تازی‌نامه

بخش ویژه تازینامه – قرآن

قرآن کتابیست که اسلامگرایان باور دارند از جانب الله به بشر از روش وحش واژه به واژه دیکته گفته شده است و تا امروز مانده است. قرآن از نظر اسلامگرایان همچنین کتابیست بی‌خطا،‌ و دست نخورده. تلاش این بخش از زندیق معرفی قرآن است،‌ چون بهترین کتابی که تابحال علیه اسلام نوشته شده است خود قرآن است.

 • بدآموزیهای قرآن، به بررسی آیاتی از قرآن زشت و باورنکردنی از قرآن میپردازد که برای انسان هم در بعد فردی هم اجتماعی بسیار مضر و خطرناک است. از جمله مطالب این بخش آیاتی از قٰرآن است که مروج خشونت،‌ دگرستیزی،‌ زن ستیزی،‌ برده داری،‌ قتل،‌ جنگ،‌ به دار آویختن و به صلیب کشیده شدن،‌ دست و پا قطع کردن و غیره است.
 • قرآن به زبان مادری، متن کامل قرآن (تازینامه) به همراه ۱۵ برگردان (ترمجه) به پارسی و دهها ترجمه به زبانهای دیگر. از آنجا که بهترین کتابی که تابحال علیه اسلام نوشته شده است خود قرآن است،‌ تلاش زندیق همواره به تشویق خواندن قرآن همانند خواندن هر کتاب دیگری است. بد نیست کسانی که اهل کتاب خواندن هستند با کتابی که به باور بسیاری خداوند خودش واژه به واژه منتشر کرده را نیز به زبان مادری خود بخوانند. خواندن قرآن به زبان مادری برای بسیاری از مسلمانان خطرناک است چون ممکن است بعد از سالها عباراتی که طوطی‌وار تکرار میکرده‌اند را سرانجام درک کنند و در نتیجه در آنها شک کنند.
 • خطاهای قرآن، بخشی از زندیق که به روشنگری در مورد انواع مختلفی از خطاهای قرآن میپردازد. تلاش این بخش نشان دادن تناقضات منطقی، خطاهای قرآن در توصیف واقعیت‌ها و حتی اشکالات دستور زبانی در قرآن است.
 • معجزات علمی قرآن، از آنجا که آموزه‌های اسلام چندان جزاب نیستند و با زندگی امروزی سازگار نیستند در سالهای گذشته مطالب گسترده‌ای در مورد وجود برخی معجزات علمی در قرآن برای نگه داشتن و جذب آدمهایی که شاید تا حدودی برای علم احترام قائل باشند روی اینترنت پخش شد. این بخش از زندیق رد تمام این نوع ادعاهاست. این بخش همچنین گاهی با مقایسه دید قرآن نسبت به دنیا با دید علم به دنیا به خطاهای فاحش قرآن میپردازد. همچنین با روشن کردن ریشه‌های باستانی دیدگاه های قرآن به فهم زمینی بودن اسلام از آن رو که از ادیان و فرهنگهای قدیمیتری خرافات و دیدگاه های غلطی را به ارث برده است کمک میکند.

دسته های مرتبط

 • اسلام، دسته مربوط به مطالب فلسفی
 • محمد، آیا خدایی دنیا را آفریده است؟‌ آیا آفریدگار و خدایی وجود دارد؟

