ژوزف اسمیت

نام پیامبری است که در ابتدای قرن ۱۹ ام در سال ۱۸۰۵ در ورمانت ایالات متحده امریکا بدنیا آمد.joseph-smith

پیروان او را مورمون (Mormon) خوانند. دین او بیش از ۹ میلیون نفر در کشورهای قاره امریکا از جمله امریکا، مکزیک برزیل، شیلی، پرو و آرژانتین دارد ولی بیشتر آنها در ایالت یوتا و شهر سالت لیک سیتی زندگی میکنند.

حوزه علمی این دین کلیسای عیسی مسیح قدیسان اخرالزمان نام دارد. نام کتابی که ژوزف مدعی بود به او از طرف خدا وحی شده است کتاب مورمون است.

از شباهتهای ژوزف اسمیت و محمد پیامبر اسلام این است که دین هردوی آنها مبتنی بر چند همسریست. در هردو دین یک مردم میتواند با بیش از یک زن ازدواج کند و مورمن ها به همین دلیل مورد انتقاد قرار میگیرند. از آنجا که پیامبر اسلام نیز دوست داشت زنان را چندتا چندتا به ازدواج خود در آورد هیچ بعید نیست این دو پیامبر در آخرت در بهشت یا دوزخ یکدیگر را ببینند و با یک دیگر رفیق شده و زنان بسیاری را  یک به یک یا یک به چند و چند به چند نکاح کنند.

ژوزف اسمیت ادعا کرد در ۲۲ سپتامبر ۱۸۲۳ که برای دعا و تقاضای بخشش از گناهانش به نیایش مشغول بود فرشته ای «مورونی» نام بر او هویدا شد و جای دفن کتابی با نام «صفحه‌های طلا» پیدا کرد. او میگفت این کتاب یک کتاب الهی است که سنت مسیحی-یهودی را برای مردمان بومی و باستانی کشور امریکا فرستاده است. او در سال ۱۸۳۰ ابتدا خود را مترجم آن کتاب الهی به انگیسی خواند و سال بعد خود را پیامبر خدا اعلام کرد. مورمونها را باور بر این است که این صفحه‌های طلایی که خداوند از طریق وحی محل دفنشان را به ژوزف نشان داد هریک بین ۱۴ تا ۲۷ کیلوگرم وزن داشته اند. طبیعتا منکران پیامبری وی ممکن بود از او بپرسند این طلاهای الهی کجایند؟‌ راه حل ژوزف برای پیچاندن آنان این بود که پیش از دریافت طلاها فرشته الهی از او تعهد گرفته است که هرگز آنان را به افراد غیر مجاز نشان ندهد. پیامبر اسلام نیز بارها از این ترفندها برای تفره رفتن از معجزه آوردن استفاده کرده بود.

از آنجا که دین دیگران همیشه مسخره به نظر میرسد، ممکن است باورهای مورمن ها حتی برای مسلمانان که خود باورهای بسیار ابلهانه ای دارند، ابلهانه به نظر برسد اما مشکل اینجاست که آدمهای مذهبی از کودکی تربیت میشوند تا به باورهای ابلهانه دین خود حتی شک نیز نکنند، لذا آنان گاهی قادرند با عقل و خرد مشکلات ادیان دیگر را ببینند، اما خداوند دکمه ای در آنها فرو کرده که با فشار دادن آن مغز کاملا تعطیل میشود و وقتی به دین خود نگاه میکنند دیگر آن خرافات را نمیبینند.

درسی که مسلمانان باید از این پیامبر و دین بگیرند این است که آری کاملا ممکن است که شخصی ادعای پیامبری کند و ابلهانه ترین افکار و باورها را به مردم بقبولاند و میلیونها نفر و حتی میلیاردها نفر را نیز پیرو خود کند. و اگر شما نیز از پدر و مادر مورمن بجای پدر و مادر مسلمان بدنیا می‌آمدید احتمالا الان بجای مسلمان مورمن بودید. اینجاست که باید دریافت دین به جغرافیایی که شما در آن بدنیا آمده اید یا زندگی میکنید ربط دارد و اینکه دین یک انسان چه است پدیده ایست تقریبا شانسی زیرا به محل زیست و رشد او بستگی دارد.