نسل‌کشی‌ های محمد

محمد بلافاصله پس از اینکه در مدینه قدرتی به دست می‌یابد و میتواند از دزدان و آدمکشان و نزدیکان و دوستان خود سپاهی را گردآورد به فکر گسترش قدرت خود در منطقه می‌افتد. نخستین قربانیان محمد قبیله هایی یهودی بودند که در آن زمان در مدینه قرنها کنار یکدیگر زندگی کرده بودند. محمد که قصد داشت در عربستان هیچ غیر مسلمانی نماند، چنانکه امروز نیست. وی از آن رو که نمیتوانست پیامبری خود را به یهودیان اثبات کند دست به نسل کشی آنها زد. از این میتوان نتیجه گرفت که محمد انسانی اخلاقمدار و خوب نبوده است و شایسته احترام و الگوبرداری نیست و هرگز نبوده است. محمد را تنها با نادیده گرفتن تمام حقایق در مورد او میتوان بعنوان یک پیامبر قبول داشت.

نسل کشی امروزه یعنی اینکه بخشی از جامعه تصمیم بگیرد تمامی اعضای یک جمعیت بشری، همچون اجتماعاتی که پیرامون دین،‌ نژاد، زبان، فرهنگ و غیره شکل میگیرد را از بین ببرد. نسل کشی در وحشتناکترین حالت خود حذف فیزیکی آدمها را نیز شامل میشود، اما تلاش یک حکومت برای از بین بردن یک دین مثل آیین بهاییت با زیر پا گذاشتن حقوق باورمندان این در ایران نیز به حق نسل کشی گویند.

نسلکشی های محمد که فاجعه بار ترین آنها نسل کشی قوم بنی قریظه است از همان نوع کشتن و سر بریدن و شکنجه بوده است. کسانی که محمد را دوست دارند معمولا از این رفتارها که در تاریخ مانده است بیخبرند. ولی اگر کسی نسل کش بودن محمد را بداند و همچنان به او احترام بگذارد، آنگاه آن شخص احتمالا میتواند با تلاش بیتشر به هیتلر، استالین،‌ پل پت، صدام حسین و ایدی امین هم که نسل کشی میکردند نیز میتواند علاقه های شخصی پیدا کند.

محکوم نکردن نسل کشی و کشتار جمعی پیامبر اسلام تنها در عمل بدان معنی است که نسل کشی و کشتار جمعی در شرایطی جایز و کاری اخلاقی و پسندیده است. آدمهایی که نسل کشی را محکوم نمیکنند،‌ در واقع اعلام میکنند که در صورتی که شرایط محیا شود روزی آنان نیز از نسل کشیهای جدیدتر پشتیبانی خواهند کرد. واقعا چگونه میتوان به پیامبر بودن محمد باور داشت در حالی که او دستور کشتن صدها تن از انسانهای بی دفاع و در بند میداد، اموالشان را بین مسلمانان پخش میکرد و زنانشان را در کنار چهارپاهایشان بعنوان غنیمت بین آدمکشان خود پخش میکرد تا بازهم در آدمکشی های بعدی به او کمک کنند؟

براستی رفتار محمد در مقابل دشمنانش بخصوص یهودیان مدینه بسیار انزجار آور است.محمد با یهودیان دشمنی ویژه‌ای داشت، بخصوص که یهودیان خود پیامبری و خدا را بر خلاف قوم خود محمد و گروهش که پیشتر بت پرست بودند قبول داشتند، اما نمیپذیرفتند که این شخص یعنی محمد یک پیامبر واقعیست. محمد سعی میکرد خود را به پیامبران و اساطیر یهودی مانند آدم، موسی، ابراهیم، نوح و غیره ارتباط دهد اما در نگاه آنان محمد که معجزه نداشت، و شخصی‌‌‌ خونخوار و آدمکش بود که مخالفانش را یکی پس از دیگری نابود میکرد نمیتوانست از جانب خدا باشد. از آنجا که یهودیان خود بیش از دیگران راجع به اساطیر خود میدانستند محمد را به سختی تمسخر و نکوهش میکردند و اینکار آنها در دل محمد کینه ای عمیق بوجود آورده بود، چنانکه همانطور که خواهید دید در انتقام گرفتن از آنها هیچ رحمی از خود نشان نداد. محمد با اینکار خود کینه ورزی نسبت به یهودیان و دیگر ادیان و باورها را در اسلام ابدی کرد.

محمد در این حوادث فجایعی به بار آورد که حادیثه عاشورا در مقابل آن به بازی کودکان می‌ماند. تفاوت این آدمکشیها با عاشورا این است که در آنجا خانواده محمد توسط دیگر مسلمانان کشته میشود و شیعیان با آن مشکل دارند. و الا در طول تاریخ اسلام مسلمانان تا جایی که میتوانستند یکدیگر و دیگران را در جنگ و صلح کشته اند، دقیقا طبق الگویی که پیامبرشان با رفتارش برای آنها بجای گذاشت.

