سر بریدن

از منابع اسلام و اسلامگرایی

نمایش یکجا


از نوشتارها

  • سر بریدن در اسلام - آیا به دینی که سر بریدن را مجاز میداند و آنرا توصیه می‌کند اعتقاد خواهید داشت؟ باور نکردنی است اما اسلام اینگونه دینی است. در این نوشتار اسناد و مدارک تاریخی و قرآنی مبنی بر اینکه اسلام دستور سر بریدن را به مسلمانان میدهد، همراه فیلم های متعددی از این عمل ارائه شده است.

از ویدیوها

نمایش یکجا

از صداها

نمایش یکجا

از تصویرها

نمایش یکجا

از کتابها

نمایش یکجا

بالا