از نوشتارها

 • بررسی آفرینش جهان هستی درکلام الله - 13 اردیبهشت ماه/2711 آله دال فک سوم ماه می 2003 بر رسی آفرینش جهان هستی درکلام الله، دروغی بزرگتر از جهان هستی باسپاس فراوان ودرودی دگرباره به انجمن شما واندیشه آزاد که دریچه ای بسوی روشنائی گشوده اید ودرود پاکدلانه ام به یکایک شنوندگان ارجمند . امید وارم بیاری هم وهمچنین دیگر هم اندیشان بتوانیم آن گروه … به خواندن بررسی آفرینش جهان هستی درکلام الله ادامه دهید
 • سهم عبدالله بن سعد بن ابی سرح در نوشتن قرآن - آیا نام این شخص را شنیده اید؟ او یکی از شخصیت های بسیار مهم تاریخ اسلام است که مسلمانان سعی کرده اند نامش را پنهان کنند. عبدالله ابن سعد بن ابی سرح از اعراب باهوشی بود که دست پیامبر اسلام را رو کرد و دروغگو بودن او را نشان داد، او از کاتبان وحی محمد بود که مرتد شد و به مکه فرار کرد، حتما این نوشتار را بخوانید.
 • پیشبینی قرآن از حوادث 11 سپتامبر - این نوشتار از مجموعه ردیه هایی است که بر ادعاهای وجود معجزات علمی در قرآن نوشته شده است، توصیه میشود پیش از خواندن این نوشتار مقدمه را در نوشتاری با فرنام «معجزات علمی قرآن» بخوانید. اخیراً این برگه توسط اسلامگرایان با هدف شستشوی مغزی بین مردم پخش شده است، اشکالاتی که در این دروغ میتوان … به خواندن پیشبینی قرآن از حوادث 11 سپتامبر ادامه دهید
 • اگر قرآن اشکال دارد، پس چرا خود اعراب این را نمی فهمند؟ - اگر قرآن دارای اشکالی است چرا اعراب خودشان این را نمیفهمند؟ آیا همه اعراب اسلام را قبول دارند؟ آیا میان اعراب و اسلام رابطه ای متفاوت از ما و اسلام است؟‌ ریشه های عربی اسلام چیست؟
 • پیش بینی سوره روم - نویسنده – آرش بیخدا این نوشتار از مجموعه ردیه هایی است که بر ادعاهای وجود معجزات علمی در قرآن نوشته شده است، توصیه میشود پیش از خواندن این نوشتار مقدمه را در نوشتاری با فرنام «معجزات علمی قرآن» بخوانید. اما موضوع این نوشتار مربوط به ادعایی متفاوت با سایر ادعاهای معجزه است، بیشتر موارد ادعا شده … به خواندن پیش بینی سوره روم ادامه دهید
 • گسترش یافتن کائنات - این نوشتار از مجموعه ردیه هایی است که بر ادعاهای وجود معجزات علمی در قرآن نوشته شده است، توصیه میشود پیش از خواندن این نوشتار مقدمه را در نوشتاری با فرنام «معجزات علمی قرآن» بخوانید. اسلامگرایان ادعا میکنند تازینامه تئوری گسترش کائنات هابل را در آیه زیر پیش بینی کرده است. و این را به … به خواندن گسترش یافتن کائنات ادامه دهید
 • معجزه تخم مرغی شکل بودن زمین - این نوشتار از مجموعه ردیه هایی است که بر ادعاهای وجود معجزات علمی در قرآن نوشته شده است، توصیه میشود پیش از خواندن این نوشتار مقدمه را در نوشتاری با فرنام «معجزات علمی قرآن» بخوانید. مسلمانان ادعا میکنند که قرآن دارای معجزه علمی است، یکی از آن معجزات که بسیار آنرا مطرح میکنند، این است … به خواندن معجزه تخم مرغی شکل بودن زمین ادامه دهید
 • معجزه عدد 19 و ماجرای رشاد خلیفه - این نوشتار از مجموعه ردیه هایی است که بر ادعاهای وجود معجزات علمی در قرآن نوشته شده است، توصیه میشود پیش از خواندن این نوشتار مقدمه را در نوشتاری با فرنام «معجزات علمی قرآن» بخوانید. نوشتار کاملی در مورد این ادعای معجزه دراینجا قرار دارد. اما به نگر من یک توضیح ساده ریاضی که توسط عوام … به خواندن معجزه عدد 19 و ماجرای رشاد خلیفه ادامه دهید
 • معجزه رب المشرقین و المغربین - این نوشتار از مجموعه ردیه هایی است که بر ادعاهای وجود معجزات علمی در قرآن نوشته شده است، توصیه میشود پیش از خواندن این نوشتار مقدمه را در نوشتاری با فرنام «معجزات علمی قرآن» بخوانید. یکی از مسائلی که زیاد از سوی مسلمانان مطرح میشود قضیه رب المشرقین و رب المغربین است. مسلمانان سعی میکنند … به خواندن معجزه رب المشرقین و المغربین ادامه دهید
