زندیق

 به نسخه آزمایشی زندیق خوش آمدید. به زودی شاهد دگرگونیهایی در سایت خواهید بود.

هشدار

تارنمای زندیق توسط منتقدان جدی اسلام و برای منتقدان جدی اسلام و با ادبیاتی ویژه نوشته میشود. مطالب زندیق ممکن است از نظر برخی کفر آمیز و توهین آمیز باشند همچنین خواندن و نشر مطالب زندیق در برخی کشورها ممکن است غیر قانونی و خطرناک باشد اگر مایل به روبرو شدن با چنین مطالبی نیستید، به مهر از ویژه مومنین دیدن کنید.