لوط

لوط از پیامبران و اسطوره های یهودیان است. واژه لوط در ارتباط با عمل لواط یعنی آمیزش جنسی مرد با مرد. در قرآن و تورات از این قوم بعنوان گنهکارانی یاد شده است که همجنسگرا (همجنسگرایی چیست) بوده اند و خدا آنها را با فرستادن سنگ از آسمان نابود میکند.

این است که همجنسگرایی در اسلام و در تمام دینهایی که درک غلطی از جنسیت و میل جنسی دارند یک عمل شنیع و جرم محسوب میشود. خدا در واقع توسط این اسطوره همجنسگرایان را سنگسار میکند، و این یکی از مجازات های همجنسگرایی یا به قول آنها لواط در شرع اسلام است. دیگر مجازاتها طبق شرع برای همجنسگرایان پرت کردن از جایی بلند، سوزاندن یا اعدام کردن معمولی توسط سر بریدن یا به دار کشیدن است.

  • داستان لواط قوم لوط و همخوابگی لوط با دخترانش، مطالعه تطبیقی نکوییست پیرامون لوط در قرآن و تورات. این داستان به قدری چندش آور است که نمیتوان فهمید واقعا خدا چه درسی را میخواست برای انسان با این داستان تعریف کند که قبلا تعریف نکرده بود.
  • قوم لوط در قرآن،‌ به بررسی اسطوره ای بودن و خطاکردن قرآن در این زمینه میپردازد. قرآن میگوید شهری که قوم لوط در آن شکنجه و نابود شدند را برای نمونه نگه داشته است،‌ این شهر کجاست؟‌ این موقعیت خوبی است برای یافتن آن شهر،‌ و اگر آن شهر پیدا نمیشود چگونه میتوان قرآن را صحیح دانست؟