 • قرآن و پیدایش جهان، قضیه پدید آمدن کائنات از دود - این نوشتار از مجموعه ردیه هایی است که بر ادعاهای وجود معجزات علمی در قرآن نوشته شده است، توصیه میشود پیش از خواندن این نوشتار مقدمه را در نوشتاری با فرنام «معجزات علمی قرآن» بخوانید. *** فناتيک ها و مسلمانان آشنا به دانش امروزی در تلاش کسب وجهه برای اسلام مدعی کشف تيوری پيدايش جهان … به خواندن قرآن و پیدایش جهان، قضیه پدید آمدن کائنات از دود ادامه دهید
 • معجزات علمی قرآن! - آیا در قرآن پیشبینیهای علمی وجود دارند؟ آیا میتوان از طریق پیشبینیهای علمی در یک کتاب آنرا به خدا نسبت داد؟
 • معجزه تنگ شدن نفس در هنگام پرواز - این نوشتار از مجموعه ردیه هایی است که بر ادعاهای وجود معجزات علمی در قرآن نوشته شده است، توصیه میشود پیش از خواندن این نوشتار مقدمه را در نوشتاری با فرنام «معجزات علمی قرآن» بخوانید. یکی از ادعاهای باطل که در مورد معجزات علمی قرآن مطرح میشود، این است که در قرآن به این نکته … به خواندن معجزه تنگ شدن نفس در هنگام پرواز ادامه دهید
 • معجزه یکتا بودن اثر انگشت - این نوشتار از مجموعه ردیه هایی است که بر ادعاهای وجود معجزات علمی در قرآن نوشته شده است، توصیه میشود پیش از خواندن این نوشتار مقدمه را در نوشتاری با فرنام «معجزات علمی قرآن» بخوانید. یکی از ادعاهایی که در مورد معجزات علمی قرآن مطرح میشود این مسئله است که در قرآن به یکتا بودن … به خواندن معجزه یکتا بودن اثر انگشت ادامه دهید
 • معجزات عددی قرآن و نهج البلاغه - این نوشتار از مجموعه ردیه هایی است که بر ادعاهای وجود معجزات علمی در قرآن نوشته شده است، توصیه میشود پیش از خواندن این نوشتار مقدمه را در نوشتاری با فرنام «معجزات علمی قرآن» بخوانید. مسلمانان ادعا میکنند قرآن دارای معجزات عددی است، بعنوان مثال تعداد تکرار کلمه آدم با کلمه عیسی در قرآن یکی … به خواندن معجزات عددی قرآن و نهج البلاغه ادامه دهید
 • برخورد دوگانه چرا؟ - برخورد دوگانه چرا؟ مقایسة بعضی آیات قرآن با همدیگر موجب شگفتی انسان می‌شود. به عنوان مثال بنگرید به آیة 34 سورة نساء كه خطاب به مردان می‌گوید: …اللاَّتِي تَخافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَ اهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضاجِعِ وَ اضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كانَ عَلِيًّا كَبِيراً … و زنانی را كه از نافرمانی‌شان … به خواندن برخورد دوگانه چرا؟ ادامه دهید
 • مجازات‌های خشن و غير انسانی - برخی از احكام فردی و اجتماعی قرآن با روح دموكراسی، آزادی‌خواهی، حقوق بشر، عدالت و معیارهای اخلاقی و انسانی بیگانه است. روشنفكران دینی در جهان اسلام برای حل این مشكل گفته‌اند كه این احكام، مربوط به شرایط زمانی و مكانی و بافت فرهنگی ـ اجتماعی جامعة‌ عربستان در هزار و چهارصد سال پیش بوده است … به خواندن مجازات‌های خشن و غير انسانی ادامه دهید
 • نحوه احتجاج قرآن با مخالفان - نحوه احتجاج قرآن با مخالفان       احتجاج با مخالفان قواعدي علمي، منطقي و اخلاقي دارد. اما قرآن در بعضي موارد، اين قواعد را رعايت نكرده است. در اينجا به دو نمونه اشاره مي‌کنم: 1  .يهوديان كه از مخالفان سرسخت پيامبر اسلام بودند، سعادت آخرت را فقط از آن خود مي‌دانستند و اعتقاد داشتند كه اديان … به خواندن نحوه احتجاج قرآن با مخالفان ادامه دهید
 • آسمان از نگاه قرآن - آسمان از نگاه قرآن آيه 6 سوره قاف (ق) مي‌گويد: مگر به آسمان بالاي سرشان ننگريسته‌اند كه چگونه آن را ساخته و زينتش داده‌ايم، و هيچ پارگي (شكافي) در آن نيست. طبق اين آيه هيچ پارگي يا شكافي در آسمان وجود ندارد. اما پارگي، شكاف يا ترك (فرج) در مورد آسمان چه معنايي دارد؟ مگر … به خواندن آسمان از نگاه قرآن ادامه دهید
 • هماهنگی آيات قرآن - هماهنگي آيات قرآن                 آيه 82 سوره نساء براي اثبات آسماني بودن قرآن به عدم وجود اختلاف و تناقض در اين كتاب اشاره كرده است: آيا در [معاني] قرآن نمي‌انديشند؟ اگر [اين كتاب] از جانب غير خدا بود، قطعاً در آن اختلاف بسيار مي‌يافتند.      اما اين دليل از … به خواندن هماهنگی آيات قرآن ادامه دهید
 • جستجویی بی‌نتیجه - قرآن بارها گفته است در زمین بگردید و سرانجام کافران را بیابید، اما این جستجویی بیهوده است.
