men: it may well be that those [whom they deride] are better than themselves; and no women [shall deride other] women: it may well be that those [whom they deride] are better than themselves. [The implication is that believers, whether men or women, shall never deride one another (Zamakhshari, Baydawi).] And neither shall you defame one another, nor insult one another by [opprobrious] epithets: evil is all imputation of iniquity after [one has attained to] faith; [This applies no less to the faith of the one who insults than to that of the insulted (Razi): cf. 6:82 – «[those] who have not obscured their faith by wrongdoing».] and they who [become guilty thereof and] do not repent – it is they, they who are evildoers!

Dr. Salomo Keyzer

O ware geloovigen! laat de menschen geene andere menschen bespotten en uitlachen, die misschien beter dan zij zelven zijn; en laat de vrouwen even min andere vrouwen spottend uitlachen, die mogelijk beter dan zij zelve zijn. Lastert elkander ook niet, en geeft elkander geene kwetsende bijnamen. Een slechte naam is het, met zonde te zijn beladen, na het geloof te hebben omhelsd, en zij die geen berouw gevoelen, zijn boosdoeners.

Free Minds

O you who believe, let not a people ridicule other people, for they may be better than they. Nor shall any women ridicule other women, for they may be better than they. Nor shall you mock one another, or call each other names. Evil indeed is the reversion to wickedness after attaining faith. And anyone who does not repent, then these are the transgressors.

Hamza Roberto Piccardo

O credenti, non scherniscano alcuni di voi gli altri, ché forse questi sono migliori di loro. E le donne non scherniscano altre donne, ché forse queste sono migliori di loro. Non diffamatevi a vicenda e non datevi nomignoli. Com’è infame l’accusa di iniquità rivolta a chi è credente! Coloro che non si pentono sono gli iniqui.

Hilali Khan

O you who believe! Let not a group scoff at another group, it may be that the latter are better than the former; nor let (some) women scoff at other women, it may be that the latter are better than the former, nor defame one another, nor insult one another by nicknames. How bad is it, to insult ones brother after having Faith (i.e. to call your Muslim brother (a faithful believer) as: "O sinner", or "O wicked", etc.). And whosoever does not repent, then such are indeed Zalimoon (wrong-doers, etc.).

Kuliev E.

О те, которые уверовали! Пусть одни люди не насмехаются над другими, ведь может быть, что те лучше них. И пусть одни женщины не насмехаются над другими женщинами, ведь может быть, что те лучше них. Не обижайте самих себя (друг друга) и не называйте друг друга оскорбительными прозвищами. Скверно называться нечестивцем после того, как уверовал. А те, которые не раскаются, окажутся беззаконниками.

M.-N.O. Osmanov

О вы, которые уверовали! Пусть одни люди не глумятся над другими: может быть, те, [над кем они смеются], лучше их. И женщины [пусть не насмехаются] над другими женщинами: быть может, те, [над кем они смеются], лучше их. Не злословьте друг против друга и не обменивайтесь [обидными] прозвищами. После того как [человек] уверовал, называть его нечестивым именем скверно. Именно те, которые не отреклись [от неверия], суть нечестивцы.

Mohammad Habib Shakir

O you who believe! let not (one) people laugh at (another) people perchance they may be better than they, nor let women (laugh) at (other) women, perchance they may be better than they; and do not find fault with your own people nor call one another by nicknames; evil is a bad name after faith, and whoever does not turn, these it is that are the unjust.

Mohammed Marmaduke William Pickthall

O ye who believe! Let not a folk deride a folk who may be better than they (are), not let women (deride) women who may be better than they are; neither defame one another, nor insult one another by nicknames. Bad is the name of lewdness after faith. And whoso turneth not in repentance, such are evil-doers.

Palmer

O ye who believe! let not one class ridicule another who are perchance better than they; nor let women ridicule other women who are perchance better than they; and do not defame each other, nor call each other bad names – an ill name is iniquity after faith!

Prof. Yasar Nuri Ozturk

Ey inananlar! Bir topluluk başka bir toplulukla alay etmesin! Olabilir ki, alay ettikleri topluluk kendilerinden hayırlıdır. Kadınlar da başka kadınlarla alay etmesinler. Alay ettikleri, kendilerinden hayırlı olabilir. Öz benliklerinizi ayıplamayın/kendi nefislerinizde ayıplar aramayın; birbinize lakaplar yakıştırmayın. İmandan sonra sapıklıkla adlanmak ne kötü şeydir! Kim ki tövbe etmez, işte böyleleri zalimlerdir.

Qaribullah

Believers, do not let people mock other people who may be better than themselves. Do not let women mock women, who may be better than themselves. Do not find fault with one another, nor abuse one another with nicknames. An evil name is disobedience after belief. Those who do not repent are the harmdoers.

