شعر

از بخشهای ویژه

  • قتل ها و ترورهای محمد، محمد در زمان خود به دلایلی با شاعران بسیار دشمنی ورزید تا جایی که دستور قتل یک مادر و یک پیر مرد را صادر کرد و آنها شبانه توسط دژخیمان محمد به ناجوانمردی تمام کشته شدند، موضوع این بخش قتلهای شخصی پیامبر اسلام است.

دسته های مرتبط

  • طنز، سخن گفتن در مورد اسلام به دلیل مضحک بودن اسلام خود شبیه طنز پردازی است اما این دسته تنها ویژه طنز و شوخی است.
  • کارتون، گاهی یک طرح نقاشی شده برای روشنگری از پاره کردن عکس خدا کاری‌تر است.
  • سخنرانی، برای آنان که وقت یا حوصله خواندن ندارند و یا ترجیح میدهند با شنیدن بیاموزند.

از نوشتارها

  • سعدی و خدایش - بد ون شک سعدی يکی از ستارگان آسما ن سخنوران ايرا ن و از پاک باوران جهان اسلام در قرن هفتم هجری می باشد. اگر چه او به يقين مسلمانی راستين بوده، وسالها در بيشتر بلاد اسلامی به کسب علم شريعت و تجربه پرداخته، ولی بخشی از زند گئ خود را در سرزمين فارس (شيراز) … به خواندن سعدی و خدایش ادامه دهید
  • خدا مرد - پدر سخت دلتنگ تو در این سیاهکده بی رونق، چشم به در، منتظر پیکی دیگرم که بیابید و بگوید تعبیر فاصله بین من و تو را، که آمد قرنها پیش، دستار بسر و گفت پدرت خشمگین است و غضبناک گفتم از برای چه؟ گفت از برای سرکشی ، خود سری، تکبر و غرور تو گفتم … به خواندن خدا مرد ادامه دهید

از ویدیوها

نمایش یکجا

از صداها

نمایش یکجا

از تصویرها

نمایش یکجا

از کتابها

نمایش یکجا

از یاوه نامه

نمایش یکجا

بالا