 • سئوالات عجيب قرآن - سئوالات عجيب قرآن     در بعضي از آيات قرآن سؤالات عجيبي مطرح شده است كه به چند نمونه از آنها اشاره مي‌كنيم:    1. مشركان عقيده داشتند كه فرشتگان، زن هستند. قرآن از اين موضوع شگفت‌زده شده و در‌ آية 19 سورة زخرف مي‌پرسد: و فرشتگان را كه بندگان خدايند، زن پنداشتند. آيا به هنگام … به خواندن سئوالات عجيب قرآن ادامه دهید
 • قوم لوط در قرآن - قوم لوط در قرآن     داستان حضرت لوط هفت بار (و تقريباً بصورت تكراري) ‌در قرآن آمده است، اما در همه موارد، تنها سؤال لوط از قوم خود اين است كه چرا لواط مي‌كنيد [1]؟! به عبارت ديگر گويي لوط هيچ هشدار يا نصيحت ديگري براي آنها ندارد. آيا قوم لوط همه كارهايش درست بود … به خواندن قوم لوط در قرآن ادامه دهید
 • داستان‌های باورنكردنی قرآن - داستان‌هاي باورنكردني قرآن     در قرآن بعضي داستان‌ها بگونه‌اي آمده‌اند كه ساختگي بودنِ خود را آشكار مي‌كنند. در اينجا به چند   نمونه از اين داستان‌‌ها اشاره مي‌كنم:   1 .داستان بوزينه شدن عده‌اي از يهوديان     در آياتي از قرآن آمده است كه عده‌اي از يهوديان (اصحاب السبت ) در روز شنبه مرتكب نافرماني شدند … به خواندن داستان‌های باورنكردنی قرآن ادامه دهید
 • امی بودن محمد - آیا امی بودن یعنی بیسواد بودن؟‌ آیا محمد بیسواد بود؟‌ آیا امی بودن محمد نشان میدهد قرآن یک معجزه است؟‌ آیا بیسوادی محمد
 • مثل‌های عجيب قرآن - مثل‌هاي عجيب قرآن       قرآن در بعضي موارد براي بيان مقصود خود، از روش «مثل زدن» كمك گرفته است. اما بسياري از مثل‌هاي قرآني نامفهوم و لذا غيرقابل استفاده‌اند و در بسياري از آنها قياس مع‌الفارق صورت گرفته و معلوم نيست كه چه نتيجه‌اي از آنها مي‌توان گرفت. پيش از پرداختن به نمونه‌هايي از … به خواندن مثل‌های عجيب قرآن ادامه دهید
 • عدالت خدای قرآن در قيامت - عدالت خداي قرآن در قيامت       قرآن مجازات‌ها و عذاب‌هاي اخروي وحشتناكي را به گناهكاران وعده داده و حتي در مواردي سخن از عذاب جاودان در جهنم گفته است. سؤال اين است كه چرا و چگونه گناهان محدود آدميان در دنيا مي‌تواند در آخرت مجازات‌هاي حيرت‌انگيز، سهمگين و غيرقابل تحمل را در پي داشته … به خواندن عدالت خدای قرآن در قيامت ادامه دهید
 • برخوردهای نامعقول قرآن با سنت های جاهلی - برخوردهاي نا معقول قرآن با سنت هاي جاهلي       قرآن به جاي مبارزة منطقي و اصولي با سنت‌هاي غلط جاهلي، در مواردي آنها را تلويحاً به رسميت شناخته و فقط كمي تعديل كرده و در مواردي نيز روش‌هاي نامعقولي را در پيش گرفته است. در اينجا به دو نمونه اشاره مي‌كنيم:       … به خواندن برخوردهای نامعقول قرآن با سنت های جاهلی ادامه دهید
 • سوره ی من - پيشگفتار: اينجانب در نوشتار قبلي خود با نام » نقض عقلاني الهي بودن قرآن » به اين مساله اشاره داشتم كه حتي اگر بر فرض محال كسي نتواند اثري مانند قرآن خلق كند ، اين مطلب دليلي براي الهي بودن قرآن نيست و… كه در آن نوشتار به تفصيل در اين باره صحبت كردم.   … به خواندن سوره ی من ادامه دهید
 • خدا در گاو - نمي‌دانم در كجا از قول علي شريعتي خواندم كه براي شناختن يك دين، بايد خداي آن دين را شناخت. در اين نوشته نمي‌خواهم وارد بحث كلامي «خدا شناسي» و «خود را بشناس تا خداي خود را بشناسي» و داستان‌هايي از اين دست بشوم. روحانيون و جسمانيون اسلامي آن‌قدر در اين باب نوشته‌اند كه براي همه‌ي … به خواندن خدا در گاو ادامه دهید
 • پاسخی به تحدی قرآن - پاسخی به تحدی قرآن                          بسم الله الرحمن الرحيم ثشقيل الفيل ما الفيل و ما ادراک ما الفيل هذا صاحب الخرطوم الطويل الفيل خير من الف ابل فتفکر فی الفيل وان الله يحب الفيل والابابيل و هو لا يحب الکفار و الاباطيل    این سوره دارای خصوصیات بی نظیری است که از هر جهت انتساب … به خواندن پاسخی به تحدی قرآن ادامه دهید
