علی

امام علی ابن ابیطالب،‌ خلیفه چهارم مسلمانان و امام اول شیعیان. داماد محمد و همسر فاطمه

آیا می‌دانستید که:

 • علی و عدالت او، شیعیان را باور بر آن است که علی بسیار عادل بود. جالب اینجاست که اهل تسنن نیز همین را در مورد عمر میگویند و داستنها از عدل عمر میگویند. این نوشتار به بررسی عدالت در رفتار علی می‌پردازد و از جمله به تحلیل ماجراهای مشهور از علی که از آنها برای نشان دادن دادگری علی استفاده میشود مانند جنگ او با عمبر بن عبدود، داستان علی و عقیل، بخشیدن ابن ملجم، فقر علی، رابطه بد و مشکلساز او با همسرش فاطمه و بسیاری دیگر میپردازد. روشن است که بی عدالتی علی نشان میدهد او نمیتواند یک امام باشد و پیروی از او غلط است زیرا پیروی از بیدادگریست.
 • غدیر خم -مناظره، ملایان که تمام کسب و کار خود را از ماجرایی به نام غدیر خم دست و پا کرده اند میگویند محمد علی را در غدیر خم به جانشینی برگزیده و این اثبات امامت اوست. اما همانطور که میدانید اهل تسنن که بیشینه مسلمانان را تشکیل میدهند این دلیل و برهان را نمی‌پذیرند. آیا چنین اتفاقی افتاد، و آیا ماجرای غدیر خم میتواند ادعای شیعه مبنی بر جانشین بودن علی را اثبات کند؟ دیدگاه های دو طرف این ادعا را میتوانید در این مناظره بیابید.
 • دشمنی علی ابن ابیطالب با ایرانیان، از بزرگترین آمال و آرزوهای ملایان و اسلامگرایان این است که مِهر علی را دل دل ایرانیان بیاندازه اند. گاهی حتی شیعیان او را دوست دار ایرانیان مینامند. اما تاریخ در مورد علی و ایرانیان چیز دیگری میگوید. بسیاری از مردم از نقش علی در تازش اعراب مسلمان به میهنمان چیزی نمیدانند. علی در حمله ای که به قتل و غارت ایران توسط دزدان و آدمکشان تازی مسلمان نقش مشاور را داشت هم از مشوقان و باورمندان این حمله بود. او همچنین در سرکوب مردم ایران پس از شکست ساسانیان از اعراب و به خاک و خون کشیدن مردممان و به بردگی کشیده شدن زنان و کودکان ایرانی نقش مستقیم داشت. این نوشتار تحقیقیست بسیار مستند و از معتبر ترین کتابهای تاریخی و حتی منابع شیعی مانند نهج البلاغه.
 • ماجرای بنی قریظه و قتل عام یهودیان به دست حضرت علی از تاریخ طبری، آیا میدانستید علی به احتمال زیاد رکورد بیشترین سر بریدن به دست خود را در طول تاریخ دارد؟‌ در تاریخ نامردمان و خونخواران بسیاری بوده اند اما بیشتر آنها تنها دستور قتل را صادر میکردند نه اینکه خود تیغ بردارند و به دست خود کسی را قطعه قطعه کنند. امام علی در یکی از نسل کشی های محمد،‌ طبق روایت معتبر ترین منابع تاریخی به دست خود بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ نفر آدم را گردن میزند. اگر توانستید شخص دیگری در تاریخ بیابید که به این تعداد چشم در چشم انسانی دیگر انداخته باشد، سپس با شمشیر گردن او را زده باشد حتما ما را خبر کنید.

 • قسمتی از کارنامه درخشان علی، علی را شاه مردان خوانند و نشانه داد و دادگری خوانند و این مانند آن است که کچلی را زلفعلی خوانند. علی زیر تربیت و راهنمایی محمد تبدیل به آدمکش و دژخیم اصلی او میشود. این نوشتار از منابع تاریخی کشتارهای غیر انسانی  و فجیع امام علی را نشان میدهد.
 • خطبه ۸۰ نهج البلاغه و نظر علی در مورد زنان، علی بیشرمانه پس از جنگ جمل با عایشه روی منبر میرود و اعلام میدارد که از نظر او ایمان زنان ناقص است چون عقل آنها ناقص است و این خود نشان از ناقص بودن عقل علی دارد. نگاه علی به زنان بسیاز زشت و بیخردانه است.
 • زندگی علی، نام کتابی مستند و بسیار آموزنده است در مورد زندگی علی نوشته آل دالفک از منتقدین اسلام که بررسی زندگی علی میپردازد. برای مسلمانانی که هرگز باورهای مخالف خود را نمیشناسند این میتواند آغاز خوبی برای آموختن در مورد نگاه های انتقادی به اسلام باشد.

