یاوه‌نامه

یاوه‌نام نام بانک داده زندیق از احادیث (حدیث چیست؟) و نقل قولهای مسلمانان و اسلامگراست

بسیاری از این احادیث این بخش از معتبر ترین کتابهای حدیث شیعه و سنی گردآوری شده اند.

بد نیست بدانید اهل تسنن شش کتاب (صحاح سته:‌ صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابوداود، سنن ترمذی، سنن نسائی، سنن ابن ماجه) و شیعیان چهار کتاب  (کعب اربعه:‌ کافی، استبصار، تهذیب، من لایحضره الفقیه) را به اصطلاح «صحیح» میخوانند. صحیح بالاترین درجه اعتبار در آنچه علم الحدیث خوانده میشود است و تنها یک درجه از قرآن کمتر اصالت دارد. برای پاسخ به پرسشهای رایج و پیشگفتار در مورد احادیث به دو نوشتار من احادیث را قبول ندارم! و سفسطه های رایج در مورد تاریخ نگاه کنید.

در این مجموعه همچنین گاهی نقل قولها از اشخاص و افراد مختلف نیز برای روشنگری آمده است.

منابع

از شش کتاب مهم سنی: احادیث-از-صحیح-بخاری (نوشته امام محمد بخارایی) – احادیث-از-صحیح-مسلم (نوشته امام مسلم بن حجاج نیشابوری) – احادیث-از-سنن-ابوداوود (نوشته امام حافظ ابوداود سیستانی) – احادیث-از-سنن-ابن-ماجه (امام محمد بن ماجه قزوینی)

از چهار کتاب مهم شیعه: احادیث-از-اصول-کافی (نوشته شیخ کلینی دریافت از کتابخانه)- از-تهذیب-الاحکام  (نوشته شیخ طوسی) – از-من-لایحضره-الفقیه (نوشته شیخ صدوق دریافت از کتابخانه)

از کتبهای ملایان:‌ احادیث-از-سنن-النبی (نوشته علامه طباطبایی)‌ – از-نهج-البلاغه (نوشته سید رضی دریافت از کتابخانه)- احادیث-از-امالی (نوشته شیخ صدوق دریافت از کتابخانه)- احادیث-از-زندگینامه-چهارده-معصوم (نوشته آیت الله مدرسی)‌- احادیث-از-حلیه-المتقین (نوشته علامه مجلسی)

برچسبها

موضوعی: حدیث-سکسیحدیث-بهداشتیحدیث-موسیقیحدیث-زنان – حدیث-کودک-آزاریحدیث-شطرنجحدیث-نژادپرستیحدیث-برده-داریحدیث-مالی – حدیث-ختنه

افراد هم‌عصر:‌ خمینی

احادیث چهارده معصوم: حدیث-علی – حدیث-امام-حسن – حدیث-امام-خسین – حدیث-امام-سجاد  – حدیث-امام-باقر – حدیث-امام-حعفر – حدیث-امام-کاظم – حدیث-امام-رضا – حدیث-امام-جواد  – حدیث-امام-نقی – حدیث-امام-عسکری – حدیث-امام-زمان – حدیث-فاطمه – حدیث-محمد

سیاهه بیش از پانصد یاوه:

۱۰۰ تای یکم


۱۰۰ تای دوم

۱۰۰ تای سوم

۱۰۰ تای چهارم

۱۰۰ تای پنجم

۱۰۰ تای ششم

6 نظر برای “یاوه‌نامه

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.