کارتون

از بخشهای ویژه

  • یاوه نامه، اگر تنها به سخنان یک آخوند در زندگیتان گوش کرده باشید حتما متوجه شیده اید که چرت و پرت زیاد میگویند. هدف بخش یاوه نامه این است که نشان دهد پیامبر و امامان نیز کم و بیش همینگونه بوده اند.
  • جوک،‌ اینکه پروردگار و دار و دسته پیامبران و امامانش نیز از جوکهای ما ایرانیان در امان نیستند اگر نشان ندهد که ما مسلمان بشو نیستیم دستکم نشان میدهد فرهنگ کوچه و خیابانی ما بازتر و باطراوت تر از آن چیزی است که اسلامگرایان میخواهد.

دسته های مرتبط

  • شعر، چکامه های روشنگرانه گردآوری شده در زندیق با دکلمه
  • طنز، اگر خنده بر هر درد بی درمان دواست آنگاه بر درد دین نیز دواست

از ویدیوها

نمایش یکجا

از صداها

نمایش یکجا

از تصویرها

نمایش یکجا

از کتابها

بالا