  •  حمله به بنی قینقاع،‌ نخستین قبیله یهودی در مدینه بود که قربانی نسل کشیهای محمد شد. محمد پس از اینکه فرستاده ای برای تهدید این قوم میفرستد و رهبران این قوم از اسلام آوردن سر باز میزنند. محمد شوخی بد یک یهودی با یک زن مسلمان را بهانه قرار میدهد، این قوم را محاصره نظامی میکند، آنها تسلیم محمد میشوند. این قوم به زور از عربستان اخراج میشوند، اموالشان به غارت پیامبر و دوستانش میرود، و سرانجام به سوریه مهاجرت میکنند. همچنین روشن است که محمد قصد کشتن آنها را داشت اما سرانجام عبدالله بن ابی بن سلول از مسلمانانی که محمد بعدها او را منافق خواند و خواهان قتل او شد موفق میشود نظر محمد را تغییر دهد.
  • حمله به بنی نضیر، بنی نضیر از دیگر اقوام یهودی بود که برعکس مسلمانان تجربه ای دست اول از پیامبر اسلام و اسلام در دست داشت چون میتوانست خود محمد را ببیند. آنان نیز همچون دیگران متقاعد نشده بودند که این شخص از جانب خداست.
  • ماجرای بنی غریظه،‌ در تاریخ اسلام از آغاز تا امروز خونریزی و خشونتهای بسیاری رخ داده است، این ماجرا از بیشتر آنها غم انگیز تر و مهم تر است زیرا ابعاد غیر انسانی آن بیشتر از آن چیزیست که از یک پیشوای دینی انتظار میرود. محمد یهودیان بنی غریظه را محاصره میکند، پس از پیروزی آنها را اسیر و زندانی میکند. با نیرنگ حکم قتل برای همه آنها صادر میکند، تک تک مردها و پسرهای بالغ را که جمعشان بین ۶۰۰ تا ۸۰۰ نفر بود گردن میزند. تمام زنان آنها را بعنوان کنیز و برده میان مسلمانان پخش میکند و مسلمانان سپس با تجاوز به آن زنان پیروزیشان را جشن میگیرند.
  • ماجرای بنی قریظه و قتل عام یهودیان به دست حضرت علی از تاریخ طبری، بخشی شایان توجه از ماجرای بنی قریظه این است که از میان آدمکشان و دزدانی که اطراف علی بودند، علی امام اول شیعیان است که حاضر میشود با دست خود تک تک این صدها یهودی را سر ببرد. امام علی در رشته سر بریدن در سطح جهانی و در طول تاریخ از رکورد داران بزرگ است. در طول تاریخ انسانهای ددمنش و آدمکش زیاد بوده اند ولی تاریخ ندیده است کسی چون علی بتواند در چشمان به گفته طبری ۸۰۰ نفر مرد اسیر و درمانده آخرین نگاه را بیاندازد، سپس با شمشیر خود سر آنها را قطع کند. اگر کسی را میشناسید که در طول تاریخ با دست خود این رکورد امام علی را شکسته حتما با ما تماس بگیرید ما که نیافتیم باقی آدمکشان همچون محمد بیشتر دستور قتل صادر میکردند تا خود نقش جلاد را بازی کنند.
  • قتل عام یهودیان.- بخش چهارم مناظره آیت الله منتظری با دکتر علی سینا، مناظره ایست که در آن آیت الله منتظری که معروف به آزاداندیش تر و ملایمتر از همردیفان خود بود با دکتر علی سینا بر سر اینکه آیا این نسل کشی حق یهودیان بود یا نه سخن گفته است. او البته مانند دیگرانی که چیزی از تاریخ میدانند منکر این قضیه نبود اما با اینکه به شرمگاه این مردان نگاه شود و اگر بالغ بودند کشته گردند نیز مخالفتی نداشت.
  • سخنان آیت الله خمینی در مورد یهود بنی قریظه، این سخنرانی از آیت الله خمینی اثبات کننده این است که اسلامگرایان زمانی که بخواهند میتوانند با استناد به پیامبر اسلام و رفتارش از جمله نسل کشیهایش دست به جنایات بزرگ بزنند. خمینی پس از به قدرت رسیدن همچون محمد سخنانش تغییر میکند. پس از این سخنرانی است جو سرکوب بر ایران حاکم میشوند و هزاران تن از پسران و دختران این مرز و بوم قربانی همان اندیشه ای میشوند که گاهی خود نیز بدان باورمند بودند چون نمیدانستند در این دین نسل کشی نیز هست.

همچنین میتوانید کتابهایی را که در این نوشتارها از آن استفاده شده است در بخش کتابخانه و در قسمتهای زیر بیابید: