پنج دروغ

پنج  دروغ شیعی – در سنت تشیع کسی که به یکتاپرست باشد، به زندگی پس از مرگ باور داشته باشد، و پیامبری محمد را پذیرفته باشد یک مسلمان است،‌و در صورتی که رهبری دینی ۱۲ تن از تازیان را پذیرفته باشد شیعه است. این پنج بنیان را بنیاد دین و یا اصول دین می‌خوانند.

در بخش پنج دروغ مطالبی برای رد هریک از این مفاهیم آورده میشود.

  1. یکتایی – توحید، وجود و یگانی خدا
  2. داد – عدل، عادلانه بودن الله و تعالیم اسلام – تنها ویژه تشّیع
  3. پیامبری – نبوَت، فرستاده شدن پیام از جانب خدا به انسان به واسطه یک انسان
  4. پیشوایی – امامت، تداوم امتیازات الهی محمد پس از مرگ وی توسط ۱۲تن تازی – تنها ویژه تشّیع
  5. زندگی پس از مرگ – معاد، زندگی پس از مرگ

همانطور که گفته شد از پنج بنیان بالا یکتایی، پیامبری و زندگی پس از مرگ بنیانهای اسلام هستند و تشیع دو بنیان دیگر یعنی رهبری دینی و داد را نیز باور دارد. شیعیان تنها ۱۰٪ تا ۲۰٪ مسلمانان جهان را تشکیل میدهند. شایان یاوآوریست تنها دینی غیر از اسلام که تمام بنیانهای بالا را بعنوان باور دینی پذیرفته است آیین بهاییت است و به همین دلیل بیهاییت نیز همچون اسلامی دینی بی‌بنیان است. یهودیان و مسیحیان و زرتشتیان تا حدود زیادی با بنیانهای یکم، سوم و پنجم باور دارند.

آغاز کنید:

1 نظر برای “پنج دروغ

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.