QXP

O You who have chosen to be graced with belief! No folk shall make mockery of other folk, for they may be better than they are. Nor shall any women ridicule other women, for they may be better than they are. And neither shall you defame one another, nor insult one another by nicknames. Bad is the immoral name after attaining faith. And whoever turns not, such are the wrongdoers.

Reshad Khalifa

O you who believe, no people shall ridicule other people, for they may be better than they. Nor shall any women ridicule other women, for they may be better than they. Nor shall you mock one another, or make fun of your names. Evil indeed is the reversion to wickedness after attaining faith. Anyone who does not repent after this, these are the transgressors.

Rodwell

O Believers! let not men laugh men to scorn who haply may be better than themselves; neither let women laugh women to scorn who may haply be better than themselves! Neither defame one another, nor call one another by nicknames. Bad is it to be called wicked after having professed the faith: and whoso repent not of this are doers of wrong.

Sale

O true believers, let not men laugh other men to scorn; who peradventure may be better than themselves: Neither let women laugh other women to scorn; who may possibly be better than themselves. Neither defame one another; nor call one another by opprobrious appellations. An ill name it is to be charged with wickedness, after having embraced the faith: And whoso repenteth not, they will be the unjust doers.

Sher Ali

O ye who believe ! let not one people deride another people, haply they may be better than they, nor let one group of women deride other women, haply they may be better than they. And do not defame your people nor call one another by nick-names. It is an evil thing to be called by bad name after having believed; and those who repent not, such are the wrongdoers.

Unknown German

O die ihr glaubt! lasset nicht ein Volk über das andere spotten, vielleicht sind diese besser als jene; noch Frauen (eines Volkes) über Frauen (eines andern Volkes), vielleicht sind diese besser als jene. Und verleumdet einander nicht und gebet einander nicht Schimpfnamen. Schlimm ist das Wort: Ungehorsam nach dem Glauben; und wer nicht abläßt, das sind die Frevler.

V. Porokhova

О вы, кто верует! ■ Одним мужчинам непристойно ■ Высмеивать других мужчин: ■ Быть может, те, другие, лучше первых. ■ И женщинам высмеивать других – грешно: ■ Быть может, те, другие, лучше первых. ■ (В глазах других) друг друга не порочьте, ■ Обидных прозвищ не давайте, – ■ Ведь, истинно, порочить (своих братьев) ■ После того, как веру обрели вы, ■ Злонравно и грешно пред Богом. ■ И тот, кто этого не прекратит, ■ Действительно злонравен.

Yakub Ibn Nugman

Ий мөэминнәр, бер кавем икенче бер кавемне кимсетмәсен, ул кимсетелгән кавемнең кимсетүче кавемнән яхшырак булуы ихтималдыр, шулай ук хатыннар икенче хатыннарны кимсетмәсеннәр, кимсетелгән хатын кимсетүче хатыннан яхшырак булуы ихтималдыр, вә дин кардәшләрегезне ґәебләп кимсетмәгез, вә бер-берегезгә яман кушым исемнәр илә дәшмәгез, мөэмин булганнан соң, фасыйк исеме ни яман исемдер. Бу эшне эшләүчеләр тәүбә итеп төзәлмәсәләр, алар залимнәрдер.

جالندہری

مومنو! کوئی قوم کسی قوم سے تمسخر نہ کرے ممکن ہے کہ وہ لوگ ان سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں عورتوں سے (تمسخر کریں) ممکن ہے کہ وہ ان سے اچھی ہوں۔ اور اپنے (مومن بھائی) کو عیب نہ لگاؤ اور نہ ایک دوسرے کا برا نام رکھو۔ ایمان لانے کے بعد برا نام (رکھنا) گناہ ہے۔ اور جو توبہ نہ کریں وہ ظالم ہیں

طاہرالقادری

اے ایمان والو! کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے ممکن ہے وہ لوگ اُن (تمسخر کرنے والوں) سے بہتر ہوں اور نہ عورتیں ہی دوسری عورتوں کا (مذاق اڑائیں) ممکن ہے وہی عورتیں اُن (مذاق اڑانے والی عورتوں) سے بہتر ہوں، اور نہ آپس میں طعنہ زنی اور الزام تراشی کیا کرو اور نہ ایک دوسرے کے برے نام رکھا کرو، کسی کے ایمان (لانے) کے بعد اسے فاسق و بدکردار کہنا بہت ہی برا نام ہے، اور جس نے توبہ نہیں کی سو وہی لوگ ظالم ہیں،

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصاتِ خود را پر کنید یا برایِ ورود رویِ نقشک‌ها کلیک کنید:

نشان‌وارهٔ WordPress.com

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس گوگل

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر )

درحال اتصال به %s

این وب‌گاه برای کاهشِ هرزنامه‌ها از Akismet استفاده می‌کند. در موردِ نحوهٔ پردازشِ داده‌هایِ دیدگاهتان بیشتر بدانید.