 • نقض عقلانی الهی بودن قرآن - نقض عقلانی الهی بودن  قرآن   پيشگفتار: می گویند قرآن از سوی خدا و کلام اوست.می پرسیم چرا؟می گویند:»زیرا فردی بی سواد مانند محمد نمی توانسته آیاتی این چنین را از خود بگوید.این آیات ویژگی هایی عجیب دارند و نمی توانند از طرف محمد و حتی از طرف بشر باشند.مانند ویژگی های علمی که تا … به خواندن نقض عقلانی الهی بودن قرآن ادامه دهید
 • محكم و متشابه در قرآن - محكم و متشابه در قرآن        يكي از مسائل بحث‌انگيز در تفسير و علوم قرآني مسئله محكم و متشابه است. منشاء اين بحث در قرآن آيه 7 سوره آل عمران است كه مي‌گويد: هوالذي انزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن ام‌الكتاب و اخر متشابهات فاما الذين في قلوبهم ذيغ فيتبعون ما تشابه … به خواندن محكم و متشابه در قرآن ادامه دهید
 • تحريف قرآن - تحريف قرآن عدم امکان اثبات وثاقت تاریخی نقد دلایل عدم تحریف دلیل اول (حكم روشن و قطعي عقل) دليل دوم (آيه حفظ و آيه عدم اتيان باطل) دليل سوم (خاتميت پيامبر اسلام و كتاب قرآن) دلیل چهارم (اوصاف قرآن) نكته‌اي تأمل‌برانگيز در مورد پيش‌بيني‌هاي قرآن پی نوشتها   عدم امکان اثبات وثاقت تاریخی    اثبات … به خواندن تحريف قرآن ادامه دهید
 • استدلالهای ضعیف در قرآن - قرآن در موارد متعددي براي اثبات مدعيات خود (و يا توجيه بعضي احکام شرعي) دلايل ضعيفي آورده است و همين مرا به شک مي‌اندازد که مگر ممکن است خدايي عالم و حکيم چنين استدلال‌هاي ضعيفي را بياورد. پيش از اين (در بحث تحدي قرآن و ادعاي عدم وجود تناقض) به دو نمونه اشاره کردم. اينک … به خواندن استدلالهای ضعیف در قرآن ادامه دهید
 • اخبار غيبی قرآن - اخبار غيبي قرآن        قرآن در بعضي موارد پس از ذكر داستان‌هاي مربوط به پيامبران پيشين و بيان جزئياتي در مورد حوادث زندگي آنها، تأكيد مي‌كند كه مطالب گفته شده در حقيقت اخبار غيبي هستند (رجوع كنيد به سوره‌ها و آيات هود / 49، قصص/46-44، مريم/52، آل عمران/46 و…). عالمان اسلام با توجه … به خواندن اخبار غيبی قرآن ادامه دهید
 • مطالب خلاف واقع در قرآن - مضمون بسياري از آيات قرآن، با واقعيات مسلم ناسازگاري دارد و بسياري از احکام آن نيز در اثر ناديده گرفتن واقعيات صادر شده است. در اينجا به چند نمونه اشاره مي کنم: 1. آية 79 سورة نساء مي‌گويد: … هر بدي ]يا شري[ كه به تو رسد، از جانب خود تو است… و آية 30 … به خواندن مطالب خلاف واقع در قرآن ادامه دهید
 • زبان قرآن - زبان قرآن         چرا قرآن به زبان عربي نازل شد؟ پاسخ اين سؤال در پنج آيه از قرآن آمده است. آية 4 سورة ابراهيم از قانوني كلي و عام در مورد ارسال رسل خبر مي‌دهد: و ما هيچ پيامبري را جز به زبان قومش نفرستاديم تا ]بتواند احكام و معارف الهي را[ براي … به خواندن زبان قرآن ادامه دهید
 • تناقض گویی‌های قرآن - تناقض‌گويي‌هاي قرآن   شايد شنيدن اين موضوع که در قرآن دهها بار تناقض‌گويي شده است براي بسياري از افراد (خصوصاً مومنان) شگفت‌انگيز، و پذيرش آن سخت باشد. اما واقعيتها را نمي‌توان ناديده گرفت! در اينجا به چند نمونه از تناقض‌گويي‌هاي قرآن اشاره مي‌کنم: نمونه اول آيه 54 سوره انعام مي‌گويد: … هر كس از شما … به خواندن تناقض گویی‌های قرآن ادامه دهید
 • سطحی‌نگری قرآن در مورد ازدواج - سطحی‌نگری قرآن در مورد ازدواج       قرآن براي ازدواج، معيارهايي ظاهربينانه را مطرح مي‌كند و قضاوت‌هاي يكسونگرانه‌اش به قشريتي عجيب مي‌انجامد. در اينجا به سه نمونه اشاره مي‌كنيم:   1. آية 221 سورة بقره مي‌گويد: و با زنان مشرك، تا ايمان نياورده‌اند، ازدواج نكنيد! كنيز باايمان از زن آزاد مشرك بهتر است؛ هر چند ]زيبايي، … به خواندن سطحی‌نگری قرآن در مورد ازدواج ادامه دهید
 • بیگ بنگ در قرآن - این نوشتار از مجموعه ردیه هایی است که بر ادعاهای وجود معجزات علمی در قرآن نوشته شده است، توصیه میشود پیش از خواندن این نوشتار مقدمه را در نوشتاری با فرنام «معجزات علمی قرآن» بخوانید. یکی از ادعاهای معجزات علمی قرآن این است که در قرآن از نظریه بیگ بنگ (بیگ بنگ چیست؟) صحبت شده … به خواندن بیگ بنگ در قرآن ادامه دهید
