محمد و زنان

محمد تا جایی که میتوانست از اسلام برای دسترسی و دست درازی به زنان استفاده کرد.

این بخش از زندیق به رفتار محمد و زنان اختصاص دارد.

  • محمد٬ ماریه٬ حفصه - ماریه قبطیه یکی از کنیزان محمد بود. ماریه را از مصر برای محمد هدیه فرستاده بودند. وقایعی که میان محمد و ماریه اتفاق افتاد باعث نازل شدن سوره تحریم(۶۶) شد٬ که در نتیجه محمد مایه را بر خود حرام کرد و به همین دلیل سوره تحریم میخوانند. « علی دشتی» در کتاب «۲۳ سال» خود … به خواندن محمد٬ ماریه٬ حفصه ادامه دهید
  • محمد و زنان 1 - «حبب الي من دنياكم الطيب و النساء و جعلت قرة عيني في الصلاة‌« عزيزترين هاي دنياي شما نزد من غذاهاي خوشمزه و زنان هستند كه در هنگام نماز نور چشمم هستند  ( روايت شده در النسائي  و الحاكم به روايت از انس و همچنين به گفته صحيح با شرط مسلم )  اطلاعاتي كه از منابع … به خواندن محمد و زنان 1 ادامه دهید
  • دادگاهی محمد رسول الله به اتهام زن ستیزی - دکتر علی سینا پیامبر اسلام را به دادگاه کشانده است و در یک مجموعه هشت جلسه ای او را محکوم به جرایم مختلفی می‌کند، در این جلسه از دادگاه محمد به زن ستیزی محکوم شده است، معتقدان به پیامبری محمد میتوانند از پیامبر خود در این دادگاه عقب افتاده دفاع کنند و بیگناهی او را نشان دهند. زن ستیزی جنایتی است علیه بشریت.
  • محمد، زید و زینب - زینب زن زید ابن حارثه بود. زید را خدیجه در جوانی خرید و به محمد بخشید. محمد نیز او را آزاد کرد و مطابق رسم تازیان او را به فرزندی پذیرفت. فرزند خوانده  در سنن جاهلیت حکم فرزند را داشته و تمام احکام پدر فرزندی چون ارث و حرمت ازدواج با زن وی در مورد … به خواندن محمد، زید و زینب ادامه دهید
  • جویریه - جُوِیریه Italian English در تاریخ اعراب که به دورانپیش از رسیدن اسلام باز میگردد، هرگز جنگهایی به بزرگی و گستردگی جنگهایی که محمدراه انداخت را نمیتوان یافت. جنگهای پیشین در عربستان بیشتر در ارتباط با تفاوت هایقبیله ای بودند و محدود به دزدی و غارت یکدیگر همراه با اندکی جنگ و خونریزیمیشدند. با معرفی اسلام … به خواندن جویریه ادامه دهید