فلسفه

از بخشهای ویژه

 • پرسشهای رایج، پاسخهای زمینی و انسانی و منطقی برای پرسشهایی که اسلام پاسخهای هپروتی و الهی و دینی دارد. شاید در این بخش به پرسشهای شما نیز پاسخ داده شده باشد.
 • سفسطه ها، بررسی دقیق سخنان عامیانه و غلط رایج در میان باورمندان به اسلام

دسته های مرتبط

 • اخلاق، از زیر شاخه های فلسفه به بررسی چیستی اخلاق،‌ نیکی و بدی اختصاص دارد.
 • بیخدایی، آیا خدایی وجود دارد؟‌ آیا میتوان دانست که خدایی وجود دارد یا نه؟‌ عقل و خرد و شواهد در مورد وجود خدا چه میگویند؟
 • فرهنگ واژه‌ها، زندیق برای بحث روشنتر و ساده تر به تعریف بسیاری از واژه های مهم استفاده شده در زندیق و دیدگاه هایش پرداخته است.

از نوشتارها

 • مقایسه الله و خدا - میان موجودی که در قرآن الله نامیده میشود و چیزی که معمولاً خدا نامیده میشود تفاوتهای زیادی وجود دارد. اللهی که در قرآن معرفی میشود نه موجودی علیم است، نه قدیر است و نه اخلاقمدار. الله دارای ویژگیهای انسانی همچون داشتن چهره، دست، چشم، ساق و غیره است. این نوشتار به بررسی تفاوتهای میان الله و خدا میپردازد.
 • اخلاق منهای ‌خدا - مارس‌هاوزر و پتر سينگر / برگردان: علی‌محمد طباطبايی چهارشنبه ١٢ بهمن ١٣٨٤ آيا دين برای اصول اخلاقی امری اجتناب ناپذير است؟ بسياری از انسان‌ها انكار منشا الهی اخلاقيات را نه تنها اهانت بار كه كفر آميز تلقی می‌كنند. مطابق با نظر آنها يك وجود الوهی احساس اخلاقی ما را به وجود آورده است و يا … به خواندن اخلاق منهای ‌خدا ادامه دهید
 • معجزات - در برهان های کیهان شناختی اثبات وجود خدا، سعی بر آنست که با شروع از فهم جهان فیزیکی، ذهن به سوی اراده حاکمی که در پشت این ظواهر پنهان است سوق داده شود. این استدلال ها از حرکات و علل معمولی شروع شده و به ایده محرک بدون حرکت و علت بدون علت می رسند. … به خواندن معجزات ادامه دهید
 • چرا معجزه حقیقت ندارد؟ - این نوشتار به بررسی فلسفی مسئله معجزات میپردازد و استدلال میکند که معجزات محال هستند و نمیتوان تعریف سازگاری از معجزه ارائه داد که محال بودن معجزه را به همراه نداشته باشد.
 • «زنادقه» و متفکران مادی، فصلی از کتاب حلاج، دکتر علی میرفطروس - شرح حال و بررسی دیدگاه های برخی از متفکران مادی و غیر دینی مشهور پس از اسلام در خاور میانه است که نشان میدهد علی رغم تلاش اسلامگرایان تفکر و اندیشه همچنان در دوره دژخیمان اسلامی ادامه داشت.
 • برهان شر به زبان ساده - برهان شر از قدیمیترین و مهمترین براهین اثبات عدم وجود خدا است که در فلسفه دین مطرح می‌شود. در این نوشتار می‌خوانید که چگونه وجود شر با وجود خدا در تناقض است و از آنجا که شر وجود دارد میتوان نتیجه گرفت که خدا وجود ندارد.
 • علم، توهّم و گرایش به شگفتی - شما می توانید درسی به ارسطو بدهید. درسی که همه ی وجودش را به رعشه بیاندازد. ارسطو یک علامه ی دهر بود، عقل کلّی بود برای تمام اعصار. اما شما نه تنها می توانید بیش از او در مورد جهان بدانید، بلکه می توانید فهم عمیق تری از کارکرد همه  چیز داشته باشید. این مزیتی است … به خواندن علم، توهّم و گرایش به شگفتی ادامه دهید
 • نسبت دینداران با علم - دیدگاه های دینداران  در مورد علم را می توان  به سه دسته ی اصلی تقسیم بندی کرد. من این سه دیدگاه را «هیچ-ندانی»، «همه چیز-دانی»، و » عدم رقابت» می نامم. ابتدا با دیدگاه آخری شروع می کنم که بیشتر باب طبع الاهیون امروزی است طرفداران  دیدگاه «عدم رقابت» به درستی باور دارند که دین … به خواندن نسبت دینداران با علم ادامه دهید
 • نقدی بر اساس فرهنگ مذهبى - » آنچه که ما امروز حقيقت مطلق می پنداريم، چه بسا زمانی خطايی بيش نبوده است.»                                                                                          _ فردريش نيچه  نيرومندي باورهاي تاريخي , يعني باورهايي كه در طول زمان شكل گرفته اند , مي تواند مانند سيل , استعداد و  قوه تفكر نسلها را ويران كند و با خود همراه سازد . بر فراز … به خواندن نقدی بر اساس فرهنگ مذهبى ادامه دهید
 • بي خويشتني و عبوديّت - Κοινα τα ( των ) ψιλων [ koina ta ton philon = کوینا تا تون فیلون = شادخواریها و بهمنشیهای مشترک اجتماعی در گرو نیک منشیهای دوستان [ هموطنان ] است. ( فایدروس / آثار افلاطون / متن یونانی ) انسان، هر آن چیزی را که می آفریند به آن چیز مهر می ورزد. دلبستگی و … به خواندن بي خويشتني و عبوديّت ادامه دهید
 • متافیزیک چیست؟ - نویسنده – آرش بیخدا فیزیک در یونانی به معنی طبیعت است و متا نیز به معنی فراتر و یا مابعد است، بنابر این متافیزیک را در زبان فارسی به فراماده، فوق العاده، مابعد طبیعت و… آورده اند. شاید از کلمه متافیزیک بیش از هر کلمه دیگری در دنیای دکانداران دینی و دینگرایان سوء استفاده میشود. دین … به خواندن متافیزیک چیست؟ ادامه دهید

از ویدیوها

نمایش یکجا

از صداها

نمایش یکجا

از تصویرها

نمایش یکجا

از کتابها

نمایش یکجا

از یاوه نامه

نمایش یکجا

بالا