 • نگاهی نقادانه به تحدی قرآن - قرآن برای اثبات آسمانی بودن خود (و در نتيجه: نبوت محمد) تحدی (دعوت به رقابت در همانند‌آوری) کرده است. آیة ۸۸ سورة اسری می‌گويد: [ای پيامبر به مردم] بگو اگر جن و انس دست به دست هم دهند تا «مثل» قرآن را بياورند، هرگز نمی‌توانند از عهدة اين کار برآيند، هر چند همه به همديگر … به خواندن نگاهی نقادانه به تحدی قرآن ادامه دهید
 • پاسخ به نقد محمد علی ایازی در مورد تحدی قرآن - پاسخ به نقد محمد علی ایازی در مورد تحدی قرآن مقاله تحدي قرآن [1]بي پاسخ نماند. آقاي سيد محمد علي ايا ز ي در مقاله‌اي تحت عنوان «تحدي و هماورد طلبي قرآن» [2]تلاش كردند تا به پرسش‌هاي مطرح شده در آن مقاله پاسخ دهند. از ايشان سپاسگزارم، اما پاسخ‌هايشان را قانع كننده نمي‌دانم. در اينجا … به خواندن پاسخ به نقد محمد علی ایازی در مورد تحدی قرآن ادامه دهید
 • قرآن تحریف نمیشود! - معمولا اسلامگرایان بسیار روی این نکته تاکید داند که قرآن تحریف نشده است و هرگز تحریف نخواهد شد، آیا واقعا اینچنین است؟ آیا تمام قرآنهایی که در دنیا وجود دارند یکسان هستند؟ آیا قرآنی که در دست ما است همان قرآنی است که در قرون اولیه اسلام وجود داشت؟ پاسخ واقعی به این پرسش را در اینجا بیابید.
 • 164 آیه جهاد در قرآن - I. پیشگفتار II. سیاهه افقی این آیات III. سیاهه عمودی آیات IV. گزیده هایی از آیات V. متن سوره همراه با پر رنگ سازی VI. پینوشت ها I. پیشگفتار      شیوه گزینش این 164 آیه هریک از 164 آیه جهادی این سیاه بر اساس اینکه تا چه مقدار در پیرامون جهاد سخن میگوید، دستکم در اولین … به خواندن 164 آیه جهاد در قرآن ادامه دهید
 • نویسنده قرآن کیست؟ بخش نخست - نویسنده – ابوالقاسم برگردان به پارسی – آرش بیخدا چه کسی قرآن را نوشته است؟ بخش نخست «اگر انسانی با قطعیت آغاز کند، به شک خواهد رسید، اما اگر با شک آغاز کند، به یقین خواهد رسید» فرانسیس بیکن (1561-1626) [نقل شده از Milestones of Science by Curt Suplee, p.70, National Geographic Society, 2000] [هشدار، خواندن … به خواندن نویسنده قرآن کیست؟ بخش نخست ادامه دهید
 • آیات جنایی قرآن - گردآوری – آرش بیخدا آیات زن ستیزی آیات برده داری بخش ویژه بدآموزیهای قرآن همه برگردانها (ترجمه‌ها)‌ از آیتی است. برای برگردانهای بیشتر روی پیوند هر آیه به قرآن زندیق کلیک کنید. قرآن، سوره التوبة (9) آیه 123 يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ قَاتِلُواْ الَّذِينَ يَلُونَكُم مِّنَ الْكُفَّارِ وَلِيَجِدُواْ فِيكُمْ غِلْظَةً وَاعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ. … به خواندن آیات جنایی قرآن ادامه دهید
 • کائنات قرآنی - قرآن در توصیف کائنات اطراف ما دچار چندین اشکال می‌شود، قرآن زمین را صاف و مسطح معرفی می‌کند، خورشید را در حال حرکت پیرامون زمین همچون ماه توصیف می‌کند و... این نوشتار به بررسی توصیف قرآن از کائنات میپردازد.
 • خرافات قرآنی (بررسی 9 مورد از خرافات قرآن) - هر دینی بعد از گذشت مدتی از پدید آمدن آن آلوده به خرافات می‌شود، و بسیاری از دین باوران معتقدند اسلام در اصل بدون آلودگی بوده است و این دینداران هستند که خرافات را به دین اسلام وارد کرده اند، این نوشتار با بررسی 9 مورد از خرافات قرآن، اشتباه بودن این ادعا را ثابت می‌کند، و نشان میدهد که خرافات اسلام از خود قرآن شروع می‌شود.
 • طوفان نوح، بیشتر شوخی تا جدی - به یاد دارم معلم دینی ما در دوران دبیرستان به ما ميگفت، دانشمندان غربی کشتی نوح را در ترکیه روی یک کوه (کوه آرارات) یافته اند و بعد از اینکه آنرا از زیر برف بیرون کشیدند دیدند روی الوار آن نوشته شده است «يا قائم آل محمد (عجل الله تعالى فرجه)» و آن باستان شناسانی … به خواندن طوفان نوح، بیشتر شوخی تا جدی ادامه دهید
 • قرآن را باید متخصص قرآن بررسی کند! - آیا غیر متخصصان حق تلاش برای فهم اسلام را ندارند؟‌ آیا آنچه ملایان تخصص و علم میخوانند و خود را عالم و دانشمند آن میخوانند واقعا علم و دانش است؟‌ خود قرآن در این باره چه میگوید؟‌ آیا قرآن برای مردم عادی آمده است یا ملایان و متخصصان قرآن؟ آیا رابطه ملایان با اسلام شبیه رابطه دکتر با پزشکی است؟
