محمد و دشمنانش

محمد با مخالفان خود بسیار غیر منصفانه، غیر انسانی و زشت برخورد میکرده است. این بخش از زندیق اسنادی را ارائه میدهد که چهره ای دژخو اما واقعا تاریخی از محمد را نشان میدهند که برای آنانی که محمد را تنها از نزدیکان و منابر و شیرین سخنی ها آموخته اند بسیار شگفت انگیز و نو است. بخش نخست رفتار محمد با دشمنانش در بعد فردی را نشان میدهد که سرشار از ترور و خشونت است. بخش دوم نشان دهنده رفتار محمد با خرده اجتماعات و قبایلی است که پیامبری او را به دلیل کارهایش یا سخنانش نپذیرفته بودند و دین محمد را منطقی، یا مقبول نیافته بودند. تاریخ اسلام نشان میدهد که محمد یک تروریست و یک نسل کش بود.

در صورتی که خود یک انسان درنده خو و جانی نباشد چگونه میتواند چنین رفتارهایی را بپذیرد؟‌ زندگی و رفتار محمد نه تنها شبیه یک فردی که شایسته پیروی باشد نیست بلکه نامش را باید در کنار هیتلر، استالین و دیگر آدمکشان بزرگ تاریخ قرار داد.

  • محمد و ترور دشمنان شخصی اش،‌ سیاهه ای از زنان و مردانی که محمد شخصا دستور قتل آنها را صادر میکند. بسیاری از آنها بطور پنهانی، با شکنجه و به سختی کشته میشوند. هدف محمد از این قتلها ساکت کردن مخالفان خود، پیروزی بر دشمنان خود و درمان کینه های عمیق خود نسبت به منتقدین بوده است. در مورد هریک از افراد سابقه زندگی آنها،‌ نحوه برخورد محمد و آدمکشانش با آنها و شیوه قتل با جزییات از مهمترین منابع تاریخی آورده شده است. این نوشتارها اثبات میکنند محمد برای رسیدن به اهدافش از شکنجه و ترور ابایی نداشت. در میان این قتل ها واقعیتهای بسیار مهم و جالبی در مورد شخصیت خود محمد و خونخواری او به چشم میخورد.
  • محمد و یهودیان، یکی از اهداف محمد این بود که در عربستان غیر مسلمانی باقی نماند. او برای رسیدن به این هدف دست به نسل کشی زد،‌ یعنی با علم و اراده ای مستقیم تلاش کرد گروهی از مردم را که به او ایمان نیاوردند یا بکشد، یا مجبور به ترک منطقه کند. در عربستان امروزی نیز غیر مسلمانان وجود خارجی ندارند یعنی محمد در این هدف خود کاملا موفق بود، این درحالیست که عربستان جایی بود که بسیاری از مردم از ادیان مختلف همچون مسیحی، یهودی و همچنین ادیان محلی برای قرنها در آن زندگی کرده بودند. محمد برای رسیدن به این اهداف دست به جنایات زیادی میزند و با اینکار نام خود را در لیست نسل کشان قرار داد.

1 نظر برای “محمد و دشمنانش

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.