سخنان و احادیث از امام علی:

از یاوه‌نامه:

زندگینامه علی

القاب و صفات علی:

لقبش امیرالمومنین و کنیه اش ابوالحسن است

میلاد علی:

در ۱۳ رجب سال ۲۱ قبل از هجری قمری، ۶۰۱ میلادی در مکه متولد شد. نام مادرش فاطمه بود.

زنان علی

 فرزندان علی:

دستکم ۱۲ پسر و ۱۶ دختر در برخی کتابها به شمار بیشتری نیز اشاره شده است. شیخ عباس قمی در منتهی الآمال آورده است:

علی علیه السـّلام را از ذُكـور و اِنـاث بـه قـول شـيـخ مـفيد بيست و هفت تن فرزند بود: چهار نفر از ايشان امام حسن و امام حسين و زينب كـبـرى مـُلَقَّب بـه عـقـيـله و زيـنـب صـغـرى است كه مُكَنّاة است به اُمّ كُلْثُوم و مادر ايشان حـضـرت فـاطـمـه زهـراء سـيـّدة النـّسـاة عـليـهـمـاالسـّلام اسـت و شـرح حال امام حسن عليه السّلام و امام حسين عليه السّلام بيايد و زينب در حباله نكاح عبداللّه بن جـعـفـر پـسـر عـمّ خـويـش بـود و از او فرزندان آورد كه از جمله محمّد و عون بودند كه در كربلا شهيد گشتند. (ارشاد شيخ مفيد 1/354).

و ابـوالفـرج گـفـته كه محمّد بن عبداللّه بن جعفر كه در كربلا شهيد شد مادرش خوصا بـنـت حـفـصـة بـن ثـقيف است و او برادر اعيانى عبيداللّه است كه او نيز در وقعه طَفّ شهيد شـد؛(مقاتل الطالبيين ابوالفرج اصفهانى ص 60 .) و امـّا امـّكـلثـوم حـكـايـت تـزويـج او بـا عـمـر در كـتـب مـسـطـور است  و بعد از او ضجيع عون بن جعفر و از پس او زوجه محمّد بن جعفر گشت .

و ابن شهر آشوب از (كتاب امامت ) ابو محمّد نوبختى روايت كرده كه ام كلثوم را عُمر بن الخـطـّالب تـزويـج كـرد و چـون آن مـخدّره صغيره بود همبستر نگشت و پيش از آنكه با او مضاجعت كند از دنيا برفت .(مناقب ابن شهر آشوب 3/349 .)

پـنـجـم : مـحـمـّد مـكـنـّى بـه ابى القاسم و مادر او خوله حنفيّه دختر جعفر بن قيس است و در بعضى روايات است كه رسول خدا صلى اللّه عليه و آله و سلم اميرالمؤ منين عليه السّلام را بـه مـيـلاد مـحـمد بشارت داد و نام و كُنْيَت خود را عطاى او گذاشت .(ر.ك : (تنقيح المقال ) عّلامه مامقانى ، 3/112، چاپ سه جلدى .)و محمد در زمان حكومت عمربن الخطّاب متولّد شد و در ايّام عبدالملك بن مروان وفات كرد و سن او را شـصـت و پـنج گفته اند و در موضع وفات او اختلاف است : به قولى در (ايله ) و به قولى در (طائف ) و به قول ديگر در (مدينه ) وفات كرد و او را در بقيع به خاك سـپردند. جماعت كيسانيّه او را امام مى دانستند و او را مهدى آخر زمان مى خواندند و به اعتقاد ايـشـان آنكه محمّد در جِبال رَضْوى كه كوهستان يَمَن است جاى فرموده است و زنده است تا گـاهـى كـه خـروج كـنـد و الحـمـدللّه اهـل آن مـذهـب منقرض شدند. و محمّد مردى عالم وشجاع ونـيـرومـنـد و قـوى بوده . نقل شده كه وقتى زرهى چند به خدمت اميرالمؤ منين عليه السّلام آوردنـد يـكـى از آن درعها از اندازه قامت بلندتر بود حضرت فرمود تا مقدارى از دامان آن زره را قـطع كنند، محمّد دامان زره را جمع كرد و از آنجا كه اميرالمؤ منين عليه السّلام علامت نـهاده بود به يك قبضه بگرفت و مثل آنكه بافته حرير را قطع كند دامنهاى درع آهنين را از هـم دريـد. و حـكـايـت او و قـيـس ‍ بـن عـُبـاده بـا آن دو مـرد رُومـى كه از جانب سلطان روم فـرسـتـاده شـده بـود مـعـروف اسـت و كـثـرت شـجـاعـت و دليـرى او از مـلاحـظـه جـنـگ جَمَل و صِفّين معلوم شود.