 • معجزات الله - آیا الله دارای معجزاتی است؟‌ آیا نمایان شدن طرح های شبیه طرح های اسلامی روی بدن حیوانات و گیاهان اثبات وجود خداست؟‌ آیا نقش هایی که شبیه الله یا مقدسات دینی هستند اثبات حقانیت اسلام هستند؟
 • سوره ای مثل قرآن بیاورید! - یکی از معروف ترین سفسطه های مسلمانان که از آیات خود قرآن نیز برگرفته شده است همواره این بوده است که اگر شما میگویید قرآن کتاب آسمانی نیست، سوره ای مثل قرآن بیاورید! این سفسطه نوعی اتمام حجت است، اسلامگرایان وقتی در بحث ها گیر میکنند و دیگر قدرت استدلال ندارند و دروغهایشان آشکار میشود … به خواندن سوره ای مثل قرآن بیاورید! ادامه دهید
 • قوانین قرآن برای آن دوران بوده است! - آیا قوانین وحشیانه و غیر انسانی و رفتار زشتی که قرآن اسلامگرایان را بدان دعوت میکند برای زمان محمد بوده است؟‌ آیا این رفتار زشت در زمان محمد رفتاری زشت نبوده است؟ آیا خود قرآن میگوید که دستوراتش برای زمان محمد است؟
 • چند سوال از مذهبيون - عده ي زيادي بر اين باورند كه دنيا مخلوق خداست .صفات بيشماري را براي خدا بر مي شمارند.از جمله خدا خالق-توانا-دانا-قادر-بي نياز-و…..چند سوال در رابطه با خدا برايم مطرح شده است.من فضايي خالي را تصور مي كنم كه دنيا و زمان و مكان وجود نداشت.تنها خدا وجود داشت.چون كه دنيا وجود نداشت خدا نيز خالق … به خواندن چند سوال از مذهبيون ادامه دهید
 • فرشتگان وزیران خدا -   سپاس خدایی را که آفریننده آسمانها و زمین است و فرشتگان را رسولان خود گردانید و دارای دو وسه و چهار بال و پر قرار داد و هر چه بخواهد در آفرینش می افزاید که خدا بر هر چیز قادر است. (سوره فاطر، آیه 1) تمام‌ موجودات‌ عالم‌ مادّه‌ تحت‌ سيطرة‌ عالم‌ ملكوتند تمام‌ … به خواندن فرشتگان وزیران خدا ادامه دهید
 • زن ستیزی در قرآن - پیشگفتار: مقدمه:  فصل اول: مخاطب خطابات قرآنی  دلیل اول:  دلیل دوم:  دلیل سوم:  دلیل چهارم:  فصل دوم: در كيفيت خلقت همسر آدم  فصل سوم: هدف خلقت زن  فصل چهارم: ارزش زنان  فصل پنجم: خشونت علیه زنان  فصل ششم : تبعیض جنسی  خاتمه:  پیشگفتار: دنیای اطرافمان دنیای عجیبی است؛ یک دنیایی که می توان آن را … به خواندن زن ستیزی در قرآن ادامه دهید
 • بر رسی آفرینش جهان هستی درکلام الله - با سپاس فراوان ودرودی دگرباره به انجمن شما واندیشه آزاد که دریچه ای بسوی روشنائی گشوده اید ودرود پاکدلانه ام به یکایک شنوندگان ارجمند . امید وارم بیاری هم وهمچنین دیگر هم اندیشان بتوانیم آن گروه از ره گم کردگان اندیشه ای را که 1400 سال ا ست بدست مشتی دغلباز دین فرو ش در … به خواندن بر رسی آفرینش جهان هستی درکلام الله ادامه دهید
 • سنگسار و بقیه قضایا - آن‌هایی كه ادعا می‌كنند حكم سنگسار در متن تازینامه وجود ندارد، و سنگسار از سنت اعراب قبل از اسلام به متن اسلام راه یافته است، ناشیانه فراموش می‌كنند كه برای استخراج فروع دین و احكام قصاص و تازینامه تنها منبع مورد مراجعه‌ی اسلامیون نیست. رفتار، كردار و گفته‌های محمد، خود بخشی اساسی از زمینه‌های این … به خواندن سنگسار و بقیه قضایا ادامه دهید
 • نگاهی ديگر به کلام الله قرآن - رهاورد تازيان که گفته ميشود وحی منزل الهی است. پيش از آغاز سخن درباره اسلام وشيعه گری که با خرد و انديشه پيوندی ندارد و ارمغانش تازينامه٬ بندگی٬ بردگی٬ غلامی٬ کنيزی و داستان سرايي است. بايد يادآوری کنيم که تازينامه نياز مبرمی به بازنگری و بررسی پژوهشگرانه از سوی گروهی درستی ياب دارد تا بدور … به خواندن نگاهی ديگر به کلام الله قرآن ادامه دهید
 • قرآن اشکالی ندارد! - آیا قرآن عاری از خطاست؟‌ آیا بیخطا بودن یک کتاب برای اثبات الهی بودن آن کافیست؟ آیا کسی در قرآن خطایی پیدا کرده است؟
 • مسجد الاقصی - یکی از بناهای تاریخی اسلامی است که در اسرائیل قرار گرفته است. در قرآن آمده است که پیامبر برای رفتن به معراج ابتدا به مسجد الاقصی سفر کرده است، این در حالی است که در زمان حیات محمد رسول الله اساساً چنین مسجدی وجود نداشته است، دکتر علی سینا در این نوشتار به این نتیجه میرسد که این آیات باید حتماً مدتها بعد از مرگ پیامبر به قرآن وارد شده باشند.
