سفسطه ها

 


از آشنا ترین بخشهای زندیق که به بررسی باورهای رایج اما اشتباه می‌پردازد.

از زندیق:

 • سفسطه چیست؟، چرا این نام برای این بخش انتخاب شده است و معنای سفسطه و سوفسطایی چیست؟ تفاوت سفسطه با مغلطه چیست؟
 • پرسشهای رایج، پاسخ زندیق به پرسشهایی که شاید شما نیز داشته باشید
 • مغلطه های منطقی، بخش مغالطات منطقی زندیق معرفی الگوهای مغلطه آمیز استدلال برای کمک به بهتر و درست تر فکر کردن
 • نقد خود از سفسطه یا سخن و باور غلط دینی را برای انتشار در زندیق بفرستید.


سفسطه ها

 • سنگسار در اسلام - اخیراً دسته ای از اسلامگرایان ادعا می‌کنند که مجازات سنگسار به دلیل اینکه در قرآن از آن یاد نشده در اسلام وجود ندارد و از این طریق می‌خواهند چهره انسان ستیز و ضد بشر اسلام را بزک کنند، این نوشتار به بررسی این ادعا میپردازد و نشان میدهد که این دسته از اسلامگرایان اشتباه می‌کنند.
 • آیا جهاد امری دفاعی است؟ - جهاد یعنی چه؟ آیا مسلمانان دعوت به جهاد میشوند؟ آیا جهاد تنها امری دفاعی است؟ در چه زمانی مسلمانان باید دست به جهاد ابتدائی بزنند؟ جهاد باید تا کجا ادامه پیدا کند؟ در صورت پیروز شدن مسلمانان در جهاد چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آیا بین جهاد ابتدایی و آیات صلح آمیز قرآن ناسازگاری وجود دارد؟ آیا در قبول دین اسلام اجباری وجود دارد؟ در پاسخ به تاریخ پر از کشت و کشتار و غارت اسلام و رویدادهای تروریستی و تلخی که بطور روزمره و با شعار الله و اکبر جهاد در نقاط مختلف دنیا رخ میدهند مسلمانان هیچ دفاعی ندارند جز اینکه جهاد امری دفاعی است و رفتار اسلامگرایان ربطی به جهاد ندارد. آیا این واقعیت دارد؟‌ این نوشتار به بررسی دعوت اسلام از مسلمانان به جهاد، جهاد ابتدایی، و اختیار یا جبر در پذیرش اسلام می‌پردازد.
 • من احادیث را قبول ندارم! - آیا اسلام بدون احادیث معنایی دارد؟ آیا بدون احادیث نبوت و معاد اصول قابل باوری هستند؟ آیا قرآن همه چیز را داراست؟ قرآن در اینباره چه میگوید؟
 • خدا را باید احساس کرد - آیا خدا را میتوان احساس کرد؟‌ کسانی که میگویند خدا را احساس میکنند واقعا چه میگویند؟‌ احساس کردن یعنی چه و چگونه است؟
 • سفسطه های رایج پیرامون تاریخ - برخی پس از آگاهی از تاریخ بسیار زشت اسلام برای دفاع از بیضه اسلام سخنان بسیار عجیبی در مورد تاریخ میگویند. برخی میگویند ما تاریخ را قبول نداریم چون ما آنجا نبوده ایم. دیگران میگویند احادیث و تواریخ مورد استفاده زندیق مورد تایید ما نیست، پاسخ و نقد تمام این سخنان را در این نوشتار بیابیند.
 • اگر قرآن اشکال دارد، پس چرا خود اعراب این را نمی فهمند؟ - اگر قرآن دارای اشکالی است چرا اعراب خودشان این را نمیفهمند؟ آیا همه اعراب اسلام را قبول دارند؟ آیا میان اعراب و اسلام رابطه ای متفاوت از ما و اسلام است؟‌ ریشه های عربی اسلام چیست؟
