بایگانی برچسب‌ها: احادیث-از-عيون-اخبار

حق در برعکس چیزیست که فقیهان میگویند

شيخ صدوق از علي بن اسباط روايت ميكند كه گفت به امام رضا-عليه السلام- گفتم: « گاهي مسئله اي پيش ميآيد كه فهميدن آن لازم است، و در شهري كه من هستم كسي از شيعيان شما نيست كه از او فتوي بگيرم، امام فرمودند: نزد فقيه همان شهر برو و از او فتوي بخواه، هرچه جواب داد بر عكس آن عمل كن كه حق در همين است» عيون اخبار الرضا1/275چاپ تهران