بیخدایی گام به گام

به بخش «بیخدایی، گام به گام» خوش آمدید. در این بخش مطالب تارنمای زندیق در پیرامون بیخدایی بطور سیستماتیک و پایه ای عرضه میشود تا مطالعه در این زمینه برای مخاطبین جدید تارنما آسان شود. این بخش همچنین در پاسخ به درخواستهای فراوانی که از جانب افرادی که خود بیخدا هستند و میخواهند بدانند چگونه میتوانند بیخدایی را گسترش دهند و دیگران را نیز بیخدا کنند بوجود آمده است تا گامهای بایسته در این راه تشریح شوند. حضور شما در این برگ حاکی از کنجکاوی شما و علاقه شما به دانستن دارد، داشتن این دو خصیصه ارزشمند را در شما ستایش میکنیم.

پیش از آغاز کردن این مجموعه گام به گام بد نیست توضیح مختصری در این پیرامون داده شود که اساساً بیخدایی چه هست و چه نیست.

بیخدایی تنها برابر است با «عدم اعتقاد به وجود خدا»، بیخدا کسی است که باور به وجود خدا ندارد. بیخدایی برابر با هیچ نظام اقتصادی یا سیاسی نیست، بیخدایی ارتباط با کمونیسم ندارد یا لیبرالیسم ندارد. بیخدایان نمیگویند انسانها میمون بوده اند (برای اطلاعات بیشتر به نوشتاری با فرنام تکامل چیست؟ مراجعه کنید). بیخدایان معتقد نیستند جهان الکی یا شانسی بوجود آمده است (برای اطلاعات بیشتر به نوشتاری با فرنام برهان نظم مراجعه کنید)، بیخدایان معتقد نیستند هر کاری از نظر اخلاقی درست است (برای اطلاعات بیشتر به نوشتاری با فرنام بیخدایی و اخلاق مراجعه کنید).