 • معجزات علمی قرآن! - آیا در قرآن پیشبینیهای علمی وجود دارند؟ آیا میتوان از طریق پیشبینیهای علمی در یک کتاب آنرا به خدا نسبت داد؟
 • آیا محمد از روی هوس ازدواج میکرده است؟ - سیاهه ای از زنان بیشمار محمد و شرح حال مختصری از آنها. آیا واقعا محمد از روی ترحم ازدواج میکرده است؟ آیا زنان محمد همه بیوه و بزرگسال بودند؟ این نوشتار با معرفی منابع متنوع سعی در بررسی روابط محمد با زنانش دارد.
 • شما حق ندارید به عقاید مردم توهین کنید! - چرا به مقدسات مردم توهین میکنید؟‌ مقدسات چه هستند؟‌ اهانت چیست؟ آیا باید به مقدسات توهین کرد؟ چرا مسلمانان نگران اهانت شدن به باورهایشان هستند؟ آیا اسلام و مسلمانان به دیگران احترام میگذارند؟ آیا محمد به ادیان دیگر احترام میگذاشت؟ اهانت پاپ به اسلام، در چه صورتی دیگران به مسلمانان احترام خواهند گذاشت؟
 • امی بودن محمد - آیا امی بودن یعنی بیسواد بودن؟‌ آیا محمد بیسواد بود؟‌ آیا امی بودن محمد نشان میدهد قرآن یک معجزه است؟‌ آیا بیسوادی محمد
 • آیا اسلام برای ایران علم آورد؟ - آیا اسلام برای ایران علم آورد؟‌ آیا با ظهور اسلام علم در منطقه و دنیا پیشرفت کرد؟‌ علم در جوامع شهر نشین و نسبتا متمدن چگونه پیشرفت میکند؟ دوره شکوفایی و پیشرفت علمی در میان مسلمانان. دوره انحطاط و پسرفت علمی در میان مسلمانان، آیا اسلام علت پدید آمدن این پیشرفتها بوده است؟ آیا اسلام توصیه به آموختن علم میکند؟ آیا پیش از اسلام در ایران آموختن دانش ممکن نبود؟ چرا اسلام نمیتواند علت پدید آمدن این پیشرفتها باشد رابطه میان دین و پیشرفت علم چیست؟ جهانشمول بودن رابطه علیت. دیدگاه های ضد اسلامی دانشمندان و فلاسفه برجسته. دوره انگیزاسیون اسلامی و تکفیر دانش اندوزی و فلسفیدن. آزار و قتل اندیشمندان توسط فقها و مسلمانان بنیادگرا. برخی میگویند اسلام برای ایران و دنیا علم هدیه آورده است و موجب تمدن سازی در خاور میانه گشته است. این نوشتار نشان میدهد که اسلام نه تنها هیچ نقش مثبتی در این زمینه نداشته است بلکه همواره مانع و مخالف پیشرفتهای علمی بوده است. این نوشتار به بررسی علل آنچه دوره طلایی تاریخ اسلام خوانده میشود پرداخته و نشان میدهد اسلام نمیتواند علتی منطقی برای آن بوده باشد. این نوشته همچنین به شرح گوشه ای از تاریخ دراز آزار و قتل اندیشمندان توسط فقها و اسلامگرایان در طول تاریخ می‌پردازد.
 • قرآن تحریف نمیشود! - معمولا اسلامگرایان بسیار روی این نکته تاکید داند که قرآن تحریف نشده است و هرگز تحریف نخواهد شد، آیا واقعا اینچنین است؟ آیا تمام قرآنهایی که در دنیا وجود دارند یکسان هستند؟ آیا قرآنی که در دست ما است همان قرآنی است که در قرون اولیه اسلام وجود داشت؟ پاسخ واقعی به این پرسش را در اینجا بیابید.
 • وجود نداشتن آخرت و خدا غیر عادلانه است! - آیا وجود نداشتن آخرت و خدا غیر عادلانه است؟‌ آیا تضمینی برای عادلانه بودن در هستی وجود دارد؟‌