6 و 7: عمر و رقيّه كبرى است كه هر دو تن تواءم از مادر متولد شدند و مادر ايشان ، امّ حبيب دختر ربيعه است .

8 و 9 و 10 و 11: عـبـّاس و جـعفر و عثمان و عبداللّه اكبر است كه هر چهار در كربلا شهيد گشتند و كيفيّت شهادت ايشان بعد از اين مذكور شود ان شاء اللّه تعالى . و مادَرِ اين چهار تـن ، امّ البـنـيـن بـنـت حـزام بـن خـالد كـلابـى اسـت و نـقـل شـده كـه وقـتـى امـيـرالمـؤ مـنـيـن عـليـه السـّلام بـرادر خـود عـقـيل را فرمود كه تو عالم به اَنْساب عربى ، زنى براى من اختيار كن كه مرا فرزندى بـياورد كه فحل و فارس عرب باشد، عرض كرد كه امّ البنين كلابيه را تزويج كن كه شجاعتر از پدران او هيچ كس در عرب نبوده . پس جناب امير عليه السّلام او را تزويج كرد و از او جـناب عباس عليه السّلام و سه برادر ديگر متولّد گشت و از اين جهت است كه شمر بـن ذى الجـوشـن لَعـَنـَهُ اللّهُ كـه از بـنـى كـِلاب اسـت در كـربـلا خـطّ امـان از بـراى ابـوالفـضـل العـبـّاس عـليـه السّلام و برادران آورد و تعبير كرد از ايشان به فرزندان خواهر چنانكه مذكور مى شود.

12 و 13: مـحـمـّد اصـغـر و عـبـداللّه اسـت و مـحمّد مُكَنّى به ابى بكر است و اين هر دو در كربلا شهيد گشتند و مادر ايشان ، ليلى بنت مسعود دارِميَّه است .

14: يحيى مادر او، اَسماء بنت عُمَيْس است .

15 و 16: امّالحسن و رَمْلَه است و مادر ايشان امّ سعيد بنت عُرْوة بن مسعود ثَقَفى است و اين رَمـْلَه ، رمـله كـبـرى است و زوجه ابى الهياج عبداللّه ابى سفيان بن حارث بن عبدالمطّلب بـوده و گـفـته اند كه امّ الحَسَن زوجه جعدة بن هبيره پسرعمّه خود بوده و از پس او، جعفر بن عقيل او را نكاح كرد.

17 و 18 و 19: نـفـيـسـه و زيـنب صُغرى و رقيّه صُغرى است ، و ابن شهر آشوب مادر اين سه دختر را امّ سعيد بنت عُرْوَه گفته و مادر امّ الحَسَن و رَمْلَه را امّ شعيب مخزوميّه ذكر نموده ، و نـقل شده كه نفيسه مُكَنّاه به امّ كلثوم صغرى بوده ، و كثير بن عبّاس بن عبدالمطّلب او را تـزويـج نـمـود و زيـنـب صـغـرى را مـحـمـّد بـن عـقـيـل كـابين بست و بعضى گفته اند كه رقيّه صغرى مادرش امّ حبيبه است و او را مسلم بن عـقـيـل به نكاح خويش درآورده بود، و بقيّه اولاد آن حضرت از بيستم تا بيست و هفتم بدين ترتيب به شمار رفته :

اُمّ هانى و اُمّ الكِرام و جُمانه مكنّاة به اُمّ جعفر و اُمامَه و اُمّ سَلَمَه و مَيْمُونَه و خديجه و فاطمه رحمة اللّه عليهنّ.(ارشاد شيخ مفيد 1/354 ـ 355، مناقب ابن شهر آشوب 3/350 .)

