بایگانی برچسب‌ها: کتاب-فرهنگ-واژه‌ها

الفهرست ابن ندیم

الفهرست ابن ندیم

فهرستی تاریخی از «تمام کتابهای امم از عرب و عجم که در رشته های گوناگون علمی بزبان و خط عربی موجود بوده، با تاریخچه‌یی از مصنفان و طبقات مولفان و سلسله خانوادگی و تاریخ تولد و دورره زندگانی و وفات آنان و جاها و شهرهایی که در آن مقیم بوده، و صفات نیکو و ارجمند، یا زشت و ناپسندی که داشته اند، از آغاز پیدایش هر علم تا این زمان و عصر ما که سال سیصد و هفتاد و هفت هجری است».

al_fehrest_ibn_nadim-pdf-01

دریافت