 • معجزات مربوط به شفا یافتن بیماران - آیا شما شفا یافتن مریضان توسط دعا و معجزه را انکار میکنید؟ اگر خدایی وجود ندارند پس چگونه بسیاری بیماران شفا پیدا میکنند؟‌ آیا واقعا کسی با معجزه شفا پیدا میکند؟ آیا امام رضا شفا میدهد؟ آیا نمونه هایی که شما شاید از شفا دیده باشید واقعیت دارند؟
 • آقا اینها شرایط داره، شان نزول داره! - آیا شرایط داشتن یک قانون وحشیانه از وحشیانه بودن آن قانون میکاهد؟‌ آیا شرایط داشتن یک مجازات غیر انسانی و غیر عادلانه آنرا انسانی و عادلانه میکند؟
 • عقل بشر ناقص است، علم ناقص است! - آیا عقل بشر ناقص است و بشر نیاز به راهنمایی خدا دارد؟ جایگاه علم در دیدگاه خردگرایانه چیست؟ دشمنی دیرینه اسلامگرایی با علم و دست آوردهای بشری از کجاست؟ دشمنی تاریخی علم و دین و دیدگاه غزالی و ابن رشد. آیا پویایی و تکامل علم به معنی بی‌ارزش بودن آنهاست؟ آیا قوانین دینی و تفکرات دینی قابت هستند؟ اسلامگرایان بجای علم چه چیز را به شما پیشنهاد میکنند؟ تفاوت میان علم و دین چیست؟
 • اگر آخرتی وجود داشته باشد شما ضرر میکنید و ما سود(شرط پاسکال) - آیا اگر آخرتی وجود داشته باشد بیخدایان ضرر خواهند کرد؟ آیا نادیده گرفتن زندگی واقعی و اهمیت دادن به زندگی تخیلی پس از مرگ عقلایی است؟ آیا دلیلی وجود دارد که خدا منکر خود را تنبیه کند؟‌ آیا از خدای عادل انتظار میرود از بشر انتظار داشته باشد علی رغم پنهان بودن او به او باور داشته باشد؟
 • آخوندها اسلام را خراب کرده اند! - آیا آخوندها اسلام را خراب کرده اند یا اسلام آخوندها را خراب کرده است؟ آیا اسلامگرایان میتوانند مسئولیت فجایع ناشی از اجرای اسلام یا اسلامی شدن چیزی را نپذیرند؟
 • قرآن را باید متخصص قرآن بررسی کند! - آیا غیر متخصصان حق تلاش برای فهم اسلام را ندارند؟‌ آیا آنچه ملایان تخصص و علم میخوانند و خود را عالم و دانشمند آن میخوانند واقعا علم و دانش است؟‌ خود قرآن در این باره چه میگوید؟‌ آیا قرآن برای مردم عادی آمده است یا ملایان و متخصصان قرآن؟ آیا رابطه ملایان با اسلام شبیه رابطه دکتر با پزشکی است؟
 • معجزات الله - آیا الله دارای معجزاتی است؟‌ آیا نمایان شدن طرح های شبیه طرح های اسلامی روی بدن حیوانات و گیاهان اثبات وجود خداست؟‌ آیا نقش هایی که شبیه الله یا مقدسات دینی هستند اثبات حقانیت اسلام هستند؟
 • اسلام دین کاملی است - آیا اسلام دین کاملی است؟‌ کامل بودن اسلام یعنی چه؟‌ آیا کامل بودن اسلام چیز خوبی است یا خود معزلی برای بشریت است؟
 • خدا وجود ندارد چون دیده نمیشود! - آیا ما میگوییم خدایی وجود ندارد چون دیده نمیشود؟‌ آیا قابل مشاهده نبودن خدا دلیل خوبی برای باور نکردن خداست؟‌ آیا چیزهایی وجود دارند که دیده نمیشوند؟ آیا خدا شبیه انرژی و نیرو و برق و امواج رادیوییست؟
 • قوانین قرآن برای آن دوران بوده است! - آیا قوانین وحشیانه و غیر انسانی و رفتار زشتی که قرآن اسلامگرایان را بدان دعوت میکند برای زمان محمد بوده است؟‌ آیا این رفتار زشت در زمان محمد رفتاری زشت نبوده است؟ آیا خود قرآن میگوید که دستوراتش برای زمان محمد است؟
