کتابخانه


تلاش کتابخانه زندیق این است که:

  • با در دسترس قرار دادن مهمترین منابع و مراجع در زمینه های «تاریخ، حدیث، حدیث-شیعه، فلسفه» و مکانی برای دسترسی به منابعی که در بخشهای دیگر زندیق و در نوشتارها به آنها استناد شده است برای تحقیق علاقه مندان باشد.

ترتیب زمانی


۱۰۰ تای نخست دوم سوم چهارم


۱۰۰ تای نخست۱۰۰ تای دوم


۱۰۰ تای سوم


۱۰۰ تای چهارم


سیاست‌ها

انتشار یک کتاب در زندیق به معنی تایید مطالب آن کتاب توسط زندیق نیست. خواهش زندیق از شما این است که برای حمایت از حقوق ناشر و نویسنده در صورتی که دسترسی به هریک از کتابها در مکان شما آزاد است آنرا بجای دانلود خریداری کنید. زندیق تنها جمع‌آوری کننده و پیوند‌ دهنده به کتابهایی است که از پیش روی اینترنت منتشر شده اند. شما نیز میتوانید کتابی برای زندیق بفرستید.. بیشتر در این زمینه
بالا