زندیق

آنچه نمیخواهند شما بدانید

هشدار! تارنمای زندیق توسط منتقدان جدی اسلام و برای منتقدان جدی اسلام و با ادبیاتی ویژه نوشته میشود. مطالب زندیق ممکن است از نظر برخی کفر آمیز و توهین آمیز باشند. برای نمونه «آیا می‌دانید ۱۴ تازی با پنج‌دروغ و تازینامه به ما تازش کرده اند؟» همچنین خواندن و نشر مطالب زندیق در برخی کشورها ممکن است غیر قانونی و خطرناک باشد اگر مایل به روبرو شدن با چنین مطالبی نیستید، به مهر از ویژه مومنین دیدن کنید.

 قوانین استفاده – امنیت – بخشهای ویژه – سیاهه

پرسشها

سفسطه‌ها

اسلام

توحش

الله

پیامبری

امامت

علی

چیستی

زنان

قرآن

کتابها