فرستادن یک فایل به زندیق

این برگه فقط برای فرستادن یک فایل به زندیق است لطفا با دقت بخش مناسب برای تماس با زندیق را انتخاب کنید:

امکان ارسال فایل فعلا وجود ندارد اما شما میتوانید فایل خود را جایی دیگر آپلود کنید و سپس آدرس آنرا برای ما بفرستید.

برای نمونه اگر فایل ویدیویی است آنرا در یوتوب آپلود کنید یا اگر یک فایل zip است از هریک از سرویسهای file sharing استفاده کنید.

  • لطفا دقت کنید آدرس اینترنتی درست باشد و قابل دسترسی باشد
  • برای هر فایل این فرم را جداگانه پر کنید
  • توضیح دهید چرا فکر میکنید این فایل برای زندیق مناسب است
  • اگر این فایل را از جای پیدا کرده این حتما برای ما بنویسید از کجا