سخنرانی

از بخشهای ویژه

  • پرسشهای رایج، پاسخ زندیق به پرسشهای رایج از منتقدان اسلام
  • سفسطه ها، پاسخ زندیق به گفته های رایج و سفسطه آمیز

دسته های مرتبط

  • شعر، چکامه های روشنگرانه گردآوری شده در زندیق با دکلمه
  • طنز، اگر خنده بر هر درد بی درمان دواست آنگاه بر درد دین نیز دواست

از نوشتارها

از ویدیوها

نمایش یکجا

از صداها

نمایش یکجا

از تصویرها

نمایش یکجا

از کتابها

نمایش یکجا

از یاوه نامه

نمایش یکجا

بالا