امنیت و حریم خصوصی

فراموش نکنید،‌ مسئولیت امنیت شما در هر نوع استفاده از زندیق بر اساس قوانین استفاده از زندیق که یک توافق میان زندیق و خوانندگانش است تنها بر عهده خود شماست و نه زندیق یا هیچکس دیگر.

زندیق تمام تلاش خود را میکند که مطالب خود را بطوری امن در اختیار شما قرار دهد. زندیق اینکار را با استفاده مناسب و صحیح از آخرین استانداردهای امنیتی اینترنتی،‌ و همچنین تلاش حداکثری برای حفظ هویت افراد انجام میدهد اما امنیت شما بیش از ما به خود شما و رفتار شما ارتباط دارد.

اگر فقط از زندیق تنها برای خواندن، شنیدن و یا دیدن استفاده میکنید خطر چندانی وجود ندارد، دسترسی به زندیق مانند دسترسی به میلیونها سایت دیگر است. اما اگر چیزی برای زندیق میفرستید برای حفظ امنیت خود به نکات زیر توجه کنید

  • سعی کنید اطلاعاتی که ما نیاز به دانستن آنها نداریم را به ما ندهید، برای نمونه از نام و مشخصات واقعی خود استفاده نکنید. در صورت امکان سعی کنید هویت اینترنتی خود یعنی آدرس آیپی خود را با استفاده از VPN یا TOR یا Proxy مخفی کنید. فراموش نکنید هرچند ممکن است اطلاعات شما در دست ما امن باشد اما ممکن است روزی دیگرانی به آن دسترسی پیدا کنند.
  • در اینترنت امنیت مطلق وجود ندارد همچنان که خارج از اینترنت وجود ندارد.