محمد

محمد ابن عبدالله پیامبر اسلام است.

این بخش از زندیق به روشنگری در مورد محمد،‌ زندگی او، ویژگیهای شخصیتی او، و رفتار او میپردازد. تلاش این بخش بر این است که نشان دهد محمد نه تنها دارای حقانیت نیست و از سوی خدا نیست،‌ بلکه آنچه در تاریخ، قرآن، حدیث و سایر منابع خود مسلمانان مانده نشان میدهد که او حتی یک آدم خوب هم نبوده است. اگر از بیشتر آدمها بخواهید لیستی از بدترین کارهایی که یک انسان میتواند انجام دهد تهیه کند، میتوان انتظار داشت که در این لیست قتل، دزدی، باج گیری، تجاوز، ترور، آزار جنسی، شکنجه، کودک آزاری، نسل کشی، خشونت، تبعیض دیده شود. شاید برای برخی کسانی که محمد را هرگز نشناخته اند و تنها به نسخه ای غیر تاریخی و دست کاری شده از محمد  دسترسی داشته اند از این موضوع شگفته شوند ولی محمد پیامبر اسلام به تمامی این کارها دست زده است.

  • محمد و دشمنانش، همه آدمها میتوانند در مواقع عادی خوب باشند،‌ اما باطن و واقعیت آدمها در رفتارشان با مخالفان و دشمنانشان جلوه میکند. محمد برای از میان برداشتن فیزیکی دشمنانش از تمام توان و ابزارهای خود استفاده کرد. او دستور ترور شبانه و مخفیانه دشمنان شخصی اش را صادر کرد، دست به نسل کشی وحشیانه اقوام بومی زد که حاضر به پذیرفتن پیامبری اش نشدند،‌ بارها دستور جدا کردن سر از تن انسانها را داد،‌ شاهد کشته شدن مردان و به بردگی و کنیزی در آمدن زنان بود و مشتی آدمکش و جنایت پیشه را که پیش از اسلام نیز قتل و قارت شهرتشان بود برای غارت و چپاول عربستان و در نهایت بقیه دنیا دور خود گرد آورد. این بخش از زندیق به بررسی رفتار محمد با دشمنانش اختصاص دارد.
  • زنبارگی محمد، از دیگر ابعاد عجیب زندگی محمد مجموعه متعددی از زنان است که از انواع و اقسام روشهای مختلف،‌ با سنین مختلف برای خود بوجود آورد. این نوشتار سیاهه ای از بیش از ۴۰ زن که محمد با آنان زناشویی کرد را گردآوری کرده است و نشان میدهد که حتی قرآن نیز اعتراف میکند که محمد از روی هوس زن میگرفت.
  • آیا محمد دیوانه نیست؟، این نوشتار به بررسی آیاتی از قرآن اشاره دارد که سعی میکند به خود محمد و دیگران بقبولاند که او دیوانه نیست. محمد زمانی که وحی میگرفت چه ویژگیهای از خود نشان میداد؟‌ چرا محمد محکوم به دیوانه بودن میشد؟‌ این نوشتار سعی میکند نشان دهد که محمد دارای انحرافات و مشکلات روانی جدی بود و خود قرآن شاهد بر این مدعاست.
  • کودک آزاری در اسلام، اگر قبول کنیم که کودک آزاری زشت و ناپسند است، از آنجا که محمد در تاریخ یک کودک آزار بوده است میتوانیم نتیجه بگیریم که او یک پیامبر نیست. رفتار یک پیامبر همانطور که مسلمانان نیز میگویند باید بدون خطا و گناه باشد، و الا چرا باید ما از او پیروی کنیم شاید با پیروی از او ما نیز دچار خطا شویم. کودک آزار بودن محمد اثبات میکند که پیروی از محمد میتواند نتایج غیر اخلاقی و زیانبار فراوانی داشته باشد از جمله آزار دیدن جنسی کودکان، کودکانی که اگر کسی را برای مراقبت نداشته باشند ممکن است با تایید شرع اسلام به دام کودک آزاری چون خود محمد بیافتند.