زرتشت

زرتشت نام پیامبری ایرانیست

اگر پیامبری را ادعای سخن گفتن یک شخص با خدا و این بدانیم که خدا شخصی را انتخاب کرده است تا بواسطه او با بشر سخن بگوید، و اگر زرتشت یک شخصیت حقیقی و تاریخی بوده باشد یعنی از زمانی تا زمانی روی زمین راه رفته باشد آنگاه زرتشت نخستین پیامبر است و او پیامبری را آفرید. او نخستین کسی بود که ادعا کرد با خدا (اهورا مزدا) سخنانی رد و بدل کرده است.

نیچه که در نگاه بسیاری بزرگترین فیلسوف قرن ۱۹ ام و جمله شناخته شده «خدا مرده است» از او به یادگار مانده است نام یکی از کتابهای خود را «چنین گفت زرتشت» گذاشته است. در ابتدای این کتاب زرتشت از کوه پایین میاید،‌ با مردی که از خدا یاد میکرد روبرو میشود،‌ نگاهی اندوهبار به آن مرد انداخته و با خود میگوید «بیچاره هنوز خبر مرگ خدا را نشنیده است». بد نیست بدانید زرتشت نیز برای نیایش به کوه میرفت، و ادعای او این بود که در آنجا به پیامبری برگزیده شده است و این نشان دهنده این است که ممکن است که محمد داستان «بعثت»‌ خود را از همین داستان زرتشت کپی کرده باشد زیرا او نیز به کوه میرفت، در کوه فرشته ای به او گفت بخوان، سپس او از کوه پایین آمد و نخستین بار اینرا به همسرش خدیجه گفت. میدانیم محمد زیاد داستان نمیساخت و به مقدار بسیاری از خرافات و اساطیر دیگر اقوام و ملل را به نام خود یا دیگران نقل کرده است.

باری نیچه که معتقد بود خدا مرده است، و از بزرگترین منتقدان مسیحیت و تفکر خدامور در طول تاریخ است، و مسیحیت را دینی ضد زندگی میخواند و به پیامبری هم نمیتواند باور داشته باشد، شاید از روی احترام و شایستگی تصمیم میگیرد زرتشت  دیگری خلق کند. او  دیگر آن زرتشت قدیمی که بشر میشناخت نیست، بلکه نیچه است که زبان زرتشت میگوید. همانگونه که محمد الله را ساخت نیچه نیز زرتشتی ساخت. زرتشتی که نیچه خلق کرده است اینبار نیز یک آموزگار است، اما آموزگاری برتر و والاتر زیرا او دیگر بشر را به پیروی و بندگی خدایی که وجود ندارد دعوت نمی‌کند بلکه بشر را به بشر بودن و بشر ماندن فرا میخواند.

  • مناظره بین هوشمند و آرش بیخدا بر سر زرتشت،‌ گروهی باستانگرا باور دارند بهتر است ایرانیان بجای اینکه به عقل بیایند و در تفکر و اندیشه بیشتر از خرد و دانش سود برند و بتوانند مانند بسیاری از مردم دیگر در امروز زندگی کنند به عصر سنگ و کلوخ بازگشته و زرتشتی شوند. از بدترین دین دنیا رها شوند و به دین اجداد خود بازگردند یا از چاه در آمده و به چاله بیافتند. این درحالیست که زرتشت آنگونه که زرتشتیان او را میشناسند یک پیامبر است. این نوشتار به نقد بررسی این دست باورها میپردازد.