پیامبری – نبوت

پیامبری – نبوّت سومین دروغ از پنج دروغ است.

پیامبر در اسلام شخصیست برگزیده از جانب خدا که برای انسان پیام می‌آورد. اگر خدایی وجود نداشته باشد آنگاه همه پیامبران دروغگویند. روشن است که حتی اگر پیامبری حقیقت داشته باشد این بدان معنی نیست محمد نیز یک پیامبر بوده. محمد در میان ادیان زنده دنیا فقط در میان مسلمانان و بهاییان یک پیامبر است، تمام دیگر مردم دنیا از جمله مسیحیان،‌ یهودیان، هندوها،‌ بودیست ها، ادیان بومی و مردم سکولار و زمینی و بیخدای دنیا در اینکه محمد یک پیامبر راستین نیست کاملا توافق نظر دارند و الا دین خود را رها کرده مسلمان یا بهایی میشدند.

 • نقد مبانی نظری نبوت،‌ اگر فرض کنیم خدایی وجود داشته باشد نیز باز نبوت معقول نیست. هدف این نوشتار نشان دادن نامعقول بودن پیامبری میپردازد و از جمله به بیان و نقد دیدگاه هایی از مسلمانان و منابع اسلامی می اندازد که به غلط پیامبری را در صورت حقیقت داشتن خدا ضروری میدانند.
 • برهان پنهانی الهی، یا ناباوری، اگر واقعا خدایی وجود میداشت و مایل بود نشانه هایی از خود توسط انسانهای دیگر یا چیزی شبیه معجزه را برای بشر نمایان کند آنگاه او چون در تعریف موجود کاملی است این کار را به کاملترین روش انجام میداد بگونه ای که همگان یا دستکم بیشیتر مردم آنرا میپذیرفتند. اما همین که زرتشتیان موسی را و یهودیان مسیح را و مسیحینانمحمد را و مسلمانان بهاء الله را و ژوزف اسمیت را پیامبر نمیدانند، یا به عبارت دیگر اینکه پیامبران در متقاعد کردن و آگاه کردن بیشتر آدمها در زمان خود شکست میخوردند نشان میدهد این پیامها دروغین و پیامبرا حقیقتا از جانب یک خدا نیستند. همین واقعیت پایه های یکی از براهین برای اثبات وجود خداست که در این نوشتار آمده است، اما با پیامبری نیز مرتبط است.

بسیاری از مسلمانان را این باور  است که ۱۲۴،۰۰۰ پیامبر وجود داشته است، اما خود قرآن از تعداد بسیار محدود تری از پیامبران نام برده است. در زیر میتوانید افزون بر مهمترین پیامبران قرآن در مورد دیگر پیامبران از جمله پیامبران معاصر و امروزی دیدن کنید.

پیامبران دانه‌درشت – اولاوالعزم

 • آدم، از اسطوره‌ هایی است که محمد آنان را پیامبر اسلام خوانده است، وجود آدم بعنوان نخستین انسان محل بحث است. علم در مورد اینکه آیا نخستین انسانی وجود داشته است چه میگوید؟
 • نوح، از دیگر اساطیر قرآن، آیا روح واقعا وجود داشت؟
 • ابراهیم، ابراهیم در اسلام، یک پیامبر اسلام، بت شکن و سازنده خانه کعبه خوانده میشود
 • موسی، آخرین پیامبر از نظر یهودیان است
 • مسیح، مسیح از نظر مسیحیان خود خداست، اما از نظر اسلام او تنها یک پیامبر بوده است
 • محمد، پیامبر مسلمانان شخصی که ادعا کرد از فرشته ای به نام جبرییل وحی میگیرد. او موسس دین اسلام است.

دیگر  خرده پیامبران

 • مسیلمه، شخصیست که همزمان با محمد ادعای پیامبری میکند. میزان موفقیت او در مقابل اسلام بسیار درس آموز است.
 • لوط، پیامبر قومی که معروف به لواطکاری بودند و از اسطوره هایی است که ادیان سامی برای تبعیض علیه دگرباشان جنسی از آن استفاده کرده و میکنند
 • بهاء الله، پیامبری ایرانی که دین بهاییت را بنیانگذاری کرد.

پیامبران غیر سامی پیش از اسلام

 • زرتشت، پیامبر زرتشتیان و احتمالا نخستین کسی است که ادعای پیامبری و وحی کرد
 • مانی، پیامبریست ایرانی که بر ادیان پس از خود بسیار تاثیر گذاشت

پیامبران دوران معاصر و زنده

 • ران هابارد، پیامبری امریکایی که دین ساینتولوژی را بنیان نهاد
 • ژورف اسمیت، پیامبری از آمریکا که دین مورمونیسم را بوجود آورد
 • جیم جونز، پیامبری از امریکا که بسیاری از باورمندان خود را متقاعد کرد که باید همگی با یکدیگر خودکشی کنند
 • سرگیی اناتلیویچ ترپ، پیامبری روسی که برای خود در سیبری تشکیلات و اجتماع کوچکی در منطقه ای زیبا دارد

پیامبران را میتوان به دسته های زیر نیز تقسیم کرد:

بیشتر:

1 نظر برای “پیامبری – نبوت

دیدگاه‌ها بسته شده‌اند.