سرگیی اناتلیویچ ترپ

سرگیی پیامبری جدید و روسی است. همانطور که در تصویر میبینید این دوستمون با اینکه همانند دیگر انسانهای مقدس لباسهای گشاد و آویزان میپوشد همچنان تا حدودی خوشتیپ است. او در sergey-anatolyevitch-toropسال ۱۹۶۱ در روسیه به دنیا آمد. هواداران سرگیی او را مسیح، خدا یا چیزی شبیه پیامبر میدانند اما او را آموزگار میخوانند.

باورمندان به دین او را  ویساریون (Vissarion)‌ خوانند و هرسال تعداد بسیاری از این افراد جهت ملاغات با او و عبادت به بخشهایی بسیار سرسبز از سیبری در روسیه میروند. او از دل کوه پایین می‌آید و پیامبر گونه پشت میکروفون سخنانی را به زبان روسی با آنها رد و بدل میکند. جمعیت باورمندان او حدد ۵۰۰۰ نفر است و بیش از ۲۰۰۰ نفر آنان زندگی ساده ای در دل طبیعت در کنار پیامبر جدیدشان پیش گرفته اند.

در سال ۲۰۱۲ وایس (Vice)‌ با فرستادن یک خبرنگار به سیبری مدتی را با مومنین به او سپری میکند. او شاید نخستین پیامبری باشد که در مقابل دوربین ظاهر میشود. فیلم را میتوانید در زیر ببینید.