و بعضى اولادهاى آن حضرت را سى و شش تن شمار كرده اند: هيجده تن ذكور و هيجده نفر اِنـاث بـه زيـادتـى عـبـداللّه و عون كه مادرش اَسماء بنت عُمَيْس بوده به روايت هشام بن مـحـمـّد مـعـروف بـه ابـن كـلبـى و مـحـمـّد اوسـط كـه مـادَرِ او اُمـامـه دخـتـر زيـنـب و دخـتـر رسول خدا صلى اللّه عليه و آله و سلّم بوده ، و عثمان اصغر و جعفر اصغر و عبّاس اصغر و عمر اصغر و رَمْلَة صغرى و امّ كلثوم صغرى .
و ابـن شـهـر آشـوب نـقـل كـرده كه حضرت اميرالمؤ منين عليه السّلام را از محياة دختر امرء القـيـس زوجـه آن حـضـرت دخـتـرى بـود كـه در ايـّام صـبـا و صـِغـَر سـنّ از دنـيـا بـرفـت .((مناقب ) ابن شهر آشوب 3/350) و شـيـخ مـفيد رحمه اللّه فرمود كه در ميان مردم شيعى ذكر مى شود كه حـضـرت فـاطـمـه زهراء عليهاالسّلام را فرزندى از حضرت اميرالمؤ منين عليه السّلام در شـكم بود كه پيغمبر صلى اللّه عليه و آله و سلم او را (مُحسن ) نام نهاده بود و بعد از رسول خدا صلى اللّه عليه و آله و سلّم آن كودك نارسيده از شكم مباركش ساقط شد.

مـؤ لف گـويـد: كـه مـسعودى در (مروج الذّهب ) و ابن قُتَيْبَه در (معارف ) و نورالدين عـبـّاس ‍ مـوسـوى شـامـى در (ازهـار بستان النّاظرين ) محسن را در اولاد اميرالمؤ منين عليه السّلام شمار كرده اند و صاحب (مجدى ) گفته كه شيعه روايت كرده خبر محسن و (رفسه ) را و مـن يـافـتـم در بـعـضى كتب اهل سنّت ذكر محسن را ولكن ذكر نكرده رفسه را مِنْ جَهْةٍ اءعول عَلَيْه ا.(المجدي ص 12.)

بـالجـمـله ؛ از پـسـران امـيـرالمـؤ منين عليه السّلام پنج نفر فرزند آوردند امام حسن عليه السـّلام و امـام حـسـيـن عـليـه السّلام و محمّد بن الحنفيّه و عبّاس و عمر الاكبر و از ذكر كردن مادران اولادهاى اميرالمؤ منين عليه السّلام اسامى جمله ، از زوجات آن حضرت نيز معلوم شد. و گفته شده مادامى كه حضرت فاطمه عليهاالسّلام در دنيا بود اميرالمؤ منين عليه السّلام زنـى را بـه نـكـاح خود در نياورد چنانكه رسول خدا صلى اللّه عليه و آله و سلّم در زمان حـيـات خـديـجـه زن ديگر اختيار نفرمود و بعد از آنكه حضرت فاطمه عليهاالسّلام از دنيا رحلت فرمود بنا بر وصيّت آن حضرت ، اُمامه دختر خواهر آن مخدّره را تزويج كرد. و به روايتى تزويج امامه از پس سه شب گذشته از وفات حضرت فاطمه عليهاالسّلام واقع شـد و چـون امـيـرالمـؤ مـنـين عليه السّلام شهيد گشت ،چهار زن و هجده تن اُمُّ ولد از آن جناب بـاقـى مـانده بود و اسامى اين چهار زن چنين به شمار رفته : اُمامه و اَسماء بنت عُمَيْس و ليلى التّميميه واُمُّ الْبَنين .

بردگان علی:

متن

مال ثروت علی:

متن

مرگ علی و قبر یا حرم او:

در سال۲۱ رمضان ۴۰ هجری ۶۶۱ میلادی پس از ۶۰ سال عمر در مدینه توسط ابن ملجم کشته شد. محل دفن او در نجف است.

پرسشها در مورد علی:

متن

علی در ایران:

علی در ایران بسیار موجود می‌باشد. برای توسل به علی میتوانید به مکانهای زیر مراجعه کنید:

 • ۳ مدرسه و دبیرستان (کرج، تهران، اردبیل)
 • ۲ دانشگاه (یزد، تهران)
 • ۳ بیمارستان (بجنورد، کرمانشاه، اندیمشک)
 • ۴ خیابان، بزرگراه، میدان و… (اصفهان، سمنان، یزد، تهران)