 • شما باید ببینید کافر یعنی چه! - معنای کافر در قرآن چیست؟ آیا مسیحیان و یهودیان در قرآن کافر خوانده شده اند؟ آیا کسی که به خدای اسلام و یا پیامبر اسلام باور نداشته باشد از نظر قرآن کافر است؟ آیا کافر یعنی آدم بد؟ آیا اهل تسنن از نظر شیعه مسلمانند؟
 • قرآن اشکالی ندارد! - آیا قرآن عاری از خطاست؟‌ آیا بیخطا بودن یک کتاب برای اثبات الهی بودن آن کافیست؟ آیا کسی در قرآن خطایی پیدا کرده است؟
 • آیا شما بیشتر از همه مسلمانان میفهمید؟ - آیا شما ادعا میکنید از همه خداباوران بیشتر میفهمید؟‌ آیا همه مسلمانان خطا میکنند و شما درست میگویید؟‌ آیا میشود اینهمه مسلمان باورهای غلطی داشته باشند؟‌ آیا شما میگویید همه خداباوران احمقند؟ چطور میشود همه اشتباه کنند و فقط شما درست بگویید؟
 • برده داری در اسلام - آیا اسلام برده داری را مجاز میداند؟‌ چگونه شخصی در اسلام برده میشود؟ حقوق برده و ارباب کدام است؟ آیا امضایی بودن برده داری بجای تاسیسی بودن آن از گناه اسلام در این مورد میکاهد؟ آیا اسلام با آزاد کردن برده به بهانه های مختلف با برده داری مبارزه کرد؟ آیا اسلام بطور تدریجی برده داری را برانداخت؟ آیا پیامبر اسلام و پیامبران شیعه برده داشتند؟ آیا اسلام مسلمانان را به برخورد خوب با برده ها تشویق میکند؟ نقش برده داری در گسترش اسلام چه بود؟ برده داری از سنت های بسیار زشت تاریخ بشریت است که بدست انسانگرایان و خیر خواهان بشر سر انجام برانداخته شد و الغای آن از بندهای اساسی اطلاعیه جهانشمول حقوق بشر شد. پیامبر اسلام از طرفی دیگر با رسمیت بخشیدن به برده داری به این سنت زشت و ضد بشر حیاتی تازه بخشید. در این نوشتار بسیار جالب می‌خوانید که چگونه از همین طریق میتوان نبوت او را زیر سوال برد.
 • آیا دین ضامن اخلاق در جامعه است؟ - آیا دین ضامن اخلاق در جامعه است؟‌ آیا اسلام باعث میشود مسلمانان اخلاقمدارتر باشند؟ آیا بدون دین اخلاق از بین میرود؟ آیا اسلامگرایان اخلاقمدار تر از دیگرانند؟ آیا اسلام خود موجب جرم و جنایت نمیشود؟
 • آیا ترحم محمد بر مردم مکه نشان از آدمکش نبودن وی دارد؟ - آیا محمد اهل مکه را بخشیده است؟ آدمکش هم هم میتواند گاهی مهربان باشد. زیر پا گذاشتن عهدنامه صلح حدیبیه و لشرگرکشی او به مکه. اندکی در مورد ابو سفیان.
 • چطور اسرائیل حقوق بشر را رعایت نمیکند و ما باید بکنیم؟ - آیا ما حق داریم دست به خطایی بزنیم چون دیگرانی نیز دست به آن خطا زده اند؟ آیا میان جنایات تخیلی یا واقعی یک کشور علیه مردم یک کشور دیگر و جنایات اسلامگرایان علیه مردم کشور خودشان تفاوتهایی وجود دارد؟ آیا این پاسخ قانع کننده ای برای توضیح جنایات اسلامگرایان است؟

بالا

2 نظر برای “سفسطه ها

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.