 • یوسف در قرآن - آنانی كه تنشان به تنه‌ی مذهبیون سنتی و خانواده‌های مذهبی و بازاری خورده است و شاید راهی به درون این خانواده‌ها داشته‌اند، یا در مجالس روضه و تعزیه و به ویژه سر سفره‌های نذری ابوالفضل و امل البنین و دیگران حضور یافته‌اند، حتما بجز آموزش شفاهی احكام حیض و نفاص توسط ?آقایان? این را هم … به خواندن یوسف در قرآن ادامه دهید
 • آیات برده داری قرآن - آیا به دینی که برده داری را به رسمیت میشناسد و انسانها را با یکدیگر برابر نمیداند و به برده دار اجازه میدهد که با برده بدون ازدواج همبستر شود، دینی که پیشروان آن همه برده دار بوده اند باور خواهید داشت؟ اگر پاسخ شما منفی است، شما نیز نباید به اسلام باور داشته باشید.
 • آیات بی عدالتی و فساد الهی قرآن - گردآوری – آرش بیخدا گمراه کردن انسان از طرف خداوند آیات جنایی آیات زن ستیزی آیات برده داری بخش ویژه بدآموزیهای قرآن   النساء آیه 88 صفحه 93 چیست شما را که درباره منافقان دو گروه شده اید، و حال آنکه خدا آنان را به سبب کردارشان مرودو ساخته است؟ آیا میخواهید کسی را که … به خواندن آیات بی عدالتی و فساد الهی قرآن ادامه دهید
 • نامهای جایگزین برای قرآن - تازینامه برش از مغز بدون جراحی اصول و مبانی تروریسم مقدمه ای بر زن ستیزی بهترین کتابی که تابحال ضد اسلام نوشته شده است اساطیر الاولین اطاعت کن یا بمیر، یا هردو مروج الحماقه راهنمای گند زدن به اجتماع اول باور کنید بعد توجیه کنید سکس، مرگ، حماقت نهج الخرافه چگونه به قرون وسطی بازگردیم؟ … به خواندن نامهای جایگزین برای قرآن ادامه دهید
 • یازده مورد از تناقضات و اشکالات درونی تازینامه - مقدمه: تازینامه با آن همه جملات مبهمش یک نوشته ایده آل برای یافتن تناقضات است. درعین حال این ابهام در تازینامه فضا را برای اسلامگرایان به نحو مناسبی آماده میکند که برای این تناقضات توضیحاتی پیدا کنند یا اینکه وجود یک تناقض را انکار کنند. تناقضاتی که در این بخش به آنها اشاره شده، در … به خواندن یازده مورد از تناقضات و اشکالات درونی تازینامه ادامه دهید
 • قلب جایگاه تفکر؟ - قلب در قرآن سوره حج (22) – آيه 46 ، افلم يسيروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها اوء اذان يسمعون بها فانها لا تعمي الا بصرو لكن تعمي القلوب التي في الصدور آيا در زمين سير نكردند تا آنان را قلبهايي باشد كه با آن تعقل كنند يا گوشهايي كه با آن بشنوند … به خواندن قلب جایگاه تفکر؟ ادامه دهید
 • خطاهای صرف و نحوی تازینامه، در کتاب 23 سال علی دشتی. - کتاب 23 سال نوشته علی دشتی صفحه 84 بعضی را عقيده بر اين است كه الفصول و الغايات را ابوالعلاء معری ( شاعر و لغت شناس نابينی عرب حدود ۳۶۳-۴۴۹ هجري) به قصد رقابت با قرآن انشاء كرده و از عهده برآمده است. تركيبات نارسا و غير وافی (تمام و كامل) به معنی و مقصود … به خواندن خطاهای صرف و نحوی تازینامه، در کتاب 23 سال علی دشتی. ادامه دهید
 • شصت مورد از دشواری ها و تناقضات قرآن - برگردان به پارسی – آرش بیخدا جزئیات بیشتری در مورد هریک از این ۶۰ مورد و ۶۰ دشواری و تناقض دیگر در قرآن در منبع اصلی پاسخ به اسلام بیابید 1) حسابرسی عجیب الله (سوره 4 آیه 11-12) و (سوره 4 آیه 176) در مورد قوانین وراثت صحبت میکند. اگر یک مرد فوت شود، و از او … به خواندن شصت مورد از دشواری ها و تناقضات قرآن ادامه دهید
 • دوگانه گوییهای تازینامه - برگردان به پارسی – شروین با یکی از دوستان مسلمان خود که چت باز هم نیست و فقط مهمان من بود در حال گشت وگذار درمیان خیابانهای paltalk بودیم که به یکی از اتاقهای مسلمانان رفتیم من که  ازصحبتهای احساساتی و تکراری آن اتاق خسته شده بودم میخواستم هرچه زودتر آنجا را ترک کنم ولی بنا به اصرار … به خواندن دوگانه گوییهای تازینامه ادامه دهید

از ویدیوها

نمایش یکجا

از صداها

نمایش یکجا

از تصویرها

نمایش یکجا

از کتابها

نمایش یکجا

از یاوه نامه